• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ออสเตรเลีย

บริสเบน-โกลด์โคสต์ 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
VTG_05_AUSTRALIA 6D3N
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
วันที่
09 มี.ค. - 6 พ.ค. 2019
สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

39,500 บ.

กำหนดการเดินทาง

09 - 14 มี.ค. 2562
11 - 16 เม.ย. 2562
01 - 06 พ.ค. 2562

ไฮไลท์ทัวร์


–นำท่านสู่เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำบริสเบน ได้รับการขนานนามรัฐแห่งแสงแดด –ท่านชมสวนสัตว์พื้นเมือง Lone Pine Koala Sanctuary เป็นศูนย์อนุรักษ์โคอาล่าแห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก –นำท่านสู่ย่านควีนสตรีทมอลล์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบน แหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของออสเตรเลีย –นำท่านเดินทางสู่เมืองโกลด์โคสต์ เยือนดินแดนแห่งอาณาจักรสีทอง เมืองแห่งชายหาดอันงดงาม –นำท่านสู่ มูฟวี่เวิลด์ โรงถ่ายภาพยนตร์ของวอเนอร์ บราเธอร์ส ที่เรียกกันว่า “ฮอลลีวู้ดแห่งโกลด์โคสต์

โปรแกรมการเดินทาง

15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
18.30 น. เหิรฟ้าสู่นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

00.45 น. ออกเดินทางสู่บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ255
10.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง บริสเบน หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำบริสเบน ได้รับการขนานนามรัฐแห่งแสงแดด เนื่องจากมีแสงแดดตลอดทั้งปี เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนตากอากาศ นำท่านผ่านชมศาลาว่าการประจำเมือง โบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น ย่านตึกเก่าของเมืองสู่สวนสัตว์พื้นเมืองของบริสเบน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมสวนสัตว์พื้นเมือง Lone Pine Koala Sanctuary เป็นศูนย์อนุรักษ์โคอาล่าแห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นบ้านของสัตว์น่ารักต่างๆ มากกว่า 130 ตัว และสัตว์สายพันธุ์อื่นๆ ของออสเตรเลีย อาทิ จิงโจ้ ดิงโก้ ตัวตุ่น วอมแบท แทสมาเนียนเดวิล เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารและอุ้มสัตว์ต่างๆ ได้ รวมทั้งยังสามารถชมการแสดงและการสาธิตอื่นๆ อีกมากมาย (สวนสัตว์เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-17.00) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เม้าท์คูท่า Mt. Coot-tha ตั้งอยู่ในพื้นที่เส้นทางชมธรรมชาติ Sir Samuel Griffith Drive ซึ่งมีความสูงที่ 287 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวเมืองบริสเบนที่สวยที่สุดบนเนินเขา สามารถชมวิวของตัวเมืองบริสเบนและแม่น้ำสายหลักของเมืองนั่นคือแม่น้ำ Snake River ที่ขดคดเคี้ยวไปมาคล้ายงู รวมทั้งบริเวณเซ้าท์แบ้งค์ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนั่นเอง เม้าท์คูท่าเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมวิวแสงสีตัวเมืองบริสเบนในยามค่ำคืน
จากนั้นนำท่านสู่ย่านควีนสตรีทมอลล์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบน แหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นสวรรค์นักช้อป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบน ความยาวของถนนควีนสตรีทขนาดครึ่งกิโลเมตรต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 26 ล้านคนต่อปี และยังเพิ่มห้างแห่งใหม Queens Plaza มีสินค้าแบรนด์เนมหรูหราให้เลือกช็อปมากมาย ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกลด์โคสต์ เยือนดินแดนแห่งอาณาจักรสีทอง เมืองแห่งชายหาดอันงดงาม เมืองที่มีชายหาดทอดยาว 70 กม. หรือที่เรียกกันว่าชายหาดสีทองของนักวินด์เซิร์ฟ
นำท่านสู่ มูฟวี่เวิลด์ โรงถ่ายภาพยนตร์ของวอเนอร์ บราเธอร์ส หรือ ที่เรียกกันว่า “ฮอลลีวู้ดแห่งโกลด์โคสต์ ชมการแสดงโลดโผน ของสตั๊นไดรฟเวอร์ การแสดงบนเวทีจัดแสงสีพิเศษ ชมสตั๊นแมนท์ จากภาพยนตร์เรื่องโปลิศจิตไม่ว่าง ผจญภัยไปกับแบทแมน ขวัญใจสาว ๆ และตื่นตากับเครื่องเล่นใหม่ ซุปเปอร์แมน เอสเคป ชมภาพยนตร์สี่มิติจากภาพยนตร์เรื่อง เชร็ค ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดตัวการ์ตูนนานาชนิด อาทิ สกูปปี้ ดู แบทแมน สาวน้อยมหัศจรรย์ และช้อปปิ้งของที่ระลึก (เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นพร้อมเลือกซื้อสินค้าจากโลกภาพยนตร์ต่อ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
อิสระเที่ยวชมเมืองโกลด์โคสต์หรือเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิ
1.ช้อปปิ้งฮาร์เบอร์ทาวน์เอ๊าท์เลท ศูนย์รวมแบรนด์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ท่านได้เลือกซื้อและช้อปสินค้าต่างๆมากมาย สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ในประเทศ อาทิเช่น Roxy, Billabong, Rip Curl, Suicksilver,Speedo, Nike, Adidas, The North Face, Diesel, Esprit, Lacoste เป็นต้น
2.ช้อปปิ้งย่านเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าบูติคชั้นนำของบรรดานักออกแบบและผู้ผลิตเสื้อผ้าแถบโกลด์โคสต์ให้เลือกเดินชมและซื้อหาอย่างมากมาย หรือเลือกชมสินค้าท้องถิ่นและงานฝีมือคุณภาพดีที่ตลาดริมชายหาดหรือตลาดพื้นเมืองของออสเตรเลีย หรือลองสัมผัสการเล่นเซิร์ฟไล่ตามจับคลื่นที่โกลด์โคสต์ในพื้นที่ยอดนิยม อาทิ เบอรีนเฮด,กรีนเมาท์,เคอร์ร่า,ซีเวย์และสแนปเปอร์ร็อค หรือเพิ่มความท้าทายด้วยกิจกรรมทางน้ำ เช่น สกีน้ำ เรือลากร่ม เจ็ทสกีและเรือใบ กิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในออสเตรเลีย
3.สวนสนุกดรีมเวิลด์ Dream World สวนสนุกที่เป็นดินแดนแห่งความฝันของชาวออสซี่ สนุกสนานกับเครื่องเล่นชนิดต่างๆ อาทิ Runway Reptar Roller Coaster หรือให้ท่านได้ตื่นเต้นสุดขีดกับ Giant Drop ที่เป็นเครื่องเล่นที่ได้รับการบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงที่สุดและเร็วที่สุดในโลก นอกจากนี้ภายในยังแบ่งเป็นโซนต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน
4.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน Currumbin Wildlife Sanctuary ตั้งอยู่ชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ อยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเนชั่นแนลทรัสต์ ที่มีนกแก้วตัวเล็กสีสวยจำนวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท เป็นต้น
** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นทำท่านสู่ท่าเรือ นำท่านล่องเรือเพื่อ นำท่านจับปูยักษ์ Catch a Crab กิจกรรมที่ได้รับรางวัล มากมายจากการท่องเที่ยวออสเตรเลีย เริ่มจากนำท่านลงเรือ เพื่อล่องไปตามแม่น้ำ Tweed River และมุ่งหน้าเพื่อตามหา Yabbie หรือกุ้งมังกรตัวเล็ก เพื่อนำมาทำเป็นเหยื่อล่อปูยักษ์ ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารนกพีลิแกน ที่ต่างมาคอยอาหารจากนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่าน เข้าสู่ไฮไลท์ของกิจกรรมนี้คือการจับปูยักษ์ ท่านจะสนุกสนานกับการจับปูยักษ์ด้วยตัวของท่านเอง โดยการเอาเหยื่อที่หามาได้ใส่ไว้ในตะแกรงแล้วหย่อนลงไปในน้ำเพื่อล่อเจ้าปูยักษ์มาติดกับ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เขตป่าฝน Mt.Tamborine ทางตอนเหนือของโกลด์โคสต์ เป็นเขตป่าฝนที่มีความมหัศจรรย์ของชั้นหินตามธรรมชาติให้ได้ชมซึ่งเป็นชั้นหินที่ก่อตัวจนเป็นทรงโค้งทำให้เกิดเป็นถ้ำใต้น้ำตกขึ้นมา อันเป็นแหล่งที่อยู่ของหนอนเรืองแสง อันเป็นที่มาของหนอนเรืองแสงกว่าพันๆ ตัว
นำท่านชมถ้ำหนอนเรืองแสง Glowworms Caves ชมความงามของถ้ำหินงอก หินย้อยที่งอกเองตามธรรมชาติโดยใช้เวลาหลายร้อยปี พร้อมชมตัวหนอนที่ส่องแสงระยิบระยับสวยงามเพื่อล่อแมลงเป็นอาหาร นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โกลด์โคสต์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเมืองบริสเบน
23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ246

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ970
08.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…


รายการการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน สภาพอากาศ หิมะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ เป็นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-บริสเบน // บริสเบน-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 ธ.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ชำระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 5,300 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ที่จะต้องชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเน็ตเป็นชั่วโมง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

หมายเหตุ

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน (ไม่มีราคาเด็ก) หากผู้โดยสารมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทาง
• การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ว
• กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว