• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
มัลดีฟส์

Early Booking Bonus คลับเมดฟิโนลูห์ วิลล่า

รหัสทัวร์
03_CM_UL_MV
ประเทศ
มัลดีฟส์
ระยะเวลา
3 DAY 2 NIGHT
วันที่
01 พ.ย. - 30 เม.ย. 2017
สายการบิน
PGUL
เริ่มต้นที่

45,300 บ.

กำหนดการเดินทาง

1 – 11, 12 – 18, 19 – 2 ธ.ค. พ.ย. 2016
3 – 23, 24 – 6 ม.ค., 27 - 6 ม.ค. ธ.ค. 2016
7 – 13, 14 – 26, 27 – 4 ก.พ. ม.ค. 2017
5 – 10,11 - 17, 18 – 24, 25 – 7 เม.ย. ก.พ. 2017
8 -14, 14 – 26, 15 – 30 เม.ย. 2017

ไฮไลท์ทัวร์

Early Booking Bonus

คลับเมดฟิโนลูห์ วิลล่า

สำรองห้องพักก่อน 31 ธันวาคม 2559

วันเดินทาง: 1 พฤศจิกายน 2559  – 30 เมษายน 2560

 

รายละเอียดทัวร์

แบบไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 1 NOV – 17 FEB 2017
แพ็คเกจห้องพักพร้อมตั๋วสายการบิน PG 1NOV-30MAY
แพ็คเกจห้องพักพร้อมตั๋วเครื่องบิน สายการบิน UL 1NOV-30MAY

ที่พัก 2 คืน หรือ ที่พัก 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ สายการบิน Srilankan Airlines/Bangkok Airways
บริการรับส่งโดยเรือสปีตโบ๊ท ไป-กลับ ระหว่างสนามบิน-คลับเมด
อาหารนานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้าผลไม้และอื่นๆ
บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม, ไวน์ และ แชมเปญแบบทั้งขวด)

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
เริ่มต้นที่ 45,300

แพ็คเกจห้องพักอย่างเดียว 3 วัน 2 คืน แบบไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

วันเดินทาง

 

ประเภทห้องพัก

 

3 วัน 2 คืน

ราคาโปรโมชั่นต่อ/คน

 

ราคาห้องพักเพิ่ม/

คน/คืน

1 – 11 พ.ย. 59

19 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59

 

Sunrise Beach Villa 45,300 18,300
Sunset Beach Villa 47,300 19,300
Sunrise Overwater Villa 49,300 20,300
Sunset Overwater Villa 59,300 25,300
12 – 18 พ.ย. 59

15 – 30 เม.ย. 60

 

Sunrise Beach Villa 49,300 20,300
Sunset Beach Villa 51,300 21,300
Sunrise Overwater Villa 53,300 22,300
Sunset Overwater Villa 63,300 27,300
3 – 23 ธ.ค. 59

14 – 26 ม.ค. 60

25 ก.พ. – 7 เม.ย. 60

 

Sunrise Beach Villa 51,300 21,300
Sunset Beach Villa 55,300 23,300
Sunrise Overwater Villa 57,300 24,300
Sunset Overwater Villa 67,300 29,300
24 ธ.ค. 59 – 6 ม.ค. 60

 

Sunrise Beach Villa 63,300 27,300
Sunset Beach Villa 67,300 29,300
Sunrise Overwater Villa 69,300 30,300
Sunset Overwater Villa 83,300 37,300
7 – 13 ม.ค. 60

5 – 10 ก.พ. 60

18 – 24 ก.พ. 60

8 -14 เม.ย. 60

 

Sunrise Beach Villa 53,300 22,300
Sunset Beach Villa 57,300 24,300
Sunrise Overwater Villa 59,300 25,300
Sunset Overwater Villa 69,300 30,300
27 ม.ค. – 4 ก.พ. 60

 

Sunrise Beach Villa 65,300 28,300
Sunset Beach Villa 69,300 30,300
Sunrise Overwater Villa 71,300 31,300
Sunset Overwater Villa 85,300 38,300
 

 

11 – 17 ก.พ. 60

 

Sunrise Beach Villa 57,300 24,300
Sunset Beach Villa 61,300 26,300
Sunrise Overwater Villa 63,300 27,300
Sunset Overwater Villa 75,300 33,300

 

แพ็คเกจห้องพักพร้อมตั๋วเครื่องบิน 3 วัน 2 คืน สายการบิน Bangkok Airways (H Class)

ขาไป PG 711 Bangkok – Male : 09.30 – 11.45  ขากลับ PG 712 Male – Bangkok : 12.40 – 19.05

 

วันเดินทาง

 

ประเภทห้องพัก

 

3 วัน 2 คืน

ราคาโปรโมชั่นต่อ/คน

 

ราคาห้องพักเพิ่ม/

คน/คืน

 

1 – 11 พ.ย. 59

19 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59

 

 

Sunrise Beach Villa 69,800 16,600
Sunset Beach Villa 72,100 17,700
Sunrise Overwater Villa 74,500 18,900
Sunset Overwater Villa 82,900 23,100
12 – 18 พ.ย. 59 Sunrise Beach Villa 72,500 17,900
Sunset Beach Villa 75,000 19,100
Sunrise Overwater Villa 77,600 20,400
Sunset Overwater Villa 86,700 25,000
3 – 23 ธ.ค. 59

14 – 26 ม.ค. 60

25 ก.พ. – 7 เม.ย. 60

Sunrise Beach Villa 74,500 18,900
Sunset Beach Villa 77,600 20,400
Sunrise Overwater Villa 78,800 21,000
Sunset Overwater Villa 89,600 26,400
27 ธ.ค. 59 – 6 ม.ค. 60 Sunrise Beach Villa 86,000 24,600
Sunset Beach Villa 89,100 26,200
Sunrise Overwater Villa 91,700 27,500
Sunset Overwater Villa 106,000 34,600
7 – 13 ม.ค. 60 Sunrise Beach Villa 77,500 20,400
Sunset Beach Villa 80,900 22,100
Sunrise Overwater Villa 82,200 22,800
Sunset Overwater Villa 93,900 28,600
27 ม.ค. – 4 ก.พ. 60 Sunrise Beach Villa 86,900 25,100
Sunset Beach Villa 90,600 26,900
Sunrise Overwater Villa 93,000 28,100
Sunset Overwater Villa 106,200 34,700
5 – 10 ก.พ. 60

18 – 24 ก.พ. 60

Sunrise Beach Villa 76,500 19,900
Sunset Beach Villa 79,700 21,500
Sunrise Overwater Villa 80,900 22,100
Sunset Overwater Villa 92,900 28,100
11 – 17 ก.พ. 60 Sunrise Beach Villa 79,800 21,500
Sunset Beach Villa 83,300 23,300
Sunrise Overwater Villa 84,600 23,900
Sunset Overwater Villa 97,600 30,400
8 – 14 เม.ย. 60 Sunrise Beach Villa 77,000 20,100
Sunset Beach Villa 79,700 21,500
Sunrise Overwater Villa 82,300 22,800
Sunset Overwater Villa 92,700 28,000
15 – 30 เม.ย. 60 Sunrise Beach Villa 73,900 18,600
Sunset Beach Villa 76,400 19,900
Sunrise Overwater Villa 78,800 21,100
Sunset Overwater Villa 88,400 25,900

 

แพ็คเกจห้องพักพร้อมตั๋วเครื่องบิน 3 วัน 2 คืน สายการบิน Srilankan Airlines (S Class)

 ขาไปเที่ยวบิน UL 403 Bangkok – Colombo : 9.10 – 11.00 / UL 115  Colombo – Male : 13.35 – 14.30 (พ.ย. – ธ.ค.)

ขาไปเที่ยวบิน UL 1403 Bangkok – Colombo : 05.25-07.15 / UL 101  Colombo – Male : 08.00-08.55 (ม.ค. –เม.ย.)

ขากลับเที่ยวบิน UL 104 Male – Colombo : 21.05 – 23.00 / UL 402 Colombo – Bangkok : 01.40- 06.35

**ตารางเที่ยวบิน อาจมีการเปลี่ยนตามสายการบินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

วันเดินทาง

 

ประเภทห้องพัก

 

3 วัน 2 คืน

ราคาโปรโมชั่นต่อ/คน

 

ราคาห้องพักเพิ่ม/

คน/คืน

 

1 – 11 พ.ย. 59

19 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59

 

 

Sunrise Beach Villa 59,000 16,600
Sunset Beach Villa 61,300 17,700
Sunrise Overwater Villa 63,700 18,900
Sunset Overwater Villa 72,100 23,100
12 – 18 พ.ย. 59 Sunrise Beach Villa 61,800 17,900
Sunset Beach Villa 64,200 19,100
Sunrise Overwater Villa 66,800 20,400
Sunset Overwater Villa 75,900 25,000
3 – 23 ธ.ค. 59

14 – 26 ม.ค. 60

25 ก.พ. – 7 เม.ย. 60

Sunrise Beach Villa 63,700 18,900
Sunset Beach Villa 66,800 20,400
Sunrise Overwater Villa 68,000 21,000
Sunset Overwater Villa 78,800 26,400
24 ธ.ค. 59 – 6 ม.ค.60 Sunrise Beach Villa 75,200 24,600
Sunset Beach Villa 78,300 26,200
Sunrise Overwater Villa 80,900 27,500
Sunset Overwater Villa 95,200 34,600
7 – 13 ม.ค. 60 Sunrise Beach Villa 66,800 20,400
Sunset Beach Villa 70,200 22,100
Sunrise Overwater Villa 71,500 22,800
Sunset Overwater Villa 83,200 28,600
27 ม.ค. – 4 ก.พ. 60 Sunrise Beach Villa 76,100 25,100
Sunset Beach Villa 79,800 26,900
Sunrise Overwater Villa 82,200 28,100
Sunset Overwater Villa 95,400 34,700
5 – 10 ก.พ. 60

18 – 24 ก.พ. 60

Sunrise Beach Villa 65,700 19,900
Sunset Beach Villa 68,950 21,500
Sunrise Overwater Villa 70,200 22,100
Sunset Overwater Villa 82,200 28,100
11 – 17 ก.พ. 60 Sunrise Beach Villa 68,980 21,500
Sunset Beach Villa 72,500 23,300
Sunrise Overwater Villa 73,800 23,900
Sunset Overwater Villa 86,800 30,400
8 – 14 เม.ย. 60 Sunrise Beach Villa 66,200 20,100
Sunset Beach Villa 68,900 21,500
Sunrise Overwater Villa 71,500 22,800
Sunset Overwater Villa 81,900 28,000
15 – 30 เม.ย. 60 Sunrise Beach Villa 63,200 18,600
Sunset Beach Villa 65,700 19,900
Sunrise Overwater Villa 68,100 21,100
Sunset Overwater Villa 77,700 25,900

* ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการเดินทาง

ราคานี้รวม

 1. ที่พัก 2 คืน หรือ ที่พัก 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ สายการบิน Srilankan Airlines/Bangkok Airways
 2. บริการรับส่งโดยเรือสปีตโบ๊ท ไป-กลับ ระหว่างสนามบิน-คลับเมด
 3. อาหารนานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
 4. บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม, ไวน์ และ แชมเปญแบบทั้งขวด)
 5. กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ เฉพราะรีสอร์ท ที่มีการเรียนการสอนและอุปกรณ์
 6. การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดยจีโอนานาชาติ
 7. พนักงานบริการประจำห้องพัก (butler service)

ราคานี้ไม่รวม

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

 • ใช้ได้สำหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน
 • คลับเมดฟิโนลูห์วิลล่า ยินดีต้อนรับแขกตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป
 • แขกอายุตั้งแต่ 12 – 17 ปี สามารถเข้าพักได้เฉพาะห้อง Sunrise/Sunset Beach Villa เท่านั้น และสามารถเข้าพักได้ 3 ท่านต่อห้อง
 • ราคานี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560
 • หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว