• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สิงคโปร์

Singapore 3D 2N

รหัสทัวร์
PKG_SQ_SG_001
ประเทศ
สิงคโปร์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
วันที่
05 ม.ค. - 25 มี.ค. 2018
สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

24,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

05 – 07, 12 – 14, 19 – 21, 26 - 28 ม.ค. 2561
02 – 04, 09 – 11, 16 – 18, 23 - 25 ก.พ. 2561
02 – 04, 09 – 11, 16 – 18, 23 - 25 มี.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

ซิตี้ทัวร์ (อาคารรัฐสภาเก่า – ซันเทค ซิตี้ – ถนนอลิธซาเบธ – เมอร์ไลอ้อน โรงละครเอสพลานาด) – ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ – ย่านมาริน่าเบย์แซนด์ – Wonderful Light Show – GARDEN BY THE BAY – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – สิงคโปร์ฟลายเออร์ – ไชน่าทาวน์– วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด

โปรแกรมการเดินทาง

07.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

09.45 น.        ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973

13.15 น.        เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบกับไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ และนำท่านขึ้นรถปรับอากาศผ่านชมความสวยงามของเมืองสิงคโปร์ ชมความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของเมือง เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก นำท่านชมความงดงามของ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ยที่ ซันเทค ซิตี้ เชื่อกันว่าหากได้สัมผัสน้ำพุนี้แล้วจะประสบแต่ความโชคดี จากนั้นเดินทางไปชม ถนนอลิธซาเบธ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยมีฉากด้านหลังเป็น โรงละครเอสพลานาด ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ ร่วมเดินทางย้อนรอยสู่ตำนานอันตื่นตาตื่นใจ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สัมผัสวิถีชีวิตและความงดงามบริเวณมารีน่าเบย์แซนด์

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านมาริน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้น The Sand Sky Park 25 SGD) เป็นหนึ่งในห้างที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก อยู่ใจกลางเมืองและเป็นแหล่งรวมความบันเทิงครบวงจรแห่งใหม่ของสิงคโปร์

20.00 น.          พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสงสี ตระการตากับม่านน้ำประกอบเสียงเพลงอันสวยงาม Wonderful Light Show

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FURAMA CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า www.furama.com/citycentre/

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ SuperTree หากท่านต้องการขึ้นลิฟต์ เพิ่มท่านละ 8 SGD) และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนรูปแบบต่างๆ ให้เดินชม (ราคาไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 25 SGD) จากนั้นนำท่านไปยังเกาะเซนโตซ่า นำท่านไปยัง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่

 1. เมืองไซไฟ (Sci-Fi City) ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก และ ทรานส์ฟอร์เมอร์สเดอะไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3 มิติ เป็นเครื่องเล่นชนิดเสมือนจริงที่จำลองเอาฉากของภาพยนตร์ดังเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์ส แห่งเดียวในโลก
 2. โซนอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) ขุดหาสมบัติของฟาโรห์และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
 3. โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ (Jurassic Park Rapids Advenger) ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ พบเหล่าสัตว์โลกล้านปี
 4. โซนมาดากัสการ์ (Madagascar A Crate Adventure) พบการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ตี้, เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้
 5. โซนนิวยอร์ก (New York) สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก และการแสดงสเปเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
 6. โซนฮอลลีวู้ด (Hollywood) พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงระดับจักรวาลอย่างแท้จริง
 7. โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ (Far Far Away Castle) ครั้งแรกของโลก!! กับ ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน พบเครื่องเล่นใหม่กับการผจญภัยครั้งใหม่ล่าสุด กระโดดขึ้น รถไฟเหาะ Puss In Boots’ Giant Journey ขบวนแรกในโลก และเข้าร่วมกับเจ้าแมวเหมียว Puss และ Kitty ในการผจญภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศ พบกับเครื่องเล่นล้ำยุค และการแสดงใหม่ๆ อีกมากมาย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ภายในยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

บ่าย             ให้ท่านได้สนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นมากมายในโซนต่างๆของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้สัญลักษณ์ของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อม ณ จุดนัดหมาย

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FURAMA CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า www.furama.com/citycentre/

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สิงคโปร์ฟลายเออร์ Singapore Flyer ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามาวิว 360 องศาของสิงคโปร์จากชิงช้าสวรรค์ที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่อ่าว มาริน่าเบย์ Marina Bay บนชั้นที่สามของห้างรีเทลเทอร์มินอล (Retail Terminal) ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร ส่วนตรงกลางเปิดโล่งรับธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม พร้อมโรงภาพยนตร์แบบกลางแจ้ง คุณจะได้สัมผัสทั้งทัศนียภาพอันงดงามของถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำยาวกว่า 210 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพจากจุดที่สูงถึง 165 เมตร ชมท้องฟ้าอันงดงามของสิงคโปร์ และอ่าวมาริน่าอันเลื่องชื่อ ตึกสูงระฟ้า วิวธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่มและ กิจกรรมต่างๆ จากนั้น นำท่านสู่ ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยสถูปสร้างขึ้นจากทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กิโลกรัม ชื่นชมความงดงามของงานไม้แกะสลักจากพระพุทธรูปและตัวอาคารด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด ถนนที่ทุกๆ คนที่มาสิงคโปร์ไม่ลืมที่จะแวะเลือกซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆ ทั้งสองฝั่งถนน เป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง พบกับห้างสรรพสินค้าใหม่สุดยิ่งใหญ่ ION ORCHARD มาตรฐานใหม่แห่งห้างสรรพสินค้า ตื่นตาไปกับหลากหลายสินค้า เลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจกว่า 400 ร้านค้าและแฟชั่นแบรนด์เนมดังระดับโลก ทั้ง Cartier, Christian Dior, Doice & Gabbana, Giorgio Armani, Louis Vuitton and Prada

เย็น                 รับประทานอาหารเย็นอิสะตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

18.45 น.        เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978

20.10 น.        ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดการเดินทาง :

มกราคม:    05 – 07, 12 – 14, 19 – 21, 26 – 28
กุมภาพันธ์: 02 – 04, 09 – 11, 16 – 18, 23 – 25
มีนาคม:     02 – 04, 09 – 11, 16 – 18, 23 – 25

ท่านละ

ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3ท่าน 24,900.- 19,500.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900.- 19,500.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 22,500.- 17,500.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 18,900.- 13,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 4,900.- 4,900.-

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศสิงคโปร์ ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว