• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

Fantastic Fukuoka

รหัสทัวร์
08_JF_TG_JP
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
วันที่
10 ส.ค. - 14 ส.ค. 2017
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

49,990 บ.

ไฮไลท์ทัวร์

 • ชม “สวนสันติภาพ” สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
 • “ภูเขาอินาสะ” จุดชมวิวสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
 • ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่น
 • ชมหมู่บ้านยูฟูอิน เมืองเล็กๆแสนน่ารักกลางหุบเขา
 • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
 • ช้อปปิ้งจุใจที่คาแนล ซิตี้ และย่านเท็นจิน

รายละเอียดทัวร์

ฟุกุโอกะ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – โกลฟเวอร์     การ์เด้น – ภูเขาอินาสะ-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – หมู่บ้านยูฟูอิน  – ทะเลสาบคินริน – เมืองฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – ย่านเท็นจิน-ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น.            ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก บริเวณประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน

00.50 น.            ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย ด้วยเที่ยวบินที่ TG 648

08.00 น.            เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้วนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่าง ๆ กับโลกตะวันตก ซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น นางาซากิถือเป็นเมืองท่าแห่งเดียวที่เป็นหน้าต่างไปสู่ต่างประเทศติดต่อกับเกาหลีหรือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเห็นได้จากร่องรอยทางวัฒนธรรมจากประเทศจีนและประเทศแถบยุโรป ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในนางาซากิ นางาซากิมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น สวนแห่งสันติภาพ ไชน่าทาวน์ และวิวกลางคืนอันสวยงามติดอันดับหนึ่งในสามของญี่ปุ่น จากนั้นพาท่านชมสวนสันติภาพนางาซากิ หรือสวนเฮวะโคเอ็นเป็นสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนางาซากิโดยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหยื่อจากเหตุการณ์ที่เมืองนางาซากิโดนทิ้งระเบิดปรมาณูในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจุดสำคัญของสวนสันติภาพแห่งนี้ก็คือน้ำพุแห่งสันติภาพและอนุสาวรีย์รูปปั้นของผู้ชายที่มือข้างขวาชี้ขึ้นบนฟ้า หมายถึงการเตือนอันตรายจากการคุกคามของระเบิดปรมาณู ส่วนมือข้างซ้ายเหยียดตรงไปด้านข้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาให้เกิดสันติภาพในโลกนั่นเอง

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   นำท่านชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นที่  โกลฟเวอร์ การ์เด้น บ้านและสวนสวยท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ทั้งยังมองเห็นท่าเรือนางาซากิ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองนางาซากิเลยก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภูเขาอินาสะ ภูเขาที่มีความสูง 333 เมตร โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ขึ้นสู่ยอดเขาอินาสะ เพื่อชมวิวยามค่ำคืนของเมืองนางาซากิ จุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Yataro Hotel หรือเทียบเท่า ( – / L / D )

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้านี้นำท่านชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ โดยศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 168 เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลนาเบะชิมะ (Nabeshima) ผู้ปกครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เพื่อเป็นที่ประทับแห่งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีผู้ศรัทธาและสักการะขอความสำเร็จด้านธุรกิจการค้า และความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่นรองจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในจังหวัดเกียวโต และศาลเจ้าคาซามะอินาริ ในจังหวัดอิบารากิด้วย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)

บ่าย                   นำท่านสู่หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวเมืองนี้จะมาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจโดยการแช่ออนเซ็นเพราะเมืองนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำพุร้อนที่เป็น 1 ใน 16 เมืองออนเซ็นชื่อดังของญี่ปุ่น และนอกจากนี้ยังมีร้านขายของพื้นเมืองน่ารักๆ ของฝากของที่ระลึก ลักษณะของร้านมีการตกแต่งอย่างสวยงามและแปลกตา ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของถนนที่เป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองยูฟูอิน จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบคินริน ทะเลสาบในเมืองยูฟูอิน ซึ่งน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากน้ำพุร้อนทำให้น้ำในสระอุ่นอยู่ตลอดเวลา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้าอันสดใสนี้พาท่านเข้าชมศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์ มิจิซาเนะ      สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะตื่นตากับต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น ซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้ จากนั้นนำท่านสู่ คาแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสโดยมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร มีลักษณะการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง, สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย, ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   นำท่านสู่ ย่านเท็นจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า หรือเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นอีกมากมาย นอกจากนี้ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อสินค้าราคาถูกนานาชนิดจากร้าน 100 เยน ที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย

เย็น                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม IP City Hotel Fukuoka / Seaside Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L  / D )

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ( B / – / – )

11.35 น.            ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย ด้วยเที่ยวบินที่ TG 649

14.55 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ 49,990 บาท / ท่าน

อัตราค่าบริการ:

            วันเดินทาง     ผู้ใหญ่ท่านละ

(พักห้องละ2ท่าน)

  เด็กอายุต่ำกว่า               12 ปี

          (มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)   พักห้องเดี่ยว             เพิ่ม
10 – 14 ส.ค. 2560 49,990 44,990 39,990 8,000
 • กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการบินไทย
 2. ค่ารถรับ ส่ง ตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข

เงื่อนไข:

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

 

 

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว