• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ลาว

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง

รหัสทัวร์
02 -BT...BT-LAO61_FD_DEC22-JUN23
ประเทศ
ลาว
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
วันที่
29 ธ.ค. - 7 พ.ค. 2023
สายการบิน
แอร์เอเชีย
เริ่มต้นที่

15,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

29-01 ม.ค ธ.ค. 2565
26-29 ม.ค. 2566
02-05,16-19,23-26 ก.พ. 2566
09-12,23-26 มี.ค. 2566
06-09,12-15,13-16,14-17,15-18,27-30,28-01 พ.ค เม.ย. 2566
04-07 พ.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดพระธาตุหลวง-พระราชวังหลวงพระบาง-หอพระแก้ว-นั่งเรือชมวิวแม่น้ำซอง


วันแรก กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • สวนพูนสุขคาเฟ่ • น้ำตกตาดกวางสี
วันที่สาม หลวงพระบาง • พระราชวัง • วัดเชียงทอง • วัดวิชุน • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • บูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง

วันที่สี่ วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ • กรุงเทพฯ

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว