• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี

ITALY-SWITZERAND-FRANCE 10D 7N

รหัสทัวร์
PKG_E02_10D 7N
ประเทศ
ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
วันที่
02 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

103,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

02 - 11 ธ.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

พิเศษ! ให้ท่านได้ทานพิซซ่ามาร์การิต้า จาก 3 วัตถุดิบเรียบง่ายสู่พิซซ่าแป้งบางต้นตำรับหอมกรุ่นจากเตา
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรส สปาเก็ตตี้หมึกดำ เสิร์ฟพร้อมกุ้งและปลาหมึกทอด ปิดท้ายด้วยไอศครีมสไตล์อิตาเลียนแท้ๆ
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรส ฟองดูว์ชีสแบบสวิสฯ พร้อมชมวิวจากยอดเขาจุงเฟรา
พิเศษ! ลิ้มรส หอยเอสคาร์โก้และเป็ดฝรั่งเศส อาหารพื้นเมืองยอดนิยม

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ออลเวย์ วาเคชั่น คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

00.20 น.           นำท่านเดินทางสู่กรุงโรมประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

06.50 น.           เดินทางถึงสนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี  กรุงโรม ประเทศอิตาลีหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) เป็นรัฐอิสระที่เล็กที่สุดใน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโรม โดยมีพระสันตะปาปาเป็นองค์ประมุข และให้ทุกท่านได้ชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัวมหาวิหารท่านจะพบกับความสวยงามของลานกว้างรูปไข่ที่งดงามอย่างมาก เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตร ซึ่งล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และรูปปั้นนักบุญ 96 องค์ บริเวณกลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก์อายุกว่า 2,000 ปี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตเป็นศูนย์กลางทางอำนาจและการปกครองของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ เพื่อชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำพุแห่งนี้ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในบ่อน้ำพุแห่งนี้แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง

 

 

 

และให้ท่านได้เดินชมบริเวณ บันไดสเปน (SpanishSteps) ซึ่งเป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งมีทั้งหมด 138 ขั้น กลางลานมีน้ำพุสไตล์บาโรคยุคต้นรูปทรงเรือโบราณตั้งเด่น ในสมัยเรอเนสซองส์ จตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวมศิลปินและนักเขียน และเรียงรายด้วยโรงแรมและที่พักอาคารหรู

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย                 นำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างโคลอสเซียม (Colosseum) (ด้านนอก) ซึ่งเป็นสนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็นสถานที่สำหรับให้ความบันเทิงในยุคนั้น โดยจัดให้มีการต่อสู้ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ และสัตว์ร้ายนานาชนิด และเที่ยวชม ประตูชัยคอนสแตนติน โดยที่ประตูชัยแห่งนี้มีขนาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรุงโรม สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนือจักรพรรดิแม็กเซ็นติอัสในสงคราม Battle of Milvian Bridge ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.315 เป็นช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในเมือง วัสดุที่นำมาสร้างจึงอาจจะไม่สอดคล้องและไม่สมบูรณ์มากนัก หลังจากนั้นนำท่านไปยัง  โรมันฟอรัม (Roman Forum)(ด้านนอก) ซึ่งที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าขาย ทั้งการเมือง และศาสนาของกรุงโรมสมัยโบราณจึงได้กลายเป็นแหล่งรวบรวมโครงสร้างและซากปรักหักพังที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตัวอาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 900 ปีจากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองฟลอเรนซ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)เป็นเมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตนั่นเป็นศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรมและวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันมาเยือนมากที่สุด

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

            นำท่านเข้าสู่ที่พัก NIL HOTEL , FLORENCE หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

                        นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองปิซ่า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)นำชม หอเอนเมืองปิซ่า ที่สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวเพื่อใช้เป็นหอระฆัง โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 177 ปี ลักษณะเด่นของหอเอนแห่งนี้คือความเอียงที่ 3.97 องศา เมื่อดูแล้วเหมือนจะล้ม ส่วนสาเหตุที่เอียงสันนิษฐานว่าเป็นเพราะสร้างอยู่บนพื้นทราย ซึ่งในปีค.ศ. 1987 องค์กรยูเนสโก้ประกาศให้หอเอนเมืองปิซ่าเป็นมรดกโลกและเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วยจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!ห้ท่านได้ทานพิซซ่ามาร์การิต้า จาก 3 วัตถุดิบเรียบง่ายสู่พิซซ่าแป้งบางต้นตำรับ หอมกรุ่นจากเตา

บ่าย                 ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจำเมือง วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (ด้านอก) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่งนำมาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือโดมที่ท่านสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมือง โดยอยู่ใกล้กัน คือ จตุรัสซินญอเรีย มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิล แองเจโล่ บริเวณนี้มีรูปแกะสลักจัดแสดงอยู่มากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอร์ซุส (Perseus) วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีสและรูปสลัก The Rape of the Sabine Women ถัดมาริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับ  สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ.1333 อายุประมาณ 600 กว่าปี มีการทำหลังคาคลุม ในสมัยศตวรรษที่ 14 ถือว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเป็นเพียงสะพานแห่งเดียวในเมืองที่รอดพ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้ทอดข้ามแม่น้ำอาร์โน  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ เวนิส เมสเตร้ (VeniceMestre) (ฝั่งแผ่นดินใหญ่)เป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโต (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)  ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด มีอาคาร ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดั้งเดิมตั้งอยู่ริมคลอง เวนิสได้รับฉายาว่า เมืองแห่งสายน้ำ และเมืองแห่งสะพาน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SMART HOTEL HOLIDAY VENICE,VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อโดยสารด้วยเรือทัศนาจรสู่ เกาะเวนิส (Venice Island)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ซึ่งเกาะเวนิสเป็นเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคนชมความสวยงามของ จตุรัสซานมาร์โค ได้รับการตั้งชื่อตามเซนต์มาร์ค นักบุญนิกายอีวานเจลิสต์ จตุรัสแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส กว้างขวางและรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ล้อมรอบด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญบริเวณลานกว้างแห่งนี้เต็มไปด้วยฝูกนกพิราบและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟให้ท่านได้เข้าไปเลือกใช้บริการอีกด้วยจากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังดอจเป็นพระราชวังสไตล์แบบโกธิคของดอจหรือยุคผู้ครองเมืองเวนิส สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่เกิดเพลิงไหม้และได้รับการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมในระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามด้วยการประดับทองคำและภาพจิตรกรรมมากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  วังแห่งนี้ยังมีคุกขังนักโทษอันน่าสะพรึงขวัญอยู่ชั้นใต้ดิน ซึ่งถูกเชื่อมด้วยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานข้ามคลองสู่แดนคุมขัง สะพานแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri หรือ Bridge of Sighs) เป็นสะพานที่ให้นักโทษข้ามไปเพื่อเข้าคุกและจะไม่ได้กลับมาอีก รวมทั้งเป็นที่คุมขังนักรัก คาสโนว่า ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

พิเศษ!ให้ท่านได้ลิ้มรส สปาเก็ตตี้หมึกดำ เสิร์ฟพร้อมกุ้งและปลาหมึกทอด ปิดท้ายด้วยไอศครีมสไตล์อิตาเลียนแท้ๆ

 

บ่าย                 นำท่านเดินทางกลับสู่แผ่นดินใหญ่ที่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ และเดินทางเข้าสู่ มิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ อิตาลีมิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย และให้ท่านเดินทางชม มหาวิหารดูโอโม่แห่งเมืองมิลาน (Duomodi Milano)(ด้านนอก) ซึ่งมหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลกเริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 500 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 3,000 ชิ้นยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งแกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Victor Emmanuel II) (ที่ตั้งร้าน Prada ร้านแรกของโลก) โดยที่แห่งนี้จะมีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลกให้ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ อาทิเช่นLV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL MILANO NORD CA GRANDA,MILAN หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) อดีตเป็นหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งสวิสเซอร์แลนด์เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขา และไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

บ่าย                 นำท่านไปยัง อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา โดยที่หัวของสิงโตจะมีโล่ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิสฯที่เสียชีวิตไปในการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จากนั้นนำชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุประมาณ 500 ปีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตรพาดข้ามแม่น้ำรอยส์ มีป้อมปราการแปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางสะพาน เคยถูกไฟไหม้เสียหายในปี ค.ศ. 1993 หลังคาที่คลุมสะพานจะมีภาพเขียนบรรยายประวัติความเป็นมาของสวิสเซอร์แลนด์ ได้เวลาอันสำควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPOLE AG, INTERLAKEN หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่สถานี กรินเดลวัลด์ กรุนด์ (GrindelwaldGrund) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อนั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) (เต็มวัน) โดยรถไฟ Jungfraubahnเป็นรถไฟสายธรรมชาติที่มุ่งสู่สถานีจุงเฟรายอค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปจนได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ หมู่บ้านพื้นเมือง ธารน้ำแข็ง และหิมะขาวโพลนจนถึงจุดที่สูงที่สุดของยุโรป เพื่อพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูงถึง 3,454 เมตร

 

นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ทำให้ในปี 2001 องค์กรยูเนสโก้ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ชมประวัติการสร้างทางรถไฟ  ชมถ้ำน้ำแข็ง Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปภายในและแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปต่างๆอย่างสวยงาม ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลาน Plateau และจุดชมวิว Sphinx Viewpoint ที่สร้างยื่นออกไปเหนือ Aletsch Glacier ที่มีความยาวที่สุดในโลกถึง 23 กม.

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขาจุงเฟรา

พิเศษ!ให้ท่านได้ลิ้มรส ฟองดูว์ชีสแบบสวิสฯ พร้อมชมวิวจากยอดเขาจุงเฟรา

บ่าย                 นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา เพื่อเข้าสู่ เมืองบาเซิล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL,BASEL  หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส โดยที่ท่านจะได้นั่งรถไฟ TGV (ชั้น 2) วิ่งด้วยความเร็ว 250 กม./ชม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) สู่สถานีรถไฟ Gare de Lyon ปารีส (Paris)ซึ่งเป็ยเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษาบันเทิง สื่อแฟชั่น วิทยาศาสตร์ และศิลปะทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย                 นำท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)(มีไกด์บรรยายภาษาไทยด้านใน)ซึ่งเป็นพระราชวังที่ได้ชื่อว่างดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า หลุยส์  โดยนำท่านชมความงามของห้องต่างๆ อาทิ  ห้องอพอลโลห้องฮอลล์ออฟมิเรอร์ห้องนโปเลียนแต่ละห้องของพระราชวังล้วนตกแต่งด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำชม ระตูชัย (Arc de Triomphe) ซึ่งเป็นเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลหรือ จตุรัสแห่งดวงดาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน ประวัติศาสตร์ของประตูแห่งนี้กินเวลานานถึง 30 ปี  และนำท่านชม จตุรัสคองคอร์ด  เดิมชื่อจตุรัสหลุยส์ที่ 15 ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฎิวัติใหญ่ฝรั่งเศษ ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศษที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสาโอเบลิสก์ต้นใหญ่สูง 23 เมตร ตั้งสูงเด่นอยู่กลางจตุรัส บนเสาหินสลักเป็นรูปตัวหนังสืออียิปต์โบราณ หลังจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ด้านนอก)  ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลก มีผลงานทรงคุณค่าทั้งทางศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น อาทิภาพเขียนโมนาลิซ่า ,The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ของเลโอนาร์โด ดาวินชี่หรือรูปปั้น Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก

ค่ำ                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

            พิเศษ!ลิ้มรส หอยเอสคาร์โก้และเป็ดฝรั่งเศส อาหารพื้นเมืองยอดนิยม

หมายเหตุหากท่านไม่สามารถทานเป็ดได้ รบกวนแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่การจอง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมนูได้

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTEL PARIS-BOULOGNE,PARIS หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(HOT BREAKFAST)

                       นำท่านชม หอไอเฟล  เป็นประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่ที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งประชาชนในสมัยนั้นคัดค้านและบอกว่าเป็นประติมากรรมที่มีรูปทรงน่าเกลียดที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองและมีผู้คนอยากมาเห็นมากโดยมีความสูง 300 เมตร เทียบเท่าได้กับตึก 7 ชั้น และให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึกต่อจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู้ มหาวิหารนอร์ทเธอดามเป็นมหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (Stained glass) ระหว่างปฎิวัติฝรั่งเศษ ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จึงได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม มหาวิหารซาเครเกอร์ ซึ่งเป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขามงมาทร์ที่สูงที่สุดในปารีส อุทิศให้แด่พระหฤทัยของพระเยซูและชาวฝรั่งเศษที่เสียชีวิตในสงครามกับรัสเซียนอกจากนี้ยังมีรูปสำริดของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดับอยู่ที่ด้านหน้าของซุ้มประตูด้วย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย              อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่กาเลอรี ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า, เครื่องประดับ และเครื่องสำอางค์ ฯลฯจากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน ชมความสวยงามของสองฟากฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญๆ เช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, โบสถ์นอร์ทเธอดามสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมทั้งโบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกหลายแห่ง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ บนเรืออาหารพื้นเมือง

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLUHOTEL PARIS-BOULOGNE,PARIS หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ลส์ เดอ โกลกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.40 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931

05.55 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดการเดินทาง          ธันวาคม  02 -11               

อัตตราค่าบริการท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 103,900 83,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 99,900 79,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 93,500 75,500
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 17,500 17,500

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศแถบยุโรป ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทางเนื่องจากมีผลต่อการจองคิวยื่นวีซ่า
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว