• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียตะวันตก 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
05BW_MIRACLEof PERTH 5D3N
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
วันที่
15 ม.ค. - 22 มี.ค. 2020
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

53,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

15-19 ม.ค. 2563
19-23 ก.พ. 2563
18-22 มี.ค. 2563

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

 ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครเพิร์ธ เมืองทรงเสน่ห์แห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก เที่ยวชมสวนสาธารณะคิงส์พาร์ค จุดชมวิวสวยที่สุดของนครเพิร์ธ ล่องเรือสำราญบนแม่น้ำสวอน สู่ เมืองฟรีแมนเทิล  เที่ยวสวนสัตว์พื้นเมือง ชมการสาธิตการตัดขนแกะ แวะชิมไวน์เลิศรสที่ไร่องุ่นอันลือชื่อ นำท่านชมทะเลทรายพินนาเคิล ชมทรายแท่งหินรูปทรงแปลกแตกต่างกันออกไป ก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างมหัศจรรย์ต่างๆชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งออสเตรเลียตะวันตก และอิสระช้อปปิ้งที่ Watertown Brand Outlets 

** พิเศษ  กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว และ ลิ้มรสอาหารไทย 1 มื้อ

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

00.01 น. ออกเดินทางสู่ เพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG483 

07.15 น. เดินทางถึงนครเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้วนำท่านเที่ยวชมเมืองเพิร์ธเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมเนื้อที่ถึงหนึ่งในสามของประเทศ 

นำท่านชมเมืองเพิร์ธ ผ่านถนนเส้นเส้นใจกลางเมือง Barrack Street  

หอระฆัง (Bell Tower) เป็นอาคารสมัยใหม่รูปทรงแปลกตา  

นำท่านผ่านชม ศาลาว่าการประจำเมืองเพิร์ธ และสวนสาธารณะคิงส์พาร์ค  สวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่านานาชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด  สวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมือง ทำให้เป็นจุดชมวิวนครเพิร์ธที่ดียิ่งและวิวของแม่น้ำสวอนได้อย่างสวยงามซึ่งมีหงส์ดำ (BLACK SWAN) สัตว์พื้นเมืองที่มีอยู่มากมายในแม่น้ำสวอน และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของออสเตรเลียตะวันตก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางไปเมืองฟรีแมนเทิล เมืองปากแม่น้ำสวอนอันสำคัญตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันให้ท่านเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมบ้านเรือนของชาวออสซี่ที่สร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ นำท่านชมเมืองเก่า ฟรีแมนเทิล (Fremantle) ในสมัยที่ชาวอังกฤษนำนักโทษมาและสร้างอาคารอยู่ริมปากแม่น้ำสวอน เมืองริมทะเลอากาศดีที่ท่านจะได้ชมร้านค้า ร้านกาแฟ มากมาย ผ่านชมตึกเก่า Round House เป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในรัฐออสเตรเลียตะวันตกอยู่ปลายสุดถนนที่สามารถมองเห็นมหาสมุทรอินเดีย ผ่านชมท่าเรือประมงที่เต็มไปด้วยเรือสินค้าที่ชาวประมงนำขึ้นมาขายทุกวัน  ผ่านชมอาคารที่เป็นเรือนจำแห่งฟรีแมนเทิล (Fremantle Prison ) เป็นที่คุมขังนักโทษต่อเนื่องเกือบ 140 ปีในสมัยก่อนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นอาคารที่เป็นมรดกแห่งเดียวในรัฐออสเตรเลียตะวันตก นำท่านชมอนุสาวรีย์ Monument Hill ที่เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ออสเตรเลียเข้าร่วมรบในสงครามโลก ผ่านตลาดนัด Fremantle Market เปิดบริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เปิดวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)มีสินค้ามากมายทั้งอาหารสด
ผลไม้ ของที่ระลึกและสินที่สามารถซื้อเป็นของฝาก  

  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านล่องเรือแม่น้ำสวอน  (Swan River Cruise) จากเมืองท่าพรีแมนเทิลสู่ตัวเมืองเพิร์ธ ระหว่างนี้ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศในการล่องเรือชมอาคารบ้านเรือนริมน้ำชมหงส์ดำ (BLACK SWAN) ที่บินไปมาหากินและว่ายน้ำในแม่น้ำสวอนจนถึงเมืองเพิร์ธ    

15.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PERTH TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

18.00 น. รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง CAVERSHAM WILDLIFE PARK ท่านจะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดของประเทศออสเตรเลีย อาทิ จิงโจ้เผือกที่หาดูได้ยาก โคอาล่า วอมแบท นกท้องถิ่น ฯลฯ เพลิดเพลินกับการชมสัตว์มากมายรวมถึงจิงโจ้น้อยสุดน่ารักที่อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ท่านสามารถสัมผัสโคอาล่าอย่างใกล้ๆ และสนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ชมการตัดขนแกะพร้อมทั้งสุนัขต้อนแกะแสนรู้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ไร่องุ่นที่นำมาผลิตไวน์และโรงงานผลิตไวน์ Sandalford Winery เป็นโรงงานผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงในเขตสวอน วัลเล่ย์ (Swan Valley) ถิ่นผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของรัฐออสเตรเลียตะวันตก โรงงานผลิตไวน์แห่งนี้เริ่มผลิตไวน์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1836 มีทั้งไวน์แดง และไวน์ขาวที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ในยุโรปให้ท่านสามารถสัมผัสทัศนียภาพอันแสนงดงามของไร่องุ่น พร้อมชิมและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย นำท่านชมร้านค้าและโรงงานผลิตช็อกโกแลตChocolate Factory ให้ท่านได้ชมการผลิตช๊อกโกแลตที่มีคุณภาพสูงและรสชาติดี และได้เลือกเลือกซื้อจากโรงงานช็อกโกแลตในรูปทรงต่างๆ มากมาย จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ Watertown Brand Outlet ช้อปปิ้งสินค้าลดราคาจากแบรนด์เนมดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อกีฬา ร้องเท้า ของที่ระลึกและร้านอาหารอื่นๆ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  PERTH TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

วันนี้นำท่านร่วมทัวร์กับคณะอื่นโดยรถโคชปรับอากาศ ( Seat-In-Coach  basis นั่งรถร่วมกับทัวร์คณะอื่น) เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติยันเชฟ แวะส่วนสัตว์ให้ท่านได้ชมจิงโจ้ หรืออิสระในการถ่ายรูปกับโคอาล่า ก่อนเดินทาง อุทยานแห่งชาติแนมบุง (NAMBUNG NATIONAL PARK) เพื่อนำท่านเดินทางต่อสู่ ป่าหินพินนาเคิล  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน กุ้งมังกร ท่านละครึ่งตัว

นำท่านเดินทางโดยรถยนต์ขับเคลื่อน 4ล้อ เพื่อเดินทางสู่ พินนาเคิล จนกระทั่งถึงทะเลทรายพินนาเคิลแล้ว นำท่านชมทรายและแท่งหินรูปทรงแปลกแตกต่างกันออกไป หินเหล่านี้เกิดจากลมพัดทรายเคลื่อนตัวไปเป็นเวลานานหลายปีจนทำให้หินโพล่ขึ้นมาก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างมหัศจรรย์ต่างๆ  ท่านสามารถเห็นวิวของทะเลและเนินทรายขสีขาวขนาดใหญ่ลูกแล้วลูกเล่าพร้อมสนุกสนานกับการเล่น แซนดูนบอร์ด ดังเช่นการเดินทางไปในทะเลทรายซาฮาร่า (SAND DUNES) ที่นี่ท่านจะได้สนุกสนานกับแซนบอร์ด ซึ่งให้ท่านได้เร้าใจไปกับการไถลไปกับเนินทราย ขับรถผจญภัยไปตามชายหาดที่ขนาบด้วยเกลียวคลื่น หลังจากที่ได้ท่องเที่ยวและถ่ายภาพ สมควร แก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เพิร์ธ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  PERTH TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางลงทางใต้ประมาณ 30 นาที นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำรัฐเวสต์เทิร์น (Aquarium of Western Australia) ที่มีทางเดินทะลุผ่านตู้โชว์ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย มีสัตว์น้ำหลายชนิดให้ท่านได้สัมผัสโลกใต้ทะเล เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาดาว ปลาหายากมากมาย  ที่จะเวียนว่ายรอบตัวท่าน หรือท่านอาจจะได้

ดูการแสดงของเงือกสาวแสนสวยว่ายน้ำร่วมกับปลามากมาย  จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ร้านต่างๆ รวมถึงร้านอาหารมากมายริมทะเลย่าน SORRENTO QUAY หรือจะเดินสูดอากาศริมทะเลตามท่าเรือตามอัธยาศัยซื้อของฝากให้คนที่ท่านรักก่อนกลับเมืองไทย

เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น. จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติของเมืองเพิร์ธ

16.20 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย  โดยเที่ยวบินที่  TG482

22.20 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ… โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดวันเดินทาง      15-19 มกราคม 2563

19-23 กุมภาพันธ์ 2563
18-22 มีนาคม 2563

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 53,900.- บาท 34,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 49,900.- บาท 33,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 47,900.- บาท 30,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 45,900.- บาท 29,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900.- บาท   5,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ลดท่านที่ 3

** สามารถยื่นวีซ่าได้ระหว่าง 1-3 เดือนก่อนเดินทาง

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน 

* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสรุปได้หลังที่ปิดกรุ๊ปแล้วประมาณ 3 อาทิตย์ก่อนเดินทาง

* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน

*สำหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับห้องนอน 3 ท่าน

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้

* มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,500 บาท

* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง  

* หากจำนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง

* ที่นั่งสำหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสุด(long leg seat) 

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
  • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง

 

 

   • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ   
   • ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป  (ต้องทำประกันเพิ่ม)
   • ลูกค้าอายุ 1 เดือน -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  ายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  14 พฤษภาคม 2562 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้
 • ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม หรือตามที่สายการบินประกาศหามีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ และถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย  3 เหรียญต่อวัน ต่อคน ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียม
 • ควรจ่าย  3 เหรียญต่อวัน ต่อคน
 • ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า
 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 • กรณีไม่เดินทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องทำประกันเพิ่มเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดทำให้ ทางลูกค้าสามารถแจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องทำประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษัททัวร์)

 

 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน 

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน 
 • ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์ 
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วันทำการสำหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว