• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี

EAST ITALY-SWITZERAND-FRANCE 10D 7N

รหัสทัวร์
PKG_E03_10D 7N
ประเทศ
ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
วันที่
23 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2019
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

107,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

23 ธ.ค. - 01 ม.ค. ธ.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

พิเศษ! ให้ท่านได้ทานพิซซ่ามาร์การิต้า จาก 3 วัตถุดิบเรียบง่ายสู่พิซซ่าแป้งบางหอมกรุ่นจากเตา
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรส สปาเก็ตตี้หมึกดำต้นตำรับจากอิตาลี เสิร์ฟพร้อมซีฟู้ดทอด
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสวิส ฟองดูว์ชีสแบบสวิส พร้อมชมวิวจากยอดเขาจุงเฟรา
พิเศษ! ให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวันบนหอไอเฟล และลิ้มรสอาหารพื้นเมือง อาทิเช่น ปาเตอ็องครุต สเต็กแซลมอน ช็อกโกแลตไอเฟล
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฝรั่งเศสยอดนิยม หอยเอสคาร์โก้และเป็ดฝรั่งเศส

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทออลเวย์ วาเคชั่น คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

00.50 น.           นำท่านเดินทางสู่กรุงโรมประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

06.45น.            เดินทางถึงสนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี  กรุงโรม ประเทศอิตาลีหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งนครวาติกัน (St. Peter’s Basilica) เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริเวณด้านหน้าก่อนเข้าสู่ตัววิหารจะมีลานกว้างรูปไข่ที่งดงามอย่างมาก เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตร ที่ล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และรูปปั้นนักบุญ 96 องค์ โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ที่ เสาโอบิลิสก์อายุกว่า 2,000 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)เพื่อชม น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain)ซึ่งมีรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน เป็นสถานที่ที่ชาวเมืองเชื่อว่า ถ้าหากหันหลังให้กับบ่อน้ำแล้วใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายให้ลงบ่อ จะทำให้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง ส่วนถ้าโยนเหรียญที่สองจะอธิษฐานขอให้ได้พบรักในโรม ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญกันทุกวันและนำท่านเดินชมบริเวณ บันไดสเปน (SpanishSteps) ซึ่งเป็นบันไดที่กว้างและยาวที่สุดในยุโรป ซึ่งมีทั้งหมด 138 ขั้น กลางลานมีน้ำพุสไตล์บาโรคยุคต้นรูปทรงเรือโบราณตั้งโดดเด่น ในสมัยเรอเนสซองส์ จตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวมศิลปินและนักเขียน และเรียงรายด้วยโรงแรมและที่พักอาคารหรู

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 นำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างโคลอสเซียม (Colosseum) (ชมด้านนอก) เป็นสนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มีอายุกว่า2,000 ปี ในสมัยโรมัน ซึ่งการแสดงที่ชาวโรมันให้ความสนใจมากที่สุดคือ การชมการต่อสู้ เคยใช้ในการต่อสู้กันระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์และสัตว์ร้ายนานาชนิด และนำท่านเที่ยวชม ประตูชัยคอนสแตนตินทางด้านตะวันตกของโคลอสเซียม โดยมีประตูชัยที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนือMaxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge ประตูชัยแห่งนี้มีขนาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรุงโรม สร้างขึ้นในปี ค.ศ.315 เป็นช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในเมือง วัสดุที่นำมาสร้างจึงอาจจะไม่สอดคล้องและไม่สมบูรณ์มากนัก หลังจากนั้นนำท่านไปยัง  โรมันฟอรัม (Roman Forum)(ชมด้านนอก) เคยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าขายการเมือง และศาสนาของกรุงโรมสมัยโบราณจึงกลายเป็นแหล่งรวบรวมโครงสร้างและซากปรักหักพังที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตัวอาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 900 ปีจากนั้นเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)เป็นเมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตนั่นเป็นศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรมและวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันมาเยือนมากที่สุด

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTELMEDIRIANA, FLORENCE หรือเทียบเท่า

http://www.meridiana-hotel.it

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารโรงแรม (HOT BREAKFAST)

                        นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองปิซ่า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)นำชม หอเอนปิซ่าซึ่งเป็นหอระฆังสร้างขึ้นจากหินอ่อนสีขาว ทรงกระบอก 8 ชั้น สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 177 ปี ลักษณะเด่นคือตัวอาคารจะเอียงจากแนวระนาบ 3.97องศาและยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วยจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!ห้ท่านได้ทานพิซซ่ามาร์การิต้า จาก 3 วัตถุดิบเรียบง่ายสู่พิซซ่าแป้งบางหอมกรุ่นจากเตา

บ่าย                 นำท่านชม วิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร่ (ชมด้านอก) วิหารที่โดดเด่นด้วยหลังคาทรงโดมขนาดใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมหินอ่อนหลายสีที่นำมาผสมผสานกันลงตัวโดยใช้หินอ่อนทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีชมพู ขาว และสีเขียวในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นมหาวิหารประจำเมือง เริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 1296 ส่วนหน้าที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิก สร้างเสร็จมาก่อนแล้วประมาณ 600 ปี จากนั้นนำท่านชม จตุรัสซินญอเรีย บริเวณนี้มีรูปแกะสลักจัดแสดงอยู่มากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอร์ซุส (Perseus) วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีสและรูปสลัก “The Rape of the Sabine Women”ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองของฟลอเร้นซ์ โดบบริเวณนั้นมีอาคารปาลาซโซ เวคคิโอ มีหอนาฬิกาเป็นจุดเด่น ถัดมาริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับ สะพานเวคคิโอ (Vecchio)หรือปงเตเวคคิโอ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ.1333 อายุประมาณ 600 กว่าปี มีการทำหลังคาคลุม ในสมัยศตวรรษที่ 14 ถือว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเป็นเพียงสะพานแห่งเดียวในเมืองที่รอดพ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้ทอดข้ามแม่น้ำอาร์โน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเวนิส เมสเตร้ (VeniceMestre) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด มีอาคาร ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดั้งเดิมตั้งอยู่ริมคลอง เวนิสได้รับฉายาว่า เมืองแห่งสายน้ำ และเมืองแห่งสะพาน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FOUR POINTS BY SHERATON VENICE MESTRE, VENICE MESTREหรือเทียบเท่า

https://www.starwoodhotels.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อโดยสารด้วยเรือสู่ เกาะเวนิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเวนิส หรือวีนีเซีย ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอาเดรียติกทางตะวันออกเฉียงเหนือ ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมหมู่เกาะขนาดเล็กประมาณ 118 เกาะเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย เป็นหนึ่งในเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน และความโดดเด่นของที่นี่คือ คลองเล็กๆ ที่ไหลผ่านส่วนต่างๆ ของเมืองและเรือกอนโดล่าจากนั้นนำท่านชม จตุรัสซานมาร์โค ได้รับการตั้งชื่อตามเซนต์มาร์ค นักบุญนิกายอีวานเจลิสต์ จตุรัสแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส กว้างขวางและรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ล้อมรอบด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์คหอระฆังเสาแห่งนักบุญบริเวณลานกว้างแห่งนี้เต็มไปด้วยฝูงนกพิราบและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟให้ท่านได้เข้าไปเลือกใช้บริการอีกด้วยหลังจากนั้นนำท่านไปยัง สะพานถอนหายใจซึ่งเป็นสะพานทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีตไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลอง ว่ากันว่าสะพานแห่งนี้คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ รวมทั้งคุกแห่งนี้เป็นที่คุมขังนักรัก “คาสโนว่า” ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!ให้ท่านได้ลิ้มรส สปาเก็ตตี้หมึกดำต้นตำรับจากอิตาลี เสิร์ฟพร้อมซีฟู้ดทอด

บ่าย                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ อิตาลีมิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย

                       

และให้ท่านเดินทางชม มหาวิหารดูโอโม่แห่งเมืองมิลาน(ชมด้านนอก) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี และประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูปหลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งแกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล (ที่ตั้งร้าน Prada ร้านแรกของโลก) โดยบริเวณทางเข้ามีซุ้มประตูขนาดใหญ่ เป็นเขตช้อปปิ้งอาเขตที่เก่าแก่ หรูหรา และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมื่อเข้าไปภายในจะพบกับเพดานที่ทำด้วยกระจก และเพลิดเพลินไปกับสินค้านานาชนิดจากร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังอาทิเช่นLV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น รวมทั้งโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า และรูปปั้นของลีโอนาโด ดาวินชี

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL MILANO NORD CA GRANDA,MILAN หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) อดีตเป็นหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งสวิสเซอร์แลนด์เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป”เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขา และไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                 นำท่านไปยัง อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) เป็นผลงานแกะสลักหินบนหน้าผา สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ที่เสียชีวิตไปในการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ระหว่างสงครามปฏิวัติใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1792 โดยสิงโตแสดงถึงความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และจงรักภักดี จากนั้นนำชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุประมาณ 500 ปีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตรพาดข้ามแม่น้ำรอยส์ มีป้อมปราการแปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางสะพาน เคยถูกไฟไหม้เสียหายในปี ค.ศ. 1993 หลังคาที่คลุมสะพานจะมีภาพเขียนบรรยายประวัติความเป็นมาของสวิสเซอร์แลนด์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL KREBS AG, INTERLAKEN หรือเทียบเท่า

http://www.krebshotel.ch

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่สถานี กรินเดลวัลด์ กรุนด์ (GrindelwaldGrund) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อนั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (เต็มวัน) โดยรถไฟ Jungfraubahnเป็นรถไฟสายธรรมชาติที่มุ่งสู่สถานีจุงเฟรายอค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปจนได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ หมู่บ้านพื้นเมือง ธารน้ำแข็ง และหิมะขาวโพลนจนถึงจุดที่สูงที่สุดของยุโรป เพื่อพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูงถึง 3,454 เมตร

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขาจุงเฟรา

พิเศษ!ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสวิส ฟองดูว์ชีสแบบสวิส พร้อมชมวิวจากยอดเขาจุงเฟรา

บ่าย                 นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา เพื่อเข้าสู่ เมืองบาเซิล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL,BASEL  หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่เมืองปารีส โดยที่ท่านจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงTGV (ชั้น 2) วิ่งด้วยความเร็ว 250 กม./ชม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) สู่สถานีรถไฟ Gare de Lyon ปารีส (Paris)ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษาบันเทิง สื่อแฟชั่น วิทยาศาสตร์ และศิลปะทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอไอเฟล ขึ้นลิฟท์ไปยังชั้น1

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ! ให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวันบนหอไอเฟล และลิ้มรสอาหารพื้นเมือง  อาทิเช่น ปาเตอ็องครุต สเต็กแซลมอน ช็อกโกแลตไอเฟล

 

บ่าย                 นำท่านชม หอไอเฟลสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์อมตะของกรุงปารีสโดยตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบกุสตาฟไอเฟลเดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปีค.ศ.1889และเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเคยมีความสูง 300 เมตรเทียบเท่าได้กับตึก 75 ชั้นรวมทั้งเป็นประติมากรรมที่ถูกต่อต้านเนื่องจากถูกมองว่ามีรูปทรงน่าเกลียดที่สุดในโลกจากนั้นนำชมจตุรัสคองคอร์ด  เดิมชื่อจตุรัสหลุยส์ที่ 15 ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฎิวัติใหญ่ฝรั่งเศษ ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศษที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสาโอเบลิสก์ต้นใหญ่สูง 23 เมตร ตั้งสูงเด่นอยู่กลางจตุรัส บนเสาหินสลักเป็นรูปตัวหนังสืออียิปต์โบราณ และนำท่านไปยังประตูชัย (Arc de Triomphe) เริ่มสร้างในปีค.ศ.1806 แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ.1836 เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีสตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์เดอโกลล์หรือจตุรัสแห่งดวงดาวสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียนประวัติศาสตร์ของประตูแห่งนี้กินเวลานานถึง 30 ปีหลังจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ชมด้านนอก) ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลก มีผลงานทรงคุณค่าทั้งทางศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น อาทิภาพเขียนโมนาลิซ่า,The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ของเลโอนาร์โด ดาวินชีหรือรูปปั้น Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTELPARIS-BOULOGNE,PARIS หรือเทียบเท่า

https://www.radissonblu.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(HOT BREAKFAST)

                       นำท่านชม พระราชวังแวร์ซายส์(ชมด้านใน) พระราชวังที่ได้ชื่อว่างดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ ชมความสวยงามของห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิเรอร์ ห้องนโปเลียนแต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศส และนำชม มหาวิหารนอร์ทเธอดามเป็นมหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (Stained glass) ระหว่างการปฏิวัติวัติฝรั่งเศษ ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จึงได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม มหาวิหารซาเครเกอร์ ซึ่งเป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขามงมาทร์ที่สูงที่สุดในปารีส อุทิศให้แด่พระหฤทัยของพระเยซูและชาวฝรั่งเศษที่เสียชีวิตในสงครามกับรัสเซียนอกจากนี้ยังมีรูปสำริดของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดับอยู่ที่ด้านหน้าของซุ้มประตูด้วย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย              อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่กาเลอรี ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส นอกจากในปารีสแล้วยังมีสาขากระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะสาขาถนนโฮลมานน์ที่นักท่องเที่ยวรู้จัก เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ ของตกแต่งบ้าน ไปจนถึงไวน์ชื่อดังของฝรั่งเศส

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือฝรั่งเศสยอดนิยม หอยเอสคาร์โก้และเป็ดฝรั่งเศส 

**หมายเหตุ** หากท่านไม่สามารถทานเป็ดได้ รบกวนแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่การจอง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมนูได้

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLUHOTEL PARIS-BOULOGNE,PARIS หรือเทียบเท่า

https://www.radissonblu.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ลส์ เดอ โกลกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

12.30น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931

06.00น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดการเดินทาง          ธันวาคม  23– 1 มกราคม      

อัตตราค่าบริการท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 107,900 84,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 103,900 80,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 97,500 76,500
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 17,500 17,500

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มให้บริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศแถบยุโรป ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • โรงแรมในปารีสไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) สำหรับท่านที่จองห้องTriple Room เมื่อเข้าห้องพักโรงแรมในปารีสต้องมี 1 ท่าน แยกพักเป็นห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40 วัน ก่อนกรุ๊ปเดินทาง เนื่องจากมีผลต่อการจองคิวยื่นวีซ่า ในกรณีที่ท่านจองทัวร์เข้ามาล่าช้ากว่าเวลาที่แนะนำไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากค่าความผกผันของน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการออกเอกสารนี้
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว