• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

Hokkaido – Hakodate 6D 4N

รหัสทัวร์
PKG_TG_JP_002
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
27 ก.พ. - 27 ก.พ. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

56,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

27 ม.ค. - 01 ก.พ. ม.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – ฮาโกดาเตะ – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ – ออนเซ็น  – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โมโตะมาจิ – โกดังอิฐแดง – หอคอยโกะเรียวคุคุ (ชมวิวสวนรูปดาว) – โอตารุ -คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คิโรโระ -ซัปโปโร – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (แต่งหน้าคุ๊กกี้) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิ

โปรแกรมการเดินทาง

20.30น.            คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์Cสายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.55 น.        ออกเดินทางสู่เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 670

08.20 น.           เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โนโบริเบทสึ นำท่านชม นิกเซ่มารีนพาร์ค เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่น่ารักอย่างใกล้ชิดแค่มือเอื้อม(ขึ้นอยู่สภาพอากาศ)ชมโชว์แมวน้ำ และโชว์ปลาโลมา นอกเหนือจากนั้น ท่านยังจะได้รับความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดีนนับหมื่นตัวที่ว่ายวนอยู่ในแท็งก์กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงที่สีเงินเลื่อมของปลาตัดกับน้ำสีน้ำเงิน ซึ่งการว่ายไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนั้น หาดูได้ยากในอควาเรี่ยมทั่วไป โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่นอน ท่านยังจะได้เข้าอุโมงค์ใต้น้ำเพื่อดูปลาฉลามและสัตว์ทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้าน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านไปยังเมืองฮาโกดาเตะจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะภูเขาที่สูง 334 เมตรวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือและตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างในยามค่ำคืนนั้นนับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียวหมายเหตุ:การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากทัศนวิสัยไม่ดีกระเช้าจะปิดบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการแทน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEISEIKAN KAIYOTEI  HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.kaiyo-tei.com

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

**พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางชม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะตลาดเช้าเปิดตีห้าถึงเที่ยงตรงในตลาดจะจำหน่ายอาหารทะเลสดเช่นปูไข่ปลาแซลม่อนและหอยเม่นพร้อมทั้งผลไม้ต่างๆ
นำท่านไปยัง  โมโตะมาจิ ถนนที่มีทิวทัศน์สวยงามไม่เหมือนใครด้วยวัฒนธรรมต่างชาติและวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยถนนที่เป็นเนิน ทำให้มองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรือและอาคารแบบตะวันตก เช่นโบสถ์ต่างชาติ อาคารกงสุลเก่าแก่  นำชม โกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouse)สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดงแต่เดิมที่แห่งนี้เป็นโกดังของพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะแต่ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึกร้านอาหารโรงเบียร์และอื่นๆ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              ท่านเดินทางสู่ หอคอยโกะเรียวคะคุหอคอยสูง 90 เมตร ด้านบนเป็นรูปห้าเหลี่ยม สร้างขึ้นในปี 2006สามารถขึ้นไปชมวิวป้อมดาวห้าแฉกได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศาชั้นล่างสุดที่ฐานเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และลานจัดนิทรรศการ

                        นำท่านเดินทางสู่ที่พักGRAND PARK OTARU HOTELหรือเทียบเท่า

www.grandparkotaru.com

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1, 140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง เดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้น พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาทีจากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านไปยังลานสกี คิโรโระ รวมค่ากิจกรรมบนลานหิมะ 120 นาที เช่น Snow Rafting, Mini snow mobile, Banana Boat ,Sled**สำหรับท่านที่ต้องการเช่าอุปกรณ์สกี หรือต้องการขึ้นกระเช้ากอนโดล่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ติดต่อมัคคุเทศน์**

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิด, กุ้ง, หอยเชลล์, ปลา, ซูชิ, เท็มปุระ, เนื้อหมู, เนื้อไก่, เนื้อวัว และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  KEIO PLAZA  HOTEL หรือเทียบเท่าhttp://www.keioplaza-sapporo.co.jp

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

โร ผ่านชมหอนาฬิกาซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่งสร้างตั้งแต่ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโดก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบันหอนาฬิกาถูกสร้างและมีเสียงระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปีค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ  จากนั้นนำท่านชมทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก)เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคสร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลังโดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์สหรัฐอเมริกาโดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อนตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปีค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปีก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่สูง10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปีค.ศ.1911  นำท่านไปยัง หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ(แต่งหน้าคุ๊กกี้)แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ ShiroiKoibitoมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก สามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรัก หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิ ย่านช้อปปิ้งที่  ครบครัน ทั้งสินค้า ประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  KEIO PLAZA  HOTEL หรือเทียบเท่าhttp://www.keioplaza-sapporo.co.jp

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.00น.            ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50น.            เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
กำหนดการเดินทาง มกราคม 27 - 01 ก.พ.

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน56,900.-

35,500.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่มีเตียง 51,500.- 31,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 45,500.- 28,500.-

พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

10,500.- 10,500.-

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ (ประเทศญี่ปุ่นสามารถหาน้ำดื่มได้สะดวก)
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว