• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เกาะเหนือ – เกาะใต้ 12 วัน

รหัสทัวร์
NZ_NS12D_TG
ประเทศ
นิวซีแลนด์
ระยะเวลา
12 วัน
วันที่
24 ก.ค. - 4 ส.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

158,800 บ.

กำหนดการเดินทาง

24 ก.ค.- 4 ส.ค. ม.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

แกรนด์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ – เกาะใต้12วัน(TG)

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว –หมู่บ้านไวรากิ – ทะเลสาบเทาโป – เวลลิงตัน –เบล์แนมม์– ไคคูร่า ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป –ควีนส์ทาวน์- ฟ็อกซ์ กลาเซียร์ – เกรย์เมาท์

เยือนเมืองโรโตรัว ดินแดนของชาวเมารีเมืองแห่งพลังความร้อนใต้พิภพ
พลาดไม่ได้กับการเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำหนังไตรภาคฟอร์มยักษ์
THE LORD OF THE RINGS และ THE HOBBIT
นำท่านแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมาก ณ หมู่บ้านไวรากิ
ชมไร่ไวน์และลิ้มรสไวน์มาร์ลโบโรชั้นเลิศ จากแหล่งผลิตรายใหญ่ของนิวซีแลนด์เมืองเบล์แนมม์
เยี่ยมชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่มีความยาวกว่า 13กิโลเมตร
นั่งรถไฟสาย TRANZALPINE 1ใน 6 เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก
พิเศษ! พักค้างคืนในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก โรงแรม HERMITAGE
ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุด ได้เห็นวิวเมาท์คุกแบบเต็มๆ

พิเศษ! บริการทุกท่านด้วยเมนูกุ้งล็อบสเตอร์และหอยเป๋าฮื้อ

รายละเอียดทัวร์

“เยือนเมืองโรโตรัว ดินแดนของชาวเมารี เมืองแห่งพลังความร้อนใต้พิภพพลาดไม่ได้กับการเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำหนังไตรภาคฟอร์มยักษ์THE LORD OF THE RINGS และ THE HOBBIT นำท่านแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมาก ณ หมู่บ้านไวรากิ
ชมไร่ไวน์และลิ้มรสไวน์มาร์ลโบโรชั้นเลิศ จากแหล่งผลิตรายใหญ่ของนิวซีแลนด์ เมืองเบล์แนมม์ เยี่ยมชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ความมหัศจรรย์ทาธรรมชาติ ที่มีความยาวกว่า 13 กิโลเมตรนั่งรถไฟสาย TRANZALPINE 1 ใน 6 เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก พิเศษ! พักค้างคืนในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก โรงแรม HERMITAGE ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุด ได้เห็นวิวเมาท์คุกแบบเต็มๆ พิเศษ! บริการทุกท่านด้วยเมนูกุ้งล็อบสเตอร์ และหอยเป๋าฮื้อ”

โปรแกรมการเดินทาง

15.30.        พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัดจะคอย  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

18.45.        ออกเดินทางสู่เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG 491

10.45.        เดินทางถึง สนามบินเมืองอ็อคแลนด์(AUCKLAND)หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองอ็อคแลนด์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย              จากนั้นนำท่านชมเมือง อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงินนำท่านชม ท่าเรือริมอ่าว ที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำชม สะพานฮาร์เบอร์
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ซึ่งบน ถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อหรือจะเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

จากนั้นนำท่านขึ้นชม หอคอยสกายทาวเวอร์ (SKY TOWER)ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของอ็อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ.1997โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองอ็อคแลนด์ได้กว้างไกลกว่า80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนตึก SKY TOWER,ORBIT RESTAURANT

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมSKYCITY HOTEL AUCKLAND หรือระดับเทียบเท่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา(MATAMATA)(180 กิโลเมตร)เข้าชม หมู่บ้าน

ฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่องTHE LORD OF THE RINGS และ THE HOBBITขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาไคไมเรนจ์ (KAIMAI RANGES)อันตระการตานำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง THE HOBBITมีจำนวน 44หลัง แต่ละหลังออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน

เที่ยง             รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในหมู่บ้านฮอบบิท

เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว(ROTORUA)(80 กิโลเมตร)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ(HANGI)นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด จากนั้นนำท่านสู่TE PUIAซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ

การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี(HANGI) พร้อมชมการแสดงจากชาวเมารี

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MILLENNIUM ROTORUAหรือระดับเทียบเท่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ อโกรโดม(AGRODOME)ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมือง

โรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป(TAUPO LAKE) (90กิโลเมตร)ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชม ทะเลสาบเทาโป(TAUPO LAKE)เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของน้ำในทะเลสาบ ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขา South Alpsซึ่งได้กัดกร่อนชั้นหินอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบและเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ำสารละลายเหล่านี้ก็สะท้อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ที่สวยงามจากนั้นนำท่านชม น้ำตกฮูก้า(HUKA FALLS)อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตผ่านช่องเขาแคบๆ และข้ามชั้นหินสูง 11เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไวรากิ(WAIRAKEI VILLAGE)เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ธรรมชาติของชาวเมารีที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายที่ดีต่อสุขภาพ อาทิ ซิลิการ์(SILICA),โซเดียม (SODIUM),โพแทสเซียม (POTASSIUM), แมกนีเซียม (MAGNESIUM), เหล็ก (IRON),แคลเซียม(CALCIUM), แมงกานีส (MANGANESE), ลิเทียม (LITHIUM)และแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมาย ในอดีตชาวเมารีใช้บ่อน้ำแร่บริเวณนี้เพื่อรักษาร่างกาย และฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอิสระให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ ในบ่อน้ำแร่ ด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะและอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย เลือดลมไหลเวียนดี

จากนั้นให้ท่านได้เดินชม WAIRAKE TERRACES WALKWAYเส้นทางเดินชมบ่อน้ำแร่ ที่มีความสูงลดหลั่นกันไปอย่างสวยงาม อิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ และเดินชมบ่อน้ำแร่ จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม WAIRAKEI RESORTหรือระดับเทียบเท่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวลลิงตัน(WELLINGTON)(380 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของเกาะเหนือ จัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้ที่สุดของโลก และเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองของประเทศ และเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือ และเกาะใต้ของนิวซีแลนด์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่าน ชมเมืองเวลลิงตัน ผ่านชม อาคารรัฐสภาที่เป็นรูปรวงผึ้ง หอสมุดแห่งชาติและอาคารสถานีรถไฟเก่าแก่ที่สวยงาม เข้าชม พิพิธภัณฑ์เทปาปา(TE PAPA TONGAREWA)พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของนิวซีแลนด์ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงเรื่องราวต่างๆของชาวเมารีอีกด้วย โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนเวลา อดีต ปัจจุบัน และโลกอนาคต ภายในพิพิธภัณฑ์มีการนำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกิจกรรมต่างๆให้ท่านได้เพลิดเพลิน จากนั้นนำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่ยอดเขาวิคตอเรียท่านสามารถสูดอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขา และชมทัศนียภาพอันกว้างไกลของเมืองเวลลิงตัน บ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา วิวของอ่าวที่จะเห็นเรือน้อยใหญ่เข้าเทียบท่าเรือน้ำลึก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนยอดเข้าวิคตอเรียจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน พิเศษ!เมนูหอยเป๋าฮื้อรสเลิศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมNOVOTEL WELLINGTONหรือระดับเทียบเท่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ

08.15น.        นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองพิคตัน เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเรือเฟอร์รี่ ข้าม ช่องแคบคุก (COOK STRAIT)ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองระหว่างการเดินทาง บนเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ ห้องดูทีวี ร้านอาหาร และห้องเด็กเล่น

11.30น.        เดินทางถึงท่าเรือ เมืองพิคตัน(PICTON)เมืองขนาดเล็ก ที่มีประชากรเพียง 3,600 คน และเป็นเมืองท่าของเรือเฟอร์รี่ที่วิ่งระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองพิคตัน เมืองท่าริมทะเล อันมีเสน่ห์แห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเบล์แนมม์(BLENHEIM)(30 กิโลเมตร)แหล่งปลูกไวน์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเขตมาร์ลโบโร (MALBOROUGH) ซึ่งเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกองุ่นขาวพันธุ์โซวีญยอง บลอง (SAUVIGNON BLANC)เพื่อทำไวน์ได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเดินทางถึงเมืองเบล์แนมม์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่ไวน์ BRANCOTT VINEYARDผู้ผลิตไวน์รายใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวน์ชั้นเลิศระดับพรีเมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม พร้อมชิมไวน์ชั้นเลิศ(WINE TASTING) ให้ท่านได้ผ่อนคลายในบรรยากาศสวนที่ร่มรื่นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นไร่องุ่นได้สุดลูกหูลูกตา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักSCENIC HOTEL MARBOROUGH หรือระดับเทียบเท่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไคคูร่า(KAIKOURA)(130 กิโลเมตร)ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่า

 

ปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843 – 1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและ                  เลี้ยงแกะ นำท่านชมแมวน้ำบริเวณ OHAUPOINT SEAL COLONYเป็นแหล่งที่มีแมวน้ำขนปุย (FUR                  SEAL) ขึ้นมานอนอาบแดดบนก้อนหิน หรือบนทางเดินไม้ที่ลัดเลาะอยู่ตามชายฝั่ง โดยท่านสามารถ

ชมความน่ารักของแมวน้ำขนปุยได้อย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ!เมนูกุ้งล็อบสเตอร์ ท่านละ 1ตัว

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH)(185 กิโลเมตร)เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ชนำท่านชมเมืองไคร้สท์เชิร์ชที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชม ศาลาว่าการประจำเมือง และความงามของแม่น้ำเอวอน (AVON)ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน้ำ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิดจากนั้นนำท่านผ่านชมเมืองไคร์สเชิร์ช นำท่านเข้าชม สวนโบทานิค (BOTANIC GARDEN) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่นับว่าเป็นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช นอกจากความเขียวชะอุ่มและกว้างใหญ่ไพศาลแล้ว ในทุกฤดูกาลจะมีผู้คนมาเดินเล่น ออกกำลังกายและพักผ่อน โดยเฉพาะฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ที่จะมีดอกไม้ผลิบานอย่างสวยงามมากจนกระทั่งสมควรแก่เวลา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมCROWNE PLAZA CHRISTCHURCHหรือระดับเทียบเท่า

เข้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป(TEKAPO LAKE) (280กิโลเมตร)ท่านจะได้ชมทะเล สาบที่มีสีเขียวอมฟ้าที่เรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700เมตรน้ำในทะเลสาบยังคงสีเทอควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่างๆ ที่น้ำชะลงมาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวยๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ ชม โบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี (CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD) เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโปมุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด ชื่อของโบสถ์ ได้มาจากคำที่ใช้เรียก ‘พระเยซู’ ว่าเป็นคนเลี้ยงแกะที่แสนดี ตามคติในพระคัมภีร์ใหม่ของคริสต์ศาสนาประกอบกับดินแดนเกาะใต้ในแถบนี้อาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงแกะเป็นอาชีพและรายได้หลักนำความเจริญมาสู่ภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากจนคนเลี้ยงแกะทั้งหลายสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูด้วยศาสนสถานอันมีที่ตั้งที่น่าประทับใจแห่งนี้ใกล้ๆกันยังมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ(SHEEPDOG MEMORIAL)สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกินจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก(MOUNTCOOKNATIONAL PARK)(100กิโลเมตร)ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ แห่งแนวเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ เพื่อพบกับ ยอดเขาเม้าท์คุก ที่ก่อนนั้นชนเผ่าเมารีโบราณเรียกชื่อภูเขาแห่งนี้ว่า “เอารังกิ” ที่มีความหมายว่า “ภูเขาสูงเทียมเมฆ” และพวกเขายังถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่บนปลายยอดเขาเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติเมาท์คุกนำท่านชมวิวเมาท์คุกซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุกจัดว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งสูงถึง3,754เมตรทำให้นักปีนเขาจำนวนมาก ต่างพากันเดินทางมายังเมาท์คุกเพื่อพิชิต ยอดเขาแห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิตอิสระท่านชื่นชมบรรยากาศและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HERMITAGE MT.COOK : Private Bag, Aoraki Mount Cook Alpine Village, New Zealand.  Tel. +64 3 435 1809  Fax: +64 3 435 1879http://www.hermitage.co.nz/en/contact-us

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ที่มีให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะแสนอร่อย

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวล (CROMWELL)(200กิโลเมตร)เมืองแห่งสวนผลไม้ที่สำคัญของนิวซีแลนด์เช่น แอปเปิ้ล พีช แพร และ เชอร์รี่ จากสวนของ MRS. JONESที่มีพื้นที่ถึง250เอเคอร์ หรือ 625ไร่ โดยมีผลผลิตจากผลไม้ กว่า 15ชนิดโดยมีแอปเปิ้ลและพีชมากที่สุดแต่ผลไม้ที่ทำรายได้ให้มากที่สุดคือเชอร์รี่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลไม้สดๆ และผลไม้แปรรูปชนิดต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (QUEENSTOWN)(60กิโลเมตร)“เมืองหลวงแห่งการ  ผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมเนินเขานอกจากนี้ยังอยู่ริมทะเลสาบวาคาติปู (WAKATIPU)และโอบ ล้อมด้วยภูเขาถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้า      ทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปัจจุบันควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่อง    ของทิวทัศน์ที่งดงาม ระหว่างทางแวะชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ที่สะพานคาวารัวซึ่งได้รับความนิยม เป็นอย่างมากหรือสนุกสนานกับการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท (การกระโดดบันจี้ และนั่งเรือเร็วสำหรับ   ท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทะเลสาบที่สวยงามให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลีกและสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (SKYLINE GONDOLA)เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตรท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในอีกมุมมอง ที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามสวยงามด้านล่าง อิสระให้ท่านเดินชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์จากมุมสูง พร้อมเก็บ  ภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ยามค่ำคืน บริการท่านด้วยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอน เนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะที่เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาด

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWNหรือระดับเทียบเท่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองวานากา(WANAKA)(70กิโลเมตร)เมืองเล็กๆริมทะเลสาบวานากา นำท่าน แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมห้องน้ำสมัยโรมันที่PUZZLING WORLDเมืองมหัศจรรย์ของเล่น

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองฮาส(HAAST)(140กิโลเมตร)ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี โดยเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็นเพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหินสีเขียว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซีย(120กิโลเมตร)อิสระท่านชื่นชม

                ธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซียจนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองฟรานซ์โจเซฟ (FRANZ JOSEF)(30กิโลเมตร)เป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็งจึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ฟรานซ์โจเซฟกลาเซียและฟ็อกซ์กลาเซียความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 13กิโลเมตรกลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาหรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ำแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้  เดินทางถึง เมืองฟรานซ์โจเซฟ

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCENIC FRANZ JOSEFGLACIERหรือระดับเทียบเท่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกรย์เมาท์ (GREYMOUTH)(180กิโลเมตร)เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณ 10,000คน ตั้งอยู่ที่ปากเมืองน้ำเกรย์ทางฝั่งตะวันตกของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าของเขตนี้และเคยเป็นเมืองที่นักขุดทองตั้งหลักแหล่งเพื่อหาทอง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช

13.45 น.       นำท่าน นั่งรถไฟสาย TRANZALPINEซึ่งวิ่งระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไคร้สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลกเป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง8.5กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15ปีชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชม  น้ำตกสายไหมที่ เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง

18.05 น.       เดินทางถึง เมืองไคร์สเชิร์ช

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมCROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (PACKED BREAKFAST)

09.00น.        ออกเดินทางต่อสู่เมืองอ็อคแลนด์(AUCKLAND)โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ (AIR NEWZEALAND) เที่ยวบินที่NZ530

10.20 น.       เดินทางถึง สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

13.10 น.       เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 492

20.25 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

*****ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ฯมั่นใจไม่ผิดหวัง*****

*** หมายเหตุ ***   การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

 

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าเดินทาง ต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2ท่าน 158,800บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน                142,800บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน (มีเตียง) 134,800บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า  4 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน (ไม่มีเตียง) 127,800บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 30,800 บาท

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20ท่าน

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ /ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1ขวด / คน / วัน

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก(เนื่องจากโรงแรมที่นิวซีแลนด์ส่วนมากไม่ค่อยมีพนักงานยก กระเป๋า หรือมีน้อยมาก ถ้ามีกรุ๊ปเข้าเวลาเดียวกันหลายกรุ๊ป อาจต้องรอกระเป๋านาน)
 • ค่าวีซ่า// วีซ่ากรุ๊ป 3,350บาทต่อท่าน , วีซ่าเดี่ยว 5,650บาทต่อท่าน วีซ่าครอบครัว 5,650บาทต่อ 1ชุดคำขอ (จำกัดบุตรอายุไม่เกิน 20ปี / ไม่เกิน 4ท่านต่อ 1ชุด)

หมายเหตุ : ราคาค่าวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ณ วันที่ยื่นคำขอ ขึ้นอยู่กับสถานทูต ซึ่งอาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า >>>

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว