• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์
01NNSN_upper fr 8D7N
ประเทศ
ฝรั่งเศส
ระยะเวลา
8 วัน 7 คืน
วันที่
-
สายการบิน
เริ่มต้นที่

86,700 บ.

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

เดินทางถึงเมือง PARIS CDG AIRPORT โดยสายการบิน xxx หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พบเจ้าหน้าที่ ณ ทางออกสนามบินออกเดินทางสู่เมือง VERSAILLES นำท่านเยี่ยมชมใจพระราชวังแวร์ซายส์ที่ถูกสร้างโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่ยิ่งใหญ่

การเดินทางดำเนินต่อสู่ GIVERNY หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส ครั้งหนึ่งได้เป็นที่อยู่อาศัยของนักวาดภาพอิมเพรสชั่นนิสชื่อดัง CLAUDE MONET

รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านออกเดินทางสู่ PONT AUDEMER หมู่บ้านเก่าแก่สมัยยุคกลางในแคว้นนอร์มังดี ท่านจะได้เห็นร่องรอยความเจริญของแคว้น นอร์มังดีในอดีต  ปัจจุบันเมืองนี้ได้รับรางวัลในการตกแต่งประดับประดาดอกไม้เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง

นำท่านเข้าเช็คอินในโรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารเย็น

รับประทานอาหารเช้า

ออกเดินทางสู่เส้นทางการยกพลขึ้นบกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่สำคัญในฝรั่งเศส นำท่านเดินเที่ยวชมร่องรอยของคราบสงครามที่ยัง เหลือให้ระลึกถึง ท่านจะได้มีโอกาศเดินเที่ยวชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัยบริเวณ OBAHA BEACH

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเก่าในสมัยยุคกลาง BAYEUX เมืองนี้เคยเป็นบ้านเกิดของกษัตริย์อังกฤษที่สำคัญในประวัติศาสตร์ WILLIAM THE CONQUEROR

การเดินทางดำเนินต่อจนถึงหมู่บ้านเล็ก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวคริสตศาสนาได้พากันมาแสวงบุญมาช้านาน MONT SAINT MICHEL 

นำท่านเดินเที่ยวเล่นในเมือง ก่อนรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านมุ่งหน้าสู่โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

พาคณะมุ่งหน้าสู่เมือง SAINT MALO เมืองเศรษฐกิจในสมัยกลางของฝรั่งเศส ท่านจะได้มีเวลาเดินเที่ยวถ่ายรูปชมความงามภายใน บริเวณใจกลางเมือง SAINT MALO

หลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสุ่เมือง RENNES หนึ่งในเมืองที่สำคัญของฝรั่งเศส เปรียบเสมือนเมืองหลวงของแคว้น BRITANY นำคณะเดินเที่ยวชมใจกลางเมืองเก่าและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ออกเดินทางสู่เมือง ROCHEFORT EN TERRE ซึ่งได้รับการโหวดจากชาวฝรั่งเศสว่าเป็นหมู่บ้านที่ชื่นชอบและเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ สวยงามที่สุดของชาวฝรั่งเศส หลังจากนั้นนำคณะเข้าพักในโรงแรมที่พัก

นำคณะออกเดินชมความงามในบริเวณหมู่บ้านก่อนรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยภายในหมู่บ้านเก่า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

พาคณะออกเดินทางสู่เมือง GUÉRANDE หมู่บ้านป้อมปราการเก่าริมทะเลสมัยยุคกลาง นำคณะเดินเที่ยวเล่นในใจกลางเมือง

ออกเดินทางสู่เมือง SAUMUR นำคณะเข้าเยี่ยมชมโบสถ์ FONTVRAUD ใช้เป็นสุสานของตระกูลดั้งเดิมของกษัตริย์อังฤกษ ในสมัย ริชาดร์หัวใจสิงห์ อนึ่งโบสถ์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

รับประทานอาหารกลางวัน

ออกเดินทางต่อสู่เมือง AMBOISE ระหว่างทางนำคณะแวะเดินเที่ยวชมหมู่บ้านเก่าแก่ริมแม่น้ำ LOIRE และเป็นที่ชื่นชอบของคน ฝรั่งเศส ก่อนมุ่งหน้าสู่เมืองAMBOISE และนำท่านเข้าเช็คอินในโรงแรมที่พักรับประทานอาหารเย็นภายในเมือง AMBOISE

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

พาคณะเข้าเยี่ยมชมบรรดาปราสาทที่สำคัญของบริเวณลุ่มแม่น้ำ LOIRE : อาทิเช่น

CHATEAU LE CLOS DE LUCÉ ที่เคยเป็นที่อยู่ของ LEONARDO DA VINCI ภายในระยะเวลาสามปีก่อนที่จะจบชีวิตลงใน ประเทศฝรั่งเศส

CHATEAU DE CHENONCEAU ปราสาทที่ได้ช่ือว่า ปราสาทแห่งราชินี ที่สร้างคร่อมแม่น้ำได้อย่างงดงามยิ่ง

นำท่านเข้าชมเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้างปราสาททั้งหลายบนลุ่มแม่น้ำลัวร์แห่งนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เข้าใจถึงวิธีการขุดและนำหินมา ใช้ในการก่อสร้างในสมัยโบราณ

รับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย

นำท่านกลับเข้าโรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

พาคณะออกเดินทางสู่เมือง CHAMBORD ปราสาทแบบเรอเนสซองส์ ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป ก่อสร้างโดยพระเจ้าฟอร์งซัวร์ที่ 1 ของฝรั่งเศส

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ช่วงบ่ายพาคณะออกเดินทางสู่ OUTLET CHIC VALLÉ VILLAGE ศูนย์รวมร้านค้ายี่ห้อแบรนด์แนมดังทั่วโลกกับราคาที่น่าสนใจด้วยข้อเสนอ

ส่วนลดบวกกับการขอคืนภาษีแวท คณะว่างตามอัธยาศัยสำหรับการซื้อของหลังการจากนั้นนำคณะเดินทางเข้าเมือง CHANTILLY เพื่อทำการเข้าเช็คอินในโรงแรมที่พัก 

รับประทานอาหารเย็นภายในเมือง CHANTILLY ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พักช่วงเช้าพาคณะออกเดินทางสู่เมือง PARIS เพื่อเที่ยวชมและเดินถ่ายรูปและจับจ่ายซื้อของตามอัธยาศัย

EIFFEL TOWER , PLACE DE TROCADERO, PLACE DE LA CONCORD, ARC DE TRIOMPHE CHAMPS ÉLYSÉES

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาสัย

บ่ายนำคณะนั่งเรือชมเมืองปารีสโดยทางน้ำกับ BOAT PARISIEN

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าโรงแรมที่พักในเมือง CHANTILLY

 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

ช่วงเช้า นำคณะเดินเที่ยวเล่นถ่ายรูปบริเวณหน้าปราสาทชองติยี่ร์ (Chantilly) พระราชวังของตระกูล « Condé » พระญาติของหลุยส์ที่สิบสี่และเป็นหนึ่งในปราสาทที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในเรื่องของบรรดาของสะสม,ห้องสมุดและโรงเลี้ยงม้า นอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ยัง เป็นที่สุดท้ายที่   พ่อครัวคนดัง « วาเตล (Vatel) » ได้ทำงานและกระทำวิบาตกรรมในที่สุด

10:30 นำคณะออกเดินทางสู่ CDG AIRPORT เพื่อทำการขอคืนภาษีก่อนทำการเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดย สายการบิน xxx คณะรับประทานอาหารในเครื่องบิน

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

 

กลุ่ม 6 – 7 คน/ราคาต่อท่าน กลุ่ม 4 – 5 คน/ราคาต่อท่าน กลุ่ม 2 – 3 คน/ราคาต่อท่าน
โรงแรม3*ห้องคู่รวมอาหาร 86,700.- บาท 101,500.- บาท 145,500.- บาท
3* ไม่รวมอาหาร 68,200.- บาท 83,000.- บาท 127,000.- บาท
3* ห้องเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 19,000.- บาท 19,000.- บาท 19,000.- บาท
โรงแรม4*ห้องคู่รวมอาหาร 99,000.- บาท 113,800.- บาท 157,800.- บาท
4* ไม่รวมอาหาร 80,500.- บาท 95,300.- บาท 139,300.- บาท
4* ห้องเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 26,000.- บาท 26,000.- บาท 26,000.- บาท

 

ราคานี้รวม

 • โรงแรมที่พักห้องคู่พร้อมอาหารเช้า จำนวน 7 คืน
 • ค่านำเที่ยวและค่าเข้าชมสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็นรวม 14 มื้อ ในกรณีที่รวมอาหาร
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง GTIP GLOD ของบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางมีประกันการเดินทางแล้ว(ต้องเป็นบริษัทประกันฯ ตามข้อกำหนดของสถานกงศุลเท่านั้น) ทางบริษัทฯให้ท่านหักค่าประ กันฯ จำนวนเงิน1,500.- บาทต่อท่าน ออกจากราคาเต็มของค่าทัวร์

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานกงศุลจำนวนท่านละ 3,500.- บาท
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับจากประเทศไทย

การจอง และการชำระเงิน

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานกงศุลจำนวนท่านละ 3,500.- บาท
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับจากประเทศไทย
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว