• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ยุโรป

ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 10 วัน 9 คืน

รหัสทัวร์
ARS_danube 10D 9N
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
10 วัน 9 คืน
วันที่
14 เม.ย. - 24 เม.ย. 2019
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

127,500 บ.

กำหนดการเดินทาง

14 - 24 เม.ย. 2562

ไฮไลท์ทัวร์

เวียนนา – เอสซ์เตอร์กอม – บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – วาเคา – เมลค์ – Engelhartszell (พาสเซา) – มิวนิค

สิทธิพิเศษ : เมื่อจองภายใน 15 ธันวาคม 2018 รับส่วนลด 3,000 บาทต่อท่าน
จองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

รายละเอียดทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

22:00 น. 

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (Thai Airways: TG)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน.

1:20 น.

นำท่านบินลัดฟ้าสู่กรุงเวียนนา, ประเทศออสเตรีย ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG 936 (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง 55 นาที)

7:15 น.

เดินทางถึงสนามบินเวียนนา, ประเทศออสเตรีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

8.30 น.

นำท่านเดินทางโดยรถบัสไปยังสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย  คุณจะได้ทำความรู้จักกับสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดทางประวัติศาสตร์ของเวียนนาเราจะเริ่มต้นจากขับรถเลียบเส้นทางถนนวงแหวน (Ringstrasse)ที่มีอาคารสวยงามมากมายเช่นโรงละครโอเปร่าของรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะทางประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ  เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะ การดนตรี สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ แหล่งช้อปปิ้งสุดหรู และสวนสาธารณะที่สวยงาม.

12:00น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

แวะชมความสวยงามของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่เก่าแก่อีกแห่งในออสเตรีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเวียนนาเมื่อเดินเข้ามาชมภายใน เราจะได้พบกับความสวยงามของงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่เล่าเรื่องราวทางศาสนาอันน่าประทับใจมากมาย เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งในย่านสรรพสินค้า St. Stephen’s plaza

 

15:00 น.

นำท่านเช็คอินเพื่อลงเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า – A-ROSA DONNA

หลังจากเช็คอินเรียบร้อยอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในเรือ
A-ROSA DONNA มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิสเนตได้ที่ ชั้น 1 หรือนั่งพักผ่อนสบายๆ ใน LoungeBarWine bar/Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ำดานูบที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชินีแห่งแม่น้ำได้ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายน้ำให้บริการ ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการเดินเรือ

18:00 น.

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า A-ROSA DONNA และปล่อยอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินชมความโรแมนติกของกรุงเวียนนาในยามค่ำคืน.

เรือจอดเทียบท่าค้างคืนที่ท่าเรือเวียนนา 1 คืน

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า A-ROSA DONNA (ห้องอาหารเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 เป็นต้นไป)

8.30 น.

9:50 น.

เดินทางด้วยรถบัสเพื่อเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

นำท่านเข้าชมพระราชวังพระราชวังเชินบรุนน์…อัญมณีแห่งกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก มาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 – 20 โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดำริให้สร้างพระราชวังที่โอ่อ่าหรูหรา โดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ ในสมัยพระนางมาเรียเทเรซ่า ซึ่งมีการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก เครื่องตกแต่งพระราชวัง และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้เป็นแบบรอคโคโคทั้งหมด บริเวณด้านหน้าพระราชวังเชินบรุนน์ แสดงถึงความอลังการที่อยู่เบื้องหลังสวนดอกไม้นานาชนิดสีสันฉูดฉาดตัดกับสีเหลืองทองของพระราชวังเชินบรุนน์อย่างลงตัว โดยชื่อของพระราชวัง เชินบรุนน์แห่งนี้ มีความหมายว่า น้ำพุอันสวยงาม ด้วยแต่เดิมมีการผุดขึ้นของน้ำบาดาลที่อยู่รายล้อมพระราชวัง สมเด็จพระจักรพรรดิจึงพระราชทานชื่อโดยอิงความหมายของพื้นที่ และได้กลายเป็นชื่อมาจนถึงทุกวันนี้.

12:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

15:00น.

นำท่านกลับมาลงเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า A-ROSA DONNA

18:30 น.

เรือออกจากท่าเรือเวียนนา มุ่งหน้าสู่เมืองเอสซ์เตอร์กอม ประเทศฮังการี

19:00น.

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  ภายในเรือ A-ROSA DONNA

มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิสเนตได้ที่ ชั้น 1ของเรือหรือนั่ง พักผ่อนสบายๆ ใน LoungeBarWine bar/Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ำดานูบที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชินีแห่งแม่น้ำได้ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายน้ำให้บริการ ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการเดินเรือเรือเคลื่อนตัวออกจากท่าเรือเวียนนา ไปยัง ท่าเรือเมืองเอสซ์เตอร์กอม

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า

(ห้องอาหารเปิดให้บริการตั้งแต่ 7 โมงเช้าเป็นต้นไป)

8:00 น.

เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเอสซ์เตอร์กอม ประเทศฮังการี

8:30 น.

ปล่อยอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจที่เมืองเอสซ์เตอร์กอมตามอัธยาศัย ซึ่งเมืองเอสซ์เตอร์กอมแห่งนี้ เป็นเมืองบนฝั่งแม่น้ำที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ เนื่องจากเคยเป็นเมืองหลวงของฮังการีในช่วงปลายศตวรรษที่ 10 จนถึงช่วงกลางศตวรรษที่ 13 เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในฮังการี จึงทำให้เมืองเอสซ์เตอร์กอมดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างไม่ขาดสาย.

9:30 น.

นำท่านกลับมาขึ้นเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า A-ROSA DONNA

10:30 น.

 

เรือออกจากท่าเรือเอสซ์เตอร์กอม มุ่งหน้าสู่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

และอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในเรือ A-ROSA DONNA

มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิสเนตได้ที่ชั้น 1 ของเรือหรือนั่งพักผ่อนสบายๆ ใน LoungeBarWine bar/Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ำดานูบที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชินีแห่งแม่น้ำได้ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายน้ำให้บริการ ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการเดินเรือ

12:00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติได้ที่ห้องอาหารของเรือ

15:00 น.

เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

16:00 น.

เที่ยวชมเมืองโดยรถบัส คุณจะผ่านสถานที่ที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆของบูดาเปสต์เช่นอนุสาวรีย์พันปีที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสวีรชนบนฝั่งเมืองเปสต์(ฝั่งตะวันออก)  โรงละครที่สวยงามตลาดหลักทรัพย์เก่า และอาคารรัฐสภาในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคหลังจากนั้นนั่งรถกระเช้าขึ้นเนินเขาบูดาไปยังโบสถ์แมธธิอัสซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกและป้อมปราการชาวประมงทางตอนเหนือจากจุดนี้คุณสามารถชมวิวที่โดดเด่นและงดงามของแม่น้ำดานูบและเมืองเปสต์ การเดินทางระยะสั้นของคุณสิ้นสุดลงด้วยการเดินทางไปเนินเขาเกลเลิร์ตฮิลล์ (Gillért Hill)  ซึ่งมีป้อมปราการสำคัญสูง220 เมตรและรูปปั้นเทพีเสรีภาพ.

19:00 น.

 

 

 

 

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า

อิสระให้ท่านผ่อนคลายภายในเรือ A-ROSA DONNAมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิสเนตได้ที่ ชั้น 1ของเรือ นั่งพักผ่อนสบายๆ ใน LoungeBarWine bar/Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ำดานูบที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชินีแห่งแม่น้ำได้ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายน้ำให้บริการ ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการเดินเรือ

20:00 น.

ปล่อยอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินชมเมืองบูดาเปสต์ในยามค่ำคืน.

เรือจอดเทียบท่าค้างคืนที่เมือง บูดาเปสต์ 1 คืน

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า

(ห้องอาหารเปิดให้บริการตั้งแต่ 7โมงเช้าเป็นต้นไป)

9:00 น.

เดินทางไปเกาะมาร์กาเร็ต พบกับจุดน่าสนใจต่างๆบนเกาะ เช่น ต้นไม้อายุหลายร้อยปี, สวนสาธารณะที่เคยเป็นสวนกุหลาบมาก่อน, อนุสาวรีย์ร้อยปีซึ่งเป็นความทรงจำของการรวมตัวกันของเมืองบูดาเปสต์และโอบูดา, น้ำพุMargitsziget สิ่งที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมเช่นกันคือซากปรักหักพังของอารามของชาวโดมินิกันและซากที่หลงเหลือของโบสถ์ Szent Mihály จากศตวรรษที่12  คุณสามารถเดินเล่นผ่านสวนญี่ปุ่นและเพลิดเพลินชมวิวสวยๆที่ริมระเบียงของโรงแรมแกรนด์ก่อนที่รถบัสของเราจะพาคุณไปยังมหาวิหารเซนต์ สตีเฟน (St. Stephen Basilica) มหาวิหารประจำเมืองที่สวยงดงามอย่างยิ่ง

12:00 น.

รับประทานอาหารณ ภัตรคารอาหารท้องถิ่น

14:00 น.

อิรสะให้ท่านเดินช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

16:00 น.

กลับลงเรือสำราญ A-ROSA DONNA

18:00 น.

เรือออกจากท่าเรือบูดาเปสต์ มุ่งหน้าสู่เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย

19:00 น.

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า

และอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในเรือ A-ROSA DONNA มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิสเนตได้ที่ ชั้น 1 ของเรือหรือนั่งพักผ่อนสบายๆ ใน LoungeBarWine bar/Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ำดานูบที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชินีแห่งแม่น้ำได้ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายน้ำให้บริการ ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการเดินเรือ

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า

และพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในเรือ A-ROSA DONNAมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิสเนตได้ที่ ชั้น 1 ของเรือหรือนั่งพักผ่อนสบายๆ ใน LoungeBarWine bar/Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ำดานูบที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชินีแห่งแม่น้ำได้ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายน้ำให้บริการ ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการเดินเรือ(ห้องอาหารเปิดให้บริการตั้งแต่ 7 โมงเช้าเป็นต้นไป)

9:00 น.

เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย

10:00 น.

นำท่านเดินชมเมืองบราติสลาวา เมืองหลวง ของประเทศสโลวาเกีย เมืองที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย โดยมีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลาง คุณจะพบพิพิธภัณฑ์ โรงละคร และสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นมากมายกระจายตัวไปตามท้องถนนอันคดเคี้ยวที่ปูด้วยหิน ชมเส้นขอบฟ้าที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างยุคศตวรรษที่ 20 และหอคอยยุคกลางที่น่าหลงใหล.

12:00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า(A-ROSA DONNA)

13:00 น.

นำท่านเดินทางไปยังปราสาท บราติสลาวาBratislava Castle สถานที่นี้เคยเป็นที่พำนักของผู้ปกครองนคร ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ Bratislava คุณจะได้เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองนี้ รวมถึงทิวทัศน์อันงดงามของประเทศเพื่อนบ้านอย่างออสเตรียและฮังการีด้วย  ที่นี่เป็นจุดชมเมืองที่สวยงามจากวิวมุมสูงบนตัวปราสาท คุ้มค่าควรมาอย่างยิ่ง.

15:00 น.

นำท่านกลับมาที่เรือล่องแม่น้ำอโรซ่า เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองเมลค์ประเทศออสเตรีย

18:00 น.

เรือออกจากท่าเรือเมืองบราติสลาวา

19:00 น.

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า

และพักผ่อนตามอัธยาศัยของท่าน ภายในเรือ A-ROSA DONNA มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิสเนตได้ที่ ชั้น 1 ของเรือหรือนั่งพักผ่อนสบายๆ ใน LoungeBarWine bar/Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ำดานูบที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชินีแห่งแม่น้ำได้ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายน้ำให้บริการ ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการเดินเรือ.

1:00 น.

เรือล่องผ่าน Wachauหุบเขาแม่น้ำดานูบ ทั้งสองฝั่งที่เต็มไปด้วยสวนผลไม้ทั้งแอปเปิ้ลและไร่องุ่นเรียงรายตามแนวลาดชัน มองเห็นหน้าผาที่ขรุขระความมีเสน่ห์ของพื้นที่บนเนินเขาที่สูงชันงดงามสวยสมที่ได้รับรางวัลมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ทั้งปราสาทและพระราชวังในยุคกลางซากของสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ตลอดฝั่งแม่น้ำ

7:00 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า

และพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ ภายในเรือ
A-ROSA DONNAมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้ ฟิสเนตได้ที่ ชั้น 1 ของเรือหรือนั่งพักผ่อนสบายๆ ใน LoungeBarWine bar/Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือ ท่านก็ยังสามารถนั่งจิบ ชา กาแฟ ชมวิวสวยๆของแม่น้ำดานูบที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นราชินีแห่งแม่น้ำได้ นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟเล็กๆและสระว่ายน้ำให้บริการ ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการเดินเรือ

11:00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่อง
แม่น้ำอโรซ่า

ปล่อยอิสระให้ท่านพักผ่อนชมวิวความสวยงามของแม่น้ำดานูบ

12:00 น.

เรือเทียบท่า ณ เมืองเมลค์ประเทศออสเตรีย

12:30น.

นำท่านเข้าชมวิหารเมลค์(Melk Abbey)สถานที่สำคัญของหุบเขาวาเคา

วิหารเมลค์ (Melk Abbey) นิกายเบเนดิกไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของวาเคาแต่ยังเป็นหนึ่งในความศรัทธาและประวัติศาสตร์ของออสเตรีย   นับตั้งแต่วิหารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1089 ก็เป็นที่พำนักของนักบวชนิกายเบเนดิก และถือเป็นงานชิ้นเอกของการผสมผสานทางศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติ ความศรัทธา และวิทยาศาสตร์ เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาวาเคาจากความสูง 60 เมตรที่วิหารเมลค์ก่อนเข้าชมการตกแต่งภายในที่โอ่โถงด้วยห้องต่างๆ ในรูปแบบสถาปัตยกรรมบารอก

15:00 น.

นำท่านกลับมาขึ้นเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า

16:00 น.

เรือออกจากท่าเรือเมืองเมลค์ มุ่งหน้าสู่เมือง Engelhartszell (พาสเซา) ประเทศเยอรมนี

18:00 น.

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่าและพักผ่อนตามอัธยาศัยของท่านหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ .

7:00 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือล่องแม่น้ำอโรซ่า

เรือจอดเทียบท่า ณ เมือง Engelhartszell (Passau) ประเทศเยอรมนี

8:30 น.

เช็คเอาว์ออกจากท่าเรืออโรซ่า และ เดินทางต่อโดยรถบัสเพื่อพาท่านเที่ยวชมเมือง Engelhartszell (Passau) เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยมนต์เสนห์เมืองเก่าแก่กับบรรยากาศที่น่าหลงใหลเมืองที่มีแม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกันจากแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ที่ต่างกัน  แม่น้ำดานูบจากทางตะวันตก   แม่น้ำอินน์จากทางใต้  และแม่น้ำอิลซ์จากทางเหนือและทำให้เกิดความสวยงามที่มีเอกลักษณ์ซึ่งถูกเรียกว่าเมืองแม่น้ำสามสาย “Dreiflüsseeck”  ศูนย์กลางเมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมบารอคที่ถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินชั้นครูชาวอิตาเลียนในสมัยบารอคในยุคศตวรรษที่ 17 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมหาวิหารเซนต์ สตีเฟนที่มีออร์แกนลม (Cathedral Organ) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก.

12:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

14:00 น.

เดินทางโดยรถบัสไปยังเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)

เดินทางถึงเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนีและนำท่านเช็คอินเข้าพัก ณ โรงแรมระดับ 4 ดาว Eurostars Grand Central หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันและอิสระให้ท่านพักผ่อนหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

18:30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

7:00 น.

รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติณ ห้องอาหารโรงแรม

8:00น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมนี

เข้าชมพระราชวัง Neuschwansteinปราสาทนอยชวานชไตน์ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย มิวนิค ประเทศเยอรมนีและสร้างในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก และเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

12:30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคารอาหารจีน

นำท่านเข้าชมปราสาทโฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนโดยพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่สอง (Maximilian II) พระบิดาของพระเจ้าลุดวิกนั่นเอง เจ้าชายลุดวิกในวัยเยาว์ทรงประทับอยู่ที่ปราสาทนี้อย่างมีความสุข และเป็นแรงบันดาลใจที่จะสร้างปราสาทของพระองค์เองขึ้นบ้าง พูดง่ายๆคือโฮนชวานเกาคือปราสาทของผู้พ่อส่วนนอยชวานสไตน์คือปราสาทของผู้ลูก

และเดินทางกลับสู่มิวนิค ประเทศเยอรมนี

18:30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่นมีชื่อ “Ratskeller ”

20:00 น.

อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองมิคนิคยามค่ำคื่น

และพักผ่อนตามอัธยาศัยของท่าน ณ โรงแรมระดับ 4 ดาว Eurostars Grand Central หรือเทียบเท่า

8:00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

10:00 น.

เดินทางโดยรถบัสไปยังสนามบินมิวนิค

14:25 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ,  ประเทศไทย ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 925(ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง 40 นาที)

6:05 น.

เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

– จบการเดินทาง –

 รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาการจราจรสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

10 วัน 9คืน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เวียนนา,เอสซ์เตอร์กอม, บูดาเปสต์,บาติสลาวาม,วาเคา,Esgelhartszell (พาสเซา) มิวนิค 14 – 24 เมษายน 2562

อัตราค่าบริการ ราคา
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านห้องหน้าต่างชั้น 1(Outside Cabin) ท่านละ 127,500
พักเดี่ยวเพิ่มจากราคาทัวร์ห้องหน้าต่าง (Outside Cabin ชั้น1) ท่านละ 11,500
อัพเกรดเป็นห้องระเบียงแบบ Juliette balconyชั้น 2 เพิ่มเงินท่านละ   (มี 10 ห้องเท่านั้น) 9,900
เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   123,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 85,000-120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าตั๋วคืน TG BKK-VIE – MUC-BKK 30000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ) **

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท
 • คุ้มครองค่าอาหารเป็นพิษ 30,000 บาท
 • ความรับผิดชอบสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่จำกัดวงเงินสุดสุด
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุลลภพถาวรสิ้นเชิ้ง 1,000,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 80ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง(ห้องพักบนเรือสำราญ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 3,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • การชำระเงิน
  • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่านภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน สำรองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่านละ 50,000 บาท
  • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว