• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

Tohoku Snow Monster 6D 4N

รหัสทัวร์
PKG_ NH_JP_001
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
27 ม.ค. - 1 ก.พ. 2018
สายการบิน
ออลนิปปอน
เริ่มต้นที่

61,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

27ม.ค.-01ก.พ. ม.ค. 2516

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

00.30 น.        เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 808

08.25 น.       เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางไปยังเมืองนิกโก้ นำชม ศาลเจ้าโทโชกุ สถาปัตยกรรมระหว่างพุทธกับชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมายเช่น มังกร 100 หัว แมวนอนหลับ และ มังกรหัวเราะ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านไปยัง สะพานชินเคียว คือสะพานศักดิ์สิทธิ์ เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆในนิกโก้ สะพานชินเคียวนี้สร้างในปี 1636 และเป็นหนึ่งใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านไปชม เทศกาลคามาคุระแห่งยูนิชิกาว่า (KAMAKURA SNOW FESTIVAL) จะมีเหล่าบ้านหิมะและตุ๊กตาหิมะที่ถูกทำขึ้นจากฝีมือของคนในเมืองนี้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่วนในตอนกลางคืนจะมีการจุดเทียนในมินิคามาคุระเป็นภาพที่งดงามราวกับอยู่ในความฝัน จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติให้เป็นจุดชมทัศนียภาพอันยอดเยี่ยมยามค่ำคืน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

www.kinugawa.co.jp/plaza/

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆจากต้น จากนั้นนำท่านไปยัง หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ หมู่บ้านนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ อดีตเป็นเมืองสำคัญในยุคสมัยเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านไปยัง แกรนด์เดโค สโนว์รีสอร์ท (Grandeco Snow Resort) รีสอร์ทของอุทยานแห่งชาติอุระบันได เป็นรีสอร์ทที่มีคุณภาพสูงสูงที่สุดในแถบนี้จากจะได้เล่นหิมะท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามแล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น สกี เลื่อนหิมะ และสโนว์รัฟติ้ง มาสัมผัสกับประสบการณ์ในฤดูหนาวที่อุระบันได พิเศษ!! รวมกิจกรรม SNOW MOBILE, SNOW RAFTING, SNOW SLED

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MIYAGI ZAO HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยังหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Fox Village) – ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยางิ มีสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธ์ สุนัขจิ้งจอกที่นี่เลี้ยงอย่างอิสระในเขตอนุรักษ์สามารถเข้าเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด คนญี่ปุ่นเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ในเทพนิยายและตำนานมากมายของญี่ปุ่น แต่สาเหตุหลักที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเพราะสุนัขจิ้งจอกของที่นี่มีความน่ารักและสายตาที่ขี้อ้อนจนคุณต้องหลงรัก จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้า ซาโอะโรปเวย์ (ชมปรากฎการปีศาจน้ำแข็ง) ชมปรากฎการความงามของ ปีศาจน้ำแข็ง (ICE MOSTER) หรือจูเฮียว (JUHYO) ซึ่งเกิดจากหิมะและน้ำค้างจับตัวทับถมกันมีรูปร่างคล้ายปีศาจ ระยะเวลาที่หิมะก่อตัวและสามารถชมแบ่งออกเป็น 4 ช่วง เดือนธันวาคม(Early Stage) เดือนมกราคม (Growth Stage) เดือนกุมภาพันธ์ (Golden Stage) เดือนมีนาคม (Declining Stage) หมายเหตุ: การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากทัศนวิสัยไม่ดีกระเช้าจะปิดบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ หรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมหากกระเช้าปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านไปยัง หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง (Ginzan Onsen) เมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซ็นที่สวยงาม เรียวกังของที่นี่เป็นสไตล์ดั้งเดิม ที่เป็นอาคารไม้ 3-4ชั้น ผสมผสานกับผนังปูนสีขาวสะอาดทำให้รู้สึกเหมือนย้อนยกลับไปในอดีต และยังเป็นสถานที่ ถ่ายทำซีรี่ย์ดังของญี่ปุ่น เรือง โอชิน แล้วก็เป็นหมู่บ้านแรงบันดาลใจของคุณ Hayao Miyazaki ในการเอามาทำเรื่องแอนิเมชั่นดังเรื่อง Spirited Away อีกด้วย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.sendai.metropolitan.jp/

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนจากเมืองเซ็นไดเข้าสู่มหานครโตเกียวรอบเวลา 09.21 – 10.56 ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที ที่นั่งแบบ RESERVED SEAT

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                 ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์เนม ของกิน และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOBU LEVANT HOTEL,TOKYO หรือเทียบเท่า

http://www.tobuhotel.co.jp/levant/

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง ตลาดปลาซึกิจิ เป็นตลาดค้าส่งปลา ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว พื้นที่ในตลาดมีทั้งส่วนขายส่งและขายปลีก สินค้าที่ขายในตลาดนอกจากปลาแล้วยังมีอาหารทะเล ผลไม้และร้านอาหารประเภทปลาดิบ ซูชิ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้ ณ ตลาดปลาแห่งนี้

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย             นำท่านไปย่าน โอไดบะ ย่านที่เกิดจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แล้วสร้างเป็นแหล่งรวมทั้งศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงานต่างๆไว้มากมาย และยังเป็นจุชมสะพานสายรุ้งแห่งมหานครโตเกียวด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ไดเวอร์ซิตี้  ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

18.15 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 805

23.35 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดการเดินทาง            มกราคม :   27 – 01 ก.พ. 61

ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 61,900.- 45,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 55,900.- 41,500.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 49,900.- 36,500.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 10,500.- 10,500.-

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ (ประเทศญี่ปุ่นสามารถหาน้ำดื่มได้สะดวก)
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว