• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อลาสก้า, อเมริกา, แคนาดา

ล่องเรือสำราญ Royal Caribbean อลาสก้า-อเมริกา-แคนาดา 11 วัน 8 คืน

รหัสทัวร์
07GH_RCI-OV-7N Alaska Cruise Experience (SEA) by CX
ประเทศ
อลาสก้า, อเมริกา, แคนาดา
ระยะเวลา
11 วัน 8 คืน
วันที่
03 ก.ย. - 13 ก.ย. 2020
สายการบิน
คาเธ่ย์ แปซิฟิก
เริ่มต้นที่

129,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

3-13 ก.ย. 2563

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

14.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินCathay Pacific(CX) อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตู 6 เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง

17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX708 (บริการอาหารบนเครื่อง)                                                                                                          

 

21.30 น. เดินทางถึง สนามบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

23.55 น. นำท่านเดินทางสู่ ซีแอตเทิล(Seattle) โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX858 

(บริการอาหารบนเครื่อง)

เครื่องบินบินข้ามเส้นแบ่งเวลา เวลาเปลี่ยน แต่วันที่ไม่เปลี่ยน

********************************************************************************

21.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา(Seattle-Tacoma) รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง)

หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (**การล็อกกระเป๋าเดินทาง ควรใช้กระเป๋าเดินทางที่ตัวล็อกและกุญแจล็อกที่ได้รับอนุญาตจาก TSA-Transportation Security Administration ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่สนามบินหรือร้านกระเป๋าเดินทาง ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะเปิดกระเป๋าเดินทางของท่านตรวจ ถ้าท่านไม่ได้ใช้กระเป๋าที่ตัวล็อกหรือกุญแจล็อกที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะถูกเจ้าหน้าที่งัดจนได้รับความเสียหายได้**)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรม Crown Plaza Airport Hotel (ระดับ 4* ดาว) หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองซีแอตเทิล(Seattle) เมืองท่าชายฝั่งในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแปซิกฟิคตะวันตกเฉียงเหนือ เมืองนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับที่ 4 ของอเมริกา และยังอยู่ใกล้กับเมืองแวนคูเวอร์ ของแคนาดา เป็นเมืองที่ยอมรับในความแตกต่างอย่างหลากหลาย อากาศที่ดีตลอดทั้งปี และเป็นเมืองที่คนนิยมมาเรียนต่อมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา เป็นเมืองแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จึงเป็นที่ตั้งของสำนักงานหลักของแบรนด์ดังๆ ระดับโลกหลายแบรนด์ เช่น Microsoft, Getty Images, Amazon, Nintendo, Starbucks ซึ่งถือเป็นเมืองต้นกำเนิดของกาแฟเงือกน้อย

นำท่านชม ไพค์ เพลส มาร์เก็ต(Pike Place Market) เป็นตลาดของเกษตรกรที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา ที่ประชาชนต่อสู้กับการเอาเปรียบโก่งราคาอาหารของพ่อค้าคนกลาง จึงนัดเกษตรกรให้มาค้าขายเองโดยตรงซึ่งถือเป็นเรื่องที่กล้าหาญมากในสมัยก่อนกับการต่อกรกับพ่อค้าคนกลางที่กึ่งๆ จะเป็นมาเฟีย เมื่อเกษตรกรมาขายเอง ประชาชนทั่วไปก็มาอุดหนุนกันอย่างมากมายทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการนำสินค้ามาขายเรื่อยๆ จนทำให้อำนาจของพ่อค้าคนกลางนั้นหมดไป และได้มีการสร้างตึกหลายชั้น ร้านของสดและอาหารที่พร้อมรับประทานจะขายอยู่ด้านนอก ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆ ปูดังเจอร์เนส(Dungeness Crab) ชื่อดัง กรีกโยเกิร์ตรสต่างๆ รวมถึงอาหารอื่นๆ ให้ท่านได้เลือกชิม ส่วนด้านในนั้นจะเป็นสินค้าประเภท ของใช้ทั่วไป เครื่องเทศ งานศิลปะ รวมไปถึงบริษัทกราฟฟิคต่างๆ ที่มาตั้งสำนักงานที่ตลาดนี้ จากนั้นนำท่านชม ร้านสตาร์บัคแห่งแรกของโลก (The First Starbuck Store) อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาด ไพค์ เพลส มาร์เก็ต ที่ภายในร้านยังคงรักษาบรรยากาศและการบริการแบบเก่าแต่ต้นของร้านสตาร์บัค 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ ท่าเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

(Port Address:  2001 West Garfield Street, Seattle, WA 98199)

16.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่าเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ(Muster Drill)ตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Sea pass Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งลำเรือ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)

ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Cruise Compass หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 – 4 ของเรือ
** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15
** Sorrento’s  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14

วันนี้เรือจะล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวันทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำGไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,oหรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอื่นๆได้

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ 

ล่องเรือเข้าสู่ อลาสก้า อินไซด์ พาสเซจ(Alaska Inside Passage)  เป็นเส้นทางที่ทอดยาวจาก รัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกา ผ่านแคนาดามาถึงอลาสก้า โดยจะมีหมู่เกาะต่างๆ  เรือเดินสมุทรจะใช้เส้นทางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ไม่ดี โดยเส้นทางนี้จะเป็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งหมู่เกาะต่างๆ ธารน้ำแข็ง เทือกเขา รวมไปถึงสัตว์ป่าพันธุ์หายากนานาชนิด และมีเมืองต่างๆ ตั้งอยู่ตามเส้นทางให้ได้แวะชม เช่น วิกตอเรีย ,จูโน่ ,สแกกเวย์

12.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ เมืองจูโน่ (Juneau) รัฐอลาสก้า 

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

จูโน่ เมืองหลวงของรัฐอลาสก้า ถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าอีกหลายเมืองแต่เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับ

แผ่นดินใหญ่มากที่สุด  นอกจากความน่ารักและสวยงามผสมผสานระหว่างความเก่าและใหม่ของเมืองเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกทีน่าสนใจ เช่น ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier)ที่ท่านสามารถเข้าไปสำรวจในถ้ำน้ำแข็ง,เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด (Tracy Arm Fjord) ที่ห้ามพลาด ฟยอร์ดที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งจนกลายเป็นส่วนเว้าที่เรือสามารถล่องผ่านได้ ถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางถึงของการลอ่งเรือสำราญในเส้นทางอลาสก้านี้ ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ ทัวร์ที่แนะนำคือ 1.นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึนไปบนธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ พร้อมกับการเดินชมถ้ำน้ำแข็ง หรือจะสนุกสนานกับการชมเหล่าสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้สุดแสนน่ารัก หรือกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน(Dog Sledding)  

 (สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมงGoบริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก  **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งบนเรือ**

***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***

21.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เมืองจูโน่ (Juneau) รัฐอลาสก้า

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 

07.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ สแก็กเวย์ (Skagway) รัฐอลาสก้า

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

สแก็กเวย์ เมืองขนาดเล็กที่มีประชากรอยู่ไม่มาก แต่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยก่อนเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ในปี 1989 เมืองนี้เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงตื่นทองของอเมริกาจึงเป็นแหล่งชุมนุมของนักแสวงโชคที่เดินทางเข้ามาเมืองนี้ แต่เมื่อหมดยุคตื่นทองผู้คนก็พาย้ายออกไปจนเหลือประชากรอยู่เพียงแค่ 1,000 กว่าคน แต่กลับจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเมืองนี้เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ทำให้เมืองนี้เป็นอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้าของรัฐอลาสก้า ท่านสามารถเดินชมบ้านเรือนสีสันสดใสในตัวเมือง ด้วยตัวเมืองขนาดเล็กกับบรรยากาศที่ออกแนวคาวบอย ผสมกับอากาศที่เย็นสบายทำให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมเมืองได้ไม่รู้เบื่อ และยังมี สุสานของ Jefferson Smith และ Frank Reid ผู้ที่เปลี่ยนแปลงเมืองสแก็กเวย์อย่างมาก

ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ 

(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือGพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือoส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งบนเรือ**

***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***

20.30 น. เรือออกจากท่าเรือ สแก็กเวย์ (Skagway)

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

07.00 น. เรือจอดเดินทางถึง เอนดิคอต อาร์ม(Endicott Arm) และ ดอวส์ กลาเซียร์(Dawes Glacier) ธารน้ำแข็ง

เป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักของอลาสก้าซึ่งอยู่ที่ขอบด้านใต้ของพื้นที่ ฟอร์ด เทอร์เรอร์ ไวลด์เดอร์เนส (Fords Terror Wilderness) ระหว่างที่ท่านล่องผ่านความยาวกว่า 30 ไมล์คุณจะตื่นขึ้นมาด้วยหน้าผาหินแกรนิตรอบ ๆ หุบเขาภูเขาและน้ำตกที่ไหลอยู่หลายสิบแห่ง ภูเขาน้ำแข็งที่ลอยในน้ำทะเลสีฟ้าเข้มและธารน้ำแข็งชายฝั่งทะเลที่งดงามที่ดึงดูดความสนใจของปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ โดยเรือจะล่องผ่านธารน้ำแข็งต่างๆ ให้ท่านได้ชมความสวยงามและมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็ง

12.00 น. เรือออกจาก ดอวส์ กลาเซียร์(Dawes Glacier)

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 – 4 ของเรือ
** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15
** Sorrento’s  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14

วันนี้เรือจะล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวันทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำGไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,oหรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอื่นๆได้

  

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

08.00 น. เรือจอดที่ท่าเรือ เมืองวิคตอเรีย(Victoria) ประเทศแคนาดา

(ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

วิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์เพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย สวยงาม เงียบสงบน่าอยู่อย่างยิ่ง และยังเป็นเมืองที่มีสถาบันสอนภาษามากมาย ทำให้ชาวต่างชาติทั่วโลกนิยมเดินทางมาศึกษาต่อที่เมืองนี้ เมืองนี้ยังได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า เมืองแห่งสวน (City of Gardens) มีสวนดอกไม้มากมายอยู่ตามจุดต่างๆ ของเมือง และที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือ สวนบุตชาร์ท(Butchart Garden) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงในการมาชม ปลาวาฬเพชรฆาต(Killer Whale) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าออร์ก้า (Orca) และยังมี อาคารรัฐสภา(British Columbia Parliament Buildings) ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและถ่ายรูป ด้วยบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบ กับการจราจรที่ไม่ติดขัด และนิสัยความเป็นคนอบอุ่นและเป็นกันเองของชาวแคนาดาทำให้เมืองนี้น่าเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมาก ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ

(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือGพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือoส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก **ราคา Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งบนเรือ**18.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เมืองวิคตอเรีย(Victoria)

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**

ช่วงค่ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 – 4 ของเรือ
** ห้องอาหาร Costal kitchen ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only
** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ
** Café Promenade เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4 
** Café Two70 เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5
** Sea plex Dog house เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15
** Sorrento’s  เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** La Patisserie เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4
** Solarium Bistro เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14

06.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ท่าเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

08.00 น. นำท่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของเมืองซีแอตเทิล หอคอยสูงกว่า 184 เมตรที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นมาตั้งแต่ปี 1972 สำหรับงาน World Fair (การแสดงนิทรรศการนานาชาติปี 1962) มีรูปทรงคล้ายกับจานบินของโลกอนาคตที่ตั้งอยู่บนขารูปทรงแปลกตา เป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของซีแอตเทิล นำท่านขึ้นลิฟท์สู่ด้านบนเพื่อชมวิวเมืองซีแอตเทิลแบบ 360 องศา ในวันที่อากาศแจ่มใส่ท่านจะได้เห็นวิวเมืองแบบสวยงามสุดลูกหูลูกตา ที่ฉากหลังเป็นเทือกเขา Mount Rainer

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ Chihuly Garden and Glass ซึ่งอยู่ด้านล่างของสเปซ นีดเดิล เป็นที่รวบรวมงานศิลปะของ Dale Chihuly ศิลปินผู้เลื่องชื่อทางด้านศิลปะกระจก ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับงานกระจกสีที่ม้วนงอขึ้นมาจากพื้นและกลีบดอกไม้โปร่งแสงที่แขวนอยู่ในเรือนกระจกที่เป็นซุ้มโค้ง ชมความละเอียดวิจิตรการตา พิพิธภัณฑ์เปิดตัวเมื่อปี 2012 เพื่อฉลองความสำเร็จของเขา ที่ได้เริ่มต้นทำงานเกี่ยวกับกระจกในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในช่วงยุค 60 และได้ไปพัฒนาฝีมือต่อกับผู้เชี่ยวชาญในเวนิส จนเป็นที่รู้จักในระดับสากลและได้รับการยกย่องในผลงาน ในส่วนเรือนกระจกนี้ท่านจะได้พบกับช่อดอกไม้ความยาวกว่า 30 เมตร ในลักษณะที่ถูกตรึงไว้ขณะที่กำลังล่วงหล่น และยังมีแกลลอรี่อื่นๆ อีกมากมายที่จัดแสดงผลงานของ Chihuly ให้ท่านได้ชม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ซีแอตเทิล พรีเมียม เอ้าท์เล็ต (Seattle Premium Outlet) ที่รวมสินค้าแบรนด์ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store ที่ราคาถูกว่าเมืองไทยเป็นอย่างมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00  น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา(Seattle-Tacoma)

22.00 น. นำท่านเช็ค-อินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

01.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX857 (บริการอาหารบนเครื่อง)

เครื่องบินบินข้ามเส้นแบ่งเวลา วันที่และเวลาเปลี่ยน

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.55 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX717 (บริการอาหารบนเครื่อง)

10.50  น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 2. ค่าภาษีท่าเรือ
 3. อาหารบนเรือสำราญ(ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ)
 4. ค่าทิปพนักงานบนเรือ
 5. ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซีแอตเทิล-กรุงเทพฯ สายการบินตามที่กำหนด
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละไม่เกิน 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 7. ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-ท่าเรือ ตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ
 8. ค่าที่พักเมืองซีแอตเทิล 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  
 9. ค่าวีซ่าอเมริกา
 10. ค่าวีซ่าแคนาดา
 11. ประกันการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง (**ไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคประจำตัวในระหว่างทาง**)
 12. ทิปคนขับรถท้องถิ่น

ราคานี้ไม่รวม

 

 1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 2. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 3. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ (โดยประมาณ 100 บาท / ท่าน / วัน)

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระมัดจำ 50% หลังจากได้รับการยืนยันการจอง
 2. ชำระส่วนที่เหลือ 75 วันก่อนการเดินทาง
 3. กรณีระยะเวลาจองต่ำกว่า 60 วัน ทางบริษัทเก็บเต็มจำนวน 100 %
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ
 5. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการจองแบบหมู่คณะ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว