• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
มาเลเซีย, สิงคโปร์

ล่องเรือ Genting Dream สิงคโปร์ – พอร์ตคลัง-สิงคโปร์

รหัสทัวร์
EVG - ล่องเรือสิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์ 3D2N
ประเทศ
มาเลเซีย, สิงคโปร์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
วันที่
11 ม.ค. - 13 ม.ค. 2023
สายการบิน
สกู๊ต
เริ่มต้นที่

25,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

11-13 ม.ค. 2566

รายละเอียดทัวร์

“เรือสำราญ Genting Dream ลำใหญ่ที่สุดในเอเชีย
เส้นทาง 3 วัน 2 คืน สิงคโปร์ – กัวลาลัมเปอร์ – สิงคโปร์”

โปรแกรมการเดินทาง

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 5 Row K เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง

09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TR609

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

16.00 น. เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์

ขั้นตอนการเช็ค-อิน นั้นท่านจะต้องทำการโหลดกระเป๋าเดินทางก่อน(ท่านที่พักห้องเดียวกันต้องโหลด
พร้อมกันหรือท่านไหนไม่ต้องการที่จะโหลดสามารถถือขึ้นเรือได้เอง) จากนั้นจะผ่านการสแกนกระเป๋าถือ แล้วจึงถึงขั้นตอนการเช็ค-อิน ทุกท่านจะได้รับ บัตร Cruise Card สำหรับใช้บนเรือ
ที่อยู่ท่าเรือ : Marina Coastal Drive #01-01,Singapore 018947

20.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง
หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บน บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

10.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ท่าเรือพอร์ตคลัง(Port Klang) ประเทศมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย กัวลาลัมเปอร์เป็นหนึ่งในสามดินแดนสหพันธ์ของมาเลเซียตั้งอยู่ล้อมรอบด้วยรัฐเซอลาโงร์บนชายฝั่งตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลย์ นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990
กัวลาลัมเปอร์เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การเงิน เศรษฐกิจ ของประเทศมาเลเซีย เป็นที่ตั้งของรัฐสภาและอิซตานาเนอการา พระราชฐานของประมุขแห่งรัฐ (ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ทคลัง จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย

ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จากตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น. เรือออกจาก เมืองกัวลาลัมเปอร์ ท่าเรือพอร์ตคลัง (Port Klang), ประเทศมาเลเซีย

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**

ช่วงค่ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )

** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

10.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์

11.30 น. หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง

12.00 น. นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์

ท่านสามารถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี (ใกล้กับ Terminal 1) เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ Capital Land Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

16.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TR610

17.30 น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

ห้องอาหารที่รวมในรายการ

 • Dream Dining Room Lower, Deck 7
 • Dream Dining Room Upper, Deck 8
 • The Lido, Deck 16 – International & Halal Cuisine

กิจกรรมที่รวมในรายการ

 • Crystal Life Fitness ห้องฟิตเนส มีอุปกรณ์ครบครัน
 • Production Show โชว์สุดอลังการจากทางเรือ ที่ห้อง Zodiac Theater
 • Main Pool สระว่ายน้ำหลัก อยู่กลางเรือ
 • Waterslide สวนน้ำสำหรับผู้ใหญ่
 • Kids Water park สวนน้ำเด็ก
 • Mini-Golf สนามกอล์ฟขนาดเล็ก
 • Rock Climbing Wall ปีนหน้าผาจำลอง
 • Ropes Course กิจกรรมไต่เชือก โหนเชือกผาดโผน

ราคานี้ไม่รวม

 • Wi-Fi services ไวไฟ
 • Specialty Restaurants, ห้องอาหารพิเศษ
  • Prime Steakhouse & Seafood Grill, ห้องอาหารสเต๊กพรีเมี่ยมและอาหารทะเลแบบพรีเมี่ยม
  • Umi Uma Japanese restaurant, ห้องอาหารญี่ปุ่น ซูชิบาร์ และเทปันยากิ
  • Hot Pot, ฮอตพอท
  • Gelateria, ร้านไอศกรีม
  • Red Lion, คาเฟ่ จำหน่าย กาแฟ และขนม
  • Silk Road, ห้องอาหารจีนแบบพรีเมี่ยม
  • Lobby Café, คาเฟ่บริเวณล๊อบบี้ จำหน่าย กาแฟ และขนม
  • Crystal Life Cuisine ร้านอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ
 • Resorts World Beach Club โซนคาสิโน
 • Little Dreamers Club ห้องรับเลี้ยงเด็กเล็ก
 • Karaoke ห้องคาราโอเกะ
 • Arcade โซนตู้เกมส์ต่างๆ
 • Bowling โบว์ลิ่ง
 • Shore Excursions การเที่ยวทัวร์ชายฝั่ง
 • Crystal Life Asian and Western Spa คริสตัลสปา การนวด การทำสปาต่างๆ
 • Alcohol and Beverage Consumptions at Bars เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่เป็นประเภทขวด กระป๋องในทุกบาร์บนเรือ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว