• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
คาซัคสถาน

คาซัคสถาน 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
01EHC_Kazakhstan 6D4N
ประเทศ
คาซัคสถาน
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
27 ม.ค. - 25 มี.ค. 2020
สายการบิน
แอร์แอสตานา
เริ่มต้นที่

48,800 บ.

กำหนดการเดินทาง

27 ม.ค.- 1 ก.พ. ม.ค. 2563
ม.ค.
14-19 , 22-27 ก.พ. 2563
14-19 , 20-25 มี.ค. 2563

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

6 วัน 4 คืน ไฮไลท์คาซัคสถาน

(อัสตานา – อัลมาตี – ทะเลสาบอัลมาตี – กระเช้าขึ้นเขาชามบูลัค)

โปรแกรมการเดินทาง

07.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน R (แถว R 16-19) ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสาร

เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ แอสตาน่า (KC) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

10.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบิน KC932 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.10 ชั่วโมง)

สายการบินมีบริการ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน

16.35 น. เดินทางถึงกรุงอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน นำท่านแวะเปลี่ยนเที่ยวบินสู่กรุงอัสตานา
17.45 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอัสตานา โดยเที่ยวบิน KC995 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
20.30 น. เดินทางถึงสนามบินอัสตานา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Hilton Garden Inn Hotel Astana / Empire Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองอัสตานา (Astana)  เมืองหลวงของประเทศคาซัคสถาน มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Nur-Sultan ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ บริเวณริมแม่น้ำ Ishim ในภูมิภาค  Akmola เป็นเมืองที่ทันสมัยมากที่สุดเมืองหนึ่งของเอเชียกลาง เต็มไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และกำลังถูกพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางทาเพิ่มโปรแกรมการเดินทางงเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งของประเทศ นำท่านขึ้นชมหอคอยไบเทเรค ทาวเวอร์ (Baiterek Tower) หอคอยและจุดชมวิวสวยๆ ใจกลางเมือง ตั้งอยู่ภายใน Nurzhol Boulevard สูงประมาณ 105 เมตร รูปทรงคล้ายกับไข่ที่วางอยู่บนกิ่งก้านของต้นไม้ จุดชมวิวจะอยู่ที่ความสูงราว  97 เมตร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวโดยรอบเมืองอัสตานาได้แบบ 360 องศา จากนั้นนำท่านเข้าชมมัสยิดฮาสรัท สุลตาน (Hazrat Sultan Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอัสตานา และมีขนาดใหญ่อันดับ 1 ในเอเชียกลาง มีพื้นที่การก่อสร้างทั้งหมด 17,000 ตารางเมตร ยอดโดมกลางสูง 51 เมตร มีหอสวดทั้ง 4 ด้าน สูง 77 เมตร สถาปัตยกรรมสวยงาม สีขาวโดดเด่น ด้านในสวยหรูโอ่อ่า ประดับประดาไปด้วยของตกแต่งสีเหลืองทอง ได้เวลานำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาซัคสถาน (National Museum of the Republic of Kazakhstan) ที่จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งวัตถุโบราณ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในคาซัคสถาน มีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่สวยงามแปลกตา มีทั้งหมด 7 โซน 9 ชั้น จัดแสดงอย่างน่าสนใจ พร้อมกับเทคโนโลยีอันทันสมัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางชมวังสันติภาพและการปรองดอง (Palace of Peace and Reconciliation)  เป็นอาคารจัดแสดงสินค้าและการประชุมอเนกประสงค์ รูปทรงพีระมิด สูงประมาณ 77 เมตร นำท่านเข้าชมมัสยิดนูร์ อัสตานา (Nur Astana Mosque) มัสยิดขนาดใหญ่อีกแห่ง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเอเชียกลาง ยอดโดมอาคารหลักสูง 40 เมตร ส่วนหอสวดสูง 63 เมตร มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ Khan Shatyr Entertainment Center ศูนย์ความบันเทิงและการช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ด้านนอกมีรูปร่างเป็นกระโจมสีขาวโดดเด่น ส่วนด้านในเป็นร้านค้า ร้านอาหาร มีเครื่องเล่นและสวนน้ำในร่ม พร้อมกับการจัดตกแต่งสถานที่ในสไตล์สวนทรอปิคอล อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Hilton Garden Inn Hotel Astana / Empire Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์คาซัค อาลี (Monument Kazakh Eli) ตั้งอยู่บริเวณ Independence Square สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอัสตานา เป็นเสาสีขาว มีรูปปั้นนกสีทองด้านบน สูง 91 เมตร หมายถึง ปี ค.ศ. 1991 ซึ่งเป็นปีที่คาซัคสถานได้รับอิสรภาพ นอกจานี้ที่ฐานสี่เหลี่ยมด้านล่าง มีภาพนูนต่ำแสดงถึงประวัติศาสตร์การเป็นอิสระของคาซัคสถานอีกด้วย ได้เวลานำท่านผ่านชม Akorda อาคารที่ทำการของรัฐบาลและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน มีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Singing Fountain น้ำพุกลางสวนสาธารณะใจกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่าง Akorda และ Baiterek Tower ยามค่ำคืนจะมีการแสดงน้ำพุ พร้อมกับแสงสีสวยงาม จากนั้นแวะถ่ายรูปกับอัสตานา โอเปร่าเฮ้าส์ (Astana Opera) โรงละครขนาดใหญ่ สถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตคลาสสิกและละครเวทีที่สำคัญของอัสตานา มีสถาปัตยกรรมแบบกรีกโบราณ สวยงามสะดุดตา จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์การก่อตั้งประเทศคาซัคสถาน (The Museum of the First President of the Republic of Kazakhstan) พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการก่อตั้งสาธารณรัฐคาซัคสถาน และรวบรวมของสำคัญไว้มากกว่า 37,733 ชิ้น และมีหนังสือรวมกว่า 2,240 เล่ม

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน

15.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัลมาตี โดยเที่ยวบิน KC854 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.45 ชั่วโมง)

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินอัลมาตี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Holiday Inn Almaty / Ramada Hotel Almaty **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านทางชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ‘Zhasylkol’ หรือ ‘Big Almaty Lake’ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน อัญมณีแห่งอัลมาตี ทะเลสาบแห่งนี้ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,511 เมตรถูกแวดล้อมด้วย ยอดเขาอันใหญ่โตถึงสามยอด คือ ยอดเขาโซเวียต (Peak of Soviet) , ยอดเขา Ozerniy และยอดเขาทัวร์ริส (Tourist Peak) ที่ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามของเทือกเขาสูงที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยู่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Ili-Alatau เหนือโกรกธารของแม่น้ำ Bolshaya Almatinka  ความพิเศษอยู่ที่สีของน้ำในทะเลสาบ โดยจะเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาล ตั้งแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ และภาพของทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย (ช่วงหน้าหนาวหากมีการปิดถนนและการจราจรสู่ Big Almaty Lake จะนำท่านชมทะเลสาบ Issyk Lake ทดแทน) ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่อัลมาตี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาคอคโตเบ (Kok-Tobe) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดในเมืองอัลมาตี สูงถึง 1,130 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ จุดชมวิวเห็นนี้ท่านจะได้ชมทัศนียภาพและความสวยงามของเมืองอัลมาตีจากมุมสูง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งกรุงอัลมาตี(Central Historical Museum) พิพิธภัณฑ์ที่แสดงประวัติความเป็นมาของชาวคาซัคสถาน ทั้งภาพถ่ายแบะสัตถุโบราณที่สามารถค้นพบ สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและการดำเนินชีวิตของชาวคาซัคในอดีต ได้เวลา

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกรีนมาร์เกต (Green Bazaar)  ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภค และบริโภค ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย, ไข่ปลาคาร์เวียร์ และของที่ระลึก, ของสด, ของแห้ง อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ อัลมอนด์         

ผลไม้แห้งต่างๆมากมาย ให้ได้เลือกซื้อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat) อันเป็นถนนแหล่งรวมสินค้า หลากหลายชนิด ทั้งของที่ระลึกและภาพวาดต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Holiday Inn Almaty / Ramada Hotel Almaty **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองชามบูลัค (Shymbulak) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของคาซัคสถาน ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอัลมาตีประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ของ Medeu Valley ในเขตเทือกเขา Trans-Ili Alatau สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,200-3,200 เมตร นำท่านนั่งกระเช้ากอนโดล่าจาก Meadeu ขึ้นสู่ลานสกีซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง ครบถ้วนไปด้วยอุปกรณ์เล่นกีฬาฤดูหนาว ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการ อิสระให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพและวิวทิวทัศน์แห่งเทือกเขาทรานส์ อาลิ อลาทอ และเก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มที่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเที่ยวชมกรุงอัลมาตี (Almaty) อดีตเมืองหลวงของประเทศคาซัคสถานจนถึงปี 1998 ก่อนที่จะย้ายมาเป็นเมืองอัสตานา นำท่านชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ (Monument of Independence) ซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาเทียนชานของจีนได้อย่างเด่นชัด  อนุสาวรีย์แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของเสาหินที่สูงมากถึง 46 เมตร  ด้านบนเป็นรูปปั้นของ มนุษย์ทองคำขี่เสือดำติดปีก ซึ่งชาวคาซัคสถานมีความเชื่อว่ามนุษย์ทองคำนั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกเขา ได้เวลานำท่านชมสวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilov Park) ซึ่งสร้างเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียต รบกับนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับโบถส์คริสต์เซนคอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่งสร้างด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูในการสร้างโบสถ์แห่งนี้ ได้เวลานำท่านสู่ Esentai Mall ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาด

ใหญ่ที่มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Fendi, Burberry และร้านค้ากว่า 160 ร้านให้ได้เลือกช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

22.00 น. นำท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน

01.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน KC931 (ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการระหว่างเที่ยวบิน

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

ราคาทัวร์ 48,800 บาท : 1-6 ธ.ค. 62 / 20 – 25 ธ.ค. 62/ 27 ม.ค.- 1 ก.พ. 63 / 14-19 ก.พ. 63 / 22-27 ก.พ. 63 

  14-19 มี.ค. 63 / 20-25 มี.ค. 63

อัตราค่าบริการ  (บาท)  ธ.ค. – มี.ค. 2563
ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 48,800
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000
เด็กอายุ 2 – 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 46,800
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (เที่ยวบิน KC เท่านั้น)

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

สอบถาม

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562) **

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน KC (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก./ใบ)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ, 

เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแล้ว

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

 

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว