• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อเมริกา

11 วัน อเมริกา แปซิฟิกโคสต์ไลน์

รหัสทัวร์
04_EHC_CX_US
ประเทศ
อเมริกา
ระยะเวลา
11
วันที่
18 เม.ย. - 8 พ.ค. 2017
สายการบิน
คาเธ่ย์ แปซิฟิก
เริ่มต้นที่

119,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

18-28 ก.พ. 2560
18-28 มี.ค. 2560
28 เม.ย.- 8 พ.ค. เม.ย. 2560

ไฮไลท์ทัวร์

11 วัน อเมริกา แปซิฟิกโคสต์ไลน์

เส้นทางแปซิฟิกรูทนัมเบอร์วัน และ อุทยานแห่งชาติฝั่งตะวันตก

( เลคทาโฮ – อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ – อุทยานแห่งชาติคิงส์ แคนยอน – อุทยานแห่งชาติซีคัวญ่า )

***โปรโมชั่น…สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส****

ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560

เริ่มต้น 119,900 บาท

ลอสแองเจลิส – เส้นทางแปซิฟิกไฮเวย์ Route no. 1 – แซนตา บาร์บารา – โซลแวง

ปราสาทเฮิร์สต์ – มอนเทอเรย์ – เส้นทาง 17 ไมล์ส – แปซิฟิกโกรฟ – คาร์เมล – เฟรสโน – เลคทาโฮ

อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ – อุทยานแห่งชาติคิงส์ แคนยอน – อุทยานแห่งชาติซีคัวญ่า – ซานฟรานซิสโก

โปรแกรมการเดินทาง

08.00 น.         คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6 – M 16 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส

11.05 น.         ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ CX750 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง

15.00 น.        เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องสู่สนามบินลอสแองเจลิส (LAX) สหรัฐอเมริกา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย

16.35 น.         ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินสนามบินลอสแองเจลิส (LAX) โดยเที่ยวบิน CX892   (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน

14.50 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) ประเทศสหรัฐอเมริกา

นำท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ใน รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทาง ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มี ชื่อเสียงอย่างมากของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่านคนรวยอย่างเบเวอรี่ฮิลล์ (Beverly Hills) ซึ่งเป็นที่พักของ เหล่าดาราดังในวงการมายา นำท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสำคัญของคนดังฮอลลีวูด ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนเกือบ 5,000 ดวง จารึกชื่อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกบนฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านแวะถ่ายภาพกับโรงภาพยนตร์กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ในแบบศิลปะจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งฮอลลีวูด ด้านหน้ามีรอยจารึกฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดพร้อมลายมือชื่อมากมาย อิสระให้ท่านได้ค้นหาและเก็บภาพดาราที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร)

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Whittier Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

เช้า                    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Hollywood & Universal Studio) มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่าง ๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีต, บัญญัติ 10 ประการ หรือสนุกสนานผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE,  JURASSIC PARK และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์เวิลด์  โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้ อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาเดินเล่นและ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios) สถานที่จำลองฉากหนัง และบางเรื่องที่ใช้ถ่ายทำจริงต่าง ๆ มากมาย ที่เมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วคุณจะรู้สึกว่า ได้ร่วมอยู่ในฉากเดียวกับเหล่าบรรดาซุปเปอร์สตาร์ดังจากฮอลลีวูดเลยทีเดียว

 

 

 

 

 

กลางวัน          อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ถนนซันเซ็ท บูเลอวาร์ด (Sunset Boulevard) อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปปิ้งและเก็บภาพความสวยงามของอาคารสถาปัตยกรรมและแหล่งช้อปปิ้งอีกแห่งของลอสแองเจลิส ได้เวลานำท่านสู่ย่าน เอล พลูโบล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็นย่านเก่าแก่ของลอสแองเจลิส และเคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวในอดีต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหมู่อาคารเก่าแก่ที่สวยงามในบริเวณนี้ จากนั้นนำท่านสู่ เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงอีกที่ๆ มีชื่อแห่งหนึ่งของแอลเอ สร้างในปี 2002 และนับเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่

ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงภาพยนตร์ นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงครบครันอีกแห่งหนึ่งของแอลเอ

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Whittier Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแซนตา บาร์บารา (Santa Barbara) (ระยะทาง 152 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เป็นเคาน์ตีซีตของแซนตาบาร์บาราเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา มีสภาพภูมิอากาศที่มักกล่าวว่ามีลักษณะเดียวกับเมดิเตอร์เรเนียน โดยเป็นที่รู้จักในชื่อ “ริเวียราแห่งอเมริกา” เมืองริมชายหาดแสนสวยแห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยชายหาดสีทอง ความระยิบระยับของมหาสมุทร และภูเขาที่สวยสง่า จึงนับว่าเป็นเมืองที่อากาศดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก นำท่านชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์ซานตาบาร์บารา (Santa Barbara Mission) อันเป็นร่องรอยของผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานในแคลิฟอร์เนียยุคแรกๆ  ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง (Solvang) เมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของ DANISH – AMERICAN ที่ย้ายมาปักหลักตั้งแต่ปี 1911 มีงานก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมแบบ DANISH มากมาย นำท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสทิโวลี (Tivoli Square) และนำท่านเดินเล่นบนถนนหลักของเมือง (Main Street) แวะถ่ายรูปกับกังหันลม (Windmill) อันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นชุมชนของชาวดัชช์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอัธยาศัย

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                   นำท่านเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (Pacific Route no.1) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเส้นทางเรียบมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงามติดอันดับโลก  นำท่าน เข้าชมปราสาทเฮิร์สต์ (Hearst Castle) บ้านตากอากาศสุดหรูซึ่งปัจจุบันขึ้นชื่อเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เดิมทีปราสาทแห่งนี้เป็นของมหาเศรษฐีเจ้าพ่อวงการสื่อหนังสือพิมพ์แห่งอเมริกา ชื่อ มิสเตอร์เฮิร์สต์ (Mr Hearst) แห่งซานซีเมียน เป็นปราสาทอยู่บนยอดเขานับว่าเป็น

 

อีกสถานที่สวยงามอีกแห่ง และยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่างเดอะ ก็อดฟาเธอร์ (The Godfather) อีกด้วย ปัจจุบันวิลเลียม แรนดอล์ฟ (William Randolph) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการดูแลปราสาทหลังนี้ โดยปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นมรดกและสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแคลิฟอร์เนีย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองมอนเทอเรย์ (Monterey) เมืองชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวที่สวยงามและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของมอนเทอเรย์เคาน์ตี้ (Monterey County)ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมอนเทอเรย์ เบย์ (Monterey Bay) ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงของ 26 ฟุต (8 เมตร) เหนือระดับน้ำทะเล เมืองที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศชิลล์ๆริมฝั่ง

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hyatt Regency Monterey Hotel Resort & Spa**** หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) ท่าเทียบเรือชาวประมงที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ในปี 1960 เป็นตลาดขายส่งปลา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเรียงรายไปด้วยร้านอาหารทะเล, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านเครื่องประดับ , หอศิลป์ , ห้างสรรพสินค้าขนาด และอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บบรรยากาศของเมืองมอนเทอเรย์ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สะพานบิ๊กซ์บีครีก (Bixby Creek bridge) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความยาวประมาณ 714 ฟุต (218 เมตร) ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1855 และถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในเขตเวสต์โคสต์ นอกจากนี้ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำโฆษณารถยนต์ ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ซีรีส์ และอื่นๆอยู่บ่อยครั้ง ได้เวลานำท่านเดินทางสู่อุทยานจูเลียพลิฟเฟอร์เบิร์น (Julia Pfeiffer Burns State Park) อุทยานที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งบิกซูร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีชื่อเสียง โดยจุดที่โดด เด่นของอุทยาน คือ น้ำตกแม็คเวย์ (McWay Falls) น้ำตกที่มีความสูงประมาณ 80 ฟุต น้ำตกไหลผาดผ่านหน้าผาลงสู่น้ำทะเล และไม่ไกลจากน้ำตกยังมีอ่าวเล็กๆที่มีชายหาดธรรมชาติอย่า งดงาม ปัจจุบันอุทยานแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ตั้งแคมป์ยอดนิยมและเป็นจุดหมายปลายทางด้านการเดินป่าที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วย

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์เมล (Carmel) เมืองเล็กๆน่ารักที่เคยมี คลิ้นท์ อิสวู้ดเป็นนายกเทศมนตรี นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมืองคาร์เมล (Carmel Mission Bacilica Museum) จากนั้นนำท่านเดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศอันแสนน่ารักของเมืองคาร์เมล ที่ได้รับการโหวตให้เป็นเมือง 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกแห่งอเมริกา ได้เวลา นำท่านเดินทางผ่านเส้นทาง 17 ไมล์ส (17 Miles drive, Pacific Grove) ซึ่งเป็นเส้นทางโรแมนติก สวยงามติดอันดับโลกของอเมริกา บนเส้นทาง Route no. 1 ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศความสวยงามของเส้นทางเรียบริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอันเลื่องชื่อ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้หุบเขาซานโจอาคิน และมีแม่น้ำซานโจอาคินพาดผ่าน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของรัฐ ซึ่งในยุคกลางศตวรรษที่ 18 มีชื่อเสียงในยุคตื่นทอง (Golden Rush Period) เป็นอย่างมาก

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Hotel Fresno Conference Center **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมความอลังการของ  อุทยานแห่งชาติคิงส์ แคนยอน (Kings Canyon National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada) โดยอุทยานมีพื้นที่ประมาณ 461,901 เอเคอร์ จุดที่โดดเด่นมากที่สุดของอุทยานแห่งชาติคิงส์แคนยอนนั้นคงหนีไม่พ้น “หุบเขาแม่น้ำกษัตริย์” หรือ “หุบเขาคิงส์ริเวอร์” (Valley of the Kings River) ปัจจุบันคิงส์แคนยอนได้กลายเป็นหนึ่งในหุบเขาที่ลึกที่สุดในสหรัฐอเมริกา คือมีความลึก ประมาณ 8,200 ฟุต (2,500 เมตร) นำท่านชม ซีดาร์ โกรฟ แอเรีย (Cedar Grove Area) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำกษัตริย์เป็นจุดที่มีภูมิประเทศคล้ายๆกับหุบเขาโยเซมิติ (Yosemite Valley) จากนั้นนำท่านชมความงดงามของน้ำตกคิงส์แคนยอน (Kings Canyon Waterfalls) อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้เป็นจำนวนมาก ได้เวลานำท่านเข้าชมความงดงามของถ้ำบอยเดน (Boyden Cavern) ถ้ำที่ตั้งอยู่ระหว่างแกรนท์ โกรฟ (Grant Grove) กับ ซีดาร์

 

โกรฟ (Cedar Grove) เป็นถ้ำใต้ดินขนาดยักษ์ที่มีความหลากหลายทางธรณีวิทยา รวมไปถึงกลุ่มหินงอกหินย้อยที่เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถ้ำ

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำท่านเข้าชมความงามของอุทยานแห่งชาติซีคัวญ่า (Seqouia National Park) ซึ่งอุทยานแห่งนี้มีลักษณะเป็นป่าต้นสนยักษ์  ตั้งขึ้นเมื่อปี 1890 โดยถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐแคลิฟอร์เนียและเก่าเป็นอันดับสองของสหรัฐรองจากอุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน นำท่านแวะถ่ายรูปกับต้นสนยักษ์ซีคัวญ่า (Giant Sequoia) หรือเรียกว่าเซียร์ราเรดวูด (Sierra Redwood) เมื่อซีคัวญ่าโตเต็มที่จะถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานถึง 12 เมตร และมีอายุยาวนานถึง 3,200 ปี จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอุทยานแห่งชาตินี้ได้จากมุมสูง อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฟรสโน

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Hotel Fresno Conference Center **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางชมความงามของ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (Yosemite Naitonal Park) ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยการผลักดันของนักอนุรักษ์ธรรมชาติคนสำคัญคือ จอห์น มุยร์ นำท่านชมหุบเขาโยเซมิตี (Yosemite Valley) มีความกว้าง 1.6 กิโลเมตร ยาว 11 กิโลเมตร ถูกตัดผ่านโดยธารน้ำแข็ง (Glacier) ในอดีตกาล จนกลายเป็นหุบเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ฮาล์ฟโดม (Half Dome) ภูเขาหินแกรนิตรูปโดมที่โดนผ่าครึ่ง เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของโยเซมิติเลยทีเดียว ความสูงจากจากฐานถึงยอดทั้งหมด 8,842 ฟุต ความอัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติโยเซมิตินี้เองทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1984

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

 

บ่าย                   นำท่านชมน้ำตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเป็นน้ำตกสวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล มีเส้นทางเดินเท้าระยะทางเพียง 400 เมตร เข้าไปถึงตัวน้ำตกชั้นล่าง นำท่านสู่จุดชมวิวทันเนลวิว (Tunnel View Overlook) ที่ถูกยกย่องให้เป็น the most photographed vista on earth นับเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาที่ยิ่งใหญ่ มองเห็นเทือกเขาหินปูนทั้งหมดของโยเซมิตี รวมทั้งน้ำตกไบรดัลเวล (Bridalveil Fall) ที่มีความสูง 186 เมตร อิสระให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามแห่งนี้ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบทาโฮ (Lake Tahoe) ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐนาวาดา ถือเป็นพื้นที่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เป็นทะเลสาบที่อยู่ในเทือกเขาสูงที่สุด (Alpine Lake) ในเขตอเมริกาเหนือ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hard Rock Hotel**** หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านล่องเรือในทะเลสาบมรกต (Emerald Bay) อันเกิดจากการละลายของหิมะที่ไหลจากบนยอดเขาแล้วมารวมตัวกันบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่ง กำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 2 ล้านปีก่อน อิสระให้ท่านได้ชมวิวทัศน์ที่สวยงามแวดล้อมไปด้วยภูเขาสูงสลับกับป่าสนที่อยู่รอบๆทะเลสาบ ถือว่าเป็นเส้นทางชมวิวที่สวยที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครซาคราเมนโต้ (Sacramento) นครหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนีย สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ ศาลาว่าการรัฐศาลสูง มหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ทำงานของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียคนที่ 38  อาร์โนล ชวาร์เซเน็กเกอร์ อดีตนักเพาะกายและนักแสดงฮอลลิวูดชื่อดัง ระหว่างที่ประจำการในช่วง ค.ศ.2003-2011 ด้วย นำท่านเที่ยวชมเมืองและถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญๆต่างๆ

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

 

 

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่หุบเขานาปา หรือ นาปา วัลเลย์ (Napa Valley) สถานที่อันเลื่องชื่อในการผลิตไวน์คุณภาพดีของอเมริกา สถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องแหล่งผลิตไวน์ชื่อดังของอเมริกาปัจจุบันกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพของไร่องุ่นอันเลื่องชื่อของอเมริกา นำท่านเดินทางสู่ Robert Mondavi Winery ชมกรรมวิธีการผลิตไวน์พร้อมลิ้มลอง ไวน์แดง ไวน์ขาว แห่งหุบเขานาปา วัลเลย์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อไวน์เป็นของฝากตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่  เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางสายน้ำสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิสโก แม้จะอยู่ติดชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำเพราะน้ำเย็นจัด

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Crown Plaza Union City Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์  เป็นหนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ Must see เป็นสะพานที่ทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก  สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 ตอนกลางสะพานยาว 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 67 เมตร มีทางรถยนต์ 6 ทาง รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมน (Fisherman’s Wharf) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของซานฟรานซิสโกเป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพานโกลเด้นเกท ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันคือ San Francisco Pier 39  หรือที่รู้จักในนาม Pier 39 เต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมี สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามบริเวณท่าเรือแห่งนี้ หรือจะเลือกซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                 นำท่านเข้าชมเกาะอัลคาทราซ (Alcatraz) หรือ เดอะร็อค เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางอ่าวซานฟรานซิสโก ในแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เกาะนี้เคยเป็นที่ตั้งประภาคาร ป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากนั้นเกาะอัลคาทราซก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจุบันนี้ เกาะอัลคาทราซเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์จากการอนุมัติโดยหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ “Golden Gate National Recreation Area” และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเกาะแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในปี 1986 ชื่อของเกาะได้รับการตั้งขึ้นเมื่อปี 1775 เมื่อนักสำรวจชาวเสปน ฮวน มานูเอล เดอ อยาลา ทำการสำรวจอ่าวซานฟานซิสโก และตั้งชื่อตามขนาดของเกาะว่า ลา อิสลา เดอ ลอส อัลคาทราซ ซึ่งแปลว่า “เกาะแห่งนกกระทุง” เกาะแห่งนี้ไม่เหมาะที่จะอยู่อาศัย เนื่องจากกระแสน้ำทะเล พืชผักที่มีปริมาณน้อยมาก และพื้นดินที่แห้งแล้ง นำท่านเข้าชมความน่าอัศจรรย์ของหมู่อาคารที่สร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) อิสระให้ท่านถ่ายรูปวิวเมืองซานฟรานซิสโก ณ จุดชมวิวแบบพาโนรามา

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Crown Plaza Union City Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

นำท่านนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซานฟรานซิสโก (Cable Car) ซึ่งรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของซานฟรานซิสโกเลยทีเดียว สัมผัสกับประสบการณ์และวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง นำท่าน ชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า ถนนย่านลอมบาด เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีดอกไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม ได้เวลานำท่านเข้าชม Palace of Fine Arts  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1915 เพื่อใช้จัดนิทรรศการ Panama-Pacific Exposition  สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบกรีกโรมัน มีสระน้ำด้านหน้า มีหงส์หลายตัวลอยเล่นน้ำอย่างมีความสุข  เป็นจุดที่สวยงามที่สุดจุดหนึ่งในเมือง  มักมีคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาถ่ายรูปที่บริเวณแห่งนี้  นอกจากนี้ยังเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง The Rock

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก พรีเมี่ยม เอาท์เลต (San Francisco Premium Outlet) ชอปปิ้งเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุด และมีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

21.00               นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO)

(หัวหน้าทัวร์จะนัดเวลาอีกครั้ง เพราะต้องดูสภาพการจราจร)

01.20 น.       ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส โดยเที่ยวบิน CX893

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

 

06.40 น.         เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)

08.15 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX705

(ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

10.05 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….

 

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
ราคาทัวร์ 119,900 บาท 18-28 ก.พ./ 18-28 มี.ค./ 28 เม.ย.- 8 พ.ค.
ราคาทัวร์ 122,900 บาท 8-18 เม.ย. 2560/ 10-20 เมษายน 2560

 

 

อัตราค่าบริการ  (บาท) ตุลาคม 2559-เมษายน 2560 ปีใหม่ 2016/สงกรานต์ 2017
ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 119,900 122,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000 28,000
เด็กอายุ 2 – 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 115,900 118,900
เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 19,900 19,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

140,000 140,000
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) – Land Only (ไม่รวมตั๋ว BKK-LAX//SFO-BKK) 89,900 89,900
ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการวีซ่าอเมริกา 7,000 7,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558) **

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแล้ว

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกค้าจะต้องยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น)
  สำหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดำเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่านสามารถเข้าไปทำการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เนื่องจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว