• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
บัลแกเรีย, โรมาเนีย

บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

รหัสทัวร์
10-WCNT220079-โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)
ประเทศ
บัลแกเรีย, โรมาเนีย
ระยะเวลา
8 วัน
วันที่
02 ก.ค. - 10 ธ.ค. 2023
การเดินทาง
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

75,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

2 – 9, 23 - 30 ก.ค. 2566
6 – 13 ส.ค. 2566
10 – 17 ก.ย. 2566
8 – 15, 22 - 29 ต.ค. 2566
12 - 19 พ.ย. 2566
3 – 10 ธ.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

*** นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “”จักรวรรดิออตโตมัน”” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครอง ***
*** นำท่านเข้าชม “”ปราสาทเปเลส”” และ “”ปราสาทแดร๊กคูล่า”” ***

รายละเอียดทัวร์

  • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล
  • วันที่สอง อิสตันบูล – กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย – มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
  • วันที่สาม โซเฟีย – อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ – โรงละครกลางแจ้ง
  • วันที่สี่ พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
  • วันที่ห้า บูคาเรสต์ – ซินายา – เข้าชมปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
  • วันที่หก บราซอฟ – โบสถ์ดำ – บูคาเรสต์
  • วันที่เจ็ด บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก – ชมเมือง
  • วันที่แปด อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว