• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ออสเตรเลีย

PERTH

รหัสทัวร์
06GBL_AUSSIE_02PERTH 5D3N
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
วันที่
05 ก.ย. - 17 ต.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

42,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

5 – 9 , 19 - 23 ก.ย. 2561
11 – 15 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 - 23 ต.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

21.30น.                 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง

                                ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง)

23.59น.                 ออกเดินทางสู่ เมืองเพิร์ธ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 483

07.55น.                  เดินทางถึงสนามบินนครเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก(เวลาท้องถิ่นออสเตรเลียเร็วกว่าไทย1ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว หลังผ่านพิธีการ

จากนั้นนำท่านชมหุบเขาสวอนวัลเล่ย์หรือหุบเขาสวอนริมฝั่งแม่น้ำสวอนชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเพิร์ธนำท่านชมชีวิตสัตว์พื้นเมืองต่าง ๆ มากมายของออสเตรเลียที่สวนสัตว์พื้อเมือง CAVERSHAM WILDLIFE PARKนำท่านชมความน่ารักของ โคอาล่า สัตว์สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย ถ่ายภาพคู่กับ จิงโจ้ สัตว์พื้นเมืองที่มีมากที่สุดในออสเตรเลีย ชมตัววอมแบต วอลาบี หมาดิงโก้ และ อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมชมการตัดขนแกะบริเวณของทัมบูลกัมฟาร์มซึ่งอาชีพนี้ถือเป็นอาชีพหลักของชาวออสซี่ที่ทำฟาร์มและขนแกะนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของชาวออสซี่อีกด้วยและการใช้สุนัขในการต้อนแกะ พร้อมชมการใช้บูมเมอร์แลง อาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ของชาวอะบอริจิ้น คนท้องถิ่นของออสเตรเลีย

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สไตล์ BBQ

บ่าย                        จากนั้นนำท่านชมโรงงานนูก้าร์ทีมีชื่อของเมืองเพิร์ธพร้อมให้ท่านชิมรสชาติต่างๆพร้อมเลือกซื้อเป็นของฝากนำท่านเข้าสู่ที่พัก COLONY MANDOON ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ และกลิ่นอายธรรมชาติ จากนั้นให้ท่านสามารถสัมผัสทัศนียภาพอันแสนงดงามของไร่องุ่นพร้อมชิมไวน์ซึ่งประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่สามารถผลิตไวท์ที่มีคุณภาพได้ระดับโลก ให้ท่านได้ชมขั้นตอนการผลิตไวท์ชนิดต่างๆ พร้อมหาซื้อไวท์คุณภาพดีฝากคนทางบ้านและสามารถเลือกซื้อกลับมาเป็นของขวัญ ของฝากได้

ค่ำ                            บริการอาหารค่ำณห้องอาหารของโรงแรม

                                นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม COLONY MANDOON ESTATEหรือเทียบเท่า

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านช้อปปิ้งMARGARET RIVER CHOCOLATE FACTORY & HONEYให้ท่านชมช็อกโกแล็ตชนิดต่างๆพร้อมชมกรรมวิธีการผลิตช็อกโกแลต จากนั้นนำท่านชมความงามริมแม่น้ำสวอนที่กว้างใหญ่ดั่งทะเลสาบชมเมืองปากแม่น้ำสวอนเมืองที่สำคัญสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันท่านจะได้พบกับบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ทั้งร้านอาหารและภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้องทะเลพร้อมนำท่านชม MONUMENT HILL ซึ่งมีความสูงถึง 14 ม. ก่อสร้างโดยดอนนี่บรู๊คสโตนด้วยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี 1928 เป็นศุนย์กลางที่เป็นเนินเขาไว้สําหรับเป็นที่ระลึกของทหารหาญ 59,330 คนที่เสียพลีชีพตนเองในสงครามโลกนําท่านชมอาคารราวนด์เฮาส์สิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกที่สร้างอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆริมฝั่งทะเลสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1831 ใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่ทําผิดกฎหมายจากนั้นให้ท่านชมท่าเรือประมงประจำเมืองและตลาดฟรีเมนเทิล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาสินค้าแปลกๆ บนถนนเซาธ์ เทอเรซกับปลายถนนไฮสตรีท (ใกล้กับ THE ROUND HOUSE) มีร้านแฟชั่นและร้านขายของใช้ในบ้านที่มียี่ห้อทั้งจากต่างประเทศและ ของออสเตรเลียเอง อาร์ตแกลเลอรี่แบบร่วมสมัยของศิลปะอะบอริจินและศิลปะออสเตรเลีย สําหรับสินค้าราคาถูกนั้นหาซื้อได้ตามตลาดในฟรีเมนเทิล(ตลาดฟรีแมนเทิลเปิดศุกร์-อาทิตย์) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรือนกับสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่อาทิเช่นดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์, นอร์ทบริดจ์เป็นต้น

กลางวัน             บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)

บ่าย                     หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองผ่านชมความสวยงามของศาลาว่าการเมืองสวนสาธารณะคิงส์พาร์คซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทำให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่งณที่นี้มีพันธุ์ไม้นับพันชนิดรวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดและเดินทางสู่ทะเลสาบมองเกอร์ชื่นชมกับหงส์ดำเป็นสัตว์ท้องถิ่นและสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ธจากนั้นถ่ายภาพกับหอระฆังหรือเบลทาวเวอร์ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอ่าวผ่านแม่น้ำสวอนแม่น้ำสายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งหาซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของออสเตรเลียอาทิวิตามินต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆจากขนแกะครีมทาผิวและอื่นๆอีกมากมายอาศัย

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมMERCURE  PERTH หรือเทียบเท่า

เช้า                           บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่SAND DUNESเป็นเนินทรายที่เกิดจากการพัดของลมพัดพาทรายมาทับถมกันที่LANCELIN จะเป็น SAND DUNES ที่มีทรายสีขาวมาทับถมกันจากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับการเล่น SAND BOARD จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติยันเซป ระหว่างทางชมความสวยงามของธรรมชาติที่เลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเล เดินทางสู่ตอนเหนือของรัฐผ่านเขตทุ่ง  ดอกไม้ป่านานาพันธุ์ที่กำลังบานสะพรั่งสวยงามสู่ อุทยานแห่งชาตินัมบัง แวะให้ท่านได้ถ่ายภาพที่สวยงามระหว่างการเดินทาง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ทะเลทรายพินาเคิล

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุ้งล๊อปส์เตอร์ ท่านละ ครึ่งตัว)

บ่าย                         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พินาเคิล คือหินปูนที่โผล่มาจากทะเลทราย นับเป็นพันๆชิ้นในบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร   ที่บริเวณนี้เมื่อก่อนคือก้นมหาสมุทร เมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก บริเวณนี้ก็ถูกยกขึ้นมาเป็นพื้นดินและใน  ยุคนั้นมันมีหอยจำนวนมาก และเปลือกหอยจำนวนมากก็สลายตัวเป็นหินปูน หรือเกิดจากรากของต้นไม้ โดยหินปูนได้ละลายลงไปในดิน น้ำและแร่ธาตุต่างๆก็ถูกดูดซึมไปในราก ส่วนแคลเซียมจะไปเกาะบริเวณรากเมื่อต้นไม้ตายก็จะเหลือแคลเซียมเกาะกันเป็นก้อน พอหลายล้านปีต่อมาลมก็พัดเอาทรายออกไปจนเราสามารถเห็น  แท่งหินพินาเคิล สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเพิร์ธ จากอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งหาซื้อสินค้าราคาถูในย่านแหล่งช้อปปิ้งกลางใจเมืองกันตามอัธยาศัย

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(อาหารไทย)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมMERCURE  PERTH หรือเทียบเท่า

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งWATERTOWN BRAND OUTLETแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของเพิร์ธที่มีสินค้าหลากหลายาแบรนด์ให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจอาทิ ADIDAS, FOSSIL, NINE WEST, BILLABONG, QUICKSILVER, ESPRIT, OAKLEY  ฯลฯ

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเพิร์ธ ตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระก่อนการเดินทาง

16.20 น.                 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 482

22.20 น.                 คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…


*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดการเดินทางวันที่: 5 – 9 และ 19 – 23 กันยายน 2561

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 42,900.- 24,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 40,900.- 22,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 38,900.- 20,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 35,900.- 17,000.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.- 8,900.-

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางวันที่: 11 – 15 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23ตุลาคม 2561

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 44,900.- 26,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 42,900.- 24,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 40,900.- 22,000.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 37,900.- 19,000.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,900.- 10,900.-

 

*** โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ท่านละ 5,300 บาท***

**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***

*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***

*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***

ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามธรรมเนียม 3เหรียญต่อวันต่อคน (โดยเฉลี่ย12เหรียญออสเตรเลีย)
 • ทิปพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 3เหรียญต่อวันต่อคน (โดยเฉลี่ย12เหรียญออสเตรเลีย)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15, บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20, บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว