• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

BIG SOUNKYO-SAPPORO (LAVENDER)

รหัสทัวร์
03_BW_TG_JP
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
08 ก.ค. - 13 ก.ค. 2017
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

63,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

8 - 13 ก.ค. 2560

ไฮไลท์ทัวร์

BIG SOUNKYO-SAPPORO (LAVENDER)

ฮอกไกโด ซัปโปโร ฟุราโน่ โซอึนเคียว

6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย

เปิดโลกใบใหญ่กับเส้นทางญี่ปุ่นสุดแสนโรแมนติก มนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด

: ชมศิลปะบนนาข้าว ที่ 1 ปีมีครั้งเดียว

: ชมทุ่งดอกไม้หลากสี ไฮไลท์ขอฮอกไกโดในช่วงฤดูร้อน

: นั่งรถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซึ ชมทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะชินซัง  

: พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ออนเซน 2 คืน

: พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด

รายละเอียดทัวร์

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิฯ -ชิโตเซ่ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – ศิลปะบนนาข้าว – คามิคาว่า – ไอซ์พาวิลเลียน – โซอุนเคียว – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ-โซอุนเคียว –บิเอะ – สวนชิกิไซ – สระมรกด Blue Pond – ฟูราโน่ ฟาร์มโทมิตะ – โรงงานชีส – ซัปโปโร-โอตารุ – คลองโอตารุ – โรงเป่าแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โทยะ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซึ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลโชวะชินซัง-โทยะ – ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เล็ต – โรงงานช๊อกโกแลตอิชิยะ – หอนาฬิกา ที่ว่าการอำเภอเก่าฮอกไกโด – ช๊อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ – ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทาง

19.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

23.45 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG670

08.30 น.+1(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.)        ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร แห่งเกาะฮอกไกโด เกาะเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พร้อมเชคสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮาซาฮิคาว่า นำท่านไปยัง “หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า” ที่แห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทำราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก อะซะฮิคะวะราเมนนั้น มีประวัติมายาวนาน นับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอาซาฮิคาว่า ก็ได้กำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การทำให้น้ำซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำมันหมู น้ำซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมู และน้ำสต๊อคซีฟู๊ด เช่น นิโบะชิ(ปลาซาร์ดีนแห้ง) และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่า และด้วยเหตุนี้หมู่บ้านราเมนอะอาซาฮิคาว่าก็ได้เปิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 1996 เนื่องด้วยผู้คนเริ่มกล่าวขวัญถึงอาซาฮิคาว่าราเมน และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของอาซาฮิคาว่า นี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในบริเวณหมู่บ้านอาซาฮิคาว่า ราเมนยังมีศูนย์การค้าสำหรับช้อปปิ้งหลังจากอิ่มอร่อยกับราเมนแล้ว

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมง (1)(Cash back ท่านละ 1,500 YEN)

***ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อรับประมานเมนูราเมงตามใจชอบ***   

 นำท่านเดินทางชมศิลปะบนนาข้าว ที่ 1 ปีจะมีแค่ครั้งเดียว เป็นการวาดภาพโดยการใช้นาข้าวแทนผืนผ้าหรือกระดาษใช้พันธุ์ข้าวแต่ละชนิดแทนสีต่างๆ และมีชาวนาจากแต่ละท้องถิ่นร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรผลงานบนผืนนาขนาดใหญ่ โดยแต่ละปีจะมีลวดลายที่ต่างกันออกไป และช่วงที่ทุ่งข้าวออกลวดลายที่สวยงามที่สุดก็คือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตาของ ไอซ์พาวิลเลียน ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะได้อย่างสวยงาม ท่านจะได้ชื่นชมกับผลงานปั้นการแกะสลัก และการตกแต่ง อย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย แล้วนำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินเล่น ไต่เขา และทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ นำทุกท่านชมความสวยงามของ น้ำตกกิงกะ หรือน้ำตกแม่น้ำสีเงิน ที่จะไหลไขว้ไปมาคล้ายเส้นไหมสีเงิน และ น้ำตกริวเซย์ หรือน้ำตกดาว ตก ที่ไหลออกมาจาซอกหน้าผา ทำให้ดูคล้ายดาวตกจากท้องฟ้า ด้วยเหตุนี้ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

                                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SOUNKYO KANKO HOTEL (หรือเทียบเท่า)

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

(“โซอุนเคียว” เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการอาบน้ำแร่ หรือ ออนเซ็นเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งชาวญี่ปุ่นเองยังต้องมาพิสูจน์การอาบน้ำแร่ที่นี่เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน)

เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่เมือง บิเอะ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ขม.) ชมเมืองสระมรกด Blue Pond หรือ “บ่อน้ำสีฟ้า” แห่งเมืองบิเอะ ฮอกไกโด ตั้งอยู่ในฝั่งซ้ายของแม่นํ้า Bieigawa ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง Biei ห่างจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 ก.ม. บ่อนํ้าแห่งนี้มีความสวยงามและเงียบสงบมาก มีสีฟ้าสดใสแปลกตา สามารถมาชมได้ทั้งปี บ่อนํ้าแห่งนี้ (ความจริงเป็นแอ่งนํ้าขนาดใหญ่) เพิ่งจะเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของ

ภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนชิกิไซ สวนขนาด 70,000 ตารางเมตร ที้ตั้งอยู่ที่เมืองบิเอะ ทุกๆ ช่วงฤดูร้อนที่สวนแห่งนี้จะมีการจัดแสดงดอกไม้นับ 30 กว่าชนิด จัดเรียงรายสวยงามเต็มสวน ตั้งแต่ดอกลาเวนเดอร์ ,ดอกดาวกระจาย,ดอกลูพิน,ดอกทานตะวัน และดอกไม้อื่นอีกมากมาย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่

กลางวัน                              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นเดินทางสู่ฟาร์มโทมิตะ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่งเต็มที่ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม และทุ่งดอกไม้หลากสีที่จะบานในช่วงต้นเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป และช้องปิ้งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำมาจากลาเวนเดอร์ อาทิเช่น ไอศกรีม สบู่ ถุงหอม และอื่นๆ อีกมากมาย แล้วนำท่านเดินทางสู่ โรงงานชีส Furano จะออกจากตัวเมือง Furano มาทางใต้ประมาณ 3.5 กิโลเมตร เท่านั้น ตัวโรงงานจะ อยู่บนเขา ฟูราโนยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิต ชีสคุณภาพชั้นยอดของฮอกไกโด ได้ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิตตลอดจน ลองลิ้มชิมรสชาติของชีสคุณภาพชนิดต่างๆ กันถึงโรงงานผลิตรวมถึงชีสสีดำ (Black Cheese) ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก  และใกล้ ๆ กับโรงงานผลิต ชีสมืองฟูราโนยังมีส่วนผลิตไอศกรีม และพิซซ่า ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถทดลองทำเนย ไอศกรีม ขนมปัง และชีส ได้ด้วยตัวเองอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)  

***เมนูสุดแสนพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น” พร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ดและเมนูเนื้อย่างเจงกีสข่านแบบบุฟเฟ่ต์***

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL (หรือเทียบเท่า)

เช้า                                      รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (6)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 นำทุกท่านเดินทางสู่ โรงเป่าแก้ว ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วอันสวยงามและราคาย่อมเยาว์ ต่อด้วยนำท่านชม  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี  (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม

กลางวัน                                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

แล้วนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือ “โทยะโกะ” ภายในอุทยานแห่งชาติชิโกะทสึโทยะ บริเวณทะเลสาบจะมีน้ำพุร้อนกลางแจ้ง และร้านขายของฝากตลอดสองข้างทาง จึงทำให้บริเวณนี้เป็นสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของฮอกไกโด

จากนั้นนำทุกท่าน นั่งรถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซึ (Usuzan Ropeway) เมืองโทยะ (Toya) กระเช้าจะพาเราขึ้นไปยังยอดเขาอุซึ ซึ่งพื้นที่เป็นแอ่งที่ค่อนข้างแบนราบ เกิดจากการระเบิด และพ่นเอาส่วนยอดเขาเดิมหายไปหมด ที่สถานีบนยอดเขาซึ่งอยู่บริเวณริมขอบด้านตะวันออก จะสามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะทั้งหมดและภูเขาโชวะชินซัง (Showa-shinzan) ได้

จากมุมสูง จากจุดนี้เราสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟอุซึ

ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 1943 หรือประมาณ 60 กว่าปีเท่านั้น ถือเป็นภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ในขณะที่เกิดการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันยาวนานกว่า 2 ปีเลยทีเดียวและปัจจุบันภูเขาไฟแห่งนี้ได้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลในฐานะที่เป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” ให้ทุกท่านอิสระเดินชมทิวทัศน์อัน สวยงามโดยรอบ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี้บริเวณเชิงเขา ยังเป็นที่ “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลโชวะชินซัง” นับ100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ซึ่งเป็นหมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น

ค่ำ                                             รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (8)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  TOYA MANSEIKAKU HOTEL (หรือเทียบเท่า)

*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ อ็องเซ็นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ *** 

เช้า                                            รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นำท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม สถานที่นี้จะเป็นที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีร้านค้ามากกว่าร้อยร้านค้า แบรนด์ต่าง ๆ จากฝั่งอเมริกาและยุโรป อาทิ Timberland, Brooks Brothers, Coach, Cole Haan, Onitsuka Tigers, Adidas และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรรอย่างจุใจ…

กลางวัน                                       *** อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ***

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร แล้วนำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเกาะฮอกไกโด นอกจากช๊อคโกแลตอันเลื่อชื่อแล้ว ที่นี่ยังมีการจัดแสดงต้นกำเนิดของช๊อคโกแลต และวิธีการทำชิโรอิ โคอิบิโตะ ขนมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และด้านนอกอาคารยังมีการจัดตกแต่งสวนด้วยตุ๊กตาวงดุริยางค์ ที่จะมาแสดงโชว์ให้ทุกท่านได้ชมด้วย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปและเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีชื่อเป็นของที่ระลึก แล้วนำท่านชม อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า ซึ่งได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” อายุร้อยกว่าปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416โดยใช้อิฐไปกว่า 5 ล้านก้อน ออกแบบในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากทำเนียบรัฐบาลของเมืองแมตซาซูเซตส์ โดยตึกหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 เป็นเวลากว่า 80 ปีก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารทำการหลังใหม่ ปัจจุบัน อาคารหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยบางห้องยังจัดแสดง เรื่องราวความเป็นมาของเมือง ข้าวของโบราณ และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโด และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา แล้วนำท่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยมแล้วนำท่านอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิอันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย

ค่ำ                                   *** อิสระรับประทานค่ำตามอัธยาศัย ***

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL*4 (หรือเทียบเท่า)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)

ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

10.30 น.       ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ… โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ       รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง 8 – 13 กรกฎาคม

ราคาต่อท่าน

รวมตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 63,900 บาท 33,900 บาท
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 56,900 บาท 33,900 บาท
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 56,900 บาท 33,900 บาท
เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 50,900 บาท 29,900 บาท
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

10,500 บาท

***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้งสำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องนอนมีเตียง

***     อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่  3 เมษายน 60

***     ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

***     การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้งพร้อมตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการแจ้งให้ทาง

สายการบินทราบ แต่ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณา***

ราคานี้รวม

 1. ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 3. ค่าอาหารตามรายการ
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (แบบกรุ๊ปทัวร์) สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการคุ้มครอง

⁄   หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ

⁄   ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 75 ปีขึ้นไป

×  ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

 1. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบัสเท่านั้น)
 2. ฟรี!! น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน
 6. ไม่มีแจกกระเป๋า
 7. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ต่อการจองทัวร์ 1 ท่าน หากท่านยินดีมัดจำการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจำทั้งหมด (เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว