• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
นอร์เวย์

นอร์เวย์-หมู่เกาะโลโฟเทน-เกาะเซนญ่า ล่าแสงเหนือ 11 วัน (TG)

รหัสทัวร์
WC...WCNT220108
ประเทศ
นอร์เวย์
ระยะเวลา
10 วัน 8 คืน
วันที่
25 พ.ย. - 11 ธ.ค. 2022
การเดินทาง
การบินไทย
เริ่มต้นที่

199,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

25 พ.ย. - 4 ธ.ค. ธ.ค. 2565
2-11 ธ.ค. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทวันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวลคอยอำนวยความสะดวก

01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ Thai Airways✈เที่ยวบินที่ TG950

07.40 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง / นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ใจกลาง “กรุงโคเปนเฮเก้น” Copenhagen นำคณะเที่ยวชมเมืองผ่านจตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กับ “เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ล สเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้า และเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ “น้ำพุเกฟิออน” เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ชม “จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก เก็บภาพทหารรักษาพระองค์ ในชุดเครื่องแบบที่งดงาม

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำชม “ย่านเขตท่าเรือนูฮาว Nyhavn” ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย เป็นภาพที่งดงาม เหมาะสำหรับการเยือนเมืองนี้ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ถนนสตรอเกต(Stroget) ย่านใจกลางเมืองอิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองอันสวยงามหรือเลือกหาซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำคณะลงเรือสำราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ เรือสำราญลำนี้จะนำท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชม “ออสโลฟยอร์ด” ส่วนหนึ่งของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian
Seafood พร้อมเครื่องดื่ม ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่ำคืนนี้หาความสำราญและพักค้างคืนในเรือสำราญ DFDS
ที่พัก : บนเรือ DFDS TOR LINE *** ห้องพักแบบวิวทะเล (Sea View) ****** หากท่านต้องการอัพเกรดห้องพักเป็นห้องสวีท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ***

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

09.00 เรือเข้าเทียบชายฝั่งกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ เข้าสู่ตัวเมืองออสโล นำท่านชม “กรุงออสโล” Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ในอดีต ครั้งสมัยที่นอร์เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์คนั้น นอร์เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึงสองครั้งสองหนจากกรุงทรอนไฮม์เป็นกรุงเบอร์เก้นจนกระทั่งได้ย้ายมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบันที่โอ่อ่าในเวลานี้ อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังถึง 900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรดิ์ไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์ ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ เก็บภาพความงดงามของตัวเมืองจากบริเวณ “ลานสกีจั๊ม” Holmenkollen ท่านจะประทับใจไปกับความงดงามของเมืองหลวงแห่งชาวเหนือ อย่างจุใจ นำท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์”
ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง และรูปปั้น หล่อสำริด เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามอย่าเต็มที่ ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.05 ออกเดินทางสู่เมืองทรอมโซ โดยเที่ยวบินที่ DY…

17.00 เดินทางถึงเมืองทรอมโซ // เดินทางเข้าที่พัก

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : SCANDIC ISHAVSHOTEL, TROMSO หรือระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (TROMSO ARCTIC REINDEER) จิบชาเบอร์รี่อุ่นๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ โดยเฉพาะชาวแลปป์

 

 

 

ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งาน และเป็นอาหารในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และ เล่นรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน // สมควรแก่เวลา เดินทางกลับเข้าเมืองทรอมโซ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านขึ้นกระเช้า Fjellheisen ไปยังภูเขา (Mt.Storsteinen) เพื่อชมทิวทัศน์ตัวเมือง แม่น้ำ และภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในแบบพาโนรามา ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพทั่วเมืองทรุมโซ ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางฟยอร์ด มีเกาะใหญ่ๆ ล้อมรอบ (หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการในการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา NARVIKFJELLET ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือมีการปิดซ่อมแซม) จากนั้นเดินเล่นชมเมืองทรอมโซ่ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลทางเหนือของนอร์เวย์ มีหิมะปกคลุมภูเขาลูกใหญ่ที่โอบล้อมเมืองเอาไว้ราวกับป้อมปราการ มีสะพานทอดยาวระหว่างเกาะไปยังแผ่นดินใหญ่ ผสมผสานกับความคลาสสิคของสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่ชาวทรอมโซ่ยังอนุรักษ์ไว้ ทั้งโบสถ์ไม้ โบสถ์ไม้เก่าแก่ชื่อ Tromso Cathedral ที่สร้างขึ้นในปี 1861 มีความขลังและงดงามไม่เคยเสื่อมคลาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ…ล่องเรือชมแสงเหนือ (Aurora Cruising) ด้วยเรือพลังงานไฟฟ้าแบบ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรือจะนำท่านออกจากฝั่งไปยังบริเวณที่สามารถมองเห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจน(ที่ห่างไกลจากแสงไฟของตัวเมือง) ภายในเรือจะมีเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้คอยบริการทุกท่าน
*** แสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น(กันยายน-ต้นเมษายน) ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

ที่พัก : SCANDIC ISHAVSHOTEL, TROMSO หรือระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง Nordkjosbotn (71 กม.) จากนั้นสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” (Snowmobile Safari) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี ไปตามแนวป่าและบนทุ่งหิมะโลดแล่นไปตามทุ่งหิมะลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตาบริษัทได้จัดชุดกันหนาวแบบพิเศษให้กับ ทุกท่านซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ถุงมือ และหมวกกันน็อก4เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย หลังอาหารเดินทางเข้าสู่แค้มป์ทาม๊อก (Camp Tamok) (23 กม.) สนุกการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่เกาะเซนญ่า (178 กม.) เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์รองจากเกาะฮิโนญ่า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : HAMN I SENJA หรือระดับใกล้เคียง
(HAMN I SENJA รีสอร์ทตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะเซนญ่า ตั้งอยู่บนท่าเรือ “แฮมน์” ที่เก่าแก่กว่าร้อยปี และเป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นแสงเหนือได้ชัดเจน) *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่าน ชมเกาะเซนญ่า เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของนอร์เวย์ที่ตั้งอยู่เหนือเส้น Arctic Circle ที่แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามน่าทึ่งของทะเลภูเขาชายหาดหมู่บ้านชาวประมง เดินทางสู่หมู่บ้าน Mefjordvær เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่เล็กๆ ที่ตั้งอยู่ด้านเหนืดสุดของเกาะเซนญ่า บนเส้นทาง Senja Route Scenic ของนอร์เวย์ จากนั้นเข้าเดินทางสู่ จุดชมวิวเมดฟยอร์ดโบทน์ (Medfjordbotn) เดินทางสู่ ตุงเกนเนสเซท (Tungeneset) ตั้งอยู่ปลายแหลมซึ่งแยก Steinfjord และ Ersfjord จุดชมวิวริมทะเลเหนือที่มีเทือกเขาโอคชอร์นัน (Okshornan) ตั้งโดดเด่นเป็นฉากอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้าน เบิร์กโบทน์ (Bergsbotn) เดินบนสะพานไม้ที่ยาวถึง 44 เมตร เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ Bergsfjord
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารเดินทางเข้าสู่เมืองฮาร์สตัท (Harstad) (150 กม.) ตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะขนาดใหญ่ของเกาะฮินโนญ่า
“Hinnøya” เกาะที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ โดยมีภูเขาที่สูงที่สุดคือ Sætertinden ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,095 เมตร โดยภูมิภาคนี้มีความหลากหลายทางภูมิทัศน์มากมายทั้ง ภูเขา แนวชายฝั่งฟยอร์ด การทำฟาร์มโคนม ฟาร์มแกะและไร่สตรอเบอรี่ที่ถือว่าอยู่เหนือสุดของโลก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : SCANDIC HOTEL, NARVIK หรือระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของนอร์เวย์ ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยมากมายหลายเกาะ เชื่อมต่อกันด้วยถนนสาย E10 ภูมิประเทศเป็น ภูเขา หินแกรนิตสูงตระหง่านสลับเรียงรายริมทะเล มีผืนน้ำสีฟ้าคราม แซมด้วยบ้านชาวประมงสีแดงโดดเด่นอยู่กลางทะเลนอร์วีเจียนทำให้เกิดทัศนียภาพงดงามราวกับเมืองในเทพนิยาย เดินทางสู่เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (117 กม.)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองสวยน่ารักที่ขนาดพื้นที่เพียงแค่ 2.3 ตารางกิโลเมตร ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเอาสต์วอเกออี “Austvågøya” ที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโลโฟเตน เกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศนอร์เวย์ ถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

นำท่านเข้าชม Magic Ice Bar Svolvær พบกับการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์กับของเขตอาร์กติก โดยสิ่งของภายในจัดทำขึ้นจากน้ำแข็ง และการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED ที่มีสีสันผสมผสานดนตรีสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ เมจิกไอซ์เป็นดินแดนมหัศจรรย์ในฤดูหนาวที่ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน้ำแข็งที่สมกับเป็น ‘Winter Wonderland’ อย่างแท้จริง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพักที่ : THON HOTEL LOFOTEN,

SVOLVAER หรือระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ หมู่บ้าน นัสฟยอร์ด (NUSFJORD) (91 กม.) หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่สุดทางชนบท สาย FV807 ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะ Flakstadøya ตามแนว Vestfjorden ที่ได้ชื่อว่าเป็น หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งบนเกาะโลโฟเตน และมีทัศนียภาะที่สวยงามไม่แพ้หมู่บ้านอื่นๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโอ (Å) (49 กม.) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของถนนหมายเลข 10 ของนอร์เวย์และยังเป็นจุดสิ้นสุดของถนนแห่งเกาะโลโฟเตน เดินเล่นชมหมู่บ้านโอ (Å) ที่มีกระท่อมเก่าแก่ อันเป็นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นเหลืออยู่ และตั้งเรียงรายกันเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของชุมชนแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านเรเนย์ Reinehalsen (9.3 กม.)

เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย หลังอาหารนำท่านสู่จุดถ่ายรูปที่

มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนอร์เวย์ โดยชาวประมงที่เรเนย์ จะออกหาปลาและนำปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งเพื่อส่งขายและเก็บไว้ทานในฤดูหนาว ปลาส่วนใหญ่ที่จับได้ในเขตนี้คือปลาค็อด ซึ่งชาวประมงนำปลามาตากแห้งบนราวหรือชั้นไม้ทั่วหมู่บ้าน ซึ่งปลาแห้งถือเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์ จากนั้นสู่หมู่บ้านแฮมนอย (Hamnoy) (5 กม.) หมู่บ้านชาวประมงเล็กมีบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลัง แต่เป็นหมู่บ้านที่มีฉากธรรมชาติงดงามมาก มีทิวเขาตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลัง ด้านหน้ามีเรือประมงจอดทอดสมออยู่มากมาย เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองสโววาร์ (68 กม.)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดับใกล้เคียง

06.00 เดินทางสู่สนามบินเมืองนาร์วิก (164 กม.) บริการอาหารเช้า แบบกล่องบนรถระหว่างเดินทาง

11:05 เดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน Norwegian Air Shuttle เที่ยวบินที่ DY365

12:50 ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองเก่าอายุกว่า 900 ปี ซึ่งในยุคนั้นออสโลถือเป็นในเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรดิ์ไวกิ้งโบราณ

………. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารนำท่านชม…บริเวณด้านหน้า พระราชวังหลวง “Royal Palace” แห่งกรุงออสโล พระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกที่สวยงาม โดยมีรูปปั้นกษัตริย์เฟรเดอริกที่ 5 ทรงม้าบริเวณด้านหน้าพระราชวัง และเมื่อมองลงไปจากเนินพระราชวังแล้วจะ เห็นสวน Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจฮัน” ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้ามากมาย รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของ “โรงละครแห่งชาติ” ที่สร้างขึ้นในปี 1899, “มหาวิทยาลัยออสโล” มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์ สร้างขึ้นในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี 1866 จากนั้นอิสระกับการเดินเล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทางเดินลงมาจากเนินด้านหน้าพระราชวัง หรือช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโจฮันตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : RADISSON BLU HOTEL NYDALEN หรือระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล
08.00 ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน …..
09.00 เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น นำท่านเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่สนามบินกรุงเทพฯ
14.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 951

06.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใ

**************************************************** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ(และไฟท์ภายในประเทศ)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขัโรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
  ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทางค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน (1,100 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว