• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อิตาลี

อิตาลี * สวิดเซอร์แลนด์(จงเฟรา) * ฝรั่งเศส 8 วัน TK

รหัสทัวร์
09-WTK0108F-ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
ประเทศ
อิตาลี
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
วันที่
06 ก.ย. - 8 ธ.ค. 2023
การเดินทาง
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

72,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

06-13, 20-27 ก.ย. 2566
11-18, 18-25 ต.ค. 2566
15-22, 22-29 พ.ย. 2566
01-08 ธ.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

เซนต์ปีเตอร์ * โคลอสเซียม * หอเอนเมืองปิซ่า * ล่องเรือกอนโดล่า เวนิส * ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา * เข้าพระราชวังแวร์ซายย์

รายละเอียดทัวร์

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ลุกก้า
  • วันที่ 3 ลุกก้า – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า***
  • วันที่ 4 เวนิส เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
  • วันที่ 5 อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง
  • วันที่ 6 ดีจอง – ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
  • วันที่ 7 ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทางกลับ
  • วันที่ 8 กรุงเทพฯ”
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว