• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
จีน

เจาะซินเจียง เส้นทางสายไหมใต้

รหัสทัวร์
01_FT-GG
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
10 วัน 8 คืน
วันที่
15 มิ.ย. - 21 ต.ค. 2018
สายการบิน
ซานตงแอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

79,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

15-24 มิ.ย. 2561
12-21 ต.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

อูรูมูฉี–ทอคซิ่น–คู่เออร์เล่อร์–คู่เชอ–ข้ามทะเลทรายทาคลิมากัน–

เหอเถียน – ซาเชอ–ม่ายก้ายถี – คัชการ์–ถ่าซื่อกู้เอ่อร์กั้น

10 วัน 8 คืน โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์

รายละเอียดทัวร์

อูรูมูฉี – ทอคซิ่น – คู่เออร์เล่อร์ – คู่เชอ – ข้ามทะเลทรายทาคลิมากัน – เหอเถียน – ซาเชอ –ม่ายก้ายถี – คัชการ์ – ถ่าซื่อกู้เอ่อร์กั้น

โปรแกรมการเดินทาง

24.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะGสายการบินซานตงแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4-5)

03.05 น. นำท่านเหินฟ้าสู่นครอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8886

05.55 น. ถึงสนามบินนครคุณหมิง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

07.45 น. เดินทางสู่อูรูมูฉี ด้วยเที่ยวบิน SC 8886

11.45 น. ถึงอูรูมูณี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซาน มีประชากร 2.8 ล้านคน ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวซินเจียงที่มพลเมืองกว่า 70% นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษาคือ ภาษาท้องถิ่นและภาษาจีนกลาง

14.30 น. เข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (ต้าปาจา) เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (บริการเป็นอาหารแบบ Buffet)พร้อมชมการแสดงระบำซินเจียง

วันที่สาม| ต๋าป่านเฉิง-ทอเค่อซิ่น-คู่เอ่อร์เล่อร์ -ทะเลสาบบ้อสถึงหู-ด่านประตูเหล็ก 475 กม.

07.30 น.        รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

09.00 น.        เริ่มต้นเดินทางสู่เมืองคู่เอ่อร์เล่อร์เมืองสำคัญในเส้นทางสายไหมโดยใช้ไฮเวย์G 314ผ่านชมต๋าป่านเฉิงโรงงานไฟฟ้าพลังลมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียผ่านชม”อูรูมูฉีมีระยะห่างไกลทะเลถึง 2,000-3,000 กม. แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นดินเค็มและมีทะเลสาบเกลือเล็กๆหลายแห่งสันนิฐานว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนพื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนต่อเมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นดินใต้ทะเลจึงได้พลิกขึ้นมาอยู่บนผิวโลก

12.30 น.        เดินทางถึงเมืองทอเค่อซิ่นรับประทานอาหารเที่ยงหลังอาหารเดินทางต่อผ่านช่องเขาเทียนซานสู่ซินเกียงใต้เทียนซานเป็นขุนเขาใหญ่ที่ทอดตัวจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกจึงเป็นเส้นแบ่งซินเกียงเหนือและซินเกียงใต้หมายความว่าพื้นที่ตอนบนเทือกเขาเทียนซานเป็นซินเกียงเหนือและพื้นที่ตอนล่างเทียนซานถือเป็นเขตซินเกียงใต้

15.30 น.        ถึงเมืองคู่เอ่อร์เล่อร์เมืองเอกของจังหวัดปาหยันกั๋วเลิ่ง (ปาโจว) จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่อันดับหนึ่งของจีน (หวาเซี๊ยะตี้อี้โจว) ชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ในเขตนี้เป็นเผ่ามองโกล

16.00 น.        นำท่านชมทะเลสาบบ้อสถึงหู(BOSTEN LAKE)ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนมีพื้นที่ 1,228 ตรกม. แม่น้ำไคตูไหลลงสู่ทะเลสาบบ้อสถึงหูและที่นี่ยังเป็นต้นน้ำของแม่น้ำนกยูงสนุกสนานกับการล่องเรือชมสวนทะเลสาบที่อุดมไปด้วยป่าต้นอ้อ

18.30 น.        นำท่านชมด่านประตูเหล็ก(IRON GATE PASS)ด่านเก็บค่าธรรมเนียมในเส้นทางสายไหมทุกคาราวานที่ข้ามเข้าเขตจีนและต้องการผ่านเทือกเขาเทียนซานเข้าสู่ตอนกลางของจีนจะต้องผ่านด่านประตูเหล็กเพราะช่องเขาเทียนซานที่ผ่านเมืองคู่เอ่อร์เล่อร์จะมีความสูงชันน้อยที่สุดและเดินทางง่ายที่สุดจีนจึงได้ส่งกองทหารและเจ้าหน้าที่จากเมืองหลวงมาประจำที่นี่เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมสินค้าและรักษาความมั่นคงโดยเริ่มส่งทหารมาประจำการตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้นและมีการตั้งที่ทำการทหารอย่างเป็นทางการในสมัยราชวงศ์ถัง

21.00 น.        รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

07.30 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น.        เดินทางสู่คู่เชอเมืองเอกของจังหวัดอาเค่อซู

11.30 น.        ชมถ้ำพันพระเค่อจือเอ่อร์(THE KIZIL GROTTO)ถ้ำพันพระแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุดในจีนจุดแรกที่เป็นพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาสมัยราชวงศ์เว่ยซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีอายุเก่าแก่กว่า 1,600 ปีประกอบด้วย 236ถ้าเขียนภาพสีประดับผนังและเพดานถ้าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับศาสนาพุทธนิกายหินยานมีเพียงถ้ำเดียวที่ภาพเขียนเกี่ยวพันถึงนิกายมหายานนิกายหินยานแบบอินเดียจึงเรียงร้อยอย่างเต็มรูปแบบเกือบทุกถ้ำซึ่งต่างจากถ้ำพันพระในที่อื่นๆเช่นที่ตุนหวงลั่วหยางจะมีเรื่องราวเกี่ยวพันกับพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นมหายานให้ท่านชม

14.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

16.00 น.        นำชมหุบผาแดงแคนยอนหินชั้นทรายสีแดงเวลาแสงอาทิตย์สาดส่องสีของหินจะแดงเข้มตัดกับสีของฟ้าดูตื่นตาเดินเท้าเข้าสู่หุบเขาชมโตรกผาหินที่มียอดเป็นแท่งแหลมเสียดฟ้าชมหินรูปร่างต่างๆกันละลานตามียอดเขารูปทรงคล้ายนกกระจอกเทศชมหินรูปหมาจูรูปสาวเต้นราอยู่ในห้องโถงมีหน้าผาชะง่อนง้ามีช่องเขาโค้งคดเหมือนอุโมงค์สองข้างทางก่อนเข้าแคนยอนท่านจะได้เห็นภูเขาหลากสีดาแดงเหลืองเขียวขี้ม้าขาวฯลฯส่วนหนึ่งเป็นเพราะแร่ธาตุต่างๆที่ผสมอยู่เมื่อต้องแสงจะสะท้อนออกมาเป็นสีที่ต่างกัน

17.30 น.        นำชมหอคอยคู่(KIZILGAHA WATCH TOWER)มีความสูง 16 เมตร (ปัจจุบันสูง 13 เมตร) เป็นหอสังเกตุการณ์ระวังภัยสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น (1,700 ปี) สร้างขึ้นทุกๆระยะ 1-2 กม. เพื่อส่งสัญญาณควันแจ้งข่าวการรุกรานของศัตรู

21.00 น.        รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

08.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.        คณะของเราจะข้ามทะเลทรายมรณะ “ทาคลิมากัน”ทะเลทรายใหญ่อันดับหนึ่งของจีนและใหญ่           เป็นอันดับ 2 ของโลกก่อนข้ามทะเลทรายต้องเดินทางผ่านเมืองอาลาเอ๋อร์ซึ่งถือเป็นประตู          ทางเข้าทะเลทราย

12.30 น.        รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองอาลาเอ๋อร์เดินทางข้ามแม่น้าทาลี่มู่(TARIM RIVER)แม่น้ำสาย  ที่ยาวที่สุดในประเทศจีน (2,030 กม.) นำทุกท่านชมTHE HERO OF TAKLIMAKANป่าไม้หูหยาง   หลินมีขึ้นทั่วไปในเขตทะเลทรายที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำทาลี่มู่(TARIM RIVER)มีพื้นที่รวม 1,000,500    ไร่มีพัฒนาการที่น่าสนใจสิบปีแรกของการเจริญเติบโตใบมีลักษณะยาวเหมือนใบหลิวสิบปีให้หลัง     ใบจะเปลี่ยนรูปเป็นใบกลมเหมือนใบต้นหม่อนและหลังร้อยปีขนาดของใบจะใหญ่ขึ้นมากต้นหูหยางมี ดอกคล้ายดอกฝ้ายเมื่อเกสรผสมพันธุ์มีเมล็ดและปลิวตกลงไปยังพื้นดินจากนั้นนำท่านผ่านสู่ไฮเวย์ ทะเลทรายเส้นใหม่  425 กม. ตัดตรงข้ามทะเลทรายมรณะ “ทาคลิมากัน”จอดรถให้ท่านถ่ายรูป     และสัมผัสทะเลทรายระหว่างทาง

21.00 น.        ออกจากทะเลทรายเดินทางเข้าสู่เมืองเหอเถียน(HOTAN)รับประทานอาหารค่ำชวนชิมแกะย่าง

พักที่ DAOLANG HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหลังจากนั้นนำชมเมืองเหอเถียน (HOTAN)ชุมทางคมนาคมที่       สำคัญของเส้นทางสายไหมใต้ ตอนเหนือคือทะเลทรายทาคลิมากัน ทิศใต้ติดกับเทือก  เขาคุนหลุน มีพรม ผ้าไหม ผลไม้ ผ่านชมจัตุรัสต้วนเจี๋ยกว๋างฉ่าง ผ่านชมมัสยิดใหญ่ “ชิงเจินฉือ”

– ชมพิพิธภัณฑ์เหอเถียน (ห้ามถ่ายรูปภายใน) ชมอารยะธรรมโบราณในยุคเมืองนีย่าเมืองร้าง     กลางทะเลทราย ชมมัมมี่ทะเลทรายที่ข ุดพบที่เมืองนียา 2 ร่าง เป็นมันมี่หญิง มีอายุ 10-15   ปี และ 35-45 ปี มีความสมบูรณ์ และมีอายุกว่า 1,200 ปี หนึ่งในนี้เป็นแม่ชีในพุทธศาสนา       ชมฟอสซิลหอยที่มีอายุถึง 65 ล้านปี ชมเครื่องมืออาวุธ เช่น มีดหินที่มีอายุกว่า 5,000 ปี ชม    เครื่องหยกโบราณที่เก่าแก่กว่า 3,000 ปี ฯลฯ

– ชมพิพิธภัณฑ์พรมทอมือ ทอพรมเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของเหอเถียนที่มีชื่อมาช้านาน ตั้ง       แต่ยุคเส้นทางสายไหม พรมบางผืนทอมือชิ้นเดียวอาจมีขนาดใหญ่ถึง 20X50 เมตร มี     หลักฐานเชื่อได้ว่าเหอเถียนเป็นแหล่งผลิตพรมทอมือที่เก่าแก่ที่สุดของจีน นับย้อนไปถึง 2,000 ปี ในยุคของนครนียา

– ชมตลาดค้าหยก หยกขาวเหอเถียนถูกค้นพบบริเวณตอนใต้ของทะเลทรายทาคลิมากันมากว่า 3,500 ปี ปัจจุบันการหาหยกตามริมแม่น้าสองสายในเหอเถียนยังมีอยู่ เพราะมูลค่าของหยก สูงขึ้นเรื่อย ๆ มีโชว์รูมขนาดใหญ่ ร้านใหญ่ ร้านเล็ก แผงลอย หรือเดินเร่ขายกันตามถนนแล้วเดินทางสู่ซาเขอ

14.00 น.        ถึงซาเชอ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำชมสุสานกษัตริย์ซาเชอ     “เย่เอ๋อเซียง” และราชวงศ์แล้วชมสุสานของพระสนมอามานี่ซาฮาน ซึ่งเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1560     เมื่อมีอายุได้ 34 ปี พระนางเป็นพระสนมของกษัตริย์อับดุลลาชิคอีฮาน สุสานสร้างเพื่อเป็น     เกียรติให้พระนางในฐานะที่ทรงเป็นนักประพันธ์ที่แต่งหนังสือหลายเล่มที่มีคุณค่าทางคีตกวีมูคาม

20.00 น.        ถึงม่ายก้ายถี รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.        นำชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดท้องถิ่น ภาพวาดพื้นเมืองที่วาดด้วยจิตใจ จากนั้นนำชมการแสดง ระบำพื้นเมืองดาวหลัง (DAOLANG)แหล่งกำหนดของวัฒนธรรมดาวหลังมาจากชนพื้นเมือง     เชื้อสายมองโกลกับมุสลิม ชาวบ้านที่นี่ร้องเพลงด้วยชีวิต เต้นรำด้วยวิญญาณอย่างระบำที่    เรียกว่า “ม่ายซีเยื่อผู่” นั้นทุกคนทุกวัยสามารถเต้นได้

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางต่อสู่เมืองคาชก้าร์

16.00 น.        เดินทางถึงเมืองคัชการ์

– นำชมสุสานสนมเซียงเฟย สุสานของพระสนมที่ได้รับการคัดเลือกและส่งเข้าถวายตัวกับเฉียนหลงฮ่องเต้ เล่ากันว่า เฉียนหลงฮ่องเต้ลุ่มหลงโปรดปรานพระนางมาก เนื่องจากมีกลิ่นกายหอมกรุ่นเหมือนกลิ่นดอกไม้ และเล่ากันอีกว่าเมื่อพระสนมเสียชีวิตลง เฉียนหลงฮ่องเต้ได้จัดขบวนทหาร 66,660 คน ส่งศพนางกลับบ้านเกิดที่คาชการ์ เนื่องจากถนนหนทางจากเมืองหลวง มาถึงชายแดนคาชการ์ห่างไกลทุรกันดาร เมื่อถึงคาชการ์คงเหลือนายทหารร่วมขบวนเพียง 6 คนเท่านั้น ตัวสุสานภายนอกก่อสร้างเป็นยอดโดม ประดับภายนอกด้วยกระเบื้องหินหลากสี ภายในเก็บรักษาดูแลศพในตระกูลของพระสนมถึง 5 รุ่น

– นำชมมัสยิดอิดคา (อ้ายถีเอ่อร์) มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลซินเกียงและใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีพื้นที่ 16,800 ตารางเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1442 มีความสูง 12 เมตร ตกแต่งด้วยกระเบื้องอิฐสีเหลือง ตัวมัสยิดสองข้างซ้ายขวามีหอสูง 18 เมตร ภายในสามารถประกอบพิธีละหมาดได้ 10,000 คน แต่ถ้ารวมถึงภายนอกบริเวณมัสยิดสามารถจุคนได้ถึง 30,000-50,000 คน ในเทศกาลสาคัญทางศาสนาทั้งภายในนอกมัสยิด รวมถึงบริเวณจัตุรัสโดยรอบชาวมุสลิมนับแสนคนเคยหลั่งไหลมาชุมนุมเพื่อรวมประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่ด้วยความศรัทธา

20.00 น.        รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.        เดินทางสู่เมืองถ่าสือกู้เอ่อร์กั้น โดยใช้เส้นทางไฮเวย์ G 314

13.00 น.        นำชมทะเลสาบลอยฟ้า “คลาคู่หลีหู” บนความสูง 3,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล น้ำทะเลสาบ      สีฟ้าเขียวใส ตัดกับภูเขาหิมะยอดขาวโพลนที่เป็นฉากอยู่ด้านหลัง

14.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง

17.00 น.        เดินทางถึงเมืองถ่าซื่อกู้เอ่อร์กั้น เมืองเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นเมืองชายแดนจีน-     ปากีสถาน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงพลาเมียร์ บนความสูงกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าทาจิก ถ่าสือกู้เอ่อร์กั้นมีความหมายว่าเมืองหิน นำทุกท่านเข้า   เช็คอินที่โรงแรม

18.00 น.        นาชมนครเมืองหิน “สือโถวเฉิง” STONE CITYเมืองหินตั้ง อยู่บนเนินเขา มีกำแพง   ล้อมรอบตัวนคร สร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่น นครเมืองหินเคยเป็นเมืองนครของอาณาจักรผู่ลี่    หนึ่งอาณาจักรในยุคที่ซ ินเกียงยังเป็น 36 ประเทศ ต่อมาในสมัยราชวงศ์หยวนมีการบูรณะ    เมืองซึ่งปัจจุบันคือเขตเมืองเก่าของถ่าซื่อ กู้เอ่อร์กั้น มีการสร้างที่ท าการของรัฐบาลส่วนกลาง       สร้างแค้มป์ทหาร และสร้างเขตเมืองใหม่ ในสมัยราชวงศ์ชิง นครเมืองหินล่มสลาย ถูกทาลาย       จนมีสภาพดังที่เห็นขณะนี้ แต่ผู้คนที่เมืองคัชการ์ เมืองเย่เฉิง เมืองซาเชอ ผู้คนในแถบที่ราบ       สูงพลาเมียร์ และชาวปากีฯ แถบชายแดนช่องเขาคุนจีรับพาส ยังคงจำได้ถึงความรุ่งเรืองใน อดีตของนครเมืองหิน STONE CITY

21.00 น.        รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ขับรถวนชมรอบเมืองถ่าซื่อกู๋เอ่อร์กั้น เมืองชายแดนเล็ก ๆ   ที่มีเสน่ห์ เดินทางกลับเมืองค้าชการ์ ในสมัยโบราณกองคาราวานในเส้นทางสายไหม เมื่อจาก  เขตจีนมาถึงเมืองค้าชการ์แล้วจะแบ่ง เป็น 2 สายสายที่ 1 เดินทางออกจากเขตจีน ผ่านด่าน ที่เมืองคาชการ์ เพื่อเดินทางสู่เปอร์เซียและเมดิเตอร์เรเนียนสายที่ 2 ใช้เส้นทางคัชการ์-              ถ่าซื่อกู้เอ่อร์กั้น ออกพรมแดน เข้าสู่ปากีสถาน อัฟกานีสถาน อินเดีย หรือเดินทางต่อเข้า เปอร์เซียเมดิเตอร์เรเนียน

14.00 น.        กลับถึงเมืองคาชการ์ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

– นำชมเขตเมืองเก่าค้าชการ์ บ้านสร้างด้วยดินเพื่อรักษาอุณหภูมิ เย็นสบายในฤดูร้อน และจะ    ไม่เย็นจัดในฤดูหนาว บางหลังจะสร้างชั้น ใต้ดินอยู่ในบ้านเพื่อเพิ่มพื้น ที่ใช้สอย เที่ยวเมือง    เก่าชมบ้านเรือนตามตรอก ซอกซอย ได้บรรยากาศสงบ ไม่พลุกพล่าน บ้านหลายหลังเปิด     ประตูบ้านออกมากวาดลานหน้าบ้าน บางบ้านกาลังติดเตาไฟ บางหลังนาพรมออกมาสะบัดปัด              ฝุ่น จัดข้าวจัดของตั้งร้านเก็บร้านค้าหน้าบ้าน

– นำชมต้าปาจาร์ ตลาดบาซาร์ใจกลางเมือง ตลาดบาซาร์มีขนาดใหญ่มาก ชมสินค้าพื้นเมือง

……… น. รับประทานอาหารเย็น แล้วเดินทางไปสนามบิน

……… น. โดยเที่ยวบินที่ ……….. นาท่านเดินทางสู่อูรูมูฉี

……… น. เดินทางถึงอูรูมูฉี

จากนั้นทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วอิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย

11.30 น.        Check Outออกจากโรงแรม

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

14.00 น.        นำชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง Xinjiang Region Museumชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่ว มณฑลซินเจียง ชมการจาลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ ที่น่าสนใจแบบเหลือเชื่อ คือการขุดพบขนม  ไหว้พระจันทร์โบราณ Bao Xiangค้นพบจากหลุมฝังศพอัสตานาในเมืองทูรูฟานเมื่อปี พ.ศ. 2515ซึ่งผลิตขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง (618-907 AD) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5   ซม ใช้แป้งข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบ อัดใส่พิมพ์ทรงกลม ลวดลายประณีตเป็นดอกเบญจมาศ อบจนมีสีเหลือง สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคการทาขนมอบที่ยอดเยี่ยมของผู้คนในสมัยนั้น อีกจุดเด่นที่ต้องไม่พลาดชมคือมัมมี่ซากมนุษย์โบราณ อายุเก่าแก่ 2,800-3,800 ปี

19.20 น.        อาลาอูรูมูฉี เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8885

23.05 น.        ถึงสนามบินคุนหมิง แวะพักผ่อนคลาย

01.00 น.        เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วอิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย

11.30 น.        Check Outออกจากโรงแรม

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

14.00 น.        นำชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง Xinjiang Region Museumชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่ว มณฑลซินเจียง ชมการจาลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ ที่น่าสนใจแบบเหลือเชื่อ คือการขุดพบขนม   ไหว้พระจันทร์โบราณ Bao Xiangค้นพบจากหลุมฝังศพอัสตานาในเมืองทูรูฟาน  เมื่อปี พ.ศ. 2515ซึ่งผลิตขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง (618-907 AD) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5   ซม ใช้แป้งข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบ อัดใส่พิมพ์ทรงกลม ลวดลายประณีตเป็นดอกเบญจมาศ อบจนมีสีเหลือง สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคการทาขนมอบที่ยอดเยี่ยมของผู้คนในสมัยนั้น อีกจุดเด่นที่ต้องไม่พลาดชมคือมัมมี่ซากมนุษย์โบราณ อายุเก่าแก่ 2,800-3,800 ปี

19.20 น.        อาลาอูรูมูฉี เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8885

23.05 น.        ถึงสนามบินคุนหมิง แวะพักผ่อนคลาย

01.00 น.        เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์นี้ไม่ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล

ทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก และไม่แจกกระเป๋า

บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินซานตงแอร์ไลน์ SC ไปกลับ ตั๋วกรุ๊ป ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-อูรูมูฉี-กรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วเครื่อ งบินภายในประเทศ ค้าชการ์-อูรูมูฉี
 • ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่
 • ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน
 • ค่าวีซ่าประเทศจีน
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ที่ระบุตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าเดินทางขึ้น เครื่องที่มีน้ำหนักไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าบริการไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าวีซ่าด่วน
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลงโรงแรม ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยท่านละ 200 หยวน ตลอดทริป
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว