• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

Tokyo White Winter 6 D 3 N

รหัสทัวร์
21_PG_TG_TYO
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
วันที่
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

73,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

29 ธันวาคม - 03 มกราคม ธ.ค. 2560

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

18.30. น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

22.30 น.        เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

06.15 น.        เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทาง นำท่านไปยัง ศาลเจ้าโทโชกุ  สถาปัตยกรรมระหว่างพุทธกับชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3  ของตระกูลอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมายเช่น มังกร 100 หัว แมวนอนหลับ และมังกรหัวเราะท่านได้ชมได้ ณ ที่แห่งนี้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านสักการะ “ศาลเจ้าฟูตะระซัง” เป็นศาลเจ้าชินโตในเมืองนิกโก จังหวัดโทชิงิ มักเรียกกันว่า ศาลเจ้านิกโกฟุตะระซัง เป็นสถานที่สักการะเทพเจ้า 3 องค์ คือ โอคุนินุชิ ทาโงะริฮิเมะ และอะจิซุกิตะกะฮิโกะเนะ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1310 จากนั้นท่านเดินทางสู่ “Akechidaira Ropeway” (ชมวิวทะเลสาบซูเซนจิและน้ำตกเคกอน)ชมจุดชมวิวเหนือพื้นที่ราบสูงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพในมุมพาโนรามาที่มองลงมาเห็นทะเลสาบชูเซ็นจิ, ยอดเขาอันไต และน้ำตกเค็นกอนในมุมสูงที่สวยงามมาก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MINAKAMIKAN  HOTEL หรือเทียบเท่า

www.minakamikan.com/

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  ผ่อนคลายกับอาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        นำท่านไปยัง ลานสกี Minakami Kogen 200  สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีหิมะขาวบนลานที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศขุนเขาน้อยใหญ่แห่งเมืองมินาคามิ พิเศษ ให้ท่านได้สนุกสนานกับ Snow Rafting + Snow Sled (สำหรับลูกค้าที่ต้องการเช่าชุดเล่นสกีและอุปกรณ์เล่นสกีจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆจากต้น   จากนั้นนำท่านไปยัง เมืองคาวาโกเอะ ในอดีต เมืองคาวาโกเอะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการค้าขายไม้ และข้าวซึ่งยุคนั้นถือว่า เมืองคาวาโกเอะ เป็นดั่งลิตเติ้ลเอโดะ ซึ่งเอโดะก็คือกรุงโตเกียวในปัจจุบันนั่นเอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.mihanagroup.jp

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ เมนูอื่นๆอีกมากมาย

—-  ผ่อนคลายกับอาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีด้วย  นำท่านไปยัง เจดีย์ ชูเรโตะ  เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขา ที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ

และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงามเจดีย์นี้ ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน

ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 จากนั้นให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่   โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต(Gotemba Premium Outlets) เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตรร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ ราคาจะต่ำกว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเช่น Visa, Mastercard, American Express และ Diners นอกจากนี้ ร้านค้าที่ยังมีบริการ Tax Refund สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ใน Sagamigo ให้ท่านได้ลิ้มรส BBQ และบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

นำท่านเข้าสู่ที่  TOBU LERVANT HOTEL  หรือเทียบเท่า  www.tobuhotel.co.jp/levant/

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสักการะ  ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) สร้างเพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิและพระมเหสี ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยู่ติดกับสวนโยโยกิ (Yoyogi Park) จึงทำให้บริเวณของศาลเจ้านั้นมีต้นไม้ล้อมรอบ ร่มรื่นมาก คนญี่ปุ่นมักจะมาเดินเล่นและออกกำลังบริเวณนี้ ในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้ถูกทำลายลง แต่ภายหลังได้มีการบูรณะและสร้างขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบัน นำท่านไปยังย่าน ฮาราจูกุ แหล่งรวมสินค้าวัยรุ่น และแบรนด์เนมดังๆมากมาย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                 ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ  ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นร้านร้อยเยน แบรนด์เนม ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง  โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ  จากนั้นนำท่านไปยัง โอไดบะ ย่านที่เกิดจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แล้วสร้างเป็นแหล่งรวมทั้งศูนย์การค้าโรงแรม อาคารสำนักงานต่างๆไว้มากมาย และยังเป็นจุชมวิวสะพานสายรุ้ง แห่งมหานครโตเกียวอีกด้วย ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกับเทพีสันติภาพจำลองและสะพานสายรุ้ง และ ช็อปปิ้งจุใจที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้    สมควรแก่เวลานำท่านไปยัง  สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านไปยัง  สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

00.20 น.        เหินฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

05.25 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 29 - 03 ม.ค. 61

ท่านละ

ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 73,900.- 44,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 66,500.- 40,500.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 59,500.- 35,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 7,900.- 7,900.-

 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ (ประเทศญี่ปุ่นสามารถหาน้ำดื่มได้สะดวก)
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว