• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

BIG EASY HOKKAIDO

รหัสทัวร์
05_BW_TG_JP
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
04 ก.ค. - 9 ก.ค. 2017
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

57,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

4-9 ก.ค. 2560

ไฮไลท์ทัวร์

BIG EASY HOKKAIDO

อาซาฮิคาว่า โซอุนเคียว โอตารุ ซัปโปโร

6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย

เปิดโลกใบใหญ่กับเส้นทางญี่ปุ่นยอดฮิต ในมนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด

: ชมความสวยงามของสวนดอกไม้ 2 สวน โทมิตะฟาร์มและสวนชิกิไซ ฮิลล์

: ชิมราเมนรสเลิศ อาหารขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด

: ชมโรงงานผลิตสาเกชื่อดัง ของญี่ปุ่น พร้อมชิมสาเกสุดอร่อย

: พักโรงแรม พร้อมแช่น้ำแร่ออนเซน 2 คืน

: พิเศษ รับประทานเมลอน ผลไม้ชื่อดังของเกาะฮอกไกโดแบบไม่อั้น

รายละเอียดทัวร์

กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)-ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – โรงงานผลิตสาเก-อิออน มอลล์ – โซอึนเคียว – น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซย์-บิเอะ – สวนชิกิไซ – สระน้ำสีน้ำเงิน – ฟุราโน่ – สวนโทมิตะ ฟาร์ม – ยูบาริ-ยูบาริ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานผลิตแก้ว – ซัปโปโร- โรงงานช๊อกโกแลคอิชิยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ

โปรแกรมการเดินทาง

20.30 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

23.45 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG670

08.30 น.+1                      เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า เพื่อนำท่านไปยัง “หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า” ที่แห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทำราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอาซาฮิคาว่าเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก อาซาฮิคาว่าราเมนนั้น มีประวัติมายาวนาน นับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอาซาฮิคาว่า ก็ได้กำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การทำให้น้ำซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำมันหมู น้ำซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมู และน้ำสต๊อคซีฟู๊ด เช่น นิโบะชิ(ปลาซาร์ดีนแห้ง) และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่า และด้วยเหตุนี้หมู่บ้านราเมนอะอาซาฮิคาว่าก็ได้เปิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 1996 เนื่องด้วยผู้คนเริ่มกล่าวขวัญถึงอาซาฮิคาว่าราเมน และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของอาซาฮิคาว่า นี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในบริเวณหมู่บ้านอาซาฮิคาว่า ราเมนยังมีศูนย์การค้าสำหรับช้อปปิ้งหลังจากอิ่มอร่อยกับราเมนแล้ว นอกจากนี้ที่นี่ยังมีศาลเจ้า Ramen Village Shrine หรือ Menmusubi ในภาษาญี่ปุ่น เป็นที่ที่คู่สมรสสามารถมาขอพรเพื่อให้ชีวิตคู่ร้อนแรงเหมือนน้ำซุปและยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่จากเทพเจ้า 2 องค์ องค์แรกคือ Menkoiten ที่จะให้พรให้คู่รักครองรักกันนาน ๆ และ Menmadaio จะช่วยให้คู่รักซื่อสัตย์ต่อกัน และรักกันมากยิ่งขึ้น

กลางวัน                             รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองโซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินเล่น ไต่เขา และทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ แล้วนำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกกิงกะ หรือน้ำตกแม่น้ำสีเงิน ที่จะไหลไขว้ไปมาคล้ายเส้นไหมสีเงิน และ น้ำตกริวเซย์ หรือน้ำตกดาวตกที่ไหลออกมาจากซอกหน้าผาทำให้ดูคล้ายดาวตกจากท้องฟ้า ด้วยเหตุนี้ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL (หรือเทียบเท่า)

                                      *** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ อ็องเซ็นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ *** 

เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่สวนชิกิไซ สวนขนาด 70,000 ตารางเมตร ที้ตั้งอยู่ที่เมืองบิเอะ ทุกๆ ช่วงฤดูร้อนที่สวนแห่งนี้จะมีการจัดแสดงดอกไม้นับ 30 กว่าชนิด จัดเรียงรายสวยงามเต็มสวน ตั้งแต่ดอกลาเวนเดอร์ ,ดอกดาวกระจาย,ดอกลูพิน,ดอกทานตะวัน และดอกไม้อื่นอีกมากมาย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สระน้ำสีน้ำเงิน หรือ อาโออิเคะ สระน้ำสีน้ำเงินที่สวยงามจับตา เหมือนต้องมนต์สะกด สระนี้เกิดหลังจาก การสร้างเขื่อนในต้นน้ำของแม่น้ำบิเอะ ในเมืองบิเอะ เขื่อนได้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการระเบิดของภูเขาโทคาชิ ซึ่งเกิดระเบิดขึ้น ในเดือนธันวาคม ปี 1988 การสร้างเขื่อนได้มีผลทำให้กระแสน้ำของแม่น้ำบิเอะไหลย้อน และสะสมจนกำเนินเกิดบ่อน้ำ สีน้ำเงินในป่าขึ้น แร่ธาตุในน้ำซึ่งเป็นแร่อลูมิเนียมไฮด๊อกไซด์ ทำให้เกิดคลื่นแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลกสะท้อนเป็นกระจก ส่องประกายระยับ ตัดกับทิวไม้ ที่ลอบล้อมในธรรมชาติ ได้งดงามจับใจ

กลางวัน                             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุราโน่ เพื่อนำท่านชม ฟาร์มโทมิตะ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ท่านได้ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่งเต็มที่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมและทุ่งดอกไม้หลากสีที่จะบานในช่วงต้นเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป และช้องปิ้งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำมาจากลาเวนเดอร์ อาทิเช่น ไอศกรีม สบู่ ถุงหอม และอื่นๆ อีกมากมาย แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริเมืองในขุนเขากลางเกาะฮอกไกโด เมืองในขุนเขากลางเกาะฮอกไกโด และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติ ความอร่อยของเมลอน หรือแตงญี่ปุ่น ไม่เหมือนที่ใดในโลก มีความหอมหวาน เนื้อนิ่ม อร่อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  YUBARI SHUPARO HOTEL (หรือเทียบเท่า)

*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ อ็องเซ็นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ *** 

เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เยี่ยมชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม นำท่านชม  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี  (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม แล้วนำท่านชมโรงงานผลิตแก้ว ให้ท่านได้ชมวิธีการผลิตเครื่องแก้วของเมืองโอตารุ ของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของเกาะฮอกไกโดที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากรัสเซีย

กลางวัน                             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร แล้วนำท่านเข้าชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเกาะฮอกไกโด นอกจากช๊อคโกแลตอันเลื่อชื่อแล้ว ที่นี่ยังมีการจัดแสดงต้นกำเนิดของช๊อคโกแลต และวิธีการทำชิโรอิ โคอิบิโตะ ขนมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และด้านนอกอาคารยังมีการจัดตกแต่งสวนด้วยตุ๊กตาวงดุริยางค์ ที่จะมาแสดงโชว์ให้ทุกท่านได้ชมด้วย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปและเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีชื่อเป็นของที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก  VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK (หรือเทียบเท่า)

เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

*** ให้ท่านได้อิสระตลอดทั้งวัน เลือกช้อปปิ้งหรือเลือกเที่ยวตลอดทั้งวัน เช่น

 1. ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่างๆมากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรี ย่ายซูซิกิโนะ(Susukino) นี้เป็นย่านกินดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซับโปโรด้วย
 2. ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด มีสินค้าให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันมากมาย ทั้งกระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง และรวมถึงร้านขายของที่ระลึกกันมากกว่า 200 ร้านค้าเลยทีเดียว
 3. หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยม
 4. ทำเนียบรัฐบาลเก่า Former Government Office Building ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1888 ในอดีตได้ใช้เป็นที่ทำการของข้าหลวงใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารแห่งนี้ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและเหมือนเดิมกับสมัยก่อนเพื่อเก็บเอาไว้เป็นสมบัติทางวัฒธรรมที่สำคัญของชาติภายในส่วนที่จัดแสดงรูปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของเกาะฮอกไกโด
 5. สวนโอโดริ (Odori Park ) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดกลางกรุงซัปโปโรเป็นสวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็นซีกเหนือใต้ความยาวของสวนแห่งนี้ วัดได้1.5กิโลเมตร ความกว้าง 60 เมตร มีถนนตัดผ่านเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้ อย่างงดงาม รวมทั้งน้ำพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งต้องไว้ให้ชมสลับกับม้านั่งที่มีให้เลือกนั่งพักผ่อน สวนโอโดริปาร์คแห่งนี้เป็นหนึ่งในสามแห่งของสถานที่ที่จัดงานเทศกาลหิมะซับโปโร
 6. ห้างมิตซุย เอ้าท์เลต ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN,MORGAN ,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮโซ BALLY,PRADA,GUCCI,DIESEL, TUMI,GAP,ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE,S.T.DUPONT, TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS,HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE,BANDAI,ASOBI,HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด30-80%ซึ่งภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ สำหรับให้ทุกท่านนั่งผ่อนคลายอีกด้วย

*** อิสระรับประทานเที่ยงและอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK (หรือเทียบเท่า)

เช้า                                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

10.30 น.                          ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น.                          ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ… โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


**หมายเหตุ     รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง 4 - 9 กรกฎาคม 2560
ราคาต่อท่าน

รวมตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 57,900 บาท 28,900 บาท
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 50,900 บาท 28,900 บาท
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่

(มีเตียงเสริม)

50,900 บาท 28,900 บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียงเสริม)

46,900 บาท 23,900 บาท
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 10,500 บาท

***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้งสำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องนอนมีเตียง
*** อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่ 29 เม.ย.60**
*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้งพร้อมตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ แต่ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณา***

ราคานี้รวม

 1. ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 3. ค่าอาหารตามรายการ
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (แบบกรุ๊ปทัวร์) สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการคุ้มครอง

×  หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
× ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 75 ปีขึ้นไป
⁄  ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  ายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 1. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบัสเท่านั้น)
 2. ฟรี!! น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน
 6. ไม่มีแจกกระเป๋า
 7. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ต่อการจองทัวร์ 1 ท่าน หากท่านยินดีมัดจำการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจำทั้งหมด (เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว