• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี

8 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ (Rhine River Cruise)

รหัสทัวร์
01_EHC_LH_FRA
ประเทศ
เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี
ระยะเวลา
8 วัน
วันที่
07 เม.ย. - 19 เม.ย. 2018
สายการบิน
ลุฟท์ฮันซ่า (LH)
เริ่มต้นที่

88,000 บ.

กำหนดการเดินทาง

7-14 เม.ย. 2561
12-19 เม.ย. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

โปรโมชั่นพิเศษ….บินตรง…สายการบิน ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ส

12-19 เมษายน 2561

   88,800 บาท

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปไกด์และคนขับรถแล้ว / พักห้องหน้าต่างทุกห้อง)

โคโลญจน์ – โฮร์น – อัมสเตอร์ดัม – รอตเทอร์ดาม – เดลฟท์ – โกรินเคม – อาร์เนม  

8 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ (Rhine River Cruise)

(เทศกาลทิวลิป…สวนเคอร์เคนฮอฟ แห่งเนเธอร์แลนด์)

 

โปรแกรมการเดินทาง

22.00 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แถว G 1-6 ประตูทางเข้าที่ 4

23.50 น.         ออกเดินทางสู่มหานครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบิน LH773 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำ และอาหารเช้า บนเครื่องบิน

05.45 น.         เดินทางถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) เมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และมิวนิก เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญจน์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. ​50 เมืองนี้มีชื่อเสียงเป็นเมืองแห่งน้ำหอมและมหาวิหารสวยงามและยิ่งใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ นำท่านเข้าชมมหาวิหารโคโลญจน์ หรือที่รู้จักในนาม เคิล์นโดม (Cologne Cathedral) เป็นมหาวิหารโคโลญจน์แห่งเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2536 จัดเป็นไฮไลท์ของเมืองที่นักเที่ยวไปเที่ยวชมมากที่สุด วิหารแห่งนี้ ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 600 ปี และปัจจุบันก็ยังมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่ตลอด บริเวณใกล้กับวิหาร จะมีสะพานสายสำคัญทอดยาวข้ามแม่น้ำไรน์ เชื่อมตัวเมืองโคโลญจน์ทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน นั่นคือ สะพานโฮเฮนโซลแลร์นบรุคเคอ (Hohenzollernbrucke) บริเวณราวสะพานจะเต็มไปด้วยกุญแจของเหล่าคู่รักนักท่องเที่ยวที่นำมาติดไว้มากมาย เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของการมาเยือนโคโลญจน์

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารท้องถิ่น (เมนูขาหมูเยอรมัน อันเลื่องชื่อ)

14.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ เพื่อเช็คอินลงเรือสำราญ DCS Alemannia

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญที่จะนำท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือแม่น้ำไรน์ ลัดเลาะไปตามริมชายฝั่งแม่น้ำสองข้างทาง สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ กับการเดินทางที่จะทำให้ท่านได้เห็นทัศนียภาพสองข้าง ทั้งบ้านเรือนและธรรมชาติตลอดเส้นแม่น้ำไรน์ โดยเริ่มจากเมืองโคโลญจน์แห่งนี้

15.30 น.       เรือสำราญ DCS Alemannia ออกเดินทางจากเมืองโคโลญจน์ มุ่งหน้าสู่เมืองโฮร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ภายในเรือสำราญ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความสวยงามสองริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่เรือสำราญค่อยๆล่องผ่าน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่แปลกตาไปจากการนั่งรถชมวิว เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้ท่านได้เห็นความสวยงามของบ้านเรือน ป่าไม้ แม่น้ำ สลับทิวทัศน์ของภูเขา ให้ท่านได้พักผ่อนพร้อมเก็บภาพความสวยงามและความน่าประทับใจ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

13.00 น.         เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมือง Enkhuizen (ประเทศเนเธอร์แลนด์)

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านเล็กๆ แต่มากเสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ ที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยอยู่ใกล้ๆกับ เมือง Zaandam และเมือง Zaandijk หมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี นำท่านถ่ายรูปกับกังหันลมอันเลื่องชื่อของเนเธอร์แลนด์และชมความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโฮร์น

นำท่านเที่ยวชมเมืองโฮร์น (Hoorn) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองในจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ (North Holland) ตั้งอยู่บนอ่าวเอเซลเมร์ โดยในสมัยปลายยุคกลางเมืองโฮร์นยังเคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลและการประมงที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว เมืองโฮร์นยังเป็นสถานที่เกิดของ วิลเลม ซี. ซูเตน (Willem C. Schouten) นักเดินเรือที่อ้อมแหลมฮอร์น (Cape Horn) ในทวีปอเมริกาใต้เป็นคนแรก และตั้งชื่อแหลมตามชื่อของเมืองนี้ และ อาเบล เจ. แทสมัน (Abel J.Tasman) นักสำรวจชาวฮอลันดาที่เดินเรือไปพบเกาะแทสเมเนียในทวีปออสเตรเลียก็เกิดเมืองนี้เช่นกัน นำท่านชมความงดงามของท่าเรือเมืองโฮร์น (Hoofdtoren (harbour)) สถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของเมืองโฮร์น จากนั้นลัดเลาะไปตามศูนย์ประวัติศาสตร์ของเมือง ที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร

19.00 น.         นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ ณ ท่าเรือ เมือง Enkhuizen

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ภายในเรือสำราญ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ หรือท่านจะเลือกเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมือง Enkhuizen ยามค่ำคืน (Night Life)ได้ตามอัธยาศัย เนื่องจากเรือจะออกเดินทางจากท่าเรือแห่งนี้เวลา 05.00 น.ในวันรุ่งขึ้น

                        แนะนำให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและแสงสียามค่ำคืนแห่งเมือง Enkhuizen ซึ่งมีความสวยงามยิ่ง

05.00 น.         เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโฮร์น มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น.         เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือกรุงอัมสเตอร์ดัม

นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิมเป็นสวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผู้ส่งเสริมการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่งเมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริมการปลูกไม้หัวพันธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งที่ให้กับบริษัทผู้ผลิตไม้หัวเป็นผู้ปลูกและเข้าบำรุงรักษา ซึ่งก็ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นทุกปี ผู้ซื้อทิวลิปจากทั่วโลกจะมาชมและคัดเลือกทิวลิปที่ต้องการจากแปลงสาธิตในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ นับเป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีทางเดินร่มรื่น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทั้งคอฟฟี่ช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี อิสระให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้ตามอัธยาศัย

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย                  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีลำคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่มก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี (Gassan Diamond Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าสุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงและฝีมือระดับเจียระไนเพชรประกอบให้กับราชวงศ์แห่งเกาะอังกฤษ และ ล่องเรือ ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัตช์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบ้านเรือนที่อยู่ ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง นำท่านสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส เป็นถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าทั้งแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

19.30 น.         นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ หรือท่านจะเลือกเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองอัมสเตอร์ดัม ยามค่ำคืน (Night Life)ได้ตามอัธยาศัย เนื่องจากเรือจะออกเดินทางจากท่าเรือแห่งนี้เวลา 01.00 น.ในวันรุ่งขึ้น

01.00 น.         เรือออกเดินทางจากท่าเรือกรุงอัมสเตอร์ดัม มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น.         เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ (Delft) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างอัมสเตอร์ดัมและเฮก โดดเด่นด้วยบ้านเรือนและอาคารยุคเรอแนซ็องส์มีแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ อาคาร บ้านเรือนยุคเก่าย้อนไปถึงศตวรรษที่ 13 -15 หลายแห่ง มีทัศนียภาพสวยงามโดยรอบ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเซรามิกและงานฝีมือขึ้นชื่อของประเทศ นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ ไม่ว่าจะเป็น วิหารโกธิค (Oude Kerk) โบสถ์และสุสานเก่า (Nieuwe Kerk) ศาลาว่าการเมืองโบราณ (City Hall) และพิพิธภัณฑ์พรินเซนฮอฟ (Museum Prinsenhof) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักโรแมนติกของเมืองเล็กๆแห่งนี้   ได้เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองรอตเทอร์ดาม

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย                  นำท่านเที่ยวชมเมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส นับเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีความยาวของพื้นที่เทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลักษณะต่างจากเมืองอื่นๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น “เมืองแห่งสถาปัตยกรรม” นำท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า  39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดง วิลเลมส์บรูก์ (Willems Bridge) สองในสามสะพานซึ่งเชื่อมเมืองสองฝั่งที่ถูกคั่นกลางด้วยแม่น้ำมาสเข้าด้วยกัน จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ  ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

15.00 น.         นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

16.00 น.         เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองรอตเทอร์ดัม มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือโกรินเคม

อิสระให้ท่านผ่อนคลายกับการจิบ ชา กาแฟ และของว่างบนเรือ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

19.00 น.       เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโกรินเคม (Gorinchem)

นำท่านเดินเล่นภายในเมืองโกรินเคม (Gorinchem) เมืองทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเมืองโกรินเคม ไม่ว่าจะเป็น ศาลาว่าการเมือง, โบสถ์โกรินเคม พร้อมสัมผัสบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนแห่งเมืองท่าเล็กๆ แต่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่ามาเยือนเป็นอย่างยิ่ง ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านกลับคืนเรือสำราญ

03.00 น.         เรือออกเดินทางจากท่าเรือโกรินเคม มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรืออาร์เนม ประเทศเนเธอร์แลนด์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น.         เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรืออาร์เนม ประเทศเนเธอร์แลนด์

นำท่านเที่ยวชมเมืองอาร์เนม (Arnhem) ซึ่งเป็นเมืองและเทศบาลทางตะวันออกของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเกลเดอร์ลันด์ เป็นเมืองเก่าที่มีการเอ่ยถึงเป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 893 ในสมัยกลางได้เข้าเป็นสมาชิกของสันนิบาตฮันซาซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าในยุโรป และตกอยู่ใต้การยึดครองของชาติต่าง ๆ หลายชาติ ในสงครามโลกครั้งที่สอง ถูกเยอรมนีเข้ายึดครอง และฝ่ายพันธมิตรยึดคืนได้ใน ค.ศ. 1945 นำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (City Hall) โบสถ์ที่มีความสำคัญประจำเมือง Stichting Eusebius Arnhem นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานจอห์น ฟรอท (John Frost Bridge) อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย                   อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งมีวางขายเรียงรายรอบบริเวณท่าเรือ หรือให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองอาร์เนม เพื่อเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศที่โรแมนติก เมืองโบราณเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำไรน์

15.00 น.         เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองอาร์เนม มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองโคโลญจน์

เรือจะล่องในแม่น้ำไรน์ ซึ่งจะผ่านบ้านเรือน และอาคารสวยงามทั้งสองฝั่ง แนะนำให้ท่านขึ้นไปชมวิวบนชั้นดาดฟ้าของเรือ เพื่อสัมผัสบรรยากาศอาทิตย์อัศดง และ ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำที่หลากหลายแปลกตายิ่ง

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น.         เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  ( Frankfurt ) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) ชื่อเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกชื่อเต็มคือ “ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์”  แฟรงก์เฟิร์ตหรือ ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย                 นำท่านสู่ จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง บริเวณกลางจัตุรัสมี น้ำพุแห่งความยุติธรรม ตั้งตระหง่านด้านหน้าอาคารไม้ลวดลายสวยงาม ซึ่งนับว่าเป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามกลางกรุงแฟรงก์เฟิร์ต ได้เวลานำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งอิสระ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างขนาดใหญ่และตลาดในเมือง

เย็น                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

19.00 น.       นำท่านสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อเช็คอิน และทำ Tax Refund

21.55 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ LH772 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.30 ชั่วโมง)

14.10 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ 7-14 เมษายน / 12-19 เมษายน 2561

(เรือให้บริการเฉพาะห้องแบบมีหน้าต่างเท่านั้น…Ocean View only)

8 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ (Rhine River Cruise)

(เทศกาลทิวลิป…สวนเคอร์เคนฮอฟ แห่งเนเธอร์แลนด์)

7-14 เมษายน / 12-19 เมษายน 2561

อัตราค่าบริการ สงกรานต์ 2561
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ห้องหน้าต่าง (Ocean View) ท่านละ 88,800
พักเดี่ยวเพิ่มจากราคาทัวร์  ห้องหน้าต่าง (Ocean View) ท่านละ 15,000
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 85,800
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 95,000
 ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (BKK-FRA-BKK) 28,000

 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน

ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560) **

 

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

 

 

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน ท่านละ 1 ใบ)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศ เนเธอร์แลนด์ ประมาณ 3,500 บาท
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ Gratuties (แล้วแต่ท่านจะให้ โดยปกติท่านละ 30 ยูโร)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว