• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สิงคโปร์

สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์
SW-3D2N_FE
ประเทศ
สิงคโปร์
ระยะเวลา
3 วัน
วันที่
01 ก.ค. - 30 ก.ย. 2018
สายการบิน
ไม่รวม
เริ่มต้นที่

บ.

กำหนดการเดินทาง

ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 กันยายน ก.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

เที่ยวยกครัว ทัวร์ยกแก๊งค์ เที่ยวแบบไม่ต้องรอใคร ไปแบบส่วนตัว
(ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้
– 31 กันยายน2561)

โปรแกรมการเดินทาง

16:30
รับที่ล๊อบบี้โรมแรม

17:00
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัคตาคาร ซงพ่าบะกุ๊เต๋ กระดูกหมูยาจีนสไตล์สิงคโปร์ ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน Merlion Park พร้อมล่องเรือSingapore Bumboatชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า – เที่ยวชมสวนสาธารณะ การ์เด้นบายเดอะเบย์ Garden by the Bay พร้อมบัตร ขึ้นสะพานลอยฟ้า OCBC Super Tree – ช๊อปปิ้ง มาริน่าเบย์แซนด์ Marin Bay Sand Hotel –ชมโชว์ Spectra Light & Water Show ที่สวยงามประทับใจ

(เลือกซื้อ optional tour ได้ตามที่ท่านชื่นชอบ เช่น Universal Studios,S.E.A Aquarium,River Safari,Singgapore Zoo,Cable Car, เป็นต้น)

(รับ 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง)

ราคาที่พัก

เมือง ที่พัก
โรงแรม จำนวนผู้เดินทาง พักเตียงคู่
ท่านละ
พักสามเตียง
เสริมท่านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่โดยเสริมเตียงท่านละ เด็กพักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียงท่านละ พักเดียวเพิ่มท่านละ
Fragrance Ruby/Crystal (NO ABF)
@ Gaylang
4 – 5 ท่าน
6 – 8 ท่าน
8 – 10 ท่าน
5,500
4,875
4,625
3,750
3,250
3,000
1,925
1,925
1,925
Fragrance Selegie
@ Selegie Road
4 – 5 ท่าน
6 – 8 ท่าน
8 – 10 ท่าน
6,250
5,625
5,375
6,625
6,125
5,875
6,425
5,875
5,625
3,750
3,250
3,000
2,675
2,675
2,675
Parc Sovereign
@ Albert Street
@ Lavender Road
4 – 5 ท่าน
6 – 8 ท่าน
8 – 10 ท่าน
6,750
6,125
5,875
7,000
6,375
6,125
6,750
5,275
5,900
3,750
3,250
3,000
3,175
3,175
3,175
Boss Holtel / V Holtel Lavender @Lavender Road 4 – 5 ท่าน
6 – 8 ท่าน
8 – 10 ท่าน
7,500
7,000
6,750
7,500
6,875
6,625
7,200
6,625
6,375
3,750
3,250
3,000
3,975
3,975
3,975
Chancellor Holtel 3*

@ Orchard Road

4 – 5 ท่าน
6 – 8 ท่าน
8 – 10 ท่าน
7,750
7,125
6,875
7,625
7,125
6,875
7,425
6,875
6,625
3,750
3,250
3,000
4,175
4,175
4,175

 

ราคานี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืนตามโรมแรมที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ (Fragrance Ruby, Crystal: NO ABF)
 • อาหารเย็น 1 มื้อ @ ซงฟาบะกุ๊เต๋
 • ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ แบบ private group (Van 13 seat with driver guide)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ Singapore Bumboat, สะพาน OCBC @ Garden by the Bay

 

ราคานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินระหว่าง กรุงเทพฯ– สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
 • อาหารกลางวัน อาหารเย็น ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด
  มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าทิป Driver Guide ตามธรรมเนียมประมาณ SGD5 / วัน /1 ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว