• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ไต้หวัน

มหัศจรรย์ ไต้หวัน พิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า เสี่ยวหลงเปา

รหัสทัวร์
13-BT...BT-TPE16_VZ_TAICHUNG CHIAYI_DEC22-MAR23
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
วันที่
06 ม.ค. - 21 มี.ค. 2023
สายการบิน
Vietjet Air
เริ่มต้นที่

15,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

06-09,07-10,20-23,21-24,27-30,28-31 ม.ค. 2566
09-12,10-13,12-15,16-19,18-2123-26,25-28 ก.พ. 2566
02-05,04-07,05-08,09-12,10-1311-14,12-15,16-19,17-20,18-21 มี.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

“ทะเลสาปสุริยันจันทรา-อุทยานเย่หลิ่ว-หมุ่บ้านจิ่วเฟิน เหย่หลิ่ว เจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน-ชมตึก TAIPEI 101-ย่านซีเหมินติง-แช่ออนเซ็น”


วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไทเป • ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)

วันที่สอง ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต

วันที่สาม เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

 

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว