• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
มาเลเซีย, สิงคโปร์

ล่องเรือ Genting Dream Cruise 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์
GC_01 Genting Dream 3D2N
ประเทศ
มาเลเซีย, สิงคโปร์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
วันที่
27 ก.พ. - 29 มี.ค. 2019
สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

12,888 บ.

กำหนดการเดินทาง

27 ก.พ – 01 ก.พ. 2562
06 - 08 , 27 - 29 มี.ค. 2562

ไฮไลท์ทัวร์

Genting Dream 3 วัน 2คืน
สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์

โปรแกรมการเดินทาง

*** นัดพบที่ สนามบินสุวรรณภูมิ วันพุธ 6 ก.พ / 27 ก.พ / 27 มี.ค 2562เวลา09.00น.
ชั้น 4 ประตู 5 โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลนส์

วันเดินทาง จุดหมายปลายทาง โดยเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงที่หมาย
27ก.พ/27 มี.ค 2562 BKK – SIN SQ975 12.15 15.45
*น้ำหนักกระเป๋า 30 กก /ท่าน*
12.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน SQ975
17.00 น. ถึงท่าเรือ Marina Bay Cruise Center เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือ ทำการติด Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้านำตั๋วเรือเช็คอินและรับ CruiseCard และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นสู่เรือสำราญ

Genting Dream เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้นและนำลงทะเล
ล่องในปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสาร
ทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวกิจกรรมบนเรือ

23.59 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศ สิงคโปร์ ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1
ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทาน อาหารเย็น ณห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobbyชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)

เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือได้จัดไว้ให้
* ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffetซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ
** ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-Inopen seating) ห้องอาหารแบบ A La Cartนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

12.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซียสำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือกรุณากลับถึงเรือก่อน 1 ชม.

แนะนำที่เที่ยวสำคัญ
Merdeka Square – (Merdeka Square)บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุด ในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจำชาติมาเลเซีย ที่ได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยง คืนของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ส่วนฝั่งตรง ข้ามกับจัตุรัสฯ เป็นอาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มาเลเซียไปแล้ว อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะ แบบอาหรับ ความสูงของยอดโดมมีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้ง ตระหง่านอวดความสวยงามของตัวตึกและในเวลากลางคืน จะมีการติดไฟระยิบระยับ เต็มไปหมด ยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารแห่งนี้ สถานีรถไฟ KL ซึ่งจัดว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งตระหง่าน อยู่บนถนนฮาชามัดดิน (Jalan Hashamuddin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 ภายนอก สถานีสร้างแบบมูริส มีลักษณะเป็นหอสูงคล้ายมัสยิด แต่ภายในสร้างและตกแต่ง เหมือนสถานีรถไฟวิกตอเรีย

Sultan ABD SamabBuiding – อาคารสุลต่านอับดุลซามัด สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2440 ตั้งชื่อตามพระนามของสุลต่านแห่งสลังงอร์ โดยใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานของศาลฎีกา Petronas Istana Palace -Twin Tower– ถ่ายรูปและเดินช้อปปิ้ง

ตึกแฝดเปโตรนาส เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกสร้างโดย บริษัท ปิโตรเลียม เนชั่นแนลเบอร์ฮาด (Petroliam Nasional Berhad) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ปิโตรนาส (Petronas) เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำมันของมาเลเซีย เราสามารถยืนชมความงามของตึกได้ภายนอกโดยยืนอยู่ฟากที่น้ำพุกำลังเริงระบำและสามารถเข้าไปในตึกเพื่อชมทิวทัศน์ของ กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur – KL) จากสกายบริดจ์ (Sky Bridge) ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชั้นที่ 41 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เย็น รับประทานอาหารเย็น บนเรือสำราญ
* ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffetซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ
** ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In) ห้องอาหารแบบ A La Cartนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้
ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น ( สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ ) ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน

23.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffetซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ
** ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In) ห้องอาหารแบบ A La Cartนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

12.00 น.    เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ  รับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

**กรุณาตรวจสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
เดินทางจากสนามบินชางงี  โดยสายการบิน Singapore Airline

วันเดินทาง จุดหมายปลายทาง โดยเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง เวลาถึงที่หมาย
01 มี.ค /29 มี.ค 2562 SIN – BKK SQ978 18.45 20.10

เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

** ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง **

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 12,888 บาท / ท่าน
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 14,888 บาท / ท่าน
ห้องพักแบบมีระเบียง 16,888 บาท/ ท่าน

** ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือ 1,900บาท / ท่าน **

_______________________________________________________

06-08 มี.ค. 2562(เรือออกเวลา 21.00 น.)

** ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง **

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 14,888 บาท / ท่าน
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 16,888 บาท / ท่าน
ห้องพักแบบมีระเบียง 18,888 บาท/ ท่าน

** ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือ 1,900บาท / ท่าน **

ราคานี้รวม

 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 2คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 3. ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ ไปกลับ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าทิปส์ SGD 21ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้น
 2. ค่าภาษีท่าเรือ
 3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก
 2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว