• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฝรั่งเศส

FRANCE RIVER BARCELONA 8D 5N

รหัสทัวร์
PKG_E09_8D 5N
ประเทศ
ฝรั่งเศส
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
วันที่
05 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2018
สายการบิน
อิมิเรตส์
เริ่มต้นที่

86,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

05 - 12 ธ.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

พิเศษ!! ให้ท่านได้ทานซุปทะเลสุดหรู มื้อพิเศษยามค่ำคืน ได้เยือนฝรั่งเศษตอนใต้ต้องลิ้มลองสักครั้ง
พิเศษ! ให้ท่านได้ลองทานอาหารจัดพอดีคําหลากหลายชนิด เป็นวัฒนธรรมอาหารของประเทศสเปน

โปรแกรมการเดินทาง

22.30 น.        พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯออลเวย์ วาเคชั่นคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

02.40 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 419

06.05            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.45            นำทุกท่านเตรียมตัวเพื่อเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ โกต ดาซูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 077

13.40               เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ โกต ดาซูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศสหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโมนาโก (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ชม มหาวิหารโมนาโก (ชมด้านนอก) โบสถ์คาทอลิกที่สร้างขึ้นด้วยหินสีขาวสไตล์โรมัน-ไบแซนไทน์ ตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ดูสวยงามอ่อนช้อยแต่สง่างาม โบสถ์แห่งนี้เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์กรีมัลดีมาหลายร้อยปี จึงมีห้องแท่นพระศพอยู่ด้วย จากนั้นนำท่านชม พระราชวังปริ้นซ์พาเลส (ชมด้านนอก) Prince’s Palace of Monaco ตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งโมนาโก ในเขตเมืองเก่า เป็นที่ประทับของราชวงศ์กรีมัลดีที่ปกครองนครรัฐแห่งนี้ ปัจจุบันเป็นที่ประทับของเจ้าชายอาลแบร์ ที่ 2 และครอบครัวก็ทรงประทับที่นี้ บริเวณลานหน้าพระราชวังก็เป็นจุดชมวิวสุดเลิศ มองเห็นท่าเรือสองฝั่งที่มีภูเขาขนาบข้าง

                        ต่อจากนั้นนำทุกท่านสู่ ถนนฟอร์มูล่าวันเป็นสนามแข่งรถสวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่เมืองโมนาโกที่เหล่าบรรดาผู้ชื่นชอบความเร็วและความท้าทายจะรู้จักและคุ้นชินกันเป็นอย่างดี นั่นคือถนนโค้งเป็นรูปตัวยู เชื่อมระหว่างถนนชื่อ Avenue des Spelugues และ Avenue Princesse Grace รอให้นักแข่งรถฟอร์มูล่าวันได้มาประชันความเร็วกันทุกๆปี สมควรแก่เวลานำทุกท่านออกเดินทางเข้าสู่เมืองนีซ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองในแคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ระหว่างเมืองมาร์แซย์ของฝรั่งเศสกับเมืองเจนัวของอิตาลี  ถือเป็นเมืองการท่องเที่ยวและถือเป็นเมืองชั้นนำของรีสอร์ตแถบเฟรนช์ริเวียราและชม ถนนเรียบหาด พรอมานาด เดอ ซอง เกลส์ La Promenade des Anglais ถนนเรียบริมหาดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน วิวด้านหลังชนขอบปลายเทือกเขาแอลป์ ชายหาดแห่งนี้จึงเป็นชายหาดที่สวยติดอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส ท้องทะเลสีมรกตดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาชมความสวยงามกันไม่ขาดสาย จึงมีการระดมทุนสร้างถนนเลียบชายหาดแห่งนี้ขึ้นมา

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE NICE CENTRE NOTRE DAM, NICE หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

                        นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเอซ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) ชมเมืองเอซเป็นหมู่บ้านเล็กๆอันเก่าแก่ อยู่ห่างจากเมืองนีซเพียงแค่ 18 กิโลเมตรเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศฝรั่งเศส หมู่บ้านนี้ถูกสร้างอยู่บนภูเขาสูง มีป้อมปราการ สร้างขึ้นเพื่อให้มองเห็นข้าศึกได้แต่ไกล แต่เดิมเมื่อ 2,000 ปีก่อนเป็นที่พักของคนป่า ต่อมาได้ถูกครอบครองโดยชาวโรมัน

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านแซง ปอล เดอ วองซ์ St.Paul de Venceเมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขาในสมัยยุคกลาง ซึ่งหมู่บ้านตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเหนือ ชายฝั่งริเวียร่าและมีกําแพงหินล้อมรอบ เป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินชื่อดังในอดีตหลายท่านที่ย้ายมาอาศัยอยู่และรังสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะมากมาย และดื่มด่ำกับเมืองที่สงบ บรรยากาศสบายๆ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองคานส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ชม ปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivalsเป็นสถานที่จัดงานที่มีนักแสดงผู้กํากับและคนในวงการระดับโลกมากมาย มาเดินโพสท่า ถ่ายรูปบนพรมแดงที่ถูกปูไว้เพื่อต้อนรับเหล่าคนมีชื่อเสียงเข้าสู่งานภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองคานส์ และพลาดไม่ได้กับการวัดรอยมือของดาราคนโปรดที่ด้านหน้าปาเล่ เด เฟสติวาล ซึ่งดาราชื่อดังได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลาพรอมานาด เดอ ลา ครัวเซท ซึ่งเป็นถนนทอดตัวริมชายฝั่งริเวียร่ายาวตลอดเป็นระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ขนานตัวไปกับชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีการระดมเงินเพื่อนํามาสร้างถนนเส้นนี้ ถนนนี้จึงเป็นถนนหลักดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักผ่อน ดื่มด่ำกับบรรยากาศ และสัมผัสความสวยงามของอัญมณีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน

เดินทางเข้าสู่ เมืองเอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เพื่อชม ย่านเมืองเก่าเอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ Vieil Aixเป็นชื่อของย่านเมืองเก่าแห่งนี้ จะตั้งอยู่ระหว่างทิศเหนือของถนนมิราโบ โดยเริ่มต้นจากถนน Rue Espariat ที่ทอดตัวจากวงเวียนน้ำพุ Fonta de la Rotonde บริเวณนี้จะมีร้านค้ามากมายให้ทุกท่านได้เดินชื่นชมความสวยงาม และสัมผัสกลิ่นอายของเมืองที่เลื่องชื่อเรื่องตลาด และคุณจะหลงรักเมืองนี้แบบไม่รู้ตัว นำท่านชม ถนนมิราโบ Cours Mirabeauถูกขนานนามจากผู้คนที่มาเยือนที่เมืองนี้ว่าถนนช็องเชลิเซ่ แห่งเมืองเอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมกับวงเวียนน้ำพุ Fontaine de la Rotonde เป็นสัญลักษณ์เด่นของเมือง และเปรียบเสมือนเป็นประตูเมืองเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองแห่งนี้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมาร์แซย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานซุปทะเลสุดหรู มื้อพิเศษยามค่ำคืน ได้เยือนฝรั่งเศษตอนใต้ต้องลิ้มลองสักครั้ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL MARSEILLE EAST, MARSEILLE หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านชม มหาวิหารนอร์ทเธอดามเดอ ลา การ์ด Notre Dame de la Garde เป็นวิหารพระแม่คุ้มครอง มีรูปปั้นพระแม่หุ้มด้วยทองคําประดับอยู่บนยอด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง วิหารแห่งนี้สร้างแบบสไตล์โรมาเนสก์-ไบแซนไทน์ ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาอีกลูกจากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองอาวิญอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.)นำท่านชม พระราชวังสันตะปาปา (ชมด้านใน) พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 12 เมื่อปี ค.ศ.1335 และพระสันตะปาปาองค์ต่อๆมาก็ได้ต่อเติม ตกแต่งพระราชวังจนดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม กลายเป็นสถาปัตยกรรมโกธิคชิ้นเอกแห่งยุคกลาง และยังมีอาณาบริเวณใหญ่ที่สุดในยุโรป และนอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย ต่อมานำท่านชม สะพานแซงเบเนเซต์ Saint Benezetหรือสะพานอาวิญอง เดิมสะพานแห่งนี้มีความยาว 900 เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางในช่วงศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันส่วนโค้งของสะพานเหลือ 4 โค้งจากเดิม 22 โค้ง ส่วนใหญ่เกิดความเสียหายจากอุทกภัย ได้มีการซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆจนถึงกลางศตวรรษที่ 17 ได้มีการยุติการต่อเติมและซ่อมแซมปล่อยให้กลายเป็นสะพานหักอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 นำทุกท่านเเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่อลังการของสะพานส่งน้ำโรมันอายุกว่า 2,000 ปี ณปงดูว์การ์จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองนีมส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) โดยที่ท่านจะได้ชม อารีน่าโคลอสเซี่ยมเป็นสนามกีฬาที่มีลักษณะคล้ายกับโคลอสเซียมในกรุงโรม สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 1 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากโคลอสเซี่ยมเท่านั้นสนามยาว 133 เมตร กว้าง 101 เมตร สูง 21 เมตร จุผู้ชมได้ราว 20,000 คน ต่อจากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองมงต์เปลิเยร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่ COURTYARD BY MARRIOTT MONTPELLIER, MONTPELLIER หรือเทียบเท่า http://www.marriott.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

                        อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้ง ณ ลาโรกา วิลเลจ เอ้าท์เลทเป็นสถานที่ช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องมาเยือนและได้ของติดมือเป็นจํานวนไม่น้อย เอ้าท์เลทแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบาร์เซโลน่า มีมากมายหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง อาทิเช่น Camper, Coach, Gucci, Ray Ban, etc

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                 นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองบาร์เซโลน่า (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที)ชม น้ำพุมองจุยค์เป็นน้ำพุอัศจรรย์ตั้งอยู่บนถนน Reina Maria Cristina บางเวลาจะพ่นน้ำเล่นลวดลายฉวัดเฉวียนเสมือนน้ำพุเต้นระบํา น้ำพุแห่งนี้ออกแบบโดย Carles Buigas สร้างเพื่อเฉลิมฉลองงานนิทรรศการนานาชาติในปี ค.ศ.1929 ช่วงค่ำวันอังคาร-อาทิตย์ จะมีโชว์น้ำพุเต้นระบําประกอบแสงสีเสียงอวดนักท่องเที่ยว จากนั้นชม หมู่บ้านสเปน (ชมด้านใน) Poble Espanyol หรือ Spanish Village สร้างขึ้นเมื่อปลายทศวรรษ1920 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบาร์เซโลน่า บนเนินเขามองจุยค์ใกล้กับจตุรัส Plaza Espanya เป็นหมู่บ้านที่นําเสนอความหลากหลายของสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมสเปนพรั่งพร้อมด้วยงานศิลปะและหัตถกรรม ร้านอาหารพื้นเมือง และการแสดงต่างๆ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงพิเศษ

พิเศษ!ให้ท่านได้ลองทานอาหารจัดพอดีคําหลากหลายชนิด เป็นวัฒนธรรมอาหารของประเทศสเปนพร้อมชมการแสดงพิเศษการเต้นรําฟาร์เมงโก้ของสเปน ที่จะสะกดทุกๆสายตาให้จับจ้อง และหลงใหล

นำท่านเข้าสู่ที่พัก H10 MARINA BARCELONA, BARCELONA หรือเทียบเท่า

https://www.h10hotels.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ วิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต (ชมด้านใน) Santa Maria de Montserrat Abbey ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ภายในอาสนวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระแม่มารีสีดํา ยังเชื่อว่าสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในอาสนวิหารหรือในหุบเขาอาจเป็นที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์ตามตํานานความเชื่อในศาสนาคริสต์

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 นำท่านชม กาซามีลา (ชมด้านนอก) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างสไตล์อาร์ตนูโว ออกแบบโดยสถาปนิก Antoni Gaudí อาคารแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1906-1910 สูงทั้งหมด 8 ชั้น อยู่บนถนนกราเซีย ตั้งอยู่บริเวณหัวถนน ดูโดดเด่นสะดุดตากับผู้ที่พบเห็นอย่างมาก เป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกตาและไม่เหมือนใครจากนั้นนำท่านชม กาซาบัตโล (ชมด้านนอก)สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1877 กาซาบัตโลโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกที่ไม่เหมือนใคร ผนัง เพดาน หลังคาเน้นเส้นโค้งให้กลมกลืนกับแสงเงา รวมทั้งการประยุกต์เอาสิ่งที่ได้พบเห็นตามธรรมชาติมาสร้างเป็นตัวอาคาร อาทิเช่นบันไดรูปเปลือกหอย ซึ่งในปีค.ศ.1900 นักธุรกิจสิ่งทอได้เข้ามาซื้อต่อเป็นที่พักและจ้าง อันโตนีโอ เกาดี มาปรับปรุงจนอลังการอย่างในปัจจุบัน

                        ต่อจากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่าบาร์รีโกธิค Barri Gotic หรือ Gothic Quarter อยู่ใกล้กับถนนลารัมบลา เป็นเขตเมืองเก่าของบาร์เซโลน่า ตึกรามบ้านช่องจะอยู่ติดๆกันจึงอาจจะดูคับแคบไปบ้าง แต่ให้ความรู้สึกถึงเมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้เห็นในปัจจุบัน บริเวณนี้มีร้านค้า, ร้านกาแฟ, บาร์ และร้านอาหารเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทางอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งถนนลารัมบลาเป็นถนนชื่อดังที่สุดของบาร์เซโลน่า ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรลงมาจากจตุรัสกาตาลุนญาใกล้ถนนแบรนด์เนม บริเวณเกาะกลางถนนถูกจัดเป็นถนนคนเดินมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร แผงขายดอกไม้ ขายของที่ระลึก พ่อค้าเร่ ศิลปินเปิดหมวกแต่งตัวแปลกๆมายืนรอเรียกเสียงหัวเราะ สร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก H10 MARINA BARCELONA, BARCELONA หรือเทียบเท่า

https://www.h10hotels.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเข้าชมมหาวิหารซากราดาฟามิเลีย(Templo Expiatorio de la Sagrada Familia หรือ Sagrada Familia) เป็นสถาปัตยกรรมประจำเมืองบาร์เซโลนาในประเทศสเปนที่ออกแบบโดยอันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโมเป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นอาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านชม สวนกูเอล (ชมด้านใน) ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของตัวเมือง เริ่มแรกเจ้าของต้องการให้เป็นย่านที่พักอาศัย จตุรัส และอาคารบ้านเรือน แต่สุดท้ายโครงการไม่แล้วเสร็จจึงได้ถูกปรับมาเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลคัมป์ นู (ชมด้านนอก) เป็นสนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า ด้วยความจุมากถึง 120,000 ที่นั่ง ซึ่งทีมฟุตบอลนี้ได้สร้างความสําเร็จมากมายยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทีมฟุตบอลอื่นๆ ซึ่งแฟนฟุตบอลบาซ่าไม่ควรพลาดที่จะมาเก็บภาพคู่กับด้านหน้าสนามฟุตบอลนี้ นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าสนามยังมี FC Megastore ให้เลือกซื้อของที่ระลึกไว้สะสมกันอีกด้วย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน

19.00 น         นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเอล ปรัต บาร์เซโลน่า เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

22.40 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 188

09.40 น.        นำทุกท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372

18.55 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดการเดินทาง:             ธันวาคม    05-12

อัตราค่าบริการท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 86,900.- 66,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 82,900.- 62,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 78,500.- 60,500.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 14,900.- 14,900.-

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศแถบยุโรป ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทางเนื่องจากมีผลต่อการจองคิวยื่นวีซ่า
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว