• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ชมดอกทิวลิป 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
ARS - 02Rhine5D4N
ประเทศ
เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
วันที่
08 มี.ค. - 24 มี.ค. 2020
สายการบิน
เริ่มต้นที่

40,500 บ.

กำหนดการเดินทาง

8-12 , 12-16 , 16-20 , 20-24 มี.ค. 2563

ไฮไลท์ทัวร์

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อ 2 ท่าน

 

วันเดินทาง เรือ

ประเภทห้องเรือ A-ROSA AQUA (ราคาสำหรับเดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน)

Cat. A Cat. C Cat. D
8-12 มี.ค. 63 A-ROSA AQUA 40,500 45,900 50,900
12-16 มี.ค. 63 A-ROSA AQUA 40,500 45,900 50,900
16-20 มี.ค. 63 A-ROSA AQUA 40,500 45,900 50,900
20-24 มี.ค. 63 A-ROSA AQUA 40,500 45,900 50,900

 

***หลังจากทำการจองห้องพักและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินในทุกกรณี

Cat. A: 2-bed outside cabin, 14.5 m² (Deck 1)

Spacious and comfortable outside cabin. Elegant design and first-class materials ensure an atmosphere of well-being. Cabin facilities: safe, air-conditioning, TV, hair dryer, bathroom with shower and toilet, sauna towel, wool blanket, telephone, bathrobe.

Cat. C: 2-bed outside cabin with Juliette balcony,  14.5 m² (Deck 2)

Spacious and comfortable outside cabin with Juliette balcony. Elegant design and first-class materials ensure an atmosphere of well-being. Cabin facilities: safe, air-conditioning, TV, hair dryer, bathroom with shower and toilet, sauna towel, wool blanket, telephone, bathrobe.

Cat. D: 2-bed outside cabin with Juliette balcony, 14.5 m² (Deck 3)

Spacious and comfortable outside cabin with Juliette balcony. Elegant design and first-class materials ensure an atmosphere of well-being. Cabin facilities: safe, air-conditioning, TV, hair dryer, bathroom with shower and toilet, sauna towel, wool blanket, telephone, bathrobe.

 

 

ราคานี้รวม

 1. ห้องพักบนเรือล่องแม่น้ำ 4 คืน (ตามแบบที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 2. อาหารนานาชาติแบบบุฟเฟ่ต์และเครื่องดื่มบนเรือล่องแม่น้ำแบบ  Premium all inclusive
 1. กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือล่องแม่น้ำ
 2. บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินหรือสถานีรถไฟในเมืองที่เรือจอด ไปยังท่าเรือ (กรุณาตรวจเช็ดอีกครั้งเมื่อทำการจอง)
 1. ค่าภาษีเรือและท่าจอดเรือ
 2. WIFI ตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันในทุกเส้นทาง
 2. อาหารและเครื่องดื่มชนิดพิเศษที่สั่งเพิ่มเติม
 3. ค่าวีซ่าเชงเก้น และหนังสือเดินทาง
 4. ประกันสุขภาพเพื่อการเดินทาง และหรือประกันภัยอื่นๆ
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 6. ค่าบริการห้อง SPA-ROSA 
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 8. ค่าทัวร์บนฝั่งตามเมืองต่างๆ 
 9. ไกด์ท้องถิ่น
 10. ค่าทิปพนักงานเรือ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว