• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ตุรเคีย

ตุรเคีย ท่องอารยธรรม 2 ประเทศ

รหัสทัวร์
22-FT-ISTTK09D - เที่ยวฟิน บินตรง ตุรกี ท่องอารยธรรม ดินแดน 2 ทวีป 9 วัน 6 คืน - TK
ประเทศ
ตุรเคีย
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
วันที่
07 ก.ค. - 8 พ.ย. 2023
การเดินทาง
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

33,990 บ.

กำหนดการเดินทาง

7-15,13-21,20-28 ก.ค. 2566
1-9,18-26,23-31,30-7 ก.ย. ส.ค. 2566
1-9,8-16,10-18,29-07 ตค. ก.ย. 2566
7-15,10-18,13-21,14-22,16-24,19-27,23-31,26-03 พย.27-4 พย., 31-8 พย. ต.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

อิสตันบูล-ชานักกาเล-ปามุคคาเล่-คัปปาโตเกีย-อังการา-ซาฟรานโบลู-มหาวิหารเซนต์โซเฟีย-สุเหล่าสีน้ำเงิน-พระราชวังทอปกาปิ-ปราสาทปุยฝ้าย-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-คาราวานซาราย-ฮิปโปโครม-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส-นครใต้ดินคาคัค-หุบเขาอุซีซาร์-หอคอยกาลาต

รายละเอียดทัวร์

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง เมืองอิสตันบูล – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เมืองชานักกาเล
 • วันที่สาม เมืองชานักกาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย
 • วันที่สี่ เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานซาราย –
  เมืองคัปปาโดเกีย
 • วันที่ห้า เมืองคัปปาโดเกีย – *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* – นครใต้ดินคาดัค – เมืองเกอราเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก– โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค –โรงงานเครื่องประดับ
 • วันที่ห้า เมืองคัปปาโดเกีย – *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* – นครใต้ดินคาดัค –
 • เมืองเกอราเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก– โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – โรงงานเครื่องประดับ
 • วันที่หก เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองอังการา – ทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก – เมืองซาฟรานโบลู
 • วันที่เจ็ด เมืองซาฟรานโบลู – จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค – เมืองอิสตันบูล – สไปซ์บาซาร์ – ทักซิมสแควร์
 • วันที่แปด เมืองอิสตันบูล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – ย่านบาลัต – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต – สนามบินอิสตันบูล”
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว