• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อเมริกา

10 วัน เวสท์อเมริกา

รหัสทัวร์
03_EHC_CX_US
ประเทศ
อเมริกา
ระยะเวลา
10
วันที่
08 เม.ย. - 17 ก.ค. 2017
สายการบิน
คาเธ่ย์ แปซิฟิก
เริ่มต้นที่

109,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

8-17 / 10-19 / 12- 21/ 28 เม.ย.- 7 พ.ค./ เม.ย. 2560
20-29 พ.ค. 2560
17-26 มิ.ย. 2560
8-17 ก.ค. 2560

ไฮไลท์ทัวร์

10 วัน เวสท์อเมริกา

***โปรโมชั่น…สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส****

เมษายน – กรกฎาคม 2560

เริ่มต้น…. 109,900 บาท

บินเข้าลอสแอนเจลิส (LAX) – บินออกจากซานฟราสซิสโก (SFO)

ลอสแอนเจลิส – ฮอลลิวู้ด & ยูนิเวอร์แซล สตูอิโอ – ลาสเวกัส – แกรนด์แคนย่อน

เฟรสโน่ – อุทยานแห่งชาติโยเซมีติ – ซาคราเมนโต้ – ทะเลสาบทาโฮ – ซานฟรานซิสโก

ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – นั่งรถรางเที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้งเอาท์เลท

โปรแกรมการเดินทาง

06.00 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน M (แถว M 6 -16) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

08.20 น.         ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX700 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายผ่าน จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯมีบริการอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ฮ่องกง

12.10 น.         เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน CX882 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ภายในสนามบินนานาชาติฮ่องกง ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

16.35 น.         ออกเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX882 (ใช้เวลาบินประมาณ 13.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับสันทนาการบนเครื่องบิน และสายการบินมีบริการอาหารมื้อเช้า และอาหารมื้อกลางวัน ระหว่างเที่ยวบินสู่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

******บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล******

 

14.55 น.         เดินทางถึงสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ใน รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มี ชื่อเสียงอย่างมากของนักท่องเที่ยวเพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่านคนรวยอย่างเบเวอรี่ฮิลล์ (Beverly Hills) ซึ่งเป็นที่พักของเหล่าดาราดังในวงการมายา

 

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Crown Plaza Anaheim Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

เช้า                    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสำคัญของคนดังฮอลลีวูด ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนเกือบ 5,000 ดวง จารึกชื่อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกบนฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านแวะถ่ายภาพกับโรงภาพยนตร์กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ในแบบศิลปะจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งฮอลลีวูด ด้านหน้ามีรอยจารึกฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดพร้อมลายมือชื่อมากมาย อิสระให้ท่านได้ค้นหาและเก็บภาพดาราที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทาง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Hollywood & Universal Studio)

 

***** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****

 

บ่าย                   อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาเดินเล่นและ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios) สถานที่จำลองฉากหนัง และบางเรื่องที่ใช้ถ่ายทำจริงต่าง ๆ มากมาย ที่เมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วคุณจะรู้สึกว่า ได้ร่วมอยู่ในฉากเดียวกับเหล่าบรรดาซุปเปอร์สตาร์ดังจากฮอลลีวูดเลยทีเดียว

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Crown Plaza Anaheim Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ แทงเกอร์ เอาท์เลท (Tanger Outlet) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชม.) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งจุใจกับร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 60 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น COACH, GUESS, POLO, SAMSONITE, NIKE, CK, GAP, POLO, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุด

 

***** เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****

 

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่ นครลาสเวกัส (Las Vegas) (ระยะทาง 252 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) นครแห่งแสงสีซึ่งไม่เคยหลับไหลตามเดือนและตะวัน ลาสเวกัสเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน ซึ่งเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวและนักพนันมากมายหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก ปัจจุบันนี้คนที่ไปเที่ยวลาสเวกัสไม่ได้เป็นเพราะต้องการที่จะไปเล่นการพนันหรือไปดื่มกินให้สนุกเป็นหลักอีกต่อไป หากแต่เพื่อใช้เงินที่หามาได้พักผ่อนในวันหยุดกับรีสอร์ทสุดหรูและอาหารเลิศรส

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

                          หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินถ่ายรูปแสงสีตระการตาบริเวณใกล้โรงแรม

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Excalibur Casino Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) อุทยานแห่งชาติที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล อันประกอบด้วยหุบเขาสูงและลึก 1,800 เมตร ชั้นหินสูง และมีแม่น้ำโคโลราโด (Colorado River ) ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน พังทลายของหินเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว โดยผู้ที่ค้นพบแกรนด์แคนยอน คือ พันตรีจอร์น เวสลีย์ เพาเวลล์และคณะเมื่อปี ค.ศ. 1869 นอกจากนั้น ในบริเวณซอกหลืบของหุบเขาน้อยใหญ่ยังมีการค้นพบร่องรอยอารยธรรม ของชาวอินเดียนแดงโบราณ ซึ่งยังมีลูกหลานดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม และบางส่วนก็ยังคงอยู่ที่ แกรนด์แคนยอน จนถึงทุกวันนี้  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ของแกรนด์แคนย่อน

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                   นำท่านตื่นตาตื่นใจกับ แกรนด์แคนย่อนสกายวอล์ค (Grand Canyon Skywalk) ทางเดินรูปเกือกม้าริมหน้าผา  แกรนด์แคนย่อน ใต้พื้นทางเดินเป็นกระจกใส เห็นพื้นดินเบื้องล่างที่อยู่ใต้ลงไปถึง 1,450 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึกที่สูงที่สุดในโลก 2 ตึกต่อกัน สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้เดินไม่น้อย เพราะเสมือนเดินอยู่บนอากาศ ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครลาสเวกัส ระหว่างทางนำท่านชมเขื่อนฮูเวอร์ Hoover Dam” เป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2474-2479 ขวางกั้นแม่น้ำโคโลราโด บริเวณหุบเขาแบล็คแคนยอน สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัยของพื้นที่ ใต้เขื่อนในช่วงฤดูหนาว และเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Excalibur Casino Hotel หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัสพรีเมี่ยมเอาท์เลท (Las Vegas Premium Outlet) ช้อปปิ้งจุใจกับร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 150 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรค์มากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น CK, DKNY, GAP, GUESS, TIMBERLAND, ADIDAS, NIKE, COACH, SAMSONITE, RAYBAN และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุด

***** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****

 

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน่ (Fresno) เมืองทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้หุบเขาซานโจอาคิน และมีแม่น้ำซานโจอาคินพาดผ่าน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของรัฐ ซึ่งในยุคกลางศตวรรษที่ 18 มีชื่อเสียงในยุคตื่นทอง (Golden Rush Period) เป็นอย่างมาก นำท่านเดินเล่นภายในเมืองเฟรสโน จากนั้นนำท่านชมสวน

ชิเซน (Shizen Japanese Garden) ซึ่งจัดตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Fresno Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมีติ (Yosemite Naitonal Park) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) อุทยานที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านภูเขาที่สูงชัน น้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และต้นสนขนาดยักษ์ ที่พบได้เฉพาะในเขตนี้เท่านั้น นำท่านถ่ายรูปกับ ฮาล์ฟโดม (HALF DOME) ภูเขาหินแกรนิตรูปโดมที่โดนผ่าครึ่ง เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของโยเซมิติเลยทีเดียว ความสูงจากจากฐานถึงยอดทั้งหมด 8,842 ฟุต ความอัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติโยเซมิตินี้เองทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1984

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                     นำท่านออกเดินทางสู่ นครซาคราเมนโต้ (Sacramento) (ระยะทาง 257 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) นครหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนีย สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ ศาลาว่าการรัฐศาลสูง มหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ทำงานของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียคนที่ 38  อาร์โนล ชวาร์เซเน็กเกอร์ อดีตนักเพาะกายและนักแสดงฮอลลิวูดชื่อดัง ระหว่างที่ประจำการในช่วง ค.ศ.2003-2011 ด้วย นำท่านเที่ยวชมเมืองและถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญๆต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาโฮ (Lake Taho) (ระยะทาง 157 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่ระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐเนอร์วาด้า นับเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดอันดับสองของประเทศ

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Harrah’s Lake Tahoe Resort Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระให้ท่านได้พักผ่อน และ ชม ทะเลสาบมรกต (Emerald Bay) อันเกิดจากการละลายของหิมะที่ไหลจากบนยอดเขาแล้วมารวมตัวกันบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่ง กำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 2 ล้านปีก่อน อิสระให้ท่านได้ชมวิวทัศน์ที่สวยงามแวดล้อมไปด้วยภูเขาสูงสลับกับป่าสนที่อยู่รอบๆทะเลสาบ ถือว่าเป็นเส้นทางชมวิวที่สวยที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่  เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) (ระยะทาง 300 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางสายน้ำสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิสโก แม้จะอยู่ติดชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำเพราะน้ำเย็นจัด นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงเรื่องไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์กลางหุบเขานาป้า (Napa Valley) ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากตัวเมือง

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Crown Plaza Union City Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) หนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวของอเมริกาและมีอายุครบ 65 ปีแล้ว สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รู สเวลท์ เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1933-1937 สะพานโกลเดนเกตนับเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกและมีเสาสะพานที่สูงที่สุดในโลก ณ ยุคนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทวินพีค (Twin Peak) อิสระให้ท่านถ่ายรูปวิวเมืองซานฟรานซิสโก ณ จุดชมวิวแบบพาโนราม่า ได้เวลานำท่าน นั่งเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Bay Cruise) ท่านจะได้ชื่นชมกับความงามของตัวเมืองซานฟรานซิสโก เมืองท่าแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน เมืองที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก  ถ่ายภาพวิวกับ เบย์บริดจ์ (Bay Bridge) สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองซาน ฟรานซิสโกกับเมืองโอกแลนด์ทางอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวถ่ายภาพวิวกับ เกาะอัลคาทราซ (Alcatraz Island) เคยเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “The Rock” และเคยเป็นสถานที่ ตั้งประภาคาร ป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ติ๋มซำ)

 

บ่าย                  นำท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซานฟรานซิสโก (CABLE CAR) ซึ่งรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกเลยทีเดียว สัมผัสกับประสบการณ์และวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง นำท่าน ชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า ถนนย่านลอมบาด เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีดอกไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเอเซีย

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซานฟรานซิสโก เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

01.30 น.         ออกเดินทางจากสนามบินซานฟรานซิสโก (San Francisco) สู่สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX893 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง)

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

06.40 น.         เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)

08.50 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX713

(ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

10.40 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแล้ว

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกค้าจะต้องยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น)
  สำหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดำเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่านสามารถเข้าไปทำการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เนื่องจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว