• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อเมริกา

อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์
JHECS_BY BR-02
ประเทศ
อเมริกา
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
วันที่
28 ก.ค. - 9 ธ.ค. 2018
สายการบิน
อี.วี.เอ.แอร์
เริ่มต้นที่

89,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

20 – 28 ก.ค. 2561
11 – 19 ส.ค. 2561
07 – 15 ก.ย. 2561
09 – 17 พ.ย. 2561
01 – 09 ธ.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

นิวยอร์ก – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี. – น้ำตกไนแองการ่า – Woodbury Outlets

โปรแกรมการเดินทาง

08.30 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร Q-R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

11.40 น.        เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่สนามบินเถาหยวน ประเทสไต้หวัน เที่ยวบินที่ BR 062

16.30 น.        เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

19.10 น.        ออกเดินทางต่อจากไต้หวัน สู่สนามบิน JFK นิวยอร์ก ด้วยเที่ยวบินที่ BR 032

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

22.05 น.        เดินทางถึง เมืองนิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนครแห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท่า ( – / – / – )

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย  (ระยะทาง 156 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านชมระฆังแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ (Independence Hall) สมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บรักษา

 

 

 

 

 

เอกสารประกาศอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (United States of America)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของกรุงวอชิงตันดีซี นำท่านชม ทำเนียบขาว (White House) สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดี ผ่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) หรือที่รู้จักกันในนามไม่เป็นทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกาที่ทำจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งมีความสูงถึง 555 ฟุต

เย็น               รับประทานอาหารเย็น

                    เข้าพักโรงแรม Marriott Bethesda หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่

ในหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งใหญ่ที่สุดใน

โลกโดยทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History) และท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกันที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมีห้องจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์โครงกระดูกไดโนเสาร์และที่พลาดไม่ได้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดาเพชรสีน้ำเงินในอดีตที่เคยพบมา มีน้ำหนัก 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป็นสิ่งล้ำค่าหายากแล้วยังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานอีกด้วย ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright (รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิ-ฮานน่าของรัฐเพนซิลเวเนีย (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) พาทุกท่านเข้าชม โรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s Chocolate World ซึ่งท่านจะได้ชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหวโดยใช้สัตว์จำลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการแสดงที่น่ารักและตื่นตาตื่นใจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เย็น               รับประทานอาหารเย็น

                    เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Harrisburg  หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) พร้อมชมทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมืองและชีวิตแบบชาวอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 และตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง นำท่านชมโรงงานเครื่องแก้ว (Corning Glass) ของเมืองคอร์นนิ่งที่มีชื่อเสียงและอิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นจาน ชามของ Correll ที่แตกยาก นอกจากนี้ยังมีของประดับ ตกแต่งบ้านต่างๆ ที่สวยงามซึ่งทำมาจากแก้วให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่น้ำตกไนแองการ่า (ระยะทาง 236 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3  ชั่วโมง) น้ำตกที่นับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตก และเสียงอันดังกึกก้องของสายน้ำที่ไหลลงมากระทบกับพื้นน้ำด้านล่างตลอดเวลา นำท่าน ล่องเรือ “เมด ออฟ เดอะ มิสต์” ท่านจะได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดและในวันที่อากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินน้ำทอแสงเป็นประกายงดงาม (หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยให้ล่องเรือ “เมด ออฟ เดอะ มิสต์” ได้ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรายการเป็นอย่างอื่นทดแทนให้โดยคำนึงถึง

 

 

 

                   ผลประโยชน์และรายการเดินทางของท่านเป็นสำคัญ) ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน้ำตกไนแองการ่า ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์

เย็น               รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม  Holiday Inn Niagara Falls หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองวัตคินเกล็น (Watkins Glen) (ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างการเดินทาง รถจะขับเลียบทะเลสาบเซเนก้า Seneca Lake ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐนิวยอร์ก (Five Fingers Lake) โดยน้ำในทะเลสาบทั้ง 5 แห่งนี้ จะนำมาใช้ในการหมักบ่มวายน์ คนอเมริกันถือว่าไวน์ที่มาจากแถบ Finger Lakes มีคุณภาพเทียบเท่าไวน์จาก Napa Valley จากรัฐแคลิฟอร์เนียเลยทีเดียว  ซึ่งตลอดทางที่ขับรถผ่าน ท่านจะได้ชมไร่องุ่นมากมายที่ปลูกอยู่ริมทะเลสาบ ให้ท่านได้ลงไปถ่ายรูปที่ริมทะเลสาบเซเนก้า เป็นที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              นำท่านสู่ Watkins Glen State Park สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ ท่านจะได้พบกับเส้นทางท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ เราจะพาท่านเดินเท้าสู่น้ำตก Cavern Cascade and Spiral Tunnel ให้ท่านได้เก็บภาพอันน่าประทับใจกับความสวยงามของธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน (ระยะทาง 126 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Holiday Inn Binghamton Downtown หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets (ระยะทาง 219 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)วันนี้ทั้งวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ NON-STOP อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่นี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ที่สุดในอเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากฝั่งอเมริกา และฝั่งยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เครื่องหนัง เครื่องสำอาง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง

(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)

บ่าย              เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดทั้งช่วงบ่าย  เมื่อได้เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อรับประทานอาหารเย็น

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี่” สู่เกาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น้ำฮัดสันมุ่งสู่เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมี

เนื้อหาต้อนรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนั้นนำทุกท่านเดินผ่านสวน Battery

Park ไปสู่รูปปั้นรูปวัวกระทิง (Charging Bull)  Landmark อีกแห่งสำหรับผู้ที่มาเยือนนิวยอร์กแล้วจะพลาดไม่ได้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

บ่าย              นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น แทนตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านตึกสูงและที่พักย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า “วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์” ในนครนิวยอร์กเป็นตึกสูงที่สุดของอเมริกา ด้วยระดับความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก “วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์” ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงที่สุดของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารที่มีความสูงถึง 408 ฟุต  จากนั้นนำท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์กซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคับคั่งและอลังการมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาที่มีอยู่โดยรอบ (ป้ายโฆษณาที่อยู่ในบริเวณนี้ ขึ้นชื่อว่ามีราคาค่าเช่าแพงที่สุดในโลก) และอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เย็น               รับประทานอาหารเย็น

เมื่อได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

01.25 น.        เหินฟ้าจากนิวยอร์กสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 031

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

05.15 น.        เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.25 น.        ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ BR 211

11.10 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ /ท่าน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่มีเตียง)
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
20 – 28 ก.ค. 61
11 – 19 ส.ค. 61
07 – 15 ก.ย. 61
09 – 17 พ.ย. 61
01 – 09 ธ.ค. 61
89,999 83,999 15,500

กรุ๊ปขั้นต่ำเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ (EVA Airways)
 • ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • Hotel Porter (คนยกกระเป๋าที่โรงแรม)
 • ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ)
 • ค่าทิปคนขับรถ (4 USD ต่อวันต่อคน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไข

 • ท่านสามารถสำรองที่นั่งโดยจ่ายมัดจำล่วงหน้าท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, เหตุจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ,  การจลาจล,  การนัดหยุดงาน
 • หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทำสิ่งผิดกฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว