• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ออสเตรีย

ล่องแม่น้ำดานูบ 8 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์
ARS - 04Danube8D7N
ประเทศ
ออสเตรีย
ระยะเวลา
8 วัน 7 คืน
วันที่
24 พ.ค. - 4 ต.ค. 2020
สายการบิน
เริ่มต้นที่

91,500 บ.

กำหนดการเดินทาง

24-31 พ.ค. พ.ค. 2563
9-16 ส.ค. , 16-23 ส.ค. ส.ค. 2563
27 ก.ย. – 4 ต.ค. 2563 ก.ย. 2563

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

Highlights

นอนบนเรือล่องแม่น้ำ A-ROSA แบบ Premium all inclusive ชิลๆ ตลอด 7 คืนเต็ม

อาหารครบทุกมื้อ ตลอดการเดินทางแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม

Vienna เมืองแห่งศิลปะ การดนตรี พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และแหล่งช้อปปิ้งสุดหรู

Esztergom เมืองทางตอนเหนือของประเทศฮังการี
ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนสโลวาเกียบริเวณโค้งของแม่น้ำดานูบ เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศ
ในช่วงศตวรรษที่ 11 จนถึงกลางศตวรรษที่ 13

Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่ได้รับฉายาว่า 'ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”

 

 

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อ 2 ท่าน

Cat. A: 2-bed outside cabin with extra bed, 15.5 m² (Deck 1)

Cabin facilities: safe, air-conditioning, TV, hair dryer, bathroom with shower and toilet, sauna towel, wool blanket, telephone, bathrobe.

Cat. B: 2-bed outside cabin with panorama window, 16.5 m² (Deck 3)

Cabin facilities: safe, air-conditioning, TV, fly screen, hair dryer, bathroom with shower and toilet, sauna towel, wool blanket, telephone, bathrobe.

Cat. C: 2-bed outside cabin with Juliette balcony, 16 m² (Deck 2)

Cabin facilities: safe, air-conditioning, TV, fly screen, hair dryer, bathroom with shower and toilet, sauna towel, wool blanket, telephone, bathrobe.

อัตราค่าห้องพักแต่ละประเภท

วันเดินทาง เรือ ประเภทห้องพักเรือ A-ROSA DONNA (ราคาสำหรับเดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน)
Cat. A  Cat. B Cat. C
24-31 พ.ค. 63 A-ROSA DONNA 104,500 119,900 125,500
9-16 ส.ค. 63 A-ROSA DONNA 104,500 119,900 125,500
16-23 ส.ค. 63 A-ROSA DONNA 104,500 119,900 125,500
27 ก.ย. – 4 ต.ค. 63 A-ROSA DONNA 91,500 108,900 114,500

 

**หลังจากทำการจองห้องพักและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินในทุกกรณี

ราคานี้รวม

 1. ห้องพักบนเรือล่องแม่น้ำ 7 คืน (ตามแบบที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 2. อาหารนานาชาติแบบบุฟเฟ่ต์และเครื่องดื่มบนเรือล่องแม่น้ำแบบ Premium all inclusive
 3. กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือล่องแม่น้ำ
 4. บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินหรือสถานีรถไฟในเมืองที่เรือจอดไปยังท่าเรือ  (กรุณาตรวจเช็ดอีกครั้งเมื่อทำการจอง)
 1. ค่าภาษีเรือและท่าจอดเรือ
 2. WIFI ตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันในทุกเส้นทาง
 2. อาหารและเครื่องดื่มชนิดพิเศษที่สั่งเพิ่มเติม
 3. ค่าวีซ่าเชงเก้น และหนังสือเดินทาง
 4. ประกันสุขภาพเพื่อการเดินทาง และหรือประกันภัยอื่นๆ
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 6. ค่าบริการห้อง SPA-ROSA 
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 8. ค่าทัวร์บนฝั่งตามเมืองต่างๆ 
 9. ไกด์ท้องถิ่น
 10. ค่าทิปพนักงานเรือ

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

1.ส่งหน้าสำเนา PASSPORT ผู้เดินทางมาที่อีเมล arosacruise@buynoww.com

2.ชำระเงินมัดจำ 50% ทันทีในวันที่ทำการจอง จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์

3.ชำระเงินส่วนที่เหลือไม่น้อยกว่าก่อนวันเดินทาง 45 วัน (เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ)

*ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว