• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
  • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี

อิตาลี * สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) * ฝรั่งเศส(TGV) 9 วัน QR

รหัสทัวร์
01 - WCNT...อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน QR [FCO-CDG] 07 09 APR
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
วันที่
07 เม.ย. - 17 เม.ย. 2023
สายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

105,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

07 – 15, 09 – 17 เม.ย. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – หอเอนเมืองปิซ่า – ล่องเรือกอนโดล่า – ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา – นั่งรถไฟ TGV – เข้าแวร์ซายย์ – เข้าลูฟฟ์ – มองมาร์ต

วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม
วันที่3 ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค
วันที่4 เวนิส เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
วันที่5 อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
วันที่6 ดีจอง – รถไฟด่วน TGV – ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
วันที่7 ปารีส – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – City Tour – ขึ้นหอไอเฟล – ย่านมองมาร์ต
วันที่8 ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทางกลับ
วันที่9 กรุงเทพฯ

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว