• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ออสเตรเลีย

CAIRNS – SYDNEY

รหัสทัวร์
13GBL_AUSSIE_CNS - SYD 7D5N
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
วันที่
03 ก.ย. -
สายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

88,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

3 – 9 , 17 - 23 ก.ย. 2561
9 – 15 , 17 - 23 ต.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

เมืองแคนส์ – ชมแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก (GREAT BARRIER REEF)
นั่งรถไฟประวัติศาสตร์ KURANDA SCENIC RAILWAY
RAINFOREST NATURE PARK ชมสวนด้วยรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด

โปรแกรมการเดินทาง

15.00.     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแควนตัสพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง

 ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสดและแห้งทุกชนิดเข้าเมือง)

18.10น.        ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ QF024

06.25.       เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนำท่านเปลี่ยนเครื่องบินภายในเพื่อเดินทางต่อสู่เมืองโฮบาร์ท

..….              ออกเดินทางสู่เมืองแคนส์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF …

…...              ถึงสนามบินเมืองแคนส์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐควีนส์แลนด์และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นประตูหลักสู่ เกรท แบริเออร์ รีฟ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ นอกจากนี้เมืองแคนส์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติทางป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งการผจญภัยของออสเตรเลียที่มีกิจกรรมโลดโผนและน่าตื่นเต้นมากมาย

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านชมเมืองแคนส์ แวะชมมหาวิหารเซนต์โมนิก้า ( St. Monica’s Cathedral) ท่านจะได้เห็นมหาวิหารที่งดงามที่สุดในทั้งหมดของออสเตรเลีย ที่ประกอบภาพเรื่องราวต่างๆด้วยหน้าต่างกระจกสีสันสวยงาม นำท่านชมวิวเมืองแคนส์ ที่จุด Stunning Lookout ท่านจะได้เห็นวิวเนินเขาแบบพาโนรามาจากจุดชมวิวที่สวยสุดในเมืองแคนส์

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MANTRA TRILOGY CAIRNS HOTEL หรือเทียบเท่า

ให้ท่านอิสระที่ Cairns Night Markets ตลาดกลางคืนเมือง Cairns นี้ตั้งอยู่ที่  Cairns Esplanade เปิดตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 23.00 น. เป็นประจำทุกคืน มีแผงร้านค้ามากกว่า 70 ร้าน คุณสามารถเลือกซื้อของขวัญและของที่ระลึกได้ที่นี่ มีทั้งหมวกสำหรับเดินป่า didgeridoos และงานศิลป์มากมาย จากนั้นนำท่านเดินกลับสู่โรงแรมที่พัก

เช้า           รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือและล่องเรือของบริษัท GREAT ADVENTURE  สู่แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Great Barrier Reef) มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดมากกว่า 2,000 กิโลเมตร ซึ่งมีประมาณ 3,400 แนวปะการังที่ประกอบด้วยปะการัง 400 ชนิด และมีปลาประมาณ1,500 สายพันธุ์แหวกว่ายอยู่ในบริเวณนี้ แนวปะการัง เพลิดเพลินกับการ Snorkeling ดำน้ำชมปะการังที่สวยงามและปลาน้อย ใหญ่ในทะเล  ท่านยังสามารถนั่งเรือท้องกระจก ท่านจะได้เห็นภาพใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดสวยงามจากใต้ท้องเรือ ประทับใจกับการชมชีวิตใต้ท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นปะการังสีสวยงาม พืชใต้น้ำ ปลาหลากสี หอยขนาดใหญ่รูปทรงต่าง ๆนอกจากนี้ยังให้ท่านได้ขึ้นชมธรรมชาติที่เกาะกรีนไอซ์แลนด์ เดินเล่นตามหาดทรายขาว สะอาดกลางสายลมเย็นจากทะเล และธรรมชาติที่งดงามแบบไม่น่าเชื่อ

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ

บ่าย          ให้ท่านได้อิสระในการถ่ายรูป ดำน้ำ หรือจะนั่งเล่นที่ยังไม่รวมคือ SCUBA DRIVING, SEA WALKERSCENIC HELICOPTER)จนได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองแคนส์โดยนั่งเรือเร็วประมาณ 45 นาที

17.30น.    เรือล่องกลับสู่ท่าเรือแคนส์ นำท่านเดินกลับสู่ที่พักโรงแรมเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก MANTRA TRILOGY CAIRNS HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า                      รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางจากโรงแรมโดยรถโค้ชสู่สถานีรถไฟของ KURANDA SCENIC RAILWAY ให้ท่านได้สัมผัสความงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ เริ่มต้นที่สถานีรถไฟ CAIRNS STATION ออกเดินทางสูสถานีปลายทางคือ KURANDA STATION  ให้ท่านได้ผ่านชมธรรมชาติที่งดงามของป่าฝน ผ่านไร่อ้อย หมู่บ้านชนบทของชาวออสซี่ ผ่านอุโมงค์ที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นด้วยมือในอดีต ผ่านหุบเขาและเหวลึก พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขารูปต่าง ๆ มากมาย ก่อนจะตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของน้ำตกกลางป่าเขา และถ่ายรูปกับน้ำตก  BARRON FALL ก่อนจะถึงสถานีปลายทางที่สถานีคูรันด้า

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร Colonial and Outback

บ่าย                        ชมสวนธรรมชาติRAINFOREST NATURE PARK เป็นสวนที่มีพื้นที่ 40 เฮคแตร์ เข้าถึงแก่นแท้ของป่าฝน

เขตร้อนชื้นด้วย รถทหารบุกป่าที่เรียกว่า รถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (WORLD WAR II ARMY DUCK) ชมต้นปาล์มโบราณและต้นเฟิร์นบานใบเขียวขจีและเพลิดเพลินกับทัวร์ป่าธรรมชาติทั้งบนบกและในน้ำ แวะชมโคอาล่าและสวนสัตว์ป่า พร้อมสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมของอะบอริจิน ให้ท่านได้ชมการสาธิตการขว้างมูมเมอแรง( Boomerang Throwing )  และตื่นเต้นกับการแสดงของนักเต้นรำชาวอะบอริจินเผ่า (PAMAGIRRI Dance Show )  และให้ท่านได้ชมสัตว์นานาชนิดภายในสวนธรรมชาติแห่งนี้ อย่างเช่นโคอาล่า จิ้งโจ้ นก จระเข้ ทัสมาเนียเดวิล และอื่นๆอีกมากมายเป็นต้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแคนส์

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MANTRA TRILOGY CAIRNS HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

10.50น.                 ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยเที่ยวบินที่ QF925

14.50น.                 เดินทางถึงนครซิดนีย์  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทั้งรองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำ และชุดชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจำฤดูกาลหรือจะช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ (CENTRE POINT) เพื่อช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย หรือจะซื้อครีมบำรุงผิวจากห้าง David Jones

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก VIBE SYDNEY HOTELหรือเทียบเท่า

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

                                จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARKเที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ

เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว

บ่าย                         นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม หุบเขาสามพี่น้อง (THREE’S SISTER)ซึ่งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตามตำนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิ้น

จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า(KATOOMBA SCENIC RAILWAY)เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC WORLD CENDERเพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน ECHO POINT หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองซิดนีย์ และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร    

นำท่านเข้าสู่ที่พัก VIBE SYDNEY  HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

09.50 น.                ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF023

16.40 น.                คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง : 30 – 5 และ 20 – 26 สิงหาคม , 3 – 9 และ 17 – 23 กันยายน

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 88,900.- 57,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 86,900.-          55,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 82,900.- 51,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 77,900.- 46,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,900.- 15,900.-

กำหนดการเดินทาง : 7 – 13 สิงหาคม , 9 – 15 และ 17 – 23 ตุลาคม

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 91,900.- 60,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 89,900.- 58,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 85,900.- 54,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 80,900.- 49,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 18,900.- 18,900.-

*** โปรแกรมนี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว***
**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***

ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage)
 • ทิปพนักงานขับรถ(3 AUD ต่อคน ต่อวัน)
 • ทิปไกด์ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.-บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.-บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว