• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

เริงรื่นหรรษาฮอกไกโด (ชมทุ่งดอกไม้)

รหัสทัวร์
01_JH_TG_JP
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน4คืน
วันที่
09 ส.ค. - 14 ส.ค. 2017
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

59,990 บ.

กำหนดการเดินทาง

9 – 14 ส.ค. 2560

ไฮไลท์ทัวร์

เริงรื่นหรรษาฮอกไกโด 6 วัน4 คืน (ชมทุ่งดอกไม้)

 • ชมทุ่งดอกไม้ที่ “ฟาร์มโทมิตะ”
 • ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด
 • ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก
 • ชมสวนดอกไม้นานาชนิดที่ “สวนชิคิไซ โนะโอกะ”
 • ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านซูซูกิโนะ
 • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน
 • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น
 • บุฟเฟ่ต์เมล่อน

รายละเอียดทัวร์

กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่ – ชิโตเซ่ – โดราเอม่อน สกายพาร์ค – คามิกาว่า – คามิกาว่าไอซ์พาวิเลียน –  โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์- เมืองบิเอะ – สวนชิคิไซ โนะโอกะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองยูบาริ-โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – เมืองซัปโปโร -ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ – มิตซุยเอาท์เลท -ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทาง

20.00 น.               คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน

23.45 น.               เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

08.30 น.               เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านสู่โดราเอม่อน สกายพาร์คให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะทำให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในฉากและยังมีโซนร้านค้าที่ขายของเกี่ยวกับโดราเอม่อนที่ท่านสามารถช้อปปิ้งไว้เป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยและพลาดไม่ได้กับการชิมขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคามิกาว่า เมืองเล็กๆทางตะวันออกของเมืองอาซาฮิคาว่าซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณ 54 กิโลเมตร และเป็นทางเดียวกันกับทางสู่เมืองอะบาชิริ เมืองอันหนาวเหน็บที่อยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะฮอกไกโด

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         นำท่านชมถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟ หลากสี เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมาภายในอุโมงค์น้ำแข็งนั้น ท่านจะได้ชมความงามของหยดน้ำแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ที่อุณหภูมิ -20 องศา และต่ำสุด -40 องศา นำท่านเดินทางสู่ หุบผาโซอุนเคียว ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น กินพื้นที่ตั้งแต่ทางใต้ของเมืองอาซาฮิกาว่า-คามิกาว่า ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึงฟูราโน่ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูง ปกคลุมด้วยหิมะแทบตลอดทั้งปี โซอุนเคียวเป็นหุบเขาที่ได้ชื่อว่าสวยงามและตระการตาที่สุดในอุทยานไดเซ็ตสึ มีทั้งน้ำตกที่ไหลลงมาจากโตรกผาอันสูงชันธารน้ำท่ามกลางป่าร่มครึ้มล้อมรอบ นำท่านชมน้ำตกที่มีชื่อเสียงสองแห่งคือ “น้ำตกกิงกะ” (Ginga Waterfall) หรือ  น้ำตกแม่น้ำสีเงิน ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และ “น้ำตกริวเซย์” (Ryusei Waterfall) หรือ น้ำตกดาวตก ที่ไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผาดูคล้ายดาวตก ในฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองจะแข็งตัว เป็นทัศนียภาพที่แปลกตาไปอีกแบบ

เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ)

เข้าพักโรงแรม Sounkyo Kankou หรือเทียบเท่า ( – / L / D)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆที่เงียบสงบใบแบบชนบท แต่แฝงด้วยความงาม จากนั้นนำท่านชมสวนชิคิไซ โนะโอกะ ให้ท่านเดินชมความสวยงามของสวนดอกไม้นานาชนิด ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันอย่างสวยงาม หรือเรียกว่า “Hill of Shikisai” มีขนาดประมาณ 42 ไร่ อิสระให้ทุกท่านเที่ยวชมความงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสวนดอกไม้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “Flower Paradise” พบกับความงามของเหล่าดอกไม้ที่อวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฟูราโน่ อาณาจักรแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเกาะฮอกไกโดถัดจากเมืองบิเอะ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันของต้นไม้ดอกไม้หลากสีหลายชนิดที่จะสามารถชมได้ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็นที่นิยมสำหรับการเล่นสกี ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         นำท่านชมทุ่งดอกไม้หลากสีที่ ฟาร์มโทมิตะ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์)ที่มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ทุ่งลาเวนเดอร์ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี 1985 ลุงโทมิตะเป็นผู้บุกเบิกและก่อร่างสร้างฟาร์มลาเวนเดอร์เป็นที่แรกๆ ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อแม้จะประสบกับมรสุมชีวิตและอุปสรรคมากมาย ประกอบกับความรักและหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไม้สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในที่สุดฟาร์มโทมิตะของลุงโทมิตะก็ประสบความสำเร็จ กลายมาเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อันโด่งดังที่สุดในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทุ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่งเต็มพื้นดินอย่างน่ามหัศจรรย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ

เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (พิเศษบุฟเฟ่ต์เมล่อน)

เข้าพักโรงแรม Hotel Mt. Racey หรือเทียบเท่า ( B / L / D)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         พาท่านชมคลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจคลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ท่านจะได้ชมผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองโอตารุ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเครื่องแก้วที่สวยงามมากมาย เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่นผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันลักษณะของผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา

เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

เข้าพักโรงแรม Royton Sapporo หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างทำให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย นำท่านชมหอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         นำท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้ นำท่านเดินทางสู่ ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งที่แสนคึกครื้นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จักคำว่าเบื่อกันเลยทีเดียว จากนั้นพาทุกท่าน    ช้อปปิ้งที่มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

เข้าพักโรงแรม Royton Sapporo หรือเทียบเท่า ( B / L / – )

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

10.30 น.                ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671

15.30 น.                เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ2ท่าน) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
9 – 14 ส.ค. 60 59,990 54,990 49,990 14,000

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการบินไทย
 2. ค่ารถรับ ส่ง ตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

การสำรองการเดินทาง

 1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

 

 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว