• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฟินแลนด์

8 วัน 6 คืน ฟินแลนด์ ไอซ์เบรกเกอร์

รหัสทัวร์
07-EHC-AY-FI
ประเทศ
ฟินแลนด์
ระยะเวลา
8
วันที่
17 มี.ค. - 15 เม.ย. 2017
สายการบิน
ฟินน์ แอร์
เริ่มต้นที่

139,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

17-24 มี.ค. 2560
8-15 เม.ย. 2560

ไฮไลท์ทัวร์

8 วัน 6 คืน ฟินแลนด์ ไอซ์เบรกเกอร์

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560

ราคาพิเศษ …. 139,900 บาท

17-24 มี.ค./ 8-15 เม.ย.

(การันตีพัก Glass Igoo Hotel 100% – รวมวีซ่าและทิปทุกอย่างแล้ว)

อิวาโล – ซาลิเซก้า – ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี้ พร้อมนั่งรถลากเลื่อน – ฟาร์มกวางเรนเดียร์พร้อมนั่งรถลากเลื่อน  – โรวาเนมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – ขับสโนว์โมบิล – ไอซ์ฟิชชิ่ง – พิเศษ นั่งรถตามล่าหาแสงเหนือ (ออโรร่า ฮันติ้ง)  เรือตัดน้ำแข็งซัมโป – เฮลซิงกิ – นั่งเฟอร์รี่ ชมป้อมปราสาทซูแมนลินนา (Unesco World Heritage)

 

โปรแกรมการเดินทาง

06.30 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 15-19) ประตูทางเข้าที่ 8

อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

09.05 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY90 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง)

สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า และอาหารกลางวัน ระหว่างเที่ยวบินสู่เฮลซิงกิ

14.55 น.         เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเที่ยวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใน Sibelius Park ถูกสร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็นอนุสาวรีย์ที่แปลกตามากๆออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็นการสร้างโดยนำเอาแท่งเหล็กจำนวน 600 แท่ง มาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ที่มีความสูง 85 ม. กว้าง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และหนัก 24 ตันตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่น

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน พร้อมลิ้มลอง เมนูกุ้งมังกร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Scandic Simonkentta Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

07.30 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเชคอิน

10.15 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองอิวาโล (Ivalo) โดยเที่ยวบินที่ AY557 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

สายการบินฯ มีบริการ อาหารว่าง ระหว่างเที่ยวบิน

12.45 น.         เดินทางถึงสนามบินอิวาโล (Ivalo)

นำท่านเดินทางสู่ เมือง ซาลิเซก้า (Saariselka) เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีชื่อเสียงอย่างมาก ทางด้านที่พักและรีสอร์ท

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลินเพลินกับการขับขี่สโนว์โมบิล (Snow Mobile) ในดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 2 ชั่วโมง ให้ท่านได้ขี่สโนว์โมบิลไปในดินแดนแลปแลนด์ พร้อมบริการ ชา, กาแฟ เพื่อคลายหนาว

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Club Saariselka Hotel**** หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ช.ม.) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ที่ออกหากินในเวลากลางวัน ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิมะ สลับกับทิวสน และผืนน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง นับเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก ซึ่งสามารถเห็นได้เพียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์นี้เท่านั้น

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย                  นำท่านสัมผัสประสบการณ์ตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง (Snow Fishing) ให้ท่านได้ลองตกปลาในแถบอาร์คติดโซน กับการลองขุดหลุมและวางเหยื่อตกปลาด้วยตัวเอง อิสระให้ท่านได้ลองทำกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ บริการชา, กาแฟ เพื่อผ่อนคลายความหนาวเย็น ทั้งนี้ทางทัวร์บริการชุด Thermal สำหรับลูกค้าทุกท่าน

 

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

 

หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะนำท่านสู่ทุ่งกว้าง เพื่อหาพื้นที่ที่สามารถเห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจน นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่องเที่ยว และ กิจกรรมที่ไม่น่าพลาด หากมีโอกาสได้มาเยือนช่วงฤดูกาลที่เห็นแสงเหนือได้ง่ายที่สุด

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Rantasipi Pohjanhovi Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กในวันที่เข้าพัก โรงแรม Glass Igloo Hotel ในวันรุ่งขึ้น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำท่านถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่  66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี คนที่อยู่แถบนี้ มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ขึ้นเลยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง นำท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือที่ทำการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านได้พบกับลุงซานต้าคลอสตัวโตในชุดคริสต์มาสสีแดงที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม นำท่านแวะชม ที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานต้าคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้านซานตาคลอสที่ประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ภายในหมู่บ้านซานตาครอสแห่งนี้

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำท่านเที่ยวชมเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) นำท่านเข้าชมโบสถ์ประจำเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi Church)  จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโครันดิ (Korundi House of Culture) ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ

 

ร่วมสมัย และห้องจัดแสดงออเคสตร้า ได้เวลานำท่านสู่จัตุรัสลอร์ดิ (Lordi’s square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เดิมเรียกจัตุรัสนี้ว่า แซมโป สแควร์ ใกล้จัตุรัสเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองโรวาเนียมิ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (Reindeer Farm) หรือฟาร์มกวางคารีบู พร้อมสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเลื่อนลากกวางเรนเดียร์ ข้ามผ่านเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (การนั่งรถลากเลื่อนขึ้นกับสภาพอากาศในวันนั้นๆ) ให้ท่านได้สัมผัสกับความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่  โดยตัวผู้มีขนาดใหญ่ ขนาดโตเต็มที่มีน้ำหนักกว่า 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลำตัวยามปกติจะมีสีน้ำตาล แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ขนจะเปลี่ยนไปเป็นสีอ่อนขึ้น หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานสำหรับรถลากเลื่อน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์แห่งแลปแลนด์อย่างใกล้ชิด

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Arctic Eye Glass Igloo Hotel ****หรือเทียบเท่า (มีห้องน้ำส่วนตัว)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (Kemi) (ระยะทาง 116 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ำลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (Baltic Sea) มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสำคัญของแลปแลนด์ เนื่องจากเป็นที่ประจำการของเรือตัดน้ำแข็ง และมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่โครเมี่ยมแห่งเดียวในทวีปยุโรปอีกด้วย นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อัญมณี (Gemstone Museum) ซึ่งจัดเก็บอัญมณี เพชร พลอย มากกว่า 3,000 ชิ้น โดยอัญมณีที่มีชื่อเสียงของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ มงกุฎกษัตริย์แห่งฟินแลนด์ นำท่านชมความงดงามของอัญมณีล้ำค่า ที่จัดแสดงและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามทางวัฒนธรรมและความประณีตของช่างฝีมือสมัยก่อน จากนั้นนำท่านเข้าชม โบสถ์แห่งเคมิ (Kemi Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ ที่ถูกสร้างและออกแบบตาม สถาปัตยกรรมแบบโกธิค โดยสถาปนิกชื่อดังชาวฟินแลนด์นาม Josef Stenback

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือตัดน้ำแข็ง Sampo Ice breaker

 

บ่าย                  นำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็งซัมโป (Sampo Ice Breaker) ล่องบนน้ำทะเลซึ่งเย็นยะเยือกจนกลายเป็นน้ำแข็ง สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits) ซึ่งปกป้องร่างกายท่านจากความเย็นอันหนาวยะเยือกที่ระดับต่ำกว่าลบยี่สิบองศาเซลเซียส พร้อมรับประกาศนียบัตรการมาเยือนทะเลน้ำแข็งกับทางเรือ

 

 

นำท่านมุ่งหน้าสู่ ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม พร้อมสัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็นคุณสมบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่มาจากสิ่งแวดล้อมที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพันธุ์ของชาวชุกชี (Chukchi) ที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย สุนัขถูกนำเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่วงตื่นทองที่เมืองนอมน์ (Nome) และแพร่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะสุนัขลากเลื่อน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ การนั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พร้อมจิบชา กาแฟ เพื่อคลายหนาว

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Cumulus Kemi Hotel**** หรือเทียบเท่า

05.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินเคมิ

06.35 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY588 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

สายการบินฯ มีบริการ อาหารว่าง ระหว่างเที่ยวบินสู่เฮลซิงกิ

08.05 น.         เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (เฮลซิงกิ)

นำท่านชมเมือง เฮลซิงกิ (Helsinki) สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน เมื่ออดีตเฮลซิงกิไม่ใช่เมืองหลวงของฟินแลนด์ (เมืองหลวงเก่าคือตรูกู เมื่อครั้งตกเป็นเมืองขึ้นของสวีเดน ปี ค.ศ. 1809  –  ค.ศ. 1812) เฮลซิงกิมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1812 ในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย ทำให้เฮลซิงกิเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก และเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก จนเฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” และในปี ค.ศ. 2000 เฮลซิงกิยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่ง

 

วัฒนธรรมของยุโรปด้วยคำขวัญที่ว่า “Helsinki The high tech city where culture meets nature”  นำท่านถ่ายรูปกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก (Havis Amanda) ถือว่าน้ำพุแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเฮลซิงกิ และเป็นที่มาของฉายาธิดาแห่งทะเลบอลติก น้ำพุแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1908 และได้รับการออกแบบโดย นายวิลเลย์วาเกน โดยได้ทำการปั้นรูปปั้นสาวงาม ให้นางเป็นตัวแทนของเฮลซิงกิ ส่วนบอลติกก็คือคาบสมุทรที่เมืองนี้ตั้งอยู่นั่นเอง จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค (Olympic Stadium)

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย                  นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่มุ่งสู่ป้อมปราการซูแมนลินนา (Suomenlinna Sea Fortress) เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในปี 1748 เพื่อป้องการการรุกรานของข้าศึกทางทะเล ป้อมปราการแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปี 1991 และได้รับการยกย่องว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางทหารที่สำคัญอีกแห่งของชาวฟินแลนด์ นำท่านเที่ยวชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของป้อมปราการโบราณ ได้เวลานำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟินแลนด์ (National Museum of Finland) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าสมัยศตวรรษที่ 19 และประวัติความเป็นมาของประเทศฟินแลนด์ นำท่านชมห้องจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Scandic Simonkentta Hotel****หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าได้ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันอย่างเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารอุสเปนสกี้ (Uspenski Church) เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 ออกแบบก่อสร้างโดย Aleksei Gornostajev สำหรับมหาวิหารแห่งนี้ถือว่าเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับรัสเซีย ที่เคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี จากนั้นนำท่านชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ” (Temppeliaukio Church) หรือที่รู้จักกันในนาม “โบสถ์หิน” (Rock Church) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “โบสถ์แห่งความรัก” ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 แล้วเสร็จวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และมีความเชื่อว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้ก็จะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐานทุกประการ จึงทำให้มีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาจัดพิธีแต่งงานที่นี่ เพราะว่ากันว่าคู่รักที่มาจัดพิธีแต่งงานที่โบสถ์แห่งนี้จะครองรักกันยืนยาว

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำท่านสู่ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม (Forum Shopping Center) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองเฮลซิงกิ ซึ่งมีร้านค้ากว่า 120 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากก่อนกลับกรุงเทพฯ

14.30 น.         นำท่านสู่สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเชคอินและทำคืนภาษี (Tax Refund)

17.00 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY89

สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงเทพฯ

07.25 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
8 วัน 6 คืน ฟินแลนด์ ไอซ์เบรกเกอร์ 18-25 ก.พ./ 17-24 มี.ค./ 8-15 เม.ย.
อัตราค่าบริการ ก.พ. – เม.ย. 2560
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ 139,900
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 20,000
เด็กอายุ 7-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน – เสริมเตียง) 136,900
เด็กอายุ 2 – 6 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน – ไม่เสริมเตียง) 133,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 75,000
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) – Land Only (ไม่รวมตั๋ว BKK – HEL-IVL//KMI-HEL- BKK) 104,900
หากมีวีซ่าแล้ว หักค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ (ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยน)

3,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน

ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2559) **

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินฟินน์แอร์ (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศฟินน์แอร์
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ)
 • ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ), ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

 

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว