• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

Fantastic Fukuoka

รหัสทัวร์
12_JF_TG_JP
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2017
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

53,990 บ.

ไฮไลท์ทัวร์

 • ขึ้นกระเข้าสู่ “ยอดเขาอินาสะ” ชมวิวยามค่ำคืนของเมืองนางาซากิ
 • สัมผัสกลิ่นอายแห่งยุโรป ในญี่ปุ่นที่ “เฮ้าส์เทนบอช”
 • ชมสวน “มิฟูเนะยามะ” สวนสวยกับพันธุ์ไม้นานาชนิด
 • ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่น
 • ช้อปปิ้งจุใจที่คาแนล ซิตี้ , ย่านเท็นจิน และโทสุพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท
 • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

22.00 น.            ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก บริเวณประตู 2  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน

00.50 น.            ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

08.00 น.            เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่าง ๆ กับชาวตะวันตกและเนื่องจากเมืองนางาซากิตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู ทำให้มีอาณาเขตใกล้กับประเทศเกาหลีและประเทศจีน ดังนั้นเมืองนางาซากิจึงถือว่าเป็นเมืองท่าแห่งเดียวที่เปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเห็นได้จากร่องรอยทางวัฒนธรรมจากประเทศจีนและประเทศในแถบยุโรปที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองนางาซากินั่นเอง จากนั้นพาท่านชมสวนสันติภาพนางาซากิ หรือสวนเฮวะโคเอ็นเป็นสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนางาซากิโดยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหยื่อจากเหตุการณ์ที่เมืองนางาซากิโดนทิ้งระเบิดปรมาณูในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจุดสำคัญของสวนสันติภาพแห่งนี้ก็คือน้ำพุแห่งสันติภาพและอนุสาวรีย์รูปปั้นของผู้ชายที่มือข้างขวาชี้ขึ้นบนฟ้า หมายถึงการเตือนอันตรายจากการคุกคามของระเบิดปรมาณู ส่วนมือข้างซ้ายเหยียดตรงไปด้านข้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาให้เกิดสันติภาพในโลกนั่นเอง

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   หลังอาหารนำท่านชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นที่ โกลฟเวอร์

การ์เด้น บ้านและสวนสวยท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ทั้งยังมองเห็นท่าเรือนางาซากิ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองนางาซากิเลยก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภูเขาอินาสะ ภูเขาที่มีความสูง 333 เมตร โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ขึ้นสู่ยอดเขาอินาสะ เพื่อชมวิวยามค่ำคืนของเมืองนางาซากิ จุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม ANA Crowne Plaza Nagasaki Gloverhill หรือเทียบเท่า (- / L / D)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้าอันสดใสนี้นำท่านสู่ เดจิมะ เป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1636 เพื่อเป็นที่อาศัยของชาวโปรตุเกตที่เข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันเดจิมะไม่ได้เป็นเกาะแล้วเพราะมีการสร้างพื้นที่เชื่อมต่อกับเกาะใหญ่และได้ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ ทำให้ยังมีอาคารแบบเก่าหลงเหลืออยู่มากมายทั้งโกดังเก็บของ บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม กำแพง ประตู อีกทั้งยังมีการสร้างและต่อเติมอาคารขึ้นมาเพิ่มเพื่อรักษารูปลักษณ์ของเมืองให้ดูเหมือนเดิมด้วย จากนั้นนำท่านชม สะพานมากาเนะบาชิ เป็นสะพานหินสะพานแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1634 เพื่อข้ามแม่น้ำนาคาจิมะด้วยลักษณะที่เป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วงติดกันเมื่อมองสะท้อนในน้ำจะเห็นเป็นวงกลม 2 วงติดกันซึ่งดูคล้ายกับแว่นตานั่นเอง ทำให้บรรดานักท่องเที่ยวต่างถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   พาท่านเข้าชมเฮ้าส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสุดแสน     โรแมนติกกันอย่างเต็มที่หรือช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นขนมเค้ก ชีสหลากหลายชนิด ช็อกโกแลตหรือเลือกซื้อของที่ระลึกน่ารักๆ อิสระให้ท่านเดินชมเฮ้าส์เทนบอช หรือ “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่นที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ท่านยังสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศโดยรอบได้อย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นกังหันแบบฮอลแลนด์ หรือล่องเรือชมบรรยากาศของเฮ้าส์เทนบอชได้ตามอัธยาศัย

เย็น                   อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ เฮ้าส์เทนบอช

เข้าพักโรงแรม Hotel Nikko Huis Ten Bosch หรือเทียบเท่า (B / L / -)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้าอันสดใสนี้นำท่านเดินทางสู่จังหวัดซากะ จังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชู เพื่อพาท่านชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ โดยศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 168 เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลนาเบะชิมะ (Nabeshima) ผู้ปกครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เพื่อเป็นที่ประทับแห่งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีผู้ศรัทธาและสักการะขอความสำเร็จด้านธุรกิจการค้า และความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่นรองจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในจังหวัดเกียวโต และศาลเจ้าคาซามะอินาริ ในจังหวัดอิบารากิด้วย จากนั้นพาท่านชมความสวยงามของ สวนมิฟูเนะยามะ เป็นสวนขนาดใหญ่มีพื้นที่ 150,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ตีนเขามิฟูเนะ ซึ่งเคยเป็นบริเวณที่ตั้งคฤหาสต์ส่วนตัวของขุนนาง ภายในสวนมีการจัดแต่งไว้อย่างสวยงามหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี ช่วงฤดูใบไม้ร่วงผู้คนจะเข้ามาชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ส้ม และแดงสลับกัน รวมไปถึงดอกไม้พันธุ์อื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้งที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ในเกาะคิวชู ที่สร้างตามรูปแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก รวมทั้งสินค้าแบรนด์ดังจากนานาประเทศด้วย

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Canal City Fukuoka Washington หรือเทียบเท่า (B / L / D)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้าอันสดใสนี้พาท่านเข้าชมศาลเจ้าดาไซฟุ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิชิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น และศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นสัญญลักษณ์ของการศึกษาเล่าเรียนด้วย ภายในประกอบไปด้วยประตูโทริอิขนาดใหญ่ สระน้ำที่ออกแบบมาเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “หัวใจ” โดยจะมีสะพานข้าม 3 ช่วงที่แบ่งเป็น อดีต ปัจจุบัน และอนาคต นอกจากนี้ยังมีต้นบ๊วยชื่อว่าโทบิยูเมะซึ่งมีตำนานเล่าว่า เกิดจากเมล็ดที่ปลิวมาจากเมืองเกียวโตเพื่อมิชิซาเนะ จึงทำให้ศาลเจ้าเทนมานกุตามที่ต่างๆมักจะมีต้นบ๊วยอยู่ด้วย แต่ที่ศาลเจ้าดาไซฟุเทนมานกุมีจำนวนมากถึง 6,000 ต้นและจะบานในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม ทำให้กลายเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านสู่ย่านเท็นจิน เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า หรือเครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO เป็นต้น นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาถูกนานาชนิดจากร้าน 100 เยน ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                   พาทุกท่านช้อปปิ้งที่คาแนล ซิตี้ห้างสรรพสินค้าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีรูปแบบไม่เหมือนใคร ลักษณะการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง มีสวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย รวมไปถึงร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งกันต่อที่ ถนนคนเดินคาวาบาตะ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ มีร้านค้าและร้านอาหารมากมายถึงร้อยกว่าร้านค้า ซึ่งมีร้านค้าที่มีอายุเกือบร้อยปีอยู่หลายร้านด้วยเช่นกัน (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

เข้าพักโรงแรม Canal City Fukuoka Washington หรือเทียบเท่า (B / L / -)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ( B / – / – )

11.35 น.            ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย ด้วยเที่ยวบินที่ TG 649

14.55 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ 53,990 บาท / ท่าน

                                              อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ท่านละ

(พักห้องละ2ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
19 – 24 ต.ค. 60

(ช่วงวันปิยมหาราช)

53,990 48,990 43,990 9,500

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการบินไทย
 2. ค่ารถรับ ส่ง ตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว