• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อิตาลี

Mono Italy South

รหัสทัวร์
VTG_07Mono Italy South 8D_TG
ประเทศ
อิตาลี
ระยะเวลา
8 วัน
วันที่
19 ก.พ. - 7 เม.ย. 2019
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

51,500 บ.

กำหนดการเดินทาง

19-26 ก.พ. 2562
5-12, 19-26, 31 มี.ค.-7 เม.ย. มี.ค. 2562

ไฮไลท์ทัวร์

โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล-คาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ชิมสปาเก็ตตี้หมึกดำ

รายละเอียดทัวร์

บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางข้ามขอบฟ้าสู่ประเทศอิตาลี ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมาในอดีตกับจักรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันงดงามต่างๆ มากมายหลายแห่ง และยังเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสตศาสนาโลกแห่งนครวาติกันกับเมืองต่าง ๆ ดังนี้:-

โรม                  เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานที่ที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกัน มหาวิหารที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิคของโลก

เนเปิ้ล              หรือนาโปลีเมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศและเป็นเมืองใหญ่และมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต้ตัวเมืองตั้งอยู่ริมอ่าวนาโปลี

คาปรี                เกาะที่มีชื่อเสียงเกาะหนึ่งของอิตาลี เนื่องจากมีสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างถ้ำบลูกร็อตโต้ (Blue Grotto) ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปสัมผัสกับความสวยงามของถ้ำเรืองแสงแห่งนี้

ปิซ่า                เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี  อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ฟลอเร้นซ์      เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอแนสซองส์และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า  ที่ตั้งรูปปั้นเดวิดตัวจริง ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

เวนิส       เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค

มิลาน     เมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลี และยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น.            นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ROW D เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

00.01 น.            นำท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG944

06.00 น.            เดินทางถึงสนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ

                                ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเข้าสู่กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางมากรุงโรม เพื่อชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ โรมเป็นมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว

นำท่านชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นำท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ให้ท่านถ่ายรูปภายนอกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์St.Peter’s Basilicaแห่งนครรัฐวาติกันที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรอเนซองส์และยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา มียอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศอิตาลี  ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสำคัญๆของคาทอลิคจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปอมเปอีPompei เมืองเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 550 ปีก่อนคริสต์ศักราช จนกระทั่ง 80 ปีก่อนคริสต์ศักราช ปอมเปอีได้เป็นเมืองของอาณาจักรโรมัน ชาวโรมันผู้มั่งคั่งพากันสร้างบ้านพักตากอากาศตามชายฝั่งทะเลของปอมเปอีและบริเวณลาดเขาของภูเขาไฟวิสุเวียส ไม่นานปอมเปอีก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าอันมั่งคั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                  นำท่านชมซากเมืองเก่าปอมเปอี ที่ได้ถูกลาวาของภูเขาไฟวิสุเวียสถล่มทับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.79 ชมร้านค้า ตลาด ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ วิหารเทพอพอลโล่ จัตุรัสกลางเมือง และซ่องโสเภณี รวมถึงซากศพที่ถูกเถ้าถ่านของภูเขาไฟวิสุเวียสทับถม ที่ยังคงสภาพเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้ด้วยการนำปูนพลาสเตอร์ฉีดเข้าไปในซากศพนั้นจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลีอันมีเสน่ห์เรื่องทัศนียภาพ พืชผลท้องถิ่นและอาหารพื้นเมืองรสจัดจ้านสู่ เมืองเนเปิ้ล หรือในภาษาอิตาเลี่ยนเรียกว่านาโปลี Naples / Napoliเมืองหลวงของแคว้นกัมปาเนีย และเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของอิตาลี เมืองเนเปิ้ลหรือนาโปลี เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศและเป็นเมืองใหญ่และมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต้ตัวเมืองตั้งอยู่ริมอ่าวนาโปลีโดยเป็นพื้นที่บริเวณกึ่งกลางระหว่าง ภูเขาไฟวิสุเวียส และภูเขาไฟกัมปีเฟลเกรย์ ถือว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเเละมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมาย ทั้งทางด้านศิลปะ เเละวัฒนธรรมจนได้รับการขึ้นเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 เเละที่สำคัญก็คือที่เมืองเเห่งนี้เป็นเเห่งเเรกที่เริ่มทำพิซซ่ามารับประทานกัน จึงนับได้ว่าเป็นเมืองต้นตำรับของพิซซ่าอย่างเเท้จริง เเละเป็นเมนูหลักที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาลองลิ้มชิมรสชาดกันอย่างมาก เรียกว่าหากมาเที่ยวเนเปิลส์ ต้องไม่พลาดสั่งพิซซ่ามาลองชิม(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)นำท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรัสการิบัลดี Piazza Garibaldi ถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์จูเซปเป การิบัลดี วีรบุรุษในช่วงของการรวมชาติอิตาลี ซึ่งตั้งอยู่ปลายจัตุรัสและชื่อปิอัซซ่านี้ถูกตั้งขึ้นเพื้อเป็นเกียรติแก่เหล่าวีรบุรุษนี้ และเดินชมเขตเมืองเก่าCentro Storicoเขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในเเบบอาร์ตนูโว เเละมีโบสถ์ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะเชิงศาสนา โดยมีถนนที่ปูด้วยกรวดที่มีความเก่าเเก่สวยงามเป็นอย่างมาก และส่วนของอุโมงค์กรีกโบราณที่ต่ำลงไปประมาณ 30 เมตร พร้อมถ่ายรูปไปกับสถาปัตยกรรมดงามของโบสถ์แคปเพลลา ซานเซเวโร่Capella Sanseveroและประติมากรรมอันงดงามของโบสถ์เกสุนูโอโว่Gesu Nuovoและถ่ายรูปกับภายนอกของพระราชวังเนเปิ้ลและปราสาทเดลโดโว่ Castel dell’Ovo

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านโดยสารเรือเจทฟอยล์สู่ เกาะสวรรค์คาปรีCapriเป็นเกาะในทะเลติร์เรเนียน ทางทิศใต้ของอ่าวเนเปิลส์ ในแคว้นกัมปาเนียประเทศอิตาลี เมืองหลักชื่อคาปรีซึ่งมีชื่อเดียวกับเกาะซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมมาแต่สมัยโบราณ ในระหว่างสงครามนโปเลียน ถูกอังกฤษและฝรั่งเศสผลัดกันเข้ายึดครอง และกลับคืนเป็นของอิตาลีในปี ค.ศ. 1813นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นเรือเล็ก เพื่อเดินทางไปชม ถ้ำบลูกร็อตโตซึ่งอยู่ตอนเหนือของเกาะปากถ้ำมีรูปร่างคล้ายรูกุญแจ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ำ ส่วนที่อยู่เหนือน้ำจะสูงกว่าผิวน้ำเพียง 4 ฟุตเท่านั้นซึ่งเรือเล็กจะเข้าไปในถ้ำได้เฉพาะเวลาน้ำทะเลลด แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านน้ำเข้ามาจากปากถ้ำ จะทำให้น้ำในถ้ำมีสีฟ้าแปลกตาจึงได้ชื่อว่าบลูกร็อตโต้

หมายเหตุ การเข้าชมชมถ้ำ Blue Grotto ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และระดับน้ำทะเลในวันนั้นๆ

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                  นำท่านโดยสารเรือเดินทางกลับสู่เมืองเนเปิ้ลนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโรมนครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)นำท่านชมกรุงโรมชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ โรมเป็นมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว ชมและถ่ายรูปภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน  ก่อนนำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountainหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก รวมถึงผ่านชมประตูชัยแห่งคอนสแตนติน Arch of Constantine โดยสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุดของโรมันมีความสูงถึง 21 เมตร, อนุเสาวรีย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล หรือ Altare Della Patria อนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติของวิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล พระราชาองค์แรกของอิตาลี ที่มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และที่นี่ยังเป็นอนุสรณ์ทหารที่กล้าหาญเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย, Circus Maximus สนามแข่งกีฬากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของโรมันโบราณ ได้รับการสร้างขึ้นในสมัยจูเลียสซีซาร์ และมีการปรับปรุงบูรณะเรื่อยมาจนถึงสมัยพระจักรพรรดิ์ออกุสตุสและมีการบูรณะอย่างสวยงามในสมัยพระจักรพรรดิ์เวสปาซิอานุส จนเสร็จสมบูรณ์มีความยาว 2,0.7 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ กว่า 150,000 คน และยังมีการสร้างวิหารใต้ดินเพื่อบูชาเทพีเวสตา ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นานถึง 6 วัน 6 คืน จนปัจจุบันเหลืองเพียงซากปรักหักพังและสนามหญ้าขนาดใหญ่และมีการจัดเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางของกรุงโรม, จัตุรัสนาโวนา หรือ Piazza Navona จัตุรัสแห่งหนึ่งในกรุงโรมซึ่งเคยเป็นสนามกีฬาโรมันโบราณในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ชาวโรมันโบราณต่างจะเดินทางมาชมกีฬาที่จัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งนี้ ปัจจุบันเป็นจัตุรัสที่เป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวมากมายและใกล้กันยังเป็นน้ำพุสี่แม่น้ำหรือ Fountain of the Four Rivers ซึ่งได้รับการออกแบบโดยชาวอิตาเลียนในปี ค.ศ.1651 ระลึกถึงความเป็นครอบครัวที่มีนกพิราบและผลมะกอกเป็นสัญลักษณ์และยังสะท้อนถึงแนวคิดทางศาสนาที่มีพระสันตปาปาเป็นประมุข แผ่ขยายแนวคิดนี้ออกไปโดยทั่วกันและระลึกถึงแม่น้ำ 4 สายหลักของโลกคือแม่น้ำไนล์รูปถึงเสาโอเบลิสก์แทนทวีปแอฟริกา, แม่น้ำดานูบแทนทวีปยุโรป, แม่น้ำคงคาแทนทวีปเอเซียและแม่น้ำเดอลาพลาเป็นตัวแทนของทวีปอเมริกา หากมีเวลานำท่านเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Rimowa, Michael Kors, Gucci, Tag Heuer, Armani, Bally, Gabs, Bvlgari, Mido, Longchamp, Rado, Ferragamo เป็นต้น

 **อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือซื้อสินค้าและเดินเล่นชมเมือง**

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่าPisa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี และเป็นเมืองหลักสำคัญในเขตแคว้นทัสคานี และได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่าน ชมเมืองปิซ่าอดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า นำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกหอเอนปิซ่าให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100ปีถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกและการตกของวัตถุด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเลคซิโอ Leccio (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เพื่อนำท่านสู่ The Mall Outletแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ อาทิ Coach, Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Giorgio Armani, Givenchu, Gucci, Moschino, Tag Heuer, Tod’s, Valentino เป็นต้น ให้ท่านมีเวลา**อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือซื้อสินค้าและเดินเล่นชมเมือง**

สมควรแก่เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ เมืองพราโต้Prato(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งในแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ในแคว้นทัสคานี และใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นซ์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ Florence นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  นำท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดินชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัสดูโอโม ทีตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ชมจัตุรัสซิกนอเรีย, สะพานเก่าเวคคิโอที่ทอดข้ามแม่น้ำอาร์โนซึ่งอดีตเป็นแหล่งขายทองคำที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่างดีชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแม่น้ำอาร์โนไหลผ่านนครที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

บ่าย                        นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเวนิสVenice Mestre เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

เช้า                 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่ที่ จัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆมากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอื้นที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คที่งดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิ้น เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโตที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์Doge’s Palace พระราชวังดอจส์ เป็นที่ทำการของรัฐบาลเวนิสและที่พำนักของผู้ดำรง

ตำแหน่งเจ้าเมืองในอดีต ตัวอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแล้ว เมื่อสมัยเวนิสยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ซึ่งเคยร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาลและเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน อิสระให้ท่านชมและเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่ออาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล ท่านอาจใช้เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์คเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมืองลิ้มรสกับสปาเก็ตตี้หมึกดำสไตล์อิตาเลี่ยน

บ่าย                  นำท่านลงเรือกลับสู่ฝั่งเวนิส และนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองมิลาน หรือมิลาโนMilan(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)นำท่านชมเมืองมิลาน เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค  ปารีส  ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน นำท่านชมจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้นดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโมมหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปีค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปั้นนับกว่า 3,000รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2ทรงม้าคือสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี มากว่า 100ปี พร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วินชี จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า จากนั้นมีเวลาให้ท่าน
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่แกลเลอรี่นี้กับหลากหลายแบรนด์ชั้นนำมากมาย

 **อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือซื้อสินค้าและเดินเล่นชมเมือง**

สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินมาร์เพ็นซ่า กรุงมิลาน และเผื่อเวลาสำหรับการทำคืนภาษีที่สนามบิน

13.05 น.      นำท่านออกเดินทางจากสนามบินมาร์เพนซ่า เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่TG941

05.55 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..


รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

Mono Italy South อิตาลี ตอนใต้8 วัน(TG)

19-26 ก.พ. / 5-12 มี.ค. / 19-26 มี.ค.62 31 มี.ค.-7 เม.ย.62
ผู้ใหญ่ ท่านละ 51,500 60,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 49,500 57,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 47,500 54,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,900 6,900
ราคาไม่รวมตั๋วโดยสาร ท่านละ 28,300 31,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,500 บาท // ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท  ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-โรม // มิลาน-กรุงเทพฯ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 4ต.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30กิโลกรัมต่อท่านต่อ 1 ใบ)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,500 บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาทโดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บและที่มีให้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า25ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ
 • กรณีท่านที่ต้องการอยู่ต่อ ชำระค่าธรรมเนียมในการทำตั๋วอยู่ต่อที่สนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในวันนั้นๆ จะสามารถยืนยันการเดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ประกันต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมกับวันที่เดินทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมในราคาทัวร์
 • กรณีท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพำนักอยู่ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศอิตาลีหรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพำนักนานกว่าในเขตประเทศอิตาลี ท่านจะต้องดำเนินการยื่นวีซ่าที่ประเทศนั้นๆ แทน โดยท่านจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนั้นๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว