• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สเปน, อิตาลี

ล่องเรือสำราญวันเดอร์ ออฟ เดอะ ซี อิตาลี – สเปน 8 วัน QR

รหัสทัวร์
WC…WCNT220016
ประเทศ
สเปน, อิตาลี
ระยะเวลา
8วัน5คืน
วันที่
25 ต.ค. - 1 พ.ย. 2022
สายการบิน
กาตาร์แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

75,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

25 ต.ค.- 01 พ.ย. ต.ค. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

 

โปรแกรมการเดินทาง

17.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์
สายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์
20.40 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835
23.30 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

02.30 ออกเดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR115
07.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี นำท่านรับสัมภาระตรวจด่านผ่านคนเข้าเมืองเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี นำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ” นำท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณีคิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ไมเคิล แองเจลโล” นำท่านเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ปิเอต้า” (The Pieta) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “จัตุรัสเวเนเซีย” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาว อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม” นำท่านถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม
โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านท่านชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้ำพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง ” Three Coins in the Fountain ” นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมน้ำพุแห่งนี้มีความเชื่อกันว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง นำท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : Holiday Inn Rome – Eur Parco Dei Medici หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชั้นนำนานาชาติ อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เครื่องสำอาง เป็นศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ BIALETTI, Calvin Klein, D&G, DIESEL, Paul Smith, POLO, LEVI’S, REPLAY ฯลฯ *** เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***
บ่าย นำท่านเช็ค-อิน ลงเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำใหม่ล่าสุดของ Royal Caribbean “Wonder of The Seas” ซึ่งเป็นเรือสำราญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของเรือสำราญที่จะทุบสถิติ เป็นเรือลำใหญ่ที่สุดในโลก ประจำปี 2018 ด้วยระวางเรือขนาด 225,282 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,408 คน ห้อง 2,700 ห้อง ชั้นโดยสาร 16 ชั้น พร้อมพนักงานบนเรือทั้งหมด 2,164 ท่าน สระว่ายน้ำ 3 สระ ลิฟท์ 24 ตัว พร้อม Entertainment Complex ต่างๆ มากกว่าเรือลำอื่น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ ค่ำนี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลี้ยง Captain night สุดหรู เพื่อเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ Wonder of The Seas (แต่งกายแบบสากล)
**ห้องพัก แบบมีระเบียง (Balcony) พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Wonder of The Seas **

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
07.00 เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ Naples เมืองชายฝั่งสำคัญของอิตาลี นำท่านเดินทางสู่ “เมืองปอมเปอี” ชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไม่กี่นาทีเมื่อ ค.ศ.119 ต่อมาได้มีการฟื้นฟูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณปอมเปอีขึ้น และในปี ค.ศ.1748 ได้พบร่องรอยของซากเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ ‘ซากชาวปอมเปเอียน’ และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการได้เวลานำท่านกลับสู่เรือ Allure of The Seas
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
บ่าย อิสระท่านเดินเล่นท่าเรือเมืองเนเปิ้ลส์ ที่มีประวัติเก่าแก่ ยาวนาน เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปี ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลี กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์ ผ่านย่านท่าเรือ ปราสาทเดลโลโว สร้างในสมัยวิลเลียมที่ 1 แห่งอองจู และต่อเติมใหม่ในปี ค.ศ.1532 โดยนักออกแบบของสเปน ดอน เปโดร เดอ โทเลโด้
17.00 เรือ Wonder of The Seas ออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่สเปน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
**ห้องพัก แบบมีระเบียง(Balcony) พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Wonder of The Seas **

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย

Sport and Activities : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
***หมายเหตุ…ในคืนนี้หัวหน้าทัวร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าสำหรับนำลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้นำกระเป๋าของท่านไว้หน้าห้องไปตั้งแต่กลางดึกแล้วพนักงานจะนำกระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ท่านใช้จ่ายบนเรือ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและชำระในวันรุ่งขึ้น
**ห้องพัก แบบมีระเบียง(Balcony) พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Wonder of The Seas **

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
นำท่านเดินทางสู่เขามองเซอร์รัต (Montserrat) ที่สูงถึง 1,236 เมตร นำท่านเข้าชมวิหารซานตามาเรีย (Santa Maria de Montserrat) อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งภายในวิหารมีศิลปกรรมที่งดงามตระการตามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมรูปปั้นที่ตกแต่งบนอาคารทั้งหลายที่งดงาม ภายในวิหาร ประดิษฐานพระแม่มารีดำ (Black Madonna หรือThe Virgin of Montserrat) อยู่ซึ่งชาวสเปนซึ่งนับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกส่วนใหญ่เขามีความเชื่อว่าภูเขานี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

 

 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงบาเซโลน่า ชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา จากนั้น นำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ นำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง
H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ
ค่ำ บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พักที่ : HOTEL FRONT AIR CONGRESS หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันจันทร์ที่ 31 ต.ค.65 (7) บาเซโลน่า – มองจูอิค – คัมนู – เข้าชมปาร์คกูเอล
ช้อปปิ้ง ลา โลก้า เอาท์เลท – สนามบินบาร์เซโลนา – โดฮา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านขึ้นสู่จุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่า ที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง จากนั้นแวะถ่ายรูปด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคัมป์นู” Camp Nou สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมบาร์เซโลน่า” สโมสรสเปนที่ประสบความสำเร็จและมีความยิ่งใหญ่ระดับโลก นำท่านเดินทางสู่ GUELL PARK (ชมภายใน) เป็นคอมเพลกซ์สวนที่มีองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่บนเขาเอลการ์เมล ในเขตกราเซีย เมืองบาร์เซโลนา ออกแบบโดยสถาปนิกชาว คาตาลัน อันตอนี เกาดี และสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1900-1914 มีพื้นที่ครอบคลุม 0.1718 ตร.กม ทำให้เป็นหนึ่งในงานด้านสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต้ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในสถานที่ตั้งมรดกโลกที่เป็นงานของ อันตอนี เกาดี
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมายที่ La Roca Outlets อาทิ Armani , Burberry , Calvin Klein , Coach , Escada , FC Barcelona official store , Gucci , Guess , Hugo Boss , Kipling , L’OCCITANE , Levi’s , Lacoste , Loewe , Michael Kors , Nike , POLO , PUMA , Ray-Ban , Samsonite , Superdry , Swarovski , Swatch , TAGHEUER , Tommy Hilfiger , The North Face , Timberland , TUMI , Versace , Zwiliing , Zegna ฯลฯ
18.00 ได้เวลาอันสมควรนำคณะท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.35 เดินทางสู่สนามบินโดฮา ด้วยสายการบินการ์ตาร์เที่ยวบินที่ QR142

05.25 ถึงสนามบินกรุงโดฮา นำท่านเปลี่ยนเครื่องสู่กรุงเทพฯ
07.15 ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการ์ตาร์ เที่ยวบินที่ QR832
17.45 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม // บาเซโลน่า-กรุงเทพฯ
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 3. ค่าห้องพักในเรือสำราญ Wonder of the Seas (Royal Caribbean) ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony)
 4. ค่าภาษีเรือและค่าเทียบท่าเรือ
 5. ค่าทิปพนักงานในเรือทั้งหมด
 6. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 7. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 8. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (10 ยูโร)
 4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท)
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 6. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว