• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ตุรกี, ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี

ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA

รหัสทัวร์
07_EHC_TK_RCB
ประเทศ
ตุรกี, ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี
ระยะเวลา
10 วัน
วันที่
11 ส.ค. - 24 ก.ย. 2018
สายการบิน
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

109,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

11-20 ส.ค. 2561
15-24 ก.ย. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA

(รอยัล แคริบเบี้ยน ซิมโฟนี่ ออฟ เดอะ ซีส์)

เรือสำราญใหญ่และใหม่ที่สุดในโลกปี 2018

***โปรโมชั่น…สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)***
6-15 เม.ย.**/ 13-22 เม.ย.**/ 11-20 ส.ค./ 15-24 ก.ย. 2561

เริ่มต้นที่…. 109,900 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

20.00 น.       คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

22.40 น.       ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

05.00 น.       เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

07.20 น.       ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.)

10.05 น.       เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

11.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย             นำทุกท่านเข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา เป็นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้มีความสูง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังคงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น

15.00 น.       นำท่านเชคอินขึ้นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำใหม่ล่าสุดของ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs” ซึ่งเป็นเรือสำราญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของเรือสำราญที่จะทุบสถิติ เป็นเรือลำใหญ่ที่สุดในโลก ประจำปี 2018 ด้วยระวางเรือขนาด 230,000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,500 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ที่พร้อมให้บริการบนเรือสำราญระดับโลกลำนี้

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น.        เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)

นำท่านเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่ง หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิยมมาก นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะมายอร์ก้า โดยถ้ำใต้ดินแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในถ้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ชมความงดงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างหินงอกหินย้อย และทะเลสาบใต้ดิน

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอลิก คู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 นำท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่มีจำหน่ายมากมาย

15.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา

16.00 น.       เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์)

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น.        เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส

นำท่านเดินทางสู่ ซาลง เดอ โพรวองซ์ (Salon de provence) (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งของโพรงวองซ์ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองมาร์กเซย์ และเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์  นำท่านเดินชมเมืองเก่าซึ่งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ได้เป็นอย่างดี เริ่มจากจัตุรัส Crousillat (Place Crousillat) ต่อไปยังศาลาว่าการประจำเมือง (City Hall) และผ่านชมบ้านของนอสตราดามุส (ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์) หรือ มีแชล เดอ นอสทร์ดาม (Michel de Nostredam) นักโหราศาสตร์ชื่อดังของโลก ผู้ซึ่งใช้ชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองนี้กว่า 19 ปีก่อนสิ้นชีวิตลง จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Chateau de l’Emperi ป้อมปราการกึ่งปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่งอดีตเป็นที่พำนักของขุนนางประจำเมืองหรือผู้ครองเมือง ไม่ว่าจะเป็น อาร์คบิชอปแห่ง Arles รวมถึงจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมาร์กเซย์ (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่เมืองซีนองค์ (Senanque) เพื่อชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์ (Notre Dame De Senanque) ซึ่งบริเวณโดยรอบรายล้อมไปด้วยทุ่งลาเวนเดอร์ นำท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจหรือเลือกซื้อสินค้าแปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ทางเรือเมืองมาร์กเซย์ (หากช่วงที่ไม่มีลาเวนเดอร์ จะนำท่านเที่ยวชมเมืองซีนองค์แทน)

16.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์

18.00 น.       เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือลาสเปเซีย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.30 น.        เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ซาน่า (Sarzana) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นลิกูเรีย ของอิตาลี และเปรียบเสมือนประตูสู่หุบเขามากร้า (Magra Valley) เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 นำท่านเข้าชมป้อมปราการซาร์ซาเนลโล่ (Fortress of Sarzanello) จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ซาร์ซาน่า (Sarzana Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในปี 1138 ในศิลปะแบบโรมาเนสก์ และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ Blood of Christ นำท่านเข้าชมความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์แห่งนี้ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ราร่า มาซซ่า

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเข้าชมดูโอโมแห่งคาร์ราร่า (Duomo of Carrara) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง เนื่องจากบริเวณเมืองคาร์ราร่า อุดมไปด้วยหินอ่อนอันเลื่องชื่อจากเทือกเขาเอลป์ ซึ่งหินอ่อนบริเวณเทือกเขาเอลป์แห่งนี้มีสีขาว จึงเป็นที่มาของหินอ่อนสีขาว (White Marble) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมตัวเมืองเก่าแห่งแคว้นทัชคานี (Tascany) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองนี้ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางเข้าชมปราสาทมาลาสปินา (Castello Malaspina) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นบนผาหิน ในสมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการทางทหาร และเป็นคุกคุมขังนักโทษทางทหารในอดีตจนถึงปี 1946 นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของปราสาททางการทหารแห่งนี้

18.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย

20.30 น.        เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือลา สเปเซีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น.       เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย

นำท่านเดินทางสู่เมืองวิเตอร์โบ (Viterbo) เมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งแคว้นลาซิโอ ของอิตาลี เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11-12 และยังเป็นเมืองสำคัญทางการทหารอีกด้วย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกองทัพอากาศอิตาลี นำท่านเข้าชมพระราชวังโป๊ป (The Palace of the Popes) ซึ่งเป็นพระราชวังของเหล่าบิชอป สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโป๊ป ซึ่งเรียกได้ว่าศาสนจักรในอดีตมีความยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่ากษัตริย์ผู้ปกครองแคว้น อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามมอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโบมาร์โซ (Bomazzo) นำท่านเข้าชมสวนสัตว์ประหลาด (Park of Monsters)  แหล่งท่องเที่ยวหลักของเมือง ภายในสวนมีการจัดแสดงเกี่ยวกับงานประติมากรรมขนาดใหญ่รวมไปถึงงานแกะสลักหินภูเขาไฟจำนวนมาก โดยผลงานส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบโดย Pirro Ligorio และ Simone Moschino ประติมากร และสถาปนิกชาวอิตาลี สวนแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 19 สวนได้ถูกละเลยไปสักระยะ ภายหลังสวนได้ถูกบูรณะใหม่อีกครั้ง โดยครอบครัว Bettini และในปัจจุบันยังคงทรัพย์สินส่วนตัวของครอบครัวนี้อยู่ สำหรับงานประติมากรรมที่น่าสนใจภายในสวนนั้นมีมากมาย เช่น เพกาซัส สัตว์ในเทพปกรณัมกรีก เป็นม้าร่างกำยำมีปีกเหมือนนกปลาวาฬ มังกรกำลังต่อสู้กับสิงโต โรงละครขนาดเล็ก ไททัน ผลไม้ยักษ์ และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่เมืองแตร์นี (Terni) เมืองทางตอนใต้ของแคว้นอุมเบรีย ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลวงของจังหวัดแตร์นี ตั้งอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำเนรา เมืองแตร์นีตั้งอยู่ในใจกลางประเทศอิตาลี เป็นสถานที่แห่งทัศนียภาพอันงดงามที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติทางด้านประวัติศาสตร์  และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักว่าเป็นเมืองของคนรักเนื่องจากนักบุญวาเลนไทน์ถือกำเนิดที่นี่และได้กลายมาเป็นบิชอปของเมือง อย่างไรก็ดีหลายส่วนของเมืองแตร์นีถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากที่ถูกทำลายจากการโจมตีด้วยระเบิดในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่สถานที่โบราณหลายแห่งยังคงยืนหยัดอยู่ในปัจจุบัน นำท่านเข้าชมมหาวิหารนักบุญวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของนักบุญ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์แตร์นี แห่งศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า Duomo of Santa Maria Assunta อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองแตร์นี แห่งแคว้นอุมเบรีย

18.00 น.       นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

20.00 น.        เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเนเปิลส์

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น.       เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี

นำท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจังหวัดกาแซร์ตา แห่งแว้นคัมปาเนียของอิตาลี นำท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเนเปิลส์แห่งราชวงศ์บูร์บง ที่ตั้งอยู่ที่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซร์ตาเป็นหนึ่งในพระราชวังแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็นงานชิ้นเลิศของยุคบาโรก การก่อสร้างพระราชวังกาแซร์ตาเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ้าชาลส์ที่ 7 แห่งเนเปิลส์ ผู้ทรงทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิกลุยจี วันวีเตลลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจำลองสำหรับพระราชวัง พระเจ้าชาลส์ก็ทรงพอพระทัยมาก แต่พระองค์ก็มิได้มีโอกาสที่จะได้บรรทมในพระราชวังแม้แต่เพียงคืนเดียว พระเจ้าชาลส์ทรงสละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1759 เพื่อไปเป็นพระมหากษัตริย์สเปน การก่อสร้างดำเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองค์ที่สามและผู้ครองเนเปิลส์ต่อมาคือพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 แห่งเนเปิลส์

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่เมืองอเวลลิโน่ (Avellino) อีกเมืองสวยแห่งแคว้นคัมปาเนีย ทางตอนใต้ของอิตาลี นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่า (Old Town) จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสปราสาท (Castle Square) หรือ เปียซ่า แคสเทลโล่ จากนั้นนำท่านชมน้ำพุแห่งเบลเลโรฟอน (The Fountain of Bellerophon) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Clock Tower) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเก่าแห่งอเวลลิโน่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเดินเล่นในเมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งแคว้นคัมปาเนีย

18.00 น.       นำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเนเปิลส์

20.00 น.       เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิลส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room           :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
Entertainment         :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
Sport and Activities :สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness    :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

หมายเหตุ     ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลง

จากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

05.00 น.       เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า

08.00 น.       นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ

นำท่านเดินทางเข้าชมผลงานของปีกัสโซ ณ พิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ (Picasso Museum) จิตกรเอกของโลกชาวสเปน เป็นบุคคลที่นิตยสาร TIME ยกย่องให้เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์มากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ปีกัสโซ เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1881 ที่เมืองมาลากา แคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมผลงานภาพเขียนตั้งแต่สมัยวัยเด็กของปีกัสโซ โดยพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า ภายในอาคารหลังใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิค 5 หลัง ที่นี่มีผลงานของปีกัสโซให้ได้ชมกันทั้งภาพวาด ภาพเขียน รูปแกะสลัก และงานเซรามิกต่างๆ มากกว่า 3,500 ชิ้นเลยทีเดียว ทั้งนี้ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงคอลเลคชั่นผลงานโดยจัดเรียงตามช่วงลำดับเวลาตั้งแต่สมัยปีกัสโซยังเด็กจนกระทั่งโต เพื่อให้เราได้ชื่นชมความอัจฉริยะของศิลปินผู้นี้ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยังมีชีวประวัติของปีกัสโซให้ได้ศึกษา และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ ที่นี่ได้เก็บผลงานชิ้นสำคัญบางส่วนของเขาเอาไว้ด้วย อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความเป็นศิลปินเอกของโลก ผ่านผลงานที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซแห่งนี้

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย             นำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน    อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ

16.00 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเชคอินและทำ Tax Refund

18.55น.        ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

23.20 น.       เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง

01.25 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ  อาหารค่ำ และ อาหารเช้า

14.50 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA

เรือสำราญใหญ่และใหม่ที่สุดในโลกปี 2018

ราคาทัวร์ 109,900 บาท (เริ่มต้นห้อง Inside) : 11-20 ส.ค. 2561 / 15-24 ก.ย. 2561
ราคาทัวร์ 115,900 บาท (เริ่มต้นห้อง Central Park View Balcony) : 6-15 เม.ย. 2561**/ 13-22 เม.ย.** 2561

อัตราค่าบริการ 6-15 เม.ย. 2561 13-22 เม.ย. 2561 11-20 ส.ค. 2561 15-24 ก.ย. 2561
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 109,900 109,900
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ Central Park View Balcony) ท่านละ 115,900 115,900
อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ 15,000 15,000 23,000 17,000
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่ห้องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่ม) 45,000 45,000 45,000 42,000
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ห้องเริ่มต้น) 111,900 111,900 105,900 105,900
เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 55,900 55,900 49,900 49,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 85,000-110,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่) (ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-BCN-IST-BKK) 25,000
กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย 3,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2560) **

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าบริการ (Service fee, Gratuties) บนเรือ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว