• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อินโดนีเซีย

มหัศจรรย์ Bali

รหัสทัวร์
22-BT...BAL53_FD_FEB-OCT23
ประเทศ
อินโดนีเซีย
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
วันที่
16 ก.พ. - 29 ต.ค. 2023
สายการบิน
แอร์เอเชีย
เริ่มต้นที่

19,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

16-19 ก.พ. 2566
02-05, 16-19, 30-02เม.ย มี.ค. 2566
06-09, 13-16, 14-17 เม.ย. 2566
04-07, 13-16 พ.ค. 2566
01-04, 03-06 มิ.ย. 2566
08-11, 22-25 ก.ค. 2566
17-20, 26-29 ส.ค. 2566
09-12, 23-26 ก.ย. 2566
07-10, 21-24, 26-29 ต.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

“เกาะบาหลี – วิหารทานาห์ลอต -บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul
หมู่บ้านคืนตามณี – ภูเขาไฟ – ทะเลสาปบาตูร์”

รายละเอียดทัวร์

  1. วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สวนวิษณุ • อูลูวาตู • อูบุด (-/กลางวัน/เย็น)
  2. วันที่สอง อูบุด • บาหลีสวิง • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเทมภัคสิริงค์ • หาดจิมบารัน (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  3. วันที่สาม SEMINYAK • เบดูกูล บราตัน • โรงงานช็อคโกแลต • วิหารทานาห์ลอต • เมืองอูบุด • ชมระบำเกอจัก (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  4. วันที่สี่ สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว