• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
เวียดนาม

มหัศจรรย์เวียดนาม บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน

รหัสทัวร์
08-BT...BT-VN87_FD_MAR-OCT 2023 DANANG HOIAN BANAHILLS
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
วันที่
11 มี.ค. - 20 ส.ค. 2023
สายการบิน
แอร์เอเชีย
เริ่มต้นที่

11,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

11-13,19-21,25-27,31-02 เม.ย มี.ค. 2566
01-03,08-10,16-18,21-23,22-24,29-01 พ.ค เม.ย. 2566
06-08,13-15,20-22,27-29 พ.ค. 2566
09-11,23-25 มิ.ย. 2566
07-09,21-23,29-31,31-02 ส.ค ก.ค. 2566
12-14,18-20 ส.ค. 2566
01-03,15-17,29-01 ต.ค ก.ย. 2566
07-09,14-16,28-30 ต.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

“ดานัง-สะพานมังกร-หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองโบราณ
นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า-บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ๋ง-Café Son Tra Marina-ตลาดฮาน-ร้านเยื่อไผ่”


วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • สะพานมังกร • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง
เมืองโบราณฮอยอัน

วันที่สอง นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บานาฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina

วันที่สาม ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่ • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว