• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

Hokkaido Sounkyo Winter 6D 4N

รหัสทัวร์
PKG_TG_JP_004
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
24 ก.พ. - 1 มี.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

58,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

24 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม ก.พ. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ – ฟุราโน่ – KAN KAN MURA NIGHT FANTASY – ออนเซ็น – ฟุราโน่ – ลานสกีฟุราโน่ปริ๊นส์ (รวมกิจกรรม ขับ Snow Mobile, Snow Ralfting, Snow sled)
  คามิกาว่าไอซ์พาวิเลี่ยน – โซอุนเคียว – โซอุนเคียว เฮียวบาคุ มัตสึริ
– อาซาฮิกาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมน – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ – ซัปโปโร – หอนาฬิกา(ผ่านชม) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ(ด้านนอก) – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้ง JR ทาวเวอร์ 

โปรแกรมการเดินทาง

20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C

สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระใน

การเดินทาง

23.55 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

08.20 น.           เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ ไปยัง ดาเตะจิไดมูระ  หมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตชาวเอโดะเอาไว้ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ

จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กำมะถันสีเหลืองเป็นจำนวนมาก ท่านจะเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา จากนั้นนำท่านชม Furano Kan kan Mura Night Fantasy บ้านน้ําแข็งเอสกิโม โดยเนรมิตให้เป็นหมู่บ้านน้ําแข็งที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับหิมะ ชื่นชมน้ําแข็งแกะสลัก และเล่นกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับหิมะ มีการประดับประดาแสงไฟสวยงามตัดกับแสงของหิมะ และต้นไม้ในยามค่ำคืน พิเศษ! ฟรีเครื่องดื่มใน Snow Dome Cafe ท่านละ 1 แก้ว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

                        http://www.princehotels.co.jp/newfurano/

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            * หลังรับประทานอาหารค่ำ พลาดไม่ได้กับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า
การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสนุกสนานกับ ลานสกี New Furano prince กับกิจกรรมบนลานหิมะคุณภาพสูง ที่ตกทับถมจนหนานุ่ม ทําให้สนุกกับกิจกรรมได้หลายชนิด สัมผัสเนื้อหิมะที่ละมุนนุ่มมือเปรียบเหมือนผงแป้ง (Powder Snow) ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน

พิเศษ! ให้ท่านได้สนุกกับการกิจกรรมขับ SNOW MOBILE, SNOW RAFTING, SNOW SLED

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านไปสัมผัสความหนาว ที่ คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลี่ยน เป็นไอซ์พาวิเลี่ยนแห่งแรกของโลกที่จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ความเย็นแบบสุดขั้ว  และ สามารถสัมผัสกับหิมะได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์ที่สำคัญของที่นี่คือ ห้องลมจำลองอุณหภูมิติดลบ  -41 องศาเซลเซียส และ ชมคลีโอเน่  (SEA ANGEL)  หรือนางฟ้าแห่งท้องทะเล สัตว์น้ำเมืองหนาวที่โด่งดังในญี่ปุ่น  จากนั้นนำท่านไปยังเมืองโซอุนเคียว  นำชม โซอุนเคียว เฮียวบาคุ มัตสึริ (ICE FALL FESTIVAL)   เป็น เทศากาลในช่วงฤดูหนาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นงานเทศกาลน้ำแข็งที่มีการจัดแสงสีอย่างสวยงามภายในงานจะตกแต่งไปด้วยประติมากรรมธรรมชาติ ของน้ำแข็งขนาดใหญ่

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า

www.hotel-taisetsu.com

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู  * หลังรับประทานอาหารค่ำ พลาดไม่ได้กับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางไปยังเมืองอาซาฮิกาว่า นำท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  ท่านจะได้พบกับสัตว์มากมายหลายสายพันธุ์ โดยจะสลับสับเปลี่ยนกันไปตามช่วงฤดูกาล อาทิ เช่น ลิงภูเขาญี่ปุ่น นกเพนกวิน หมีขาว และนกนานาชนิดจากนั้นนำท่านไปยัง หมู่บ้านราเมน (ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE) หมู่บ้านราเมนเป็นที่รวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองจำนวน 8 ร้านไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งมีประวัติยาวนานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิในของเมืองอาซาฮิกาว่าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในบริเวณหมู่บ้านยังมีศูนย์การค้า และศาลเจ้าเพื่อให้คู่รักมาขอพรอีกด้วย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน  แจก คูปองท่านละ 1,500 เยน

บ่าย                 เดินทางไปยังเมืองซัปโปโร นำท่านไป ช้อปปิ้งย่านทานุกิ ถนนช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองซัปโปโร ที่ครบครัน ทั้งสินค้า ประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า, นาฬิกา, เกมส์, กล้องถ่ายรูป, ของฝาก, ของที่ระลึก, เสื้อผ้า, สินค้าแบรนด์เนม, เครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

                        พิเศษ !! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดหใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด กุ้ง หอยเชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ ไม่อั้น

                         นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

www.keioplaza-sapporo.co.jp

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่านชม หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโด  ปัจจุบันหอนาฬิกาถูกสร้างและมีเสียงระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ    นำชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก)  เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคสร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่สูง10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปีค.ศ.1911  จากนั้นนำท่านไปยัง หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito มีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก สามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรัก หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย  

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1, 140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมืองชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากนั้น พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณท่านละ 1,500 เยน)   จากนั้นนำท่านไป JR ทาวเวอร์  อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ที่รวมเอาสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38, ศูนย์การค้าใต้ดิน มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ค  ราเมน รีพับลิค ซัปโปโร และ ร้านขายส่ง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

 www.keioplaza-sapporo.co.jp

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเพื่อเตรียมตัว
เดินทางกลับ

10.00 น.           ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50 น.           เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ : 24 - 01 มี.ค. 2561
ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน 58,900.- 38,500.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 52,900.- 34,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 47,500.- 30,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 10,500.- 10,500.-

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ (ประเทศญี่ปุ่นสามารถหาน้ำดื่มได้สะดวก)
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว