• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

PANORAMA (FUJI SKI)

รหัสทัวร์
09_PG_TG_KIX
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน4คืน
วันที่
26 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2017
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

65,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

26- 31 ธ.ค. 2560

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

19.30.         คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์Cสายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30น.         เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 622

07.00น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานคันไซเมืองโอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานที่สำคัญ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา(Memoirs of a Geisha)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางชม วัดคินคะคุจิ หรือ วัดปราสาททอง ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทอง ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบ “เซน” เพื่อให้คนที่เข้าไปชมได้เห็นคติธรรมทางพุทธศาสนาอีกด้วย อดีตที่นี่คือบ้านพักตากอากาศของโชกุน “อาชิคางะ โยชิมิทสึ” จากการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง จากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดซันจูซันเก็นโดวัดเจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเกียวโตซึ่งภายในวัดนั้นมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่มากถึง 1,001 องค์ และยังมีอาคารไม้เก่าโบราณ ซึ่งมีความยาวถึง 120 เมตร ถือเป็นอาคารไม้ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย

                        สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฮามามัตสึ (HAMAMATSU) อยู่ในจังหวัดชิสึโอกะ และเป็นเมืองท้องถิ่นที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของประเทศญี่ปุ่น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักHAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTELหรือเทียบเท่า

www.act-okura.co.jp

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดชิสึโอกะโดยรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิสึโอกะ)  รถไฟชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน ได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงติดอันดับโลก โดยมีความเร็วถึง 240 กม./ ชม.นำท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กับการเล่นสกีหิมะ ลานสกีฟูจิเท็น (FUJITEN SKI RESORT – Free Sled) ซึ่งอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ สำหรับท่านที่อยากทดลองเล่นสโนว์บอร์ด หรือ สกีแบบระดับอาชีพ ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย (โดยไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และ ค่าเช่าชุดเล่นสกี)*การเล่นสกีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และปริมาณหิมะ

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีด้วยจากนั้นให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่   โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต(Gotemba Premium Outlets) เป็น Outletที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90นาที และเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50เมตรร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ ราคาจะต่ำกว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเช่น Visa, Mastercard, American Expressและ Dinersนอกจากนี้ ร้านค้าที่ยังมีบริการ Tax Refundสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN  HOTELหรือเทียบเท่า

 http://www.mihanagroup.jp

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ***

*พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองฮาโกเน่ เพื่อพาท่านไปยัง หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 97 องศาเซลเซียส โดยเชื่อกันว่า หากทานไข่ที่ต้มจากบ่อดังกล่าวจนเป็นสีดำ 1 ฟอง จะมีอายุจะยืนขึ้นอีก 7 ปี

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ(ชั้น First Class) ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อ 3,000 ปีก่อน นำทุกท่านสักการะ ศาลเจ้าฮาโกเน่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบ ทางเข้าสู่ศาลเจ้ามีโคมไฟประดับไว้ตลอดสองข้างทาง ท่ามกลางร่มไม้ขนาดใหญ่สร้างความสงบร่มเย็นให้กับผู้มาเยือน นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่โตเกียว อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ  ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด เช่น ร้านร้อยเยน, แบรนด์เนม, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ซานริโอช็อป, เสื้อผ้านำสมัย, กระเป๋า, รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ          

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.princehotels.co.th/shinagawa/

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท)เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยนโดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น   ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSIONบ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับBUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS,เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                 เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.princehotels.com/shiagawa/

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออนแหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋ารองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25น.         ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 26 – 31
ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน 65,900.- 38,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 59,500.- 34,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 52,900.- 31,500.-
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 10,500.- 10,500.-

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระมัดจำ

**การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป

**ทางบริษัทฯ ไม่มีน้ำดื่มบริการ

**โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุก พีเรียดมาตราฐานเดียวกัน  แต่ราคาทัวร์แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงวันหยุดยาวเทศกาลสำคัญทั้งของไทยและญี่ปุ่น  ราคาโรงแรมและตั๋วเครื่องบินจะสูงกว่าปกติ

**เนื่องจากโรงแรมที่พักของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงแฝด ( TWIN ) ลูกค้าที่ต้องการพักเป็นเตียงเดียวพักคู่ ( DOUBLE )บางโรงแรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและแปลนโรงแรมส่วนใหญ่ห้องพักที่ประเภทห้องต่างกันจะไม่อยู่ใกล้กัน

**ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง  Long leg ลูกค้าจะต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาร์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเอง

**ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้  ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางทุกกรณีและทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการเนื่องจากทางบริษัทฯ ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ยามพาหนะ  และ อาหารไปล่วงหน้าแล้ว

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบินและเส้นทางตามระบุในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ทางบริษัทฯคิดอัตราณวันที่8 มกราคม 2559
 • หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับส่งและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่าห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่นต้องตรวจสอบน้ำหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงินท่านละ500,000 บาทของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าท่านละ 1 ใบ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,
 • ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว