• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์

ฝรั่งเศส – สวิส

รหัสทัวร์
04NNSN_Fr Swiss 8D7N
ประเทศ
ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา
8 วัน 7 คืน
วันที่
-
สายการบิน
เริ่มต้นที่

110,000 บ.

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

คณะเดินทางถึงสนามบิน เมือง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางจากสนามบินมุ่งสู่หน้าสู่แคว้นเบอร์กันดี ระหว่างทางแวะเที่ยวชม หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศสในสมัยยุคกลาง

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านมุ่งหน้าสู่เมือง Beaune ระหว่างทางแวะเที่ยวชมหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส Semur en Auxois หลังจากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินในโรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายนำท่านเข้าชมโรงพยาสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก HOSPICE DE BEAUNE โรงพยาบาลแห่งนี้ได้จัดให้มีการประมูลไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ปีละครั้งในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

นำท่านเดินเที่ยวเล่นในเมือง Beaune ก่อนนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง Annecy ระหว่างทางนำท่านแวะชม เมืองเก่าแก่ในแคว้น Beugandy ซึ่งเคยรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางของการศึกษาใน ยุโรปในสมัยกลาง Cluny

หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่ Annecy เมืองหลวงเก่าแก่ของแคว้น Savoie ริมทะเลสาปที่สะอาดที่สุดในโลก Annecy Lake เราจะนำท่านเที่ยวชมเมืองเก่าและนั่งเรือล่องทะเลสาปแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักในเมือง Talloires เมืองริมทะเลสาป หนึ่งในเมืองตากอากาศที่มีชื่อของชาวฝรั่งเศสสำหรับการพักผ่อนในหน้าร้อนเดินเที่ยวชมเมืองก่อนรับประทานอาหารเย็นภายในหมู่บ้าน

กลับเข้าโรงแรมที่พักเพื่อผักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส Yvoire ตั้งอยู่ริมทะเลสาป Leman ตรงข้ามประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ท่านจะได้มีเวลาเดินเล่น ภายในบริเวณหมู่บ้านเก่าแก่แห่งนี้

หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านที่สวยที่สุดในหุบเขา Sixt Fer à Cheval หมู่บ้านที่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาเป็นรูปเกือกม้า หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้าน สุดท้ายตะวันออกสุดของฝรั่งเศส ท่านจะได้มีโอกาสเดินเที่ยวเล่นในป่าสงวนแห่งชาติฝรั่งเศส รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมือง Chamonix ซึ่งเป็นที่ตั้งของยอดเขามงบลังที่มีความสูงถึง 4809 เมตรเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปของเทือกเขาแอลป์

นำท่านเดินทางเข้าที่พักในเมือง Chamonix และนำท่านเดินเที่ยวชมเมืองก่อนรับประทานอาหารเย็น กลับเข้าโรงแรมที่พักเพื่อผักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

ช่วงเช้าจะนำท่านขึ้นชมยอดเขามงบลังโดย Cable car « Aiguille du Midi » ท่านจะได้เดินเที่ยวเล่นบนยอดเขา Aiguille du Midi ความสูงที่ 3800 เมตร เพื่อชมยอดเขามงบลัง หรือ ราชินีสีขาว ที่อยู่ตรงหน้าของท่าน ท่านจะได้เข้าถ่ายรูปในห้องกระจกใสที่ความสูงประมาณ 2000 เมตร จากพื้นดิน « Le pas dans le vide »

รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง Tasch ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากนั้นนำ ท่านขึ้นรถไฟจากเมือง Tasch สู่เมือง Zermatt และนำท่านเข้าเช็คอินในโรงแรมที่พัก ก่อนที่จะนำท่านขึ้นเที่ยวชม Matterhorn โดยสรถไฟสู่สถานี Sunnegga

กลับลงมาเที่ยวชมเมือง Zermatt และรับประทานอาหารเย็นภายในหมู่บ้าน Zermatt กลับเข้าโรงแรมที่พักเพื่อผักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง Kanderstag เราจะนำท่านข้ามภูเขาสูงในสวิสเซอร์แลนด์โดยใช้บริการของรถไฟลากรถ หลังจากนั้นนำท่านแวะเยี่ยมชมทะเลสาปที่มีสีฟ้าเข้ม Blausee จนได้ฉายาว่า ทะเลสาปสีฟ้า

รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางต่อเมือง Brienz เมืองริมทะเลสาป นำท่านขึ้นเขาสูงเกือบสองพันเมตร Rothorn เพื่อเข้าเช็คอินในโรงแรมที่พักโดยรถไฟฟันเฟืองที่ใช้ระบบ การขับเคลื่อนโดยไอน้ำ อนึ่งระหว่างเดือนกรฏาคมถึงกันยายน ท่านจะได้เห็นดอก Edelweiss ที่เป็นสัญญลักษณ์ของภูเขาในสวิสเซอร์แลนด์ให้เห็นตามทุ่งหญ้า เดินเที่ยวชมบริเวณ โรงแรมและสัมผัสกับบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดิน ณ ยอดเขา Rothorn of Brienz

ประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม

ผักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

นำท่านลงเขา Rothorn โดยรถไฟไอน้ำ และเข้าเช็คอินในโรงแรมที่พักในเมือง Brienz หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองสำคัญ ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ริมทะเลสาปแห่งแคว้นแบนด์ Thoune เมืองป้อมปราการเก่าแก่ของสวิสเซอร์แลนด์ และเมือง Interlaken ริมทะเลสาปสีฟ้าสดใส

รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางเข้าที่พักในเมือง Brienz เดินเที่ยวชมเมืองก่อนรับประทานอาหารเย็นภายในเมือง กลับเข้าโรงแรมที่พักเพื่อผักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้าน Ballenberg พิพิธภัณฑ์เปิดที่รวบรวมบรรดาบ้านเก่าโบราณสวิสเซอร์แลนด์ พร้อมทั้งจัดแสดงความเป็นอยู่ ของชาวสวิสในสมัยก่อนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนยุโรปในสมัยโบราณ รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากนั้นมุ่งหน้าไปยังเมือง Lucerne นำท่านเข้าชม สิงโตแห่งลูเซินท์ สัญลักษ์แห่งความเด็ดเดี่ยวพร้อมพลีชีพในหน้าที่ของชาวสวิส หลัง จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวใจกลางเมืองเก่าของเมืองลูเซินท์ริมทะเลสาป และจับจ่ายซื้อของที่ระลึกเตรียมตัวก่อนกลับประเทศไทย

เดินเที่ยวชมเมืองก่อนรับประทานอาหารเย็นในบริเวณริมทะเลสาปลูเซินท์ กลับเข้าโรงแรมที่พักเพื่อผักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโคลเทน แห่งเมือง ซูริค เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน xxx

รับประทานอาหารในเครื่องบิน

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

ราคานี้รวม

 • โรงแรมที่พักห้องคู่พร้อมอาหารเช้าจำนวน 7 คืนระดับสามดาว
 • ค่านำเที่ยวและค่าเข้าชมสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็นรวม 14 มื้อ
 • ค่ารถไฟขึ้นเขา Mont-Blanc / Matterhorn / Rothorn
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง GTIP GLOD ของบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางมีประกันการเดินทางแล้ว(ต้องเป็นบริษัทประกันฯ ตามข้อกำหนดของสถานกงศุลเท่านั้น) ทางบริษัทฯให้ท่านหักค่าประ กันฯ จำนวนเงิน 1,500.- บาทต่อท่าน ออกจากราคาเต็มของค่าทัวร์

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานกงศุลจำนวนท่านละ 3,500.- บาท
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับจากประเทศไทย

การจอง และการชำระเงิน

 • ค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 10,000.- บาท พร้อมจัดส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว