• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

BIG HOKKAIDO ROMANTIC (SPECIAL)

รหัสทัวร์
04_BW_TG_JP
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
11 ส.ค. - 16 ส.ค. 2017
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

56,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

11-16 ส.ค. 2560

ไฮไลท์ทัวร์

BIG HOKKAIDO ROMANTIC (SPECIAL)

ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซับโปโร ฟุราโน่

6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย

เปิดโลกใบใหญ่กับเส้นทางญี่ปุ่นสุดแสนโรแมนติก มนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด

: ขึ้นโร้ปเวย์ชมความสวยงามยามค่ำคืนที่สวยที่สุดของเมืองฮาโกดาเตะ

: ชมทุ่งดอกไม้หลากสี ไฮไลท์ขอฮอกไกโดในช่วงฤดูร้อน

: เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่ย่านทานุกิโคจิและมิตซุย เอ้าท์เลต

: พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ออนเซน 2 คืน

: พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ พร้อมซอฟต์ดริ้งแบบไม่อั้นที่ร้านนันดะ ชื่อดัง

  

รายละเอียดทัวร์

กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)-ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) – โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ – ฮาโกดาเตะ อาคารอิฐแดงคาเนะโมริ – โมโตมาจิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะริวคาคุ – ซัปโปโร – มิตซุย เอ้าท์เลต-ซัปโปโร – ฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – โรงงานชีส – สวนชิกิไซ – คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน – โซอุนเคียว-ซัปโปโร – โรงงานช๊อคโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ที่ว่าการอำเภาเก่าฮอกไกโด-หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ

โปรแกรมการเดินทาง

20.30 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

23.45 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG670

08.30 น.+1                      เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ (Noboribetsu)  เป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของของเกาะฮอกไกโด เพื่อนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มี แต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือน ผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตำรวจในปัจจุบันชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก

กลางวัน                             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นําท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 บนเกาะฮอกไกโด เมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่า และยังเป็นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นตามสนธิสัญญา สัมพันธมิตร เปรียบเสมือนประตูที่เปิดรับ วัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่ญี่ปุ่น เป็นเมืองเล็กที่น่ารักสงบอบอุ่นตั้งอยู่ระหว่าง ช่องแคบซึคารุ ( Tsugaru Strait) และ อ่าวอูชิอูระ ( Uchiura Bay ) เพื่อนำทุกท่านเดินทางสู่ อาคารอิฐสีแดง (kanemori Red Brick Warehouse) แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว ภายในถูกจัดตกแต่งขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายของเมืองฮาโกดาเตะ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาชิ ย่านชุมชนของชาวต่างชาติตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาชิเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าและตั้งรกรากในเมืองฮาโกดาเตะตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1850 ยาวมาจนถึงปัจจุบัน ภายในย่านนี้จึงมีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกตั้งเรียงรายอยู่หลายแห่งจนรู้สึกว่าอยู่แถวยุโรป แล้วนําท่านนั่งกระเช้าชมทัศนียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate ที่ถือว่ามีความสวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของภูเขาในประเทศญี่ปุ่น ตามสมญา City of Light อันตระการตาด้วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบน มหาสมุทร และได้รับการกล่าวขาน ว่าเป็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก…รับรองความประทับใจทุก ท่านอย่างแน่นอน!

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์ (2)

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก  YUNOKAWA KANKO HOTEL SHOEN 4* (หรือเทียบเท่า)

                                      *** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ อ็องเซ็นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ *** 

เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นําท่านเดินชมตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองที่ออกมาจับจ่ายสินค้า สําหรับครอบครัว ที่มีร้านจําหน่ายอาหารสด และอาหารแห้งมากมายกว่า300 ร้านเป็นอีกบรรยากาศที่ท่านจะประทับใจในรูปแบบการจัดร้านและรอยยิ้มของพ่อค้า แม่ค้า รอต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หอคอยโกะริวคาคุ หอคอยเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองป้อมโกะริวคาคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาได้มีการพัฒนากลายเป็นหอคอยที่ทันสมัยและเปิดบริการครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง 107 เมตร เมื่อขึ้นไปยังด้านบนของหอคอย ท่านจะมองเห็นป้อมโกะริวคาคุที่เป็นรูปดาว 5 แฉกได้อย่างสวยงาม ป้อมโกะริวคาคุ หรือป้อมดาว 5 แฉก เป็นป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่เกิดจากมหาอำนาจตะวันตก ไปกี่ปีต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้สำเร็จราชการ และกองกำลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม่

กลางวัน                             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 1,890,000 คน เพื่อนำท่านช๊อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม สถานที่นี้จะเป็นที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีร้านค้ามากกว่าร้อยร้านค้า แบรนด์ต่าง ๆ จากฝั่งอเมริกาและยุโรป อาทิ Timberland, Brooks Brothers, Coach, Cole Haan, Onitsuka Tigers, Adidas และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรรอย่างจุใจ…

ค่ำ                                   *** อิสระรับประทานค่ำตามอัธยาศัย ***

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI INN SAPPORO 4* (หรือเทียบเท่า)

เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฟุราโน่ เพื่อนำท่านชมฟาร์มโทมิตะ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่งเต็มที่ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมและทุ่งดอกไม้หลากสีที่จะบานในช่วงต้นเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป และช้องปิ้งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำมาจากลาเวนเดอร์ อาทิเช่น ไอศกรีม สบู่ ถุงหอม และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงงานชีส ให้ท่านได้ชมวิธีการผลิตชีสท้องถิ่นของชาวฮอกไกโดที่เรียกว่า “คาเมมเบิร์ท” และท่านสามารถลองลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ โดยชีสที่พิเศษและขึ้นชื่อของที่นี้คือชีสสีดำ หรือชีสที่ทำจากหมึกของปลาหมึกนั่นเอง นอกจากชีสแล้ว ที่นี่ยังมีขายไอศกรีม ไวน์ ขนมปัง และขนมต่างๆ ที่ไว้รับประทานกับชีสอีกด้วย

กลางวัน                             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนชิกิไซ สวนขนาด 70,000 ตารางเมตร ที้ตั้งอยู่ที่เมืองบิเอะ ทุกๆ ช่วงฤดูร้อนที่สวนแห่งนี้จะมีการจัดแสดงดอกไม้นับ 30 กว่าชนิด จัดเรียงรายสวยงามเต็มสวนตั้งแต่ดอกลาเวนเดอร์,ดอกดาวกระจาย,ดอกลูพิน,ดอกทานตะวัน และดอกไม้อื่นอีกมากมาย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองคามิคาว่า เพื่อนำท่านสัมผัสกับความงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตาของ คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะได้อย่างสวยงาม ท่านจะได้ชื่นชมกับผลงานปั้นการแกะสลัก และการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินเล่น ไต่เขา และทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์ (7)

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SOUNKYO KANKO HOTEL SHOEN 4* (หรือเทียบเท่า)

                                      *** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ อ็องเซ็นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ *** 

เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร แล้วนำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเกาะฮอกไกโด นอกจากช๊อคโกแลตอันเลื่อชื่อแล้ว ที่นี่ยังมีการจัดแสดงต้นกำเนิดของช๊อคโกแลต และวิธีการทำชิโรอิ โคอิบิโตะ ขนมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และด้านนอกอาคารยังมีการจัดตกแต่งสวนด้วยตุ๊กตาวงดุริยางค์ ที่จะมาแสดงโชว์ให้ทุกท่านได้ชมด้วย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปและเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีชื่อเป็นของที่ระลึก

กลางวัน                             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) ***เมนูสุดแสนพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น” พร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ดและเมนูเนื้อย่างเจงกีสข่านแบบบุฟเฟ่ต์***

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป แล้วนำท่านชม อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า ซึ่งได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” อายุร้อยกว่าปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416โดยใช้อิฐไปกว่า 5 ล้านก้อนออกแบบในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยลอกแบบมาจากทำเนียบรัฐบาลของเมืองแมตซาซูเซตส์โดยตึกหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 เป็นเวลากว่า 80 ปีก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารทำการหลังใหม่ ปัจจุบัน อาคารหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยบางห้องยังจัดแสดง เรื่องราวความเป็นมาของเมือง ข้าวของโบราณ และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโด และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา แล้วนำท่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยมแล้วนำท่านอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิอันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย

ค่ำ                                   *** อิสระรับประทานค่ำตามอัธยาศัย ***

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL*4 (หรือเทียบเท่า)

เช้า                                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

10.30 น.                          ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น.                          ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ… โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


**หมายเหตุ     รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง 11-16 สิงหาคม 2560 (วันแม่)
ราคาต่อท่าน

รวมตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 56,900 บาท 33,900 บาท
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 51,900 บาท 33,900 บาท
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 51,900 บาท 33,900 บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่  (ไม่มีเตียงเสริม) 45,900 บาท 29,900 บาท
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 10,500 บาท

***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้งสำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องนอนมีเตียง
*** อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่ 3 เม.ย.60**
*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้งพร้อมตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ แต่ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณา***

ราคานี้รวม

 1. ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 3. ค่าอาหารตามรายการ
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (แบบกรุ๊ปทัวร์) สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้นเงื่อนไขการคุ้มครอง

×   หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ

×   ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 75 ปีขึ้นไป

⁄  ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 1. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบัสเท่านั้น)
 2. ฟรี!! น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน
 6. ไม่มีแจกกระเป๋า
 7. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ต่อการจองทัวร์ 1 ท่าน หากท่านยินดีมัดจำการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจำทั้งหมด (เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว