• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อียิปต์

Egypt เที่ยวไคโร อเล็กซานเดีย

รหัสทัวร์
GE_AVT_6D3N
ประเทศ
อียิปต์
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
วันที่
23 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2018
สายการบิน
อียิปต์ แอร์
เริ่มต้นที่

39,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

23-28 มิ.ย. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

Egypt เที่ยวไคโร อเล็กซานเดีย 6D 3N

ที่พักโรงแรม 5 ดาว รวมขี่อูฐชมวิว ล่องเรือชมโชว์ระบำหน้าท้อง – ปิระมิดกิซ่า – เมมฟิส – ซักคาร่า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ล่องแม่น้ำไนล์พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง – ช็อปปิ้งตลาดข่าน – นอนอเล็กซานเดีย

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น.         พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q10-12 ของสายการบิน อียิปต์แอร์

00.50 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS961 BKK CAI พักผ่อนอิสระบนเครื่องทีวีส่วนตัว ใช้เวลาบิน 10 ชั่วโมง และเวลาในประเทศอียิปต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.

06.05 น.   ถึง สนามบินนานาชาติเมืองไคโร ประเทศอียิปต์

เช้า           ถึงสนามบินไคโร นำท่านเดินทางสู่ ปิระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่น มหาพีระมิดคีออฟ (Cheops) , พีระมิดเคฟเฟร (Chephren) และพีระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ เป็นเครื่องแสดงถึงอำนาจ ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น ขี่อูฐชมวิวพีระมิด พาโนรามาวิวทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใต้ปิระมิตประมาณ 20$ กรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์

เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์นาเมอร์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส อันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม ซึ่งสลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมไว้ในอาคารโปร่ง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหารสำคัญต่าง ๆ ในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า (Sakkara) เพื่อ ชมพีระมิดขั้นบันได            (Step pyramids) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็น       ต้นแบบของพีระมิด

ค่ำ       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดาว DUSIT THANI LAKE VIEW CAIRO HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม และเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Mariette ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายในได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชม หน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว ชมรูปปั้นดินที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อาเคนาเตน ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) รถศึกและเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น แหวนสร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี หากท่านต้องการเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2ห้อง ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่น ๆ (ต้องจ่ายค่าเข้าชมประมาณ 700บาท/100ปอนด์อียิปต์/ท่าน )

 

เที่ยง         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย          ชม Citadel  ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด ตั้งอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงพีรามิดที่กีซ่า ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม  ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลักซอร์ ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส

ค่ำ           พิเศษ !!! รับประทานอาหารค่ำ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ชมวิวยามค่ำ พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ กรุงไคโร โรงแรม 5 ดาว DUSIT THANI LAKE VIEW CAIRO HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า         รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอ้าท์ออกโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่าน เกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม

กลางวัน   รับประทานอาหาร ณ ภัตราคารซีฟู๊ด เซตเมนู

นำท่านเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับ ชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่นและสฟิงซ์อีกสองตัว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม

พักค้างคืน ณ อเล็กซานเดรีย โรงแรม 5 ดาว SHERATON MONTAZAH HOTELหรือเทียบเท่า

เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม – เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อีกหนึ่งตำนานแห่งหน้าประวัติศาสตร์การศึกษาของโลก นั่นก็คือ ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) ที่เรียกได้เลยล่ะว่าเป็น ‘แหล่งวิทยาการแห่งแรกของโลก’ ทีมนักโบราณคดีของโปแลนด์และอียิปต์ทำการขุดค้นบางส่วนของเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และได้พบสิ่งก่อสร้างซึ่งมีลักษณะคล้าย ห้องเรียน และหอประชุม ราว 2,000 ปีที่แล้ว ห้องสมุดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์รวมของนักคิด นักเขียนแห่งโลกโบราณ เป็นที่สะสมผลงานสำคัญๆของนักปราชญ์กรีก ทั้งของ พลาโต โซเครติส และของอีกหลายๆ คน แต่น่าเสียดายที่ผลงานเหล่านั้นถูกเผาทำลายไปพร้อมกับตัวห้องสมุดอเล็กซานเดรีย ได้สร้างขึ้นมาใหม่ใกล้กับพื้นที่เดิม ใช้เวลาการสร้างใหม่นานกว่า 12 ปี มีสถาปัตยกรรมทันสมัย และมีระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นอย่างดี รวบรวมหนังสือทุกภาษาทั่วโลก มีหนังสือมากกว่า 8 ล้านเล่ม วารสาร 4,000 ฉบับ และหนังสือหายาก 50,000 เล่ม

เที่ยง         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย         นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไคโร ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์ อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

ค่ำ       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม

19.30       นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินไคโร เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

23.20      บินตรงสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS960

CAI – BKK 23.20 – 12.40+ (8.20 ชั่วโมง)

12.40 น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ   รูปภาพใช้ประกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั้น โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริง

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
กำหนดเดินทาง 61 (คณะ20ท่านขึ้นไป) ระดับที่พัก พักคู่ (บาท/ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)
23-28 มิ.ย 5 ดาว 39,900 4,500

*หมายเหตุ* – ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้ไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง หรือของสมนาคุณ

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ และภาษีสนามบินที่ไคโร – กทม.
 • โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • รถสำหรับนำเที่ยวตามรายการ
 • บริการไกด์จากประเทศอียิปต์ ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลคณะตลอดทริป
 • ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ำระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ำดื่มระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ในการยื่นขอวีซ่าแบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
  (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผู้เดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขั้นต่ำ 5$/ท่าน x 4 วัน = 20 USD ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามศรัทธา (วันละ3$/ขั้นต่ำ)
 • ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว